Bu makalede, önceki DPS sürümlerine yönelik hata düzeltme sürüm notlarının bir arşivi bulunmaktadır. Geçerli hata düzeltmeleri listesi için bkz. Sürüm Notları ve Hata Düzeltmeleri.

v30 Düzeltmeleri

28 Nisan 2014

Eski Android görüntüleyici, foliolar yerel depolama alanı dışındaki bir Android aygıta indirildiğinde hata mesajı görüntülemiyordu. (3732681)

22 Nisan 2014

Yüksek miktarda push bildiriminin neden olduğu engel sorunu çözüldü. (3743224)

10 Nisan 2014

Eski/bildirim API'lerini kullanarak push bildirimi göndermeyle ilgili performans sorunu çözüldü. (3735711)

21 Mart 2014

Çift bayt karakterlerin dahil olduğu bir metin bildirimi gönderildiğinde, metin girişi alanında izin verilen 256 bayttan daha büyük bir mesaj meydana gelir. Kullanıcı arabirimi, kalan bayt sayısına ilişkin negatif bir değer gösterir ancak bildirim yine de Apple'a gönderilebilir. Bunun sonucunda hata meydana gelir. Bu düzeltmeyle birlikte, hizmet artık 256 bayttan büyük bir mesajın gönderilmesine izin vermez. Metin mesajı, izin verilen sınırı aştığında kullanıcı arabirimi bir hata mesajı görüntüler. İşleme devam edebilmek için çift bayt karakter sayısını azaltmanız gerekir.

20 Mart 2014

Bazı örneklerde, v30 araçları yüklendiğinde kullanıcılar, kendisine bir Uygulama rolü atanmamış olan Adobe ID'yi kullanarak Folio Builder panelinde giriş yapamazlar. Bu sorun bu düzeltmede çözülmüştür. Bu giriş yapma sorununu önlemek için DPS Masaüstü Araçlarınızı (InDesign CC/CS6) veya Folio Builder panelinizi (InDesign CS5.5/CS5) güncelleyin. Yükleyicilerin bağlantıları için bu makaleye bakın.

v30 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Mart 2014)

İçerik oluşturmayla ilgili düzeltmeler

Adlarında satır sonu karakterleri bulunan kaplamalar içeren foliolar tam olmayan kaplamalara ve Android indirme hatalarına neden oluyor. Bu sorun çözülmüştür. (3653600)

iOS görüntüleyici düzeltmeleri

Zaman aşımları, getFolios çağrıları için 15 saniyeden 60 saniyeye çıkarılmıştır. (3758942)

Gazetelik uygulamasında yeni göstergeler, ön plandaki indirme işlemi tamamlandıktan sonra görünür. (3747785)

Doğrudan yetkilendirme özellikli güncel uygulamalarda çeşitli giriş yapma sorunları çözüldü; buna düzgün çalışmayan giriş yap düğmesi ve kullanıcılara uygulamada çıkış yaptırma dahildir. (3726004 ve 3726005)

iPhone görüntüleyici artık Gazetelik görünümünde iPhone5 boyutundaki folio kapağı için boyut oranını (16:9) korumaktadır. (3732700)

HTMLResources.zip içinde veri tanımlayıcılara yönelik tarama yapan görüntüleyici kodu artık hata meydana geldiğine yanlış bir şekilde karar vermemektedir. (3724085)

Ek karakterler için, yukarı kaydırılan web görünümü URL'sine yönelik URL şifrelemesi artık yapılmamaktadır. (3728362)

Gazetelik olmayan görüntüleyicide ve Adobe Content Viewer'da, Folio Yayın Adı alanında eğik çizgi "/" bulunması durumunda yeniden başlatma işleminin ardından indirilen foliolar artık kaybolmamaktadır. (3706229)

Kaydırma yapıldığında Web İçeriği kaplaması iOS7'de artık etkinleştirilmemektedir. (3719813)

Kullanıcı, bölümlere ayrılmış folionun bir bölümünü indirdiğinde, bu folioyu görüntüleyip bununla etkileşimde bulunduğunda ve folio yayınlanmadığında görüntüleyici çöküyordu. Bu sorun çözülmüştür. (3712674)

Kaydırma sırasında döndürme işleminde ve herhangi bir eylemde bulunulmadığında görüntü dizisi artık sıfırlanabiliyor. (3711983)

iOS 7'de slayt gösterisi düğmeleri, slayt gösterisinin kaydırılabilir bir çerçevede iç içe geçmiş olması durumunda aygıt döndürüldüğünde artık kaybolmamaktadır. (3710367)

Geçerli navto bağlantılarına dokunulduğunda artık hata oluşmuyor ve bu işlem bazı örneklerde etkili olmuyor. (3704444)

Tek yönlü folionun okuma konumu, aygıt ters yönde yeniden başlatıldığında artık kaybolmuyor (3701061)

Aygıt uyku moduna geçtiğinde veya Ana Sayfa düğmesine basıldığında yerel depolama alanı değerleri artık doğru şekilde alınıyor. (3696400)

Bir PDF sayfasında yakınlaştırma yaptığınızda ve bir görüntü dizisini kaydırdığınızda görüntü dizisi artık doğru şekilde çalışıyor. (3689978)

Çift dokunma eylemiyle sıfırlanan Otomatik Oynatılan slayt gösterisi artık sayfadan ayrıldığınızda tekrar oynatılmaya başlamıyor. (3685543)

Gazetelik foliosu kapağı, kullanıcı söz konusu folio için yetkilendirilmemiş olsa bile artık arka planda başlatıldığında doğru şekilde güncelleniyor. (3684294)

Kaydırılabilir bir çerçevede iç içe geçmiş görüntü dizisi kaplamaları artık bazı durumlarda otomatik oynatma sırasında hata vermiyor. (3684291)

Görüntüleyici, doğrudan yetkilendirme için yapılandırılmadıysa yeni folio uyarısı folio görünümünde belirmiyor. Bu sorun çözülmüştür. (3684290)

Kullanıcı, özel bir kitaplıkta satın alma işlemi için birkaç folioya dokunup ardından varsayılan kitaplığa geri gitmeyi tercih ettiğinde görüntüleyici artık çökmüyor. (3678047)

Bir slayt gösterisinde hızlı bir şekilde kaydırma yapıldığında bazen slaytlar değişecekken bunun yerine sonraki makaleye geçiş yapılıyor. Bu sorun giderilmiştir. (3673086)

iPhone 5'te "Şifrenizi mi unuttunuz?" metni, uygulama şifremi unuttum URL'sine sahip olacak ancak hesap oluştur URL'sine sahip olmayacak şekilde yapılandırıldıysa Giriş Yap kutusunun dışında kalıyor. Bu sorun v30 uygulamalarında çözülmüştür. (3671662)

Korumalı bir makaledeyken hızlı bir şekilde ücretsiz bir makaleye kaydırma yaparsanız, satın alma bölmesi veya ağ işlemi bulunmayan korumalı makaleler görebilirsiniz. Bu sorun çözülmüştür. (3660132)

Özel HTML yuvaları ve Web Görünümü artık görüntüleyicinin kullanıcı arabirimi arkasında düzgün şekilde genişlemektedir. (3658854)

Önizlenmiş bir folio, İçindekiler varlığının adında boşluk bulunmuş olsa bile artık indirilebilir. (3658214)

Kaydırma işlevi etkinken slayt gösterisinde veya görüntü dizisinde yakınlaştırma yapıldığında artık sayfayı kaydırmak için dikey kaydırma yapabilirsiniz. (3656725)

Görüntünün InDesign'da kırpılmış olması durumunda yatay kaydırılabilir bir çerçevede kaydırma yapıldığında sayfa artık hareket etmemekte ve titrememektedir. (3653470)

Bir PDF makalesinde sayfa yakınlaştırıldıysa, MSO'ya çift dokunulduğunda artık düzgün şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılmaktadır. (3652078)

Kullanım izleme iptali penceresi, çevrimdışı modda artık devre dışı değildir. (3650422)

Bir folio birden fazla kez güncellendiyse kitaplıktaki başlık artık "Kitaplık Uyarısı" görüntülememektedir. (3649220)

Artık, sonraki sayfaya gitmek için dikey kaydırılabilir çerçevede kaydırma yaptıktan sonra sonraki sayfa kısa bir süreliğine görüntülendikten sonra ilk sayfaya dönüş yapılmamaktadır. (3647503)

Uygulama içi tarayıcının performansı, web içeriği görüntülenirken daha güvenilirdir. (3610048)

iTunes Abonesi makbuzu, aygıt yeniden başlatıldıysa, engellenmediyse ve uygulama bir Gazetelik başlatılarak açıldıysa artık doğrulanabilmektedir. (3595346)

Yerel Android görüntüleyici düzeltmeleri

Bazı otomatik olarak oynatılan videoların, otomatik olarak oynatılmaması sorunu çözüldü.

İndirme işlemlerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak kitaplığa yönelik kararlılık düzeltmeleri eklendi.

Doğrudan yetkilendirme oturum açma sorunu düzeltildi.

Bir slayt gösterisindeki video artık, durumu görününce otomatik oynatılabilir. (3761190)

Artık, kitaplık görünümünden geri dönüldüğünde folio konumu hatırlanmaktadır. (3760478)

0 saniye gecikmeyle otomatik oynatılacak şekilde ayarlanmış iç içe geçmiş görüntü dizisi artık otomatik oynatılabilmektedir. (3759806)

Uzun düzgün kaydırmalı makalelerde siyah veya beyaz çizgilerin görünmesiyle ilgili hata düzeltilmiştir. (3744416)

Web kaplamalarındaki Navto bağlantıları, div bölümlerinde olsalar bile artık çalışmaktadır. (3723414)

Windows Mağazası görüntüleyicisiyle ilgili düzeltmeler

Yayıncı bir makale adını değiştirirse, kullanıcının folioyu güncellemeye çalışması durumunda "Folio Açılamadı" hata mesajı artık görüntülenmemektedir. (3729074)

Doğrudan yetkilendirme oturum açma sorunu düzeltildi. (3726018)

Kaydırılabilir çerçeve açılır sekmeleri artık sayfanın alt kısmı ile sağ kenarlarının yanı sıra üst kısmında ve sol kenarlarında da çalışmaktadır. (3759672)

Yayınlama tarihi veya kapak tarihi belirtilmeyen folio içeren kitaplık açıldığında Windows Mağazası görüntüleyicisinin çökmesiyle ilgili sorun çözülmüştür. (3714037)

Bazı durumlarda, video kaplamasına sahip folio doğru şekilde arşivlenmiyordu. Sonuç olarak kullanıcılar, folioyu düzgün şekilde yeniden indiremiyorlardı. (3707309)

Web tabanlı DPS App Builder düzeltmeleri

Yerel Android uygulamalar oluştururken Profesyonel müşteriler için analizin yapılandırılmasını geliştirmeye ilişkin sorun çözülmüştür.

Analitik düzeltmeleri

Makale ölçüsü artık kaplama başlangıcı ve URL tıklama özelliği bulunmayan sayfalar için bu öğelere ilişkin tutarlı raporlar göstermektedir. (3726762)

Bir slayt gösterisinde gömülü olan düğmeler artık düzgün şekilde izlenmektedir. (3737243)

Eski Android görüntüleyici

Eski Android görüntüleyici, foliolar yerel depolama alanı dışındaki bir Android aygıta indirildiğinde hata mesajı görüntülemiyordu. (3732681)

v29 Düzeltmeleri

24 Şubat 2014

Bazı durumlarda 1136x640 iPhone folioları push bildirimlerini almıyordu ve doğru yorumlama olarak seçilmiyordu. Bu sorun, v29.3 sürümüyle birlikte çözülmüştür. (3704287)

Web İçeriği kaplamalarındaki harici bağlantılar web görüntüleyicide artık doğru çalışmaktadır. (3697794)

_blank gibi harici bağlantı hedefine sahip HTML makaleleri, web görüntüleyici tarayıcısında yeni bir pencere ya da sekme açmak yerine geçerli sayfanın yerini alıyor. Bu sorun v29.3 sürümünde çözülmüştür. (3697798)

14 Şubat 2014

Yerel Android uygulamalarında, Google Play'de ve Amazon Appstore'da uygulama içi satın almalar, yeni bir yerel Android uygulaması oluşturduğunuzda artık düzgün çalışmaktadır. (3699074)

11 Şubat 2014

Hem iPad hem de iPhone'da çalışan bir uygulama oluşturmak için en yeni v29.2 ara sürümünü (7 Şubat) kullandıysanız, kullanıcı gözat moduna geçtiğinde uygulama iPhone'da çöküyor. Bu sorun, 11 Şubat tarihli düzeltmeyle çözülmüştür.

7 Şubat'tan sonra bir iPad/iPhone uygulamasını yeniden oluşturup gönderdiyseniz ve uygulamanız iPhone'daki gözat modunda çöküyorsa, uygulamayı yeniden oluşturun (düzenleyin) ve ardından yeniden gönderin. Bu düzeltme, DPS App Builder'ın yeni bir sürümünü indirmenizi GEREKTİRMEZ.

7 Şubat 2014

Apple kısa bir süre önce, reklam dışında amaçlarla Reklam Tanımlayıcısı kullanan uygulamaları reddetmeye başladı. DPS görüntüleyicileri, sosyal paylaşım için Facebook SDK'yi içerir; bu nedenle Apple tüm yeni gönderilen DPS uygulamalarını reddetmiştir. Bu sorunu düzeltmek için Adobe, yeni oluşturulan uygulamalarda iOS 6 sosyal paylaşımı devre dışı bırakmıştır. Görüntüleyici üzerindeki bu değişiklik, önceden App Store'da bulunan uygulamaları etkilemez. Yalnızca v28 ve v29 uygulamalarının yeni sürümlerini etkiler.

Yeni v28 veya v29 uygulamasında, yalnızca Facebook seçeneği değil, sosyal paylaşım menüsünün tamamı, iOS 6 çalıştıran aygıtlarda devre dışı bırakılır. Sosyal paylaşım menüsü iOS 7 aygıtlarda halen kullanılabilir.

Apple, Reklam Tanımlayıcısı nedeniyle kısa bir süre önce uygulamanızı reddettiyse, uygulamanızı yeniden oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanın ve App Store'a yeniden gönderin. Bu, sunucu tarafında bir değişikliktir; bu nedenle DPS App Builder'ın güncellenmesi gerekmez.

Geçmişte, Apple'ın mağazadaki mevcut bir uygulamayı reddettiğine hiç rastlamadık; bu nedenle mevcut uygulamalar etkilenmemelidir.

5 Şubat 2014

Gazetelik dışındaki uygulamalar bellekten her kaldırılıp yeniden başlatıldığında, indirilen folioların kitaplıktan silindiği hata düzeltildi. Bu hata, yayındaki genişletilmiş karakterlerden kaynaklanmıştır. Adobe Content Viewer'ı ve Gazetelik dışındaki DPS uygulamalarını etkilemiştir. (3691128)

Kullanıcı aygıtın kilidini açmadan önce Parola korumalı bir iDevice yeniden başlatılıp Gazetelik push aracılığıyla uygulama uyandırıldığında iTunes abonesinin yetkilendirmeyi kaybettiği hata düzeltildi. (3595346)

Gazetelik kapağı, kullanıcının folio yetkisi olmasa da arka plan push bildirimi ile uygun şekilde güncellenir. (3684294)

Hesap çok sayıda folio içerdiğinde, temel analitik için İzleyici Ayarları artık Toplama Ayarları listesinde kısaltılmaz. (3681417) Birçok ek görüntü sorunu ele alınmıştır.

30 Ocak 2014

DPS App Builder, AIR tabanlı Android görüntüleyicilerde bir abonelik başlığı hatasını düzeltmek için güncellenmiştir. HD Android aygıtlarda, belirtilen abonelik başlığı yerine varsayılan kitaplık aboneliği döşemesi görüntülenmiştir. DPS App Builder güncellemesiyle birlikte, tüm desteklenen Android aygıtlarda özel abonelik başlığı görüntülenir. Bu değişikliği dahil etmek için DPS App Builder'ı güncelleyin ve bir Android uygulamasını düzenleyin veya oluşturun.

Aralık 2013

Arka planda folio indirildiğinde, kullanıcılar en güncel sürümü okuyor olsalar bile bazen “yeni sayı mevcut” mesajı görünüyor.

Diğer kaplamalarda gömülü olan web görüntüleyicisindeki kaydırılabilir çerçeveler, v29 sürümünde düzgün çalışmayı bırakıyordu. Bu sorun, 10 Aralık 2013 tarihli düzeltmeyle çözülmüştür. Hiçbir eylem gerekmez.

Foliolar v29 sürümünden sonra yayınlandıysa bazı v27 ve v28 uygulamalarında Sosyal Paylaşım özelliği düzgün çalışmıyordu. Bu sorun, 10 Aralık 2013 tarihli düzeltmeyle çözülmüştür. Folioların yeniden yayınlanmasına veya başka bir eylemin gerçekleştirilmesine gerek yoktur.

v29 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Aralık 2013/Ocak 2014)

iOS görüntüleyici düzeltmeleri

 • Pinterest aracılığıyla paylaşım, makale korumalı olduğunda artık bir hata mesajı ile engellenmiyor. (3678200)
 • Bir görüntü kaydırma (kaydır ve yakınlaştır) kaplamasını etkinleştirip ardından sıfırladıktan sonra, makaleleri veya sayfaları değiştirmek için kaplamada artık yatay kaydırma yapabilirsiniz. (3673208)
 • Bir ChinaCache yanıtı nedeniyle aralıklı olarak çöken Çin uygulamalarıyla ilgili sorun düzeltildi. (3681676) Uygulamayı iOS 7'de Puanla seçeneği boş ekran görüntülüyor. Apple, iOS 7'de DPS uygulamalarının iTunes'daki inceleme sayfasına doğrudan bağlantı sağlamasını önleyecek şekilde bir değişiklik yaptı. v29 görüntüleyicileri artık, kullanıcıların uygulamayı puanlayabildiği ve inceleyebildiği ürün sayfasına işaret etmektedir.
 • Folio tamamen indirilmemiş olsa bile artık folio için Okuma API'si yüklenmektedir. Bu değişiklik, dijital yoğunluğun söz konusu olduğu kaplamalara, ücretsiz makale önizleme özellikli foliolarda düzgün görüntüleme olanağı tanır. (3658157)
 • Gözat modunda önizleme dizesinin çeşitli dillerde kesilmiş şekilde görüntülenmesi sorunu giderildi. (3662430)
 • iOS 7'de büyük foliolar, Gazetelik aracılığıyla gönderildiğinde bazen çıkarılamıyordu ve kullanıcı folio ile etkileşim kurduğunda sorunlara neden oluyordu. Bu sorun, 13 Aralık 2013 tarihli düzeltmeyle çözülmüştür. Kullanıcılar artık, arka planda tamamlanamayan Gazetelik indirme işlemini yüklemeye devam edebilir. (3678236)
 • Folio, geri yükleme işleminden önce indirildiyse, iCloud'dan geri yükleme işlemi artık folio indirme hatasına neden olmuyor. (3658682)
 • Kaydırılabilir çerçevede iç içe geçtiklerinde ve PDF görüntü formatına sahip makalelerde yakınlaştırma yapıldığında kaplamalar artık kaydırma hareketlerine doğru yanıt veriyor. (3656040)
 • Uygulama uzak bir bildirimle başlatılmış olsa bile klavye artık web görünümünde görünüyor. (3655343)
 • Görüntü sırasındaki dokunma hareketleri artık animasyonu anında duraklatıyor. (3655323)
 • Sık Kullanılanlar görünümünde, harflerin alt çıkıntıları iOS 7'de artık kırpılmıyor. (3653518)
 • Kaydırma ve yakınlaştırma görüntü kaplamasında kaydırma, artık iOS 7'de etkinleştirmeye neden olmuyor. (3652378)
 • Bir indirme işlemi devam ederken kapatma meydana gelmesi durumunda dosyalar artık silinmiyor. (3646105)
 • Aygıttaki yerel foliolar silindikten sonra depolama alanı artık doğru şekilde azalıyor. (3642155)
 • iOS 7'deki görüntüleyicide parmakları birleştirme ve yakınlaştırma devre dışı bırakıldığında yatay kaydırma özellikli bir makalede kaydırılabilir çerçeveyi etkinleştirmek için artık iki kez kaydırma yapmaya gerek yoktur. (3639687)
 • Görüntüleyici, folio görünümünde gezinme çubuğu gizlenecek şekilde yapılandırıldıysa, kitaplıktaki “Daha Fazla Göster” düğmesi artık gezinme çubuğunun altında durmuyor. (3639187)
 • Folio görünümündeyken durum çubuğuna dokunulduğunda, kullanıcı gözatmaya ikinci sayfadan başlamış olsa bile artık makalenin ilk sayfasına doğru şekilde gidilebiliyor. (3637338)
 • iOS 7'de folio görünümünde başlığa iki kez dokunulduğunda gezinme çubuğu artık folionun ilk makalesine geri dönüyor. (3637334)
 • Görüntüleyici, “alwaysVerifyPrices” ayarı false olarak yapılandırılmış olsa ve ürün kimliği iTunes Connect'te önceden ayarlanmamış olsa bile kitaplıkta artık bir perakende folio görünüyor. (3632934)
 • Bir perakende folio, iTunes Connect'te bulunmayan bir ürün kimliğiyle yayınlandığında ve ardından Folio Producer'da güncellendiğinde artık Ücretsiz olarak görünmüyor. (3632843)
 • iOS 7'de Bölümler kitaplığında, harflerin alt kısımları başlıkta artık kırpılmış olarak görünmüyor. (3632127)
 • Gözatma modunda kaydırırken bir gezinme çubuğu düğmesine dokunduktan sonra uygulama artık çökmüyor. (3629583)
 • Gezinme çubuğu görüntülenirken korumalı bir makaleye yönlendiren navto bağlantısına dokunmak artık satın alma bölmesinde Satın Al düğmelerinin gizlenmesine neden olmuyor. (3629021)
 • Özel web yuvası, folio görünümünde git köprüsü aracılığıyla gidildiğinde artık iOS durum çubuğuyla çakışmıyor. (3628154)
 • Dokunma bölgesinin sol tarafı artık arşiv görünümünde Tümünü Seç/Tümünü Sil düğmesine doğru yanıt veriyor. (3626746)
 • Folio içinden özel bir HTML web görünümü açtığınız ilk seferde iOS durum çubuğu artık başlık çubuğuyla çakışmıyor. (3622213)
 • iPhone görüntüleyicisindeki uygulama başlığının yeri artık çok dar değil. (3619689)
 • Yeni veya kaldırılan abonelik SKU'ları, uygulama yükseltme işleminin ardından uygulamada artık düzgün görüntüleniyor. Buna, abonelik olmayan bir uygulamadan abonelik uygulamasına geçiş de dahildir. (3618262)
 • iOS 7'de iPhone'da Kaydırıcının ilk konumu artık en solda bulunuyor. (3615139)
 • Kaydırıcı artık yanlış şekilde görüntülenmiyor. iOS 7'de Kaydırıcı bazı durumlarda sağ tarafta yuvarlak köşelerle, sol tarafta ise keskin köşelerle görünürdü. (3609600)
 • Bir DPS uygulamasından aygıt konumu hizmetleri ilk kez etkinleştirildiğinde coğrafi konum geri aramaları artık doğru şekilde başlatılıyor. (3615089)
 • Sık Kullanılanlar menüsü görüntülenirken paylaşım menüsü görüntülendiğinde artık Sık Kullanılanlar menüsü kapatılıyor. (3612660)
 • iOS durum çubuğu, kitaplık görüntülenmeden önce artık giriş ekranında kısa süreyle görünmüyor. (3611771)
 • Gezinme çubuğu etkin bölge alanında kaydırma başlattığınızda kaydırma artık sayfayı yanlış yönde hareket ettirmiyor. (3604237)
 • Gezinme çubuğu artık navto bağlantısına dokunulduktan hemen sonra kapatılıyor. (3601795)
 • Web görünümü adobeDPS.dialogService.open("url") kullanılarak ortaya çıkarıldıysa Safari'de web sayfası açmaya ilişkin onay iletişim kutusu artık web görünümünün arkasında görünmüyor. (3598816)
 • Bir uygulama yeni bir sürüme yükseltildiyse ve yeni sürüm farklı bir integral kimliğine sahipse, görüntüleyici yeni yetkilendirme uç noktalarını artık alabilir. (3596956)
 • Satın alma bölmesi artık, kullanıcı video oynatılırken aygıtı döndürürse tam ekranda oynatılan video sonlandırıldıktan sonra kısa bir süre görüntülenmiyor. (3561016)
 • iOS 7.1 betada bir uygulamayı yükseltme artık uygulamanın çökmesine neden olmuyor. (3674015)

Android (AIR) görüntüleyici düzeltmeleri

 • v29 AIR tabanlı Android uygulamaları şimdi de Android 4.4'ü desteklemektedir.
 • HTML metin alanı, Android DPS Görüntüleyicideki sanal klavyeyi artık düzgün görüntülüyor. (3645955)
 • Solarak geçiş özellikli slayt gösterisi görüntüleri, sayfa aynı anda yakınlaştırılsa bile artık doğru şekilde ölçeklendiriliyor. (3645597)
 • Mac OS'de Word'den oluşturulmuş ve yerleştirilmiş PDF'te özel karakterler artık eksik değil. (3635908)
 • Android yetkilendirme görüntüleyicileri, küçültüldüğünde ve geri yüklendiğinde artık oturum açma durumunu kaybetmiyor. (3632946)
 • Konturlu metinler, PDF foliosunda parmaklar birleştirildikten ve yakınlaştırma yapıldıktan sonra artık yanlış şekilde görüntülenmiyor. (3631177)
 • “Kitaplık Güncellenemiyor. Sunucu bağlantısı başarısız.” hata mesajı, Çin ağının kullanıldığı Android aygıtta Adobe Content Viewer ilk başlatıldığında artık meydana gelmiyor. (3621100)
 • Web içeriğinde artık bir sayfadan diğerine gidilebiliyor. (3584796)
 • Arada görüntüleyiciyi kapamadan bir PDF foliosunda iki makale sırayla önizlendiğinde artık ilk makalenin içeriğinden kalıntılar görüntülenmiyor. (3578950)

Web görüntüleyici düzeltmeleri

 • HTML kaplamalarına ilişkin gelişmiş oluşturma
 • Web SDK'si için Adobe Content Viewer'da mesajların işlenmesine ilişkin dayanıklılık artırılmıştır.

v28 Düzeltmeleri

 • Düzeltmeye, kaydırılabilir çerçevelere yönelik çeşitli küçük hata düzeltmeleri eklenmiştir. Bir kaydırılabilir çerçevede yakınlaştırma yapmışken çerçeve etrafında kaydırma yapma deneyimi daha sorunsuzdur. Ayrıca, kaydırılabilir bir çerçevede yakınlaştırma yapmışken, %100 değerine dönmek için uzaklaştırma yapmak üzere sayfada veya kaydırılabilir çerçeve dahilinde çift dokunabilirsiniz. Bu düzeltme öncesinde, uzaklaştırma amacıyla kaydırılabilir çerçevede çift dokunulamazdı.
 • Dağıtım uygulaması Uygulama Yükleyici kullanılarak yüklendiğinde, uygulamanın sürüm numarası iTunes Connect'te belirtilen sürüm numarasıyla eşleşmiyorsa bir "Sürüm Uyumsuzluğu" uyarısı görünür. Bu düzeltme ile artık doğru sürüm görüntülenmektedir. iTunes Connect sürümünü düzenleyebilir veya uyarıyı yoksayabilirsiniz. (3632944)
 • Yayıncı indirme raporları artık düzgün şekilde oluşturulmaktadır. (3632837)
 • Özel bir kitaplık eklenip ardından "Gezinme araç çubuğunu göster" onay kutusunun işareti kaldırıldığında artık özel kitaplığın uygulama içinde görünmesine izin verilir. (3633203)
 • Kitaplıktaki Abone Ol düğmesi artık uygulama ilk başlatıldığında görünmektedir. (3631155)
 • R28 iPhone paylaşım alıcısı artık giriş sayfası yerine 404 hata mesajını almamaktadır. (3634929/3634971)
 • GetAccountEntitlement çağrıldığında artık 500 yanıt kodu verilmemektedir. (3637375)
 • Kullanıcılar, yetki verilmiş içeriği görüntülemek için artık Tümleşik Web Görüntüleyici'den oturum açabilir. (3639196)

v28 Hata Düzeltmeleri (Ekim 2013)

iOS 7 Düzeltmeleri (v27 veya v28 görüntüleyicileri)

 • Giriş yap iletişim kutusu kapatma kontrolü iOS 7'de artık "X" olarak görünmemektedir. (3629759)
 • iOS 7'de, bir vektör slayt gösterisinde ya da kaydırılabilir karede parmakları birleştirerek yakınlaştırma hareketi artık uygulamanın çökmesine neden olmamaktadır. (3629753)
 • iOS 7'de, gözatma görünümünde bir makaleye dokunulması artık bitişik makalenin bir kısmının görünmesine neden olmamaktadır. (3629616)
 • iOS 7'de, vektör slayt gösterisi ve kaydırılabilir kare kaplamaları artık aygıt döndürüldüğünde kaybolmamaktadır. (3629615)
 • Uygulama, aygıt uyku modundayken en öndeyse gazetelik arka plan indirme işlemi başarısız olur. (3629767)

iOS görüntüleyici düzeltmeleri

 • Uygulama, aygıt uyku modundayken en öndeyse gazetelik arka plan indirme işlemi artık başarısız olmamaktadır.(3627696)
 • Kullanıcı, özel bir vitrine gittikten sonra içeriğe tekrar geri döndüğünde indirilmiş önizleme artık sosyal paylaşım ödeme duvarı mesajını kaybetmemektedir. (3604868)
 • Kullanıcı, korunan bir folioyu indirdikten sonra hesapta yayın erişimine sahip doğrudan yetkili kullanıcı olarak giriş yaptığında tam çözünürlüklü içerik artık düzgün alınmaktadır. (3596204)
 • Doğrudan yetkili bir kullanıcı folio indirdikten sonra hesapta çıkış yapıp folioyu görüntülediğinde ödeme duvarı mesajı ücretsiz olmayan tüm makalelere artık düzgün uygulanmaktadır. (3596201)
 • Kaydırılabilir kare HUD ya da gezinme sıcak bölgesindeyse kaydırma hareketi tanınmaz. (3587276)

Android (AIR) görüntüleyici düzeltmeleri

 • AIR tabanlı görüntüleyicilerde kullanıcılar artık, gezinme bölgesi veya gezinme çubuğu sıcak bölgesinde olması durumunda bir köprüyü çağırabilir. (3584776)
 • Aygıt çevrimdışı olduğunda ve uygulama İzleme seçeneklerini göstermeyecek şekilde yapılandırıldığında İzleme seçenekleri artık gösterilmemektedir. (3580578)

DPS yazma/yayınlama düzeltmeleri

 • Folio Producer yayınlama isteği görünümünde yayınlanan folioların zaman damgaları artık doğrudur. (3598287)
 • Folio Builder panelinde başka bir hesaptan paylaşılan bir folio silindiğinde artık hata verilmemektedir. (3577372)
 • Bir folio önceden, içe aktarma sırasında sidecar.xml kullanımıyla belirlenmiş bölümler içeriyorsa ve yayıncı bu bölümleri kaldırırsa, güncellenen folio görüntüleyicide görüntülendiğinde zaman zaman meydana gelen çökme artık meydana gelmemektedir. (3584034)
 • sidecar.xml dosyasında yumuşak kaydırma ve yatay kaydırma belirtme artık makale tüm örneklerde oluşturulduğunda söz konusu olan özelliği belirlemektedir. (3585563)

Web görüntüleyici düzeltmeleri

 • Web Görüntüleyici, videolar 'tam ekran' modunda görüntülendiğinde artık bir 'Bitti' düğmesi görüntüler (tarayıcı içerik alanı sınırları dahilinde). Kullanıcılar bu sayede videodan daha kolay çıkabilir.
 • Tümleşik web görüntüleyicilerde, Web SDK için Adobe Content Viewer sürüm 2'ye güncellenmiştir. Sürüm 1 artık desteklenmemektedir ve kullanılamaz.

v27 Düzeltmeleri

 • Apple tarafından yapılan bir değişiklik DPS uygulamalarının yükleme sırasında reddedilmesine ve Uygulama Yükleyicide “Geçersiz İkili - Eksik Nib Dosyası” hata mesajı verilmesine neden olmuştur. 
 • Uygulamada özel bir mağaza açmanın, zaman zaman Ücretsiz Makale Önizleme özelliğine sahip foliolarda ödeme duvarı görüntüsünü değiştirdiği bir sorun çözülmüştür.
 • Sayfaya Git eylemleri veya belirli bir sayfaya atlayan navto bağlantıları ile ilişkili düğmeler artık tek bir folio uygulamasında düzgün çalışmaktadır. DPS App Builder'ı güncelleyin ve tek folio uygulamasını düzenleyin ya da yeniden oluşturun.
 • Bir uygulama v25 veya sonraki sürümlerine güncellendiğinde, v24 veya önceki sürüm uygulamasında bulunan mevcut kitaplık kapak görüntüleri yeni kitaplık kabına sığacak şekilde ölçeklendiriliyordu, bu da görüntünün bulanık olmasına neden olurdu. Bu düzeltme sayesinde kapak görüntüleri, önbelleğe alınan görüntü boyutu beklenen görüntü boyutuyla eşleşmiyorsa yükseltme işlemiyle yeniden oluşturulur.
 • Üçüncü taraf araçlarıyla oluşturulan uygulama paket kimlikleri artık DPS App Builder'da düzgün şekilde artırılmaktadır. Sunucu tarafında gerçekleşen bu değişiklik DPS App Builder'ın güncellenmesini gerektirmez.

v27 Hata Düzeltmeleri (Temmuz 2013)

Görüntüleyici

 • Bölümler artık özel kitaplıklar içeren uygulamalarda düzgün şekilde çalışmaktadır.
 • Arka planda oynatılacak şekilde ayarlanan bir ses kaplamasının konumu, aygıtı Gözet modunda döndürdüğünüzde artık değişmemektedir.
 • Bir iPhone görüntüleyicide, kullanıcılar folioyu güncelleme uyarısını iptal ettikten sonra artık indirme işlemini düzgün şekilde sürdürebilmekte veya iptal edebilmektedir.
 • Makale önizleme alanında yer alan alışverişi önizleme bölmesi artık belirli durumlarda kısmen gizli kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir.
 • Yetkilendirme Başlığı kabının arka plan rengi artık beyaz yerine koyu gri renktedir.
 • Bir iPhone görüntüleyicide, gözat modunda sık sık görüntülenen "Bölüm İndirilemedi" iletişim kutusunu içeren hata düzeltilmiştir.
 • iOS uygulamalarında, arka planda indirilen folio indirilemediğinde artık bir hata mesajı görüntülenmemektedir. Hata, yalnızca kullanıcılar indirme işlemini başlattıklarında görüntülenmektedir.
 • Kullanıcılar kitaplıktaki bölümler içeren bir folio ile bölümler içermeyen bir folioya aynı anda dokunduklarında, görüntüleyici artık çökmemektedir.
 • Yetkilendirilen folioların durumları özel kitaplıklarda artık "Bilinmeyen" olarak görünmemektedir.
 • Uygulama kaldırılıp yeniden yüklendiğinde Ücretsiz İlk Folio artık sıfırlanmamaktadır.
 • Web İçeriği kaplamalarında Twitter yayınları artık düzgün şekilde görüntülenmektedir.

Yayınlama

 • Yayınlama hatasının görüldüğü nadir durumlarda, yayınlama işlemiyle folio artık Özel/Perakende durumunda kalmamaktadır. Folio güncellendiğinde belirtilen durum ayarı da yansıtılır.
 • getFolios API önbelleğe alma sorunu düzeltilmiştir.
 • Bazı durumlarda, hatalı yayınlama denemesini yeniden denemek yayıncının işlemi iptal etmesine izin vermemekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

Web Görüntüleyici

 • Harici bağlantılı ses dosyaları artık düzgün şekilde çalışmaktadır.

v26 Düzeltmeleri

 • DPS App Builder, artık Enterprise sertifikalarını kullanırken düzgün şekilde özel bir Adobe Content Viewer uygulaması oluşturmaktadır.
 • Bir folioyu silinen makalelerle güncelleme işlemi tasarlandığı gibi çalışmaktadır.
 • iPhone görüntüleyici için DPS App Builder'da "Yönü Sabitle" seçeneği artık kullanılabilmektedir.
 • Sıcak bölge alanlarındaki düğmeler artık etkindir.
 • Ücretsiz makale önizlemenin tasarımı bir düzeltme sırasında iyileştirildi. Görünümü iyileştirmek için korumalı önizleme makalelerine koyu renk bir kafes uygulandı. Ayrıca, Sadece Yatay Kaydırma'ya ayarlanan korumalı ve ücretsiz bir makalenin ilk sayfası dışındaki tüm sayfalar artık gri renkte alanlar olarak görüntüleniyor. Aynı zamanda, gözatma modunda düğmelerin kırpılmasına sebep olan bir Önizleme pano tasarım sorunu giderildi.
 • Doğrudan yetkilendirme kullanıcılarına artık istemsiz şekilde çıkış yaptırılmamaktadır.
 • Web için Content Viewer analizleri artık düzgün şekilde raporlanmaktadır.
 • Çözülen Bölüm düğmesi sorunu bazı durumlarda uygulamanın çökmesine neden olmaktadır.

v26 Hata Düzeltme Sürüm Notları (1 Mayıs 2013)

Adobe Content Viewer

 • Artık Adobe Content Viewer'da sürekli olarak çıkış yapmanıza ve bazı durumlarda iki kez olmak üzere yeniden giriş yapmanıza gerek yoktur.
 • Yayınlanmamış foliolar artık Adobe Content Viewer'da yayınlanan folioların altında görünmez.
 • Artık uygulamadan çıkış yapmaya zorlayıp uygulamayı yeniden başlattıktan sonra Adobe Content Viewer'da oturum kapatmanıza gerek yoktur.

Folio İçeriği Oluşturma

 • Çalışma alanında bir kaplamayı hedef alan bir düğme içeren bir makale içe aktarılırken InDesign artık çökmemektedir.
 • Tarihteki gün ve ay ayarları artık bazı durumlarda tersine çevrilmemektedir.
 • Folionun kilitli olduğu durumlarda artık yeniden makale sipariş edilememektedir.

iOS Görüntüleyicileri

 • Geri düğmesi ile yatay olarak gezinilen bir makalede artık navto hedefinden navto kaynak sayfasına gidilmektedir.
 • PDF makalelerinde parmakları birleştirerek yakınlaştırma işlevi, artık görüntüleyicinin önceki sürümlerindeki kadar hızlı yanıt vermektedir.
 • Bir folio indirme sırasında güncellendiğinde, okuyucular artık folioyu indirmeyi sürdürebilmektedir.
 • Bir Tek Sürümlü uygulamadaki HTML makaleleri için artık gözatma minik resimleri bulunmaktadır.

Web Görüntüleyici

 • İlgili seçenek belirlendiğinde artık video son çerçevede durmaktadır.
 • Düğmeler şimdi yığın düzenini kabul etmekte ve düğmelerin gizlenmesi gerektiğinde artık diğer kaplamaların arasından görünmemektedir.
 • Diğer sayfalara yönlendirilen köprüler artık Internet Explorer 8, 9 ve 10 için web görüntüleyicide desteklenmektedir.
 • Köprüler ve 10'dan fazla sayfası olan makaleler için tam destek de dahil olmak üzere, Internet Explorer ile ilgili diğer çeşitli sorunlar giderilmiştir.

v25 Düzeltmeleri

 • Özel simgeli HTML sayfalarında web sitelerine yönlendirilen bağlantılar şimdi harici tarayıcı (mobil Safari) yerine uygulama içi tarayıcıdaki web sayfasında doğru bir şekilde açılmaktadır. Bu sorun sunucu tarafında uygulanan bir düzeltmeyle çözülmüştür. Uygulamayı yeniden oluşturup test edin.
 • Bazı durumlarda korumalı bir ortamda bir abonelik geliştirme uygulamasının test edilmesi geçerli aboneliklerin doğru çalışmamasıyla sonuçlanmaktaydı. Abonelikler için SubscriptionReceipt endDate (Abonelik Alınma Bitiş Tarihi) ve startDate (Başlangıç Tarihi) alanları boştu. Bu sorun sunucu tarafında uygulanan bir düzeltmeyle çözülmüştür.
 • iOS analizleri: ViewerVersion (Görüntüleyici Sürümü) özelliğinin “-dev-m” son ekine sahip olması ile ilgili sorun, sunucu tarafında uygulanan bir düzeltmeyle giderilmiştir.
 • Bir aygıt iOS6.1 çalıştırıyorsa v25'ten önce oluşturulan tüm çok foliolu uygulamaların aygıtın Internet'e bağlı olmaması halinde çökmesi. Düzeltme ile şimdi DPS App Builder'ı kullanarak aygıt iOS6.1 çalıştırdığında çevrimdışı çökmeyen bir v24 veya v25 görüntüleyici oluşturabilirsiniz.
 • Bir kaplama oluşturmak için .oam (Edge) dosyalarını InDesign CS6'ya yerleştirme işlemi şimdi v25 foliolarda doğru bir şekilde çalışmaktadır. DPS Masaüstü Araçları'nı indirip yükleyin.
 • iframe içeren HTML içeriği ekleme (gömülü YouTube videoları gibi) artık v25 foliolarda çalışıyor.
 • Duruma Git eylemleri içeren düğmeler, artık bazı durumlarda doğru şekilde çalışıyor.
 • App Builder şimdi birçok özel araç çubuğu yuvası olduğunda takılmamaktadır.
 • DPS App Builder şimdi gerekli paket kimliği sürümünü içermektedir. Görüntüleyiciyi gönderdiğinizde artık paket kimliği hatası oluşmamaktadır.

v25 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Ocak 2013)

İçerik oluşturma

 • Bir Web İçeriği Kaplaması URL'sindeki eğik çizgi işareti, artık folio önizlemesinin başarısız olmasına yol açmamaktadır.
 • Artık Folio Producer Editor'ın Liste görünümünde veya Minik Resim görünümünde Bölüm alanını düzenleyebilirsiniz.
 • Eksik önizleme minik resimleri olan bir HTML makalesi içeren bir folio yayınlandığında artık bir hata oluşmamaktadır. R22 veya sonraki bir HTML makalesi önizleme görüntüsü içermiyorsa yayınlama işlemi artık başarısız olmamaktadır.
 • Kaydırılabilir vektör çerçevesine bir bit eşlem görüntüsünün yerleştirilmesi artık yalnızca görünen bit eşlem görüntüsünün oluşturulmasıyla sonuçlanmamaktadır.

DPS App Builder

 • DPS App Builder'da bir görüntüleyiciyi düzenlerken artık özel kitaplık simgelerini yeniden seçmenize gerek yoktur.

iOS Görüntüleyicileri

 • Parmakları birleştirerek yakınlaştırmanın etkin olduğu bir PDF makalesinde bir video oynatılırken veya duraklatıldığında yığınları değiştirmek için iki parmakla kaydırma hareketinin kullanılması artık Görüntüleyicinin çökmesine yol açmamaktadır.
 • Şimdi hesaba ait folio listesi büyük (örn., binden fazla) olduğunda görüntüleyici başlatma işlemi zaman aşımına uğramamaktadır.
 • Yayınlanan bölümlere ayrılmamış bir folio Bölümler içerecek şekilde değiştirilip güncellendiğinde artık görüntüleyici çökmüyor.
 • Şimdi vektör yakınlaştırma, uzaklaştırma ve yeniden yakınlaştırma yapıldığında bit eşleme dönüştürülmüş gibi görünmemektedir.
 • Abonelik kullanıcı arabirimi artık iPhone'da bir abonelik satın alındıktan sonra anında güncellenmektedir.
 • Şimdi gezinme çubuğu sıcak bölgesi etkinleştirilmiş olsa bile gezinme çubukları HTML makaleleri için doğru bir şekilde görüntülenmektedir.
 • Bir Panorama görünümünden çıkış düğmesi artık hem retina hem de retina olmayan iPad'lerde aynıdır.
 • Yanlış ürün kimliklerine sahip abonelikler, artık son kullanıcıya abonelik listesinde “Boş” şeklinde gösterilmiyor. Abonelik seçenekleri artık Ürün Kimliği geçersizse görüntülenmiyor.
 • Özel bir HTML yuvasında başka bir uygulamaya bağlantı verme işlemi şimdi iOS 5'te doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • Birden çok sayfada MSO'lar içeren çok yorumlamalı PDF makaleleriyle hızlı etkileşim kurulduğunda görüntüleyicinin çökmesi sorunu çözülmüştür.
 • Aynı MSO adına sahip slayt gösterileri bitişik yığınlarda yer alıyorlarsa aygıt döndürüldüğünde ilk Duruma Git düğmesi artık geçerli slayt yerine seçilmiyor.
 • 'İlk İçerik Konumu' metin ve bazı görüntü kapsayıcı çerçeveleri için 'Belge Konumunu Kullan' olarak ayarlandığında, 'Sadece Yatay Kaydırılabilir Çerçeve' artık doğru bir şekilde kaydırılıyor.
 • Filtre düğmesi, artık filtreli sınırlı dağıtım foliolarında yetkilendirme için oturum açıldıktan sonra doğru bir şekilde görüntülenmektedir.

Android görüntüleyicileri

 • Yeni 1920x1200 Android aygıtlarında çalışan DPS görüntüleyicilerle ilgili birçok sorun çözülmüştür.
 • Asus Transformer gibi bazı geniş Android aygıtlarında bir folio açılırken oluşan sorunlar çözülmüştür.
 • Görüntüleyici artık aygıt döndürüldüğünde Kaydırılabilir Çerçeveler için Belge Konumunu Kullan ayarını kabul ediyor.
 • Daha önce görüntülenen foliolar artık uygulamanın alt gezinme çubuğunun arkasından hafifçe görünmektedir.

v24 Düzeltmeleri

 • Sunucu güvenilirliğini arttırmak ve kesintileri önlemek için DPS foliolarını barındıran sunucular acrobat.com'da artık ayrı ve yalıtılmış bir demette bulunmaktadır.
 • Makalede gezinirken oluşan Folio Producer Editor'ın çökmesi sorunları.
 • Kindle Fire 3'te (8,9" HD aygıtlar) düşük bellek kapanma durumu. Sesli kaplamalar görüntülenirken/oynatılırken veya uygulama içi web tarayıcıda içerik taranırken olduğu gibi, bazı durumlarda düşük bellek durumunun uygulamanın kapanmasına yol açması.
 • Şeffaf bit-eşleme dönüştürülmüş PDF'lerin Web Görüntüleyici'de doğru yorumlanmaması.
 • WoodWing araçları kullanılarak oluşturulan slayt gösterisi kaplamalarının Web Görüntüleyici'de yanlış bir durumda başlatılması.
 • Video içeren belirli makalelerin sonraki/önceki sayfaya geçildiğinde Firefox'un yanıt vermemesine sebep olması.

v24 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Kasım 2012)

iOS Görüntüleyici Hata Düzeltmeleri

 • Bir makalede yakınlaştırıldıktan sonra bir sonraki sayfaya dikey olarak gezinme artık daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • Saydamlık uygulanmış bir vektör kaydırılabilir çerçevesine yakınlaştırma yapıldığında artık saydamlık kaybı oluşmamaktadır.
 • Artık WiFi bağlantısı kesilip yeniden kurulduğunda, indirme işlemi sürdürülebilmektedir.
 • Bazı slayt gösterilerinin iOS 5'te otomatik olarak oynatılmadan önce Gecikme ayarının gereklerini yerine getirememesi hatası düzeltilmiştir.
 • Artık özel bir mağazadan alınan ITMS bağlantıları, iOS App Store'da bağlantının doğru bir şekilde açılmasını sağlamaktadır.
 • Artık HTMLResources.zip içeren bir folioda bulunan bir makale güncellendiğinde görüntüleyici çökmemektedir.
 • Oluşturulan içerik tam olmayan piksel boyutları kullandığında, kaydırılabilir içerikte artık ince beyaz çizgiler görünmemektedir.
 • Abonelik kutucukları ve yetkilendirme başlığı, ilk başlatmada doğru bir şekilde görüntülenmektedir.
 • Artıkyetkili bir kullanıcı yeni içerik yayınlandığı sırada bir içeriği görüntülerken “Yeni İçerik Mevcut - satın al veya iptal et” mesajı görüntülenmiyor.
 • Bir folionun iOS 6'da görüntülenirken birkaç defa hızla döndürülmesinin görüntüleyicinin çökmesine yol açması sorunu çözülmüştür.
 • Bir Görüntü Sırası kaplamasını başka bir sayfaya kaydırıp geri döndüğünüzde ilk görüntüye sıfırlanmış gibi görünmesi, fakat etkileşim kurduğunuzda duraklatıldığı yere atlaması sorunu düzeltilmiştir.
 • Makale formatının JPEG, PNG veya Otomatik olarak ayarlandığı bir retina iPad'de bir 2048x1536 folioda gezinme performansı geliştirilmiştir.
 • Kaydırılabilir çerçeveler veya slayt gösterileri içeren PDF makalelerinin kaydırıldığında bozulması sorunu düzeltilmiştir.

Android Görüntüleyici Hata Düzeltmeleri

 • Daha önce görüntülenen foliolar, artık kitaplık ve folio görünümündeki gezinme çubuğunun arkasında hafif bir şekilde görünür kalmamaktadır.

Folio Producer Hata Düzeltmeleri

 • Folio paylaşımı iletişim kutusunu iptal ettiğinizde görünen hata mesajı artık görünmemektedir.
 • Folio boyutlarının yanlışlıkla 0x0 olarak ayarlandığı durumlara yönelik hata işleme özelliği geliştirilmiştir.
 • Folio Özellikleri iletişim kutusunda artık Sağ Kenardan Ciltleme ayarı korunuyor.
 • Aygıtta Önizleme özelliği, Düzgün Kaydırmalı makaleler içeren foliolarda doğru bir şekilde çalışıyor.
 • Düzgün Kaydırma seçeneğinin davranışı, artık Makale İçe Aktar ve Makale Özellikleri iletişim kutularında aynıdır.
 • Artık Yeni Folio iletişim kutusundaki Metin kutusunda . ve / gibi noktalama işaretlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
 • Geçersiz slaytlara sahip foliolar için hata mesajı geliştirilmiştir.
 • Asya dillerinde hatalı araç ipucu düzeltilmiştir.
 • Çevrimdışı bir folioyu bulut sistemlerine yüklerken oluşan sorun düzeltilmiştir.
 • Slayt Tarihi artık kullanıcı arabiriminde anında güncelleniyor.
 • Fransızca Folio Producer arabirimindeki düğmeler artık doğru bir şekilde hizalanmaktadır.
 • Minik resimler, makaleler güncellendikten sonra artık Folio Builder panelinde düzgün şekilde güncelleniyor.
 • Fare, minik resim görünümünde düzgün kaydırmalı bir makalenin üzerinde gezdirildiğinde artık beyaz bir boşluk görünmemektedir.
 • Folio Builder panelindeki Sırala menüsü ve “alfabetik a-z” araç ipucu açıklaması, şimdi doğru bir şekilde yerelleştirilmiştir (tercüme edilmiştir).
 • Artık Folio Özellikleri iletişim kutusundaki folio slaytlarında beyaz bir kenarlık görünmüyor.

Web Görüntüleyici Hata Düzeltmeleri

 • Web Görüntüleyici, artık bir görüntü dizisinin son karesinde durdurma özelliğini desteklemektedir.
 • Web Görüntüleyici, artık URL parametreleri içeren köprü bağlantısı kaplamalarını desteklemektedir.
 • Sorun, Web Görüntüleyici'nin iç içe kaplamaları desteklemesini sağlayacak şekilde düzeltilmiştir.

v23 Düzeltmeleri

DPS App Builder'dan uygulama indirilirken artık “kullanıcı veya seçili yayın boş” hatası görüntülenmiyor. Bu hatayla karşılaşırsanız, DPS App Builder uygulamasını kaldırıp bir önceki sürümü yeniden yükleyin.

v23 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Eylül 2012)

İçerik oluşturma

 • Yükleyiciler artık Gatekeeper aracılığıyla Mac 10.8'de işaretlenmemektedir.
 • Nesne durumları için yatay x koordinatları, şimdi alt gölge uygulandığında kaynak InDesign dosyasına göre doğru bir şekilde görünmektedir.

iOS Görüntüleyicileri

 • Şimdi yatay kaydırmalı (düzleştirilmiş) bir makalenin birinci/sonuncu sayfasında sıcak bölgeye dokunulduğunda, önceki/sonraki makaleye geçiş yapılmaktadır.
 • Açılır sekme kaydırılabilir çerçeveleri, şimdi ek bir "model iğne" nesnesi gerektirmeden daha güvenilir bir şekilde çalışmaktadır.
 • 'Oynatmadan Önce Gizle' seçeneği seçiliyken kullanılan Solarak Geçiş, artık ilk nesne durumu görüntülendiğinde doğru bir şekilde görünüyor.
 • İki folio aynı ürün kimliğini kullanıyorsa artık kitaplık boş görünmemektedir.
 • İki Parmakla kaydırma hareketi, görüntüleyicide PDF yakınlaştırma etkinleştirilmiş olsa bile artık bir PDF foliodaki sonraki makaleye geçiş sağlamaktadır.
 • Gazetelik arka planda indirme işlemleri, kullanıcı WiFi bağlantısı kurmadan önce geçici bir 3G/veri durumunda olsa bile başlamaktadır.
 • Kullanıcılar Abonelik düğmesine arka arkaya bastığında, ilk ek abonelik iletişim kutusu yoksayıldıktan sonra artık başka iletişim kutuları görünmüyor.
 • Retina iPad'deki Felemenkçe Kitaplık ve Görüntüleyici simgelerinin yanlış tercümeleri düzeltilmiştir.
 • HTMLResources klasörünün içindeki varlıklara yönlenen bağlantılar, şimdi bir aksan karakteriyle adlandırılmış olsalar bile doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • Folio görünümündeykenbir folio güncellemesi indirmek için “Evet” düğmesine dokunulduğunda, artık bir uyarı mesajı görüntülenmiyor.
 • Bir PDF makalesinde sayfanın hızla çevrilmesi, artık sayfa geçişlerinde gecikmeye sebep olmamaktadır.

Android Görüntüleyicileri

 • “Slayt Görünümü” modunda “Görünüm” düğmesine dokunulduğunda, artık “Folio yüklemesi başarısız” hata mesajı görüntülenmiyor.
 • Yetkilendirilmemiş foliolar, artık oturum kapatıldıktan sonra kitaplık görünümünden kaybolmamaktadır.
 • Bir video oynatılırken aygıt döndürüldüğünde, ardından folio görünümüne geri dönüldüğünde, görüntüleyici artık kısa bir süre için önceki yöne geri dönmemektedir.
 • Artık 1024x600 aygıtlarda, yatay moddayken Abone Ol düğmesinin üzerinde bir çizgi görünmüyor.

Folio Producer Araçları

 • Folio Builder panelinde giriş yapmadığınızda ve sidecar.xml dosyasını kullanarak yüklenen makaleleri değiştirdiğinizde, makaleler güncellenmekte fakat bir hata mesajı görüntülenmekteydi. Bu sorun çözülmüştür.
 • Artık bir folioya çok büyük bir önizleme görüntüsünün eklenmesi panelin donmasına yol açmamaktadır.
 • Folio Producer Organizer'da bir kaplama için büyük bir slayt önizleme görüntüsü yüklendiğinde artık bir hata mesajı görüntülenmektedir.
 • Slayt görüntüsü olarak geçersiz bir jpg eklemeyi denediğinizde, artık Folio Builder panelinde kaybolmayan bir yükleme simgesi görünmüyor.
 • Folio Özellikleri iletişim kutusunda, artık hiçbir Slayt Önizleme dosya boyutuna izin verilmiyor.
 • Büyük .mp4 dosyaları içeren folioların yüklenmesi başarısız olmakta, [svr.VirusDetected] hata mesajı görüntülenmekteydi. Bu sorun çözülmüştür.
 • Arabirim artık Folio Producer Editor'da İçindekiler önizlemesini belirtmektedir.
 • Folio Builder panelinin boş olmasına neden olan “.indd” belge adıyla ilgili sorun giderilmiştir.
 • Artık yayınlama tarihi, slayt tarihi ve HTML kaynakları tarihinde hatalı tarih formatı görünmemektedir.
 • Bir makalenin güncellenmesi, artık Folio Producer Editor'da “Korumalı” ayarının açılmasına sebep olmuyor.
 • “Yükleme başarısız” hata mesajı, artık doğru bir şekilde görüntüleniyor.
 • Yanlış slayt önizleme görüntüsü boyutuyla ilgili hata mesajı artık yönlendirme gereksinimlerini içermektedir.
 • 70x70 pikselden büyük bir özel İçindekiler önizleme görüntüsü yüklediğinizde bir boyut uyarısı görüntülenir.
 • Bir folio yayınlanırken gösterilen slayt tarihi ayarı artık devre dışı bırakılmıştır.

Sosyal Paylaşım

 • Internet Explorer 9'da bir video oynatılırken, “Video Hata nesnesi” daha az sıklıkta görünüyor.
 • Metin içeren kaydırılabilir çerçeveler, artık çok durumlu bir nesnede doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • Yatay makale gezinmesi artık desteklenmektedir.

v22 Düzeltmeleri

 • DPS görüntüleyicileri artık Android 4.1 aygıtlarda doğru bir şekilde başlatılmaktadır.
 • Foliolar artık güncellendikten sonra doğru bir şekilde indirilmektedir.
 • Android görüntüleyicilerdeki kitaplıklar, uygulamadan çıkmaya zorlandığında artık indirme durumunu kaybetmemektedir.
 • Android ve Amazon aygıtlarındaki görüntüleyiciler, artık gezinme araç çubuğu için büyük düğme varlıklarını doğru bir şekilde kabul etmektedir.
 • Kindle Fire'da ilk başlatmadan sonra kullanıcı “Giriş Yap” düğmesine dokunduğunda, Giriş Yap iletişim kutusu doğru bir şekilde görünüyor.
 • Android görüntüleyicilerdeki dahili Viewer Builder, artık yanlışlıkla test HTML varlıkları içermemektedir.
 • v22 araçlarla bir v21 Android Görüntüleyici oluşturulurken, dışa aktarılan paket adına artık “air” eki ilave edilmiyor.
 • “Düzleştirilmiş” makaleler (Sadece Yatay Kaydırma olarak ayarlanmış makaleler) folio tamamen indirilmeden önce bile doğru bir şekilde kaydırılıyor.

v22 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Ağustos 2012)

iOS Görüntüleyicileri

 • Bir PDF folioda kaydırılabilir bir çerçeve yatay olarak kaydırıldığında, artık bir sonraki makaleye geçiş yapılmaktadır.
 • Kaydırılabilir bir çerçevenin alt kısmını kaydırmak, şimdi PDF makalelerinin ve PNG/JPG makalelerin sayfalarını değiştirmektedir.
 • INDD-HTML bağlama bağlantısı, şimdi iOS Görüntüleyicilerde blok yapısıyla birlikte doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • “SadeceYatay Kaydırma” uygulanmış bir makalenin güncellenmesi, artık kaplamaların bulundukları orijinal sayfadan makalenin ilk sayfasına geçmesine sebep olmuyor.
 • iOS görüntüleyicilerinin bazen çoklu ses kaplamaları içeren makalelerde kapanması sorunu çözülmüştür.
 • Yavaş bir bağlantıda Abone Ol düğmesine birden çok kez dokunulduğunda iOS görüntüleyici artık kapanmıyor.
 • iOS'te görüntüleyici kapatılmaya zorlandıktan sonra abonelik kutucuğu doğru bir şekilde görüntülenmektedir.

Android Görüntüleyicileri

 • Satın alınan tekli foliolar, şimdi otomatik indirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak görüntülenmektedir.
 • Web görünümleri şimdi Android'de Javascript onAppear ve onDisappear komutlarını desteklemektedir.
 • Aygıtta Önizleme özelliği, folionun adında oluşturulmamış uzun karakterler bulunduğunda bir Mac aygıtından Android aygıtına aktarılırken artık başarısız olmamaktadır.
 • Android görüntüleyici, artık bir makale yığını aynı adda iki nesne durumu içeriyorsa yanıt vermeyi durdurmamaktadır.
 • Düzgün kaydırmalı sayfaların alt kısmındaki MSO'lar şimdi Android'de daha iyi performans göstermektedir.
 • Bir folioyu ikinci defa görüntülemeyi denemek, artık Android'de “Hata - Folio Yüklenemedi” hatasıyla sonuçlanıyor.
 • Android'de çok sayılı bir görüntüleyici uygulaması kapatıldıktan sonra, daha önce indirilen folioların artık yeniden indirilmesi gerekmemektedir.
 • Android'de Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamasının kilitlenerek kullanıcının durum dışına çıkmasına yol açmasıyla ilgili sorun çözülmüştür.
 • Görüntüleyici uygulamaları, Nexus 7 aygıtlarda doğru bir şekilde başlatılıyor.

İçerik Oluşturma ve Folio Producer Araçları

 • Çok sütunlu bir metin çerçevesindeki bağlantılar şimdi doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • Geliştirme uygulamaları için Gazetelik Push bildirimleri artık desteklenmektedir.
 • Yüklenen önizleme görüntüleri, tarayıcının yenilenmesine gerek kalmadan web istemcisinde doğru bir şekilde oluşturulmaktadır.
 • Folio Adı, Yayın Adı, Folio Numarası ve Açıklama alanındaki beyaz boşluklar, kaydedildikten sonra kırpılıyor.
 • Sayıda ikili girişler olduğunda, sayı indirilirken oluşan hata artık oluşmamaktadır.
 • Makale önizleme görüntüleri, artık Folio Editor'da yatay kaydırma yapıldığında yüklenmektedir.
 • Artık folio yayınlama arabirimine bir işin başarısız olmasının ardından da erişilebilmektedir.
 • Bir yayınlama işini kuyruğa alma hatası oluştuğunda, artık istenmeyen bir hata mesajı görüntülenmemektedir.
 • Bir folio Folio Builder panelinden silindiğinde artık web istemcisi durumunda hataya neden olmuyor.
 • Folio Producer'da, durum çubuğu IE9'daki güncelleme/yayınlama isteklerinden sonra da güncellenmeyi sürdürüyor.
 • Biletin süresi dolduktan sonra bir folionun güncellenmesi, artık bir çıkmaz hatasına yol açmamaktadır.
 • Şimdi Folio Producer Organizer'da kullanıcının biletinin süresi geçmiş olsa bile, kullanıcıya bir zaman aşımı/oturum açma iletişim kutusu gösterilmektedir.

Sosyal Paylaşım

 • v22 öncesi paylaşılan foliolar için tabletten bağlantı paylaşma işleminin paylaşılan makale bağlantısı yerine yayın URL bağlantısını görüntülemesi hatası giderilmiştir.

Viewer Builder

 • Sıcak bölge özelliği, şimdi tüm müşteriler tarafından kullanılabilmektedir.
 • Özel URL Düzeni, şimdi iOS görüntüleyicide çalışmaktadır.
 • Çeşitli Omniture izleme sorunları çözülmüştür.
 • Çevrimdışı Başlık varlıkları, artık yetkilendirmeli görüntüleyiciler için doğru bir şekilde yapılandırılıyor.
 • Android'deki yetkilendirme ayrıntıları, artık bir görüntüleyici düzenlenirken silinmiyor.
 • İsteğe Bağlı Hesap URL'si Oluşturma, artık sunucu tarafından zorunlu olarak kabul edilmiyor.

v21 Düzeltmeleri

 • Yetkilendirme Hizmeti, folio bulunamadığında bir uyarı vermekteydi. Bu sorun, bu durum incelikli bir biçimde ele alınacak ve günlük kaydı oluşturma işlemi uygun biçimde güncellenecek şekilde güncellenmiştir.
 • Özel araç çubuğu web görünümünde (Enterprise yayıncıları için) başlık çubuğunu gizleme özelliği.
 • Doğrudan yetkilendirme API v2 için destek eklenmiştir.
 • Yeni bir Yayın için ön kontrol özelliği, halen ele alınması gereken sorunlar içermektedir.
 • Bazı makaleler, önceki sürümden güncellendikten sonra içerik olarak hata mesajları görüntülemektedir.
 • iPhone Uzak Başlık Sayfası URL'si değeri, artık doğru bir şekilde ayarlanıyor.
 • Özel iPhone kitaplığı araç çubuğu simgeleri, iPhone'da artık doğru bir şekilde görüntüleniyor.
 • v21 Viewer Builder'da artık v20 görüntüleyiciler için Sıcak Bölgeler etkinleştirilebilmektedir.
 • Giriş yapma ve diğer kitaplık iletişim kutuları, artık Android v21 görüntüleyicilerde tasarlanan şekilde görünüyor.

v21 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Haziran 2012)

DPS İçerik Oluşturma

 • Bir Web İçeriği Kaplaması URL'sinde eğik çizgi (/) kullanılması artık folio önizlemesinin başarısız olmasına yol açmıyor.
 • Ses ve Video gecikme değerinin Kaplama paneli açık olmadıkça yanlışlıkla 0 olarak ayarlanması hatası düzeltilmiştir.

iOS Görüntüleyicileri

 • Diğer kaydırılabilir içeriklerin içinde bulunan kaydırılabilir içeriklerdeki otomatik oynatma kaplamaları, şimdi doğru zamanda başlamaktadır.
 • HTML makaleleri, artık Gözat görünümünde doğru konumda duruyor.
 • Yetkilendirme web başlığı, şimdi aygıt döndürüldüğünde doğru bir şekilde yeniden boyutlandırılmaktadır ve boyut artık yüzde olarak belirtilmemektedir.
 • Bir PDF makalesinde alternatif mizanpaja döndürüldüğünde, artık beyaz sayfa görüntülenmemektedir.
 • iTunes'dan alınan abonelik makbuzlarının çözümlenmesiyle ilgili bir çökme hatası düzeltilmiştir.
 • Bir özel web yuvasının üst çubuğundaki başlık artık ortalanmaktadır.
 • Javascript onAppear / onDisappear etkinlikleri, şimdi sırasıyla bir sayfaya gidildiğinde veya bir sayfadan çıkıldığında desteklenmektedir.
 • Bir folionun “Genel/Perakende” olarak işaretlendiği, ardından iTunes ürün kimliği “Satış İçin Uygun” durumunun “Evet” seçeneğinden “Hayır” olarak ve yeniden “Evet” olarak değiştirildiği durumlarda, folio durumunun “Sayı Kullanılamaz” olarak görünmesi sorunu çözülmüştür.
 • Özel mağazadan Kitaplığa geçiş yapıldığında oluşan uygulama çökmesi sorunu çözülmüştür.
 • Görüntüleyicinin güncellenmiş bir sürümünde abonelik ürün kimliği kaldırıldığında, abonelikler gerekli şekilde kabul edilmektedir.

Android Görüntüleyicileri

 • Başka bir makaledeki belirtilen bir sayfaya yönlenen bir navto köprü bağlantısına ilk dokunulduğunda, bağlantı bunun yerine makalenin başına dönmekteydi. Bu sorun çözülmüştür.
 • Viewer Builder'daki “Uygulama Kimliğini ve Sürümünü Gönder” seçeneğini içermeyen Yetkilendirme görüntüleyicilerinde “Giriş Yap” düğmesinin görünmemesi sorunu çözülmüştür.
 • Kindle Fire'da artık abonelik kutucuğunun altında beyaz bir dikdörtgen görüntülenmemektedir.

Folio Producer araçları

 • Analiz bağlantısı/sorgu hataları ile ilgili geliştirmeler.
 • Folio Builder Paneli performans geliştirmeleri.
 • acrobat.com'da bulunan ve makale içermeyen foliolar indirme için sunuldukları halde bir hatayla sonuçlanmaktadır.
 • Makale adında belirli unicode karakterler bulunarak oluşturulan makaleler, artık doğru bir şekilde içe aktarılmaktadır.
 • Yayınlama İstekleri görünümü boştayken, artık “Kimlik doğrulaması yapılamıyor” mesajı görüntülenmiyor.
 • Sağ Kenardan Ciltleme seçiliyken kaydırma çubuğu ve minik resimler artık doğru bir şekilde çalışıyor.
 • iPad/iPhone aygıtları için yan yükleme sırasında artık “Önizleme Açık” seçeneği görüntüleniyor.
 • iPad görüntüleyici, artık mizanpaj için Yok seçeneği belirlendiğinde dikey görünümü görüntülemiyor.
 • Bir v20 panelinde Reklam seçiliyken bir v19 makalesini önizlemeyi deneyen kullanıcılar, artık ilk görünümde bir hata mesajı almıyor.
 • Folio Builder Paneli ilerleme çubuğunda silme işlemi yapılırken artık 'yükleniyor' mesajı görünmüyor.
 • Folio Builder panelinde Yayın Adı kullanıcı arabirimi görünümü geliştirilmiştir.
 • Dosya > Folio Önizleme seçildiğinde artık boş bir Folio Önizleme paneli görüntülenmiyor.
 • İletişim kutusunda artık Folio Yayınla metni tekrarlanmamaktadır.
 • Çevrimiçi Foliolar için bir Sidecar.xml dosyasının içe aktarılması, şimdi İçindekiler'den Gizle ayarını kabul etmektedir.
 • Dashboard zaman aşımına uğradığında Dışa Aktarma ve Yayınlama eylemleri artık bir hata oluşturmamaktadır.

Viewer Builder

 • Android için Yatay ve Dikey önizlemeler eklenmiştir.
 • “İsteğe Bağlı Uzak İletişim Kutusu URL'si” alanı, artık iPhone Abonelik Ayrıntıları sayfasında zorunlu değildir.
 • iPhone karşılama ekranı, şimdi yalnızca Enterprise hesaplarında doğru bir şekilde kullanılabilmektedir.
 • Çok foliolu bir görüntüleyiciye özel bir mağaza eklediğinizde (Yetkilendirme olmadan), özel mağazadaki Giriş Yap düğmesi (sol üst köşede) artık görünmüyor.
 • iOS Görüntüleyici, artık çeşitli kontroller için HD varlıklar içermektedir.

Sosyal Paylaşım / Web Görüntüleyici

 • Slayt gösterileri, düğmeler, videolar ve HTML makaleleri ile ilgili sorunlar iyileştirilmiştir.

v20 Düzeltmeleri

 • (Viewer Builder) Kullanıcılar abone olduklarında veya satın alımları geri yüklediklerinde, abonelik görüntüleyici uygulamalarındaki foliolar uygulama yeniden başlatılmadan kullanılabilir olarak görünmemekteydi. Uygulama yeniden oluşturulup yeniden gönderildiğinde bu sorun düzeltilmiştir.
 • (Viewer Builder) Android görüntüleyicilerini artık Anahtar veritabanlarıyla imzalayabilirsiniz.
 • (Folio Producer araçları) v20 sürümünde bir folio yükleme veya güncelleme işlemi sırasında artık yön tutarlılığı kontrol edilmemekteydi. Örneğin, yanlışlıkla yalnızca tek yönlü makaleler içeren bir çift yönlü folio oluşturduğunuzda, folio alternatif mizanpaj halinde gri ekranlarla yayınlanmaktaydı. Bu düzeltme