Windows Mağazası için DPS yayınlama kılavuzu

Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. AEM Mobile makalesi için bkz. Windows yayınlama kılavuzu.

DPS araçlarıyla, Windows Mağazası'na gönderebileceğiniz bir DPS görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz. Windows uygulamanız, Windows 8.1 çalıştıran herhangi bir aygıtta veya bilgisayarda görüntülenebilir. DPS uygulamaları Windows Phone'ları desteklemez.

Bu belgede Windows Mağazası geliştirici hesabının nasıl oluşturulacağı, uygulama ayrıntıları oluşturmak ve uygulama göndermek için Windows Mağazası Geliştirici Merkezi'nin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Windows uygulaması oluşturma hakkında bilgi için bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Windows Mağazası geliştirici hesabı oluşturma

Henüz yapmadıysanız, bir bireysel veya şirket Windows geliştirici hesabı için kaydolun:

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/tr/Account/signup/start

Uygulamanızda perakende satış içeriği bulunuyorsa, Microsoft'un perakende satışlar için size ödeme yapabilmesi amacıyla banka bilgilerinizi belirtin.

Uygulama ayrıntılarını belirtme

Uygulama oluşturmak için Windows Mağazası Geliştirici Merkezi'ni kullandığınızda uygulama ayrıntılarını, perakende satış içeriği için uygulama içi satın almaları belirtirsiniz ve uygulamayı bir dizi adımda gönderirsiniz. Hiçbir sertifika gerekli değildir.

Uygulamayı oluşturmak için Web tabanlı DPS App Builder kullanırken, bu işlem sırasında sağladığınız bilgileri kullanın.

 1. Uygulama Gönder'i tıklatın.

 2. Uygulamayı oluşturmak için istemleri izleyin. Her bir bölümde, yıldız (*) ile işaretlenmiş tüm seçenekler için bilgileri belirtin. Bir bölümdeki işiniz bittiğinde, sayfayı aşağı kaydırın ve Kaydet'i tıklatın.

Uygulama Adı

Windows Mağazası için kullanılmamış bir uygulama adı belirtin. Uygulamayı oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanırken aynı adı kullanın.

Satış Ayrıntıları

Satış Ayrıntıları bölümündeki seçenekler, uygulama içi satın almalarla değil, uygulamanın kendisiyle ilgilidir. Birçok DPS uygulamasında uygulamanın kendisi ücretsizdir ve uygulama içindeki foliolar ücretsiz veya perakende şeklindedir. Bir sonraki "Hizmetler" bölümünde foliolar için uygulama içi satın almaları belirtirsiniz.

 • Uygulama için bir fiyat düzeyi belirleyin.
 • DPS uygulamaları, uygulama içi satın almalar için bir üçüncü taraf alışveriş sistemi kullanmaz. Onay kutusunu işaretlenmemiş halde bırakın.

 • Donanım Gereksinimleri alanında, her bir seçenek için “Tüm sistemlerde kullanılabilir” öğesini seçili bırakın.
 • Erişilebilirlik alanında onay kutusunu işaretlenmemiş bırakın.

Hizmetler

Hizmetler bölümünde, foliolar için uygulama içi satın almaları belirtebilirsiniz. Windows Mağazası, uygulamanızdaki tüm perakende foliolar için yalnızca bir fiyat belirtmenize olanak tanıdığından uygulama içi satın alma teklifleri için sadece tek bir Windows Mağazası Ürün Kimliği oluşturursunuz. Ardından, uygulamayı oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanırken, bu Ürün Kimliği'ni belirtirsiniz.

Not: Tek bir Windows Mağazası Ürün Kimliği oluşturuyor olsanız da, foliolarınızı yayınlamak üzere Adobe Folio Producer'ı kullanırken her bir folio için farklı Ürün Kimliği değerleri com.sirketim.uygulamam.sayiadi gibi) kullanmanız önemlidir.

 • Perakende foliolarınız için bir Windows Mağazası Ürün Kimliği belirtin. com.mycompany.myapp.inapp gibi ters DNS formatı kullanmanızı öneririz.
 • "Ürün Kullanım Süresi" alanında Tüketilebilir seçeneğini belirleyin. "Tüketilebilir" seçeneğini belirlemeniz gerekir, aksi takdirde satın alma çalışmaz.
 • “İçerik Türü” alanında “Electronic magazine single issue” seçeneğini belirleyin.
Not:

Uygulama içi satın almaları bulunan Windows uygulamaları için bir paylaşılan gizli bilgi ("Windows Main Package Identity Name" (Windows Ana Paket Kimlik Adı) da denilen) belirtilmesi gerekir. Paylaşılan gizli bilgi edinmeyle ilgili daha fazla bilgi için bu makalenin sonraki kısımlarında yer alan ilgili kısma bakın. Ardından, Hesap Yönetimi aracındaki “Windows Main Package Identity Name” (Windows Ana Paket Kimlik Adı) seçeneğinde bulunan kimlik adını kopyalayın.

Uygulama Derecelendirmesi

Microsoft'ta açıklandığı şekilde uygulama derecelendirmesini belirleyin.

Şifreleme

Şifrelemeyle ilgili sorulara Evet yanıtını vermenizi öneririz.

Paketler

Gerekli .appx dosyasını sürükleyip bırakın. Bu dosyaya, DPS App Builder'dan indirilen .zip dosyasını ayıklayarak ulaşabilirsiniz. Dosyayı gönderdikten sonra dosya adının yeşil yazıyla görüntülenmesi gerekir.

Açıklama

 • Uygulama açıklamasını belirtin.
 • Uygulamanıza ilişkin en az bir ekran görüntüsü yükleyin ve her bir görüntü için bir resim yazısı sağlayın.

 • Bir uygulama içi satın alma belirtirseniz açıklama belirtin. Microsoft, bu açıklamayı ister ancak açıklama uygulama içinde görünmez.

Test Eden Kişilere Notlar

Uygulamanızın onaylanıp onaylanmayacağına karar veren test eden kişilere gerekli her türlü rehberliği sağlayın.

Ana Paket Kimlik Adını Edinme

Windows Mağazası için DPS App Builder kullanarak uygulama oluştururken Ana Paket Kimlik Adı gereklidir. Uygulamanız, uygulama içi satın almalar içeriyorsa proje ayarlarının Mağaza bölümündeki Ana Paket Kimlik Adı alanında kimlik adını da belirtmeniz gerekir.

Microsoft, Ana Paket Kimlik Adını Windows Geliştirici Merkezinde görüntüler.

 1. Windows Geliştirici Merkezi'ne giriş yapın.
 2. Panodan uygulamanızı seçin.
 3. Soldaki Uygulama Yönetimi bölümünü genişletin ve Uygulama kimliğini tıklatın.
 4. Dizeyi “Paket/Kimlik/Ad” bölümünün sağ tarafına kopyalayın.

Uygulamayı oluşturma

Uygulamayı oluşturmak için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanın. Ayrıntılar için bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Uygulamayı test etme

Uygulamayı oluşturmak için DPS App Builder'ı kullandıktan sonra .zip dosyasını indirin ve ayıklayın. Uygulamayı test etmek için Add-AppDevPackage.ps1 komutunu kullanın.

 1. DPS App Builder'dan indirdiğiniz dosyanın sıkıştırmasını açın.

 2. Add-AppDevPackage.ps1 dosyasını sağ tıklatın ve Run with PowerShell'i (PowerShell ile Çalıştır) seçin.

 3. Geliştirici lisansını edinmek için istemleri izleyin ve sertifikayı yükleyin.

  Windows Mağazası'nda uygulama içi satın alımı, uygulamanızı göndermeden önce test edemezsiniz. Genel/perakende olarak yayınlanan foliolar, Microsoft uygulamayı onayladıktan sonra kitaplıkta görülecektir.

  Uygulama içi satın alımların düzgün çalışması için şu eylemleri gerçekleştirin:

  • Bu makalenin "Hizmetler" bölümündeki talimatları izlediğinize emin olun. Geliştirici Merkezi'nde belirlediğiniz aynı Ürün Kimliği'ni DPS App Builder'da kullanın ve ürün kullanım süresini Tüketilebilir olarak belirleyin.
  • Hesap Yönetimi aracında Ana Paket Kimlik Adı'nı belirleyin. http://digitalpublishing.acrobat.com/ adresine gidin, ana hesabınızla oturum açın, Hesap Yönetimi'ni tıklatın ve uygulamanızın ayarlarını düzenleyin. Bu makalenin önceki kısımlarında açıklandığı gibi Ana Paket Kimlik Adını kopyalayın ve yapıştırın.

  Bu adımların takip edilmemesi durumunda uygulama içi satın alımın hata ile sonuçlanması olasıdır.

Uygulama dosyasını Windows Mağazası'na gönderme

 1. Uygulamanızı oluşturmak ve .zip dosyasını indirmek için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanın.
 2. .zip dosyasını ayıklayın ve .appbundle dosyasına ulaşın.
 3. Windows Mağazası Geliştirici Merkezi'nde Paketler bölümünde .appxbundle dosyasını yükleyin.
 4. Her bir bölümde gerekli bilgileri tamamladıktan sonra Submit For Certification (Sertifikasyon İçin Gönder) öğesini tıklatın. Uygulamayı onay için Microsoft'a göndermek üzere söz konusu istemleri izleyin.

Windows için özel uygulamalar oluşturma

Microsoft'un, Windows Mağazası uygulamalarının kurumsal dağıtımı için iki gereksinime sahiptir:

 • Uygulamanın aygıtı bir etki alanına katılmalıdır.
 • .appx öğesinin imzalanması için kullanılan sertifikanın, aygıttaki güvenilir sertifika listesinde bulunması gerekmektedir.

DPS App Builder tarafından sağlanan .appxbundle dosyası, Windows Mağazası'na gönderilmek üzere imzalanır. Kurumsal dağıtım için, .appxbundle dosyasını ve içeriğini kendi kurumsal sertifikanız ile tekrar imzalamanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için Adobe temsilcinizle görüşün.

Uygulama dosyasının dağıtımı için desteklenen herhangi bir Microsoft yöntemini kullanabilirsiniz. Basit bir komut satırı yöntemi bile kullanabilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın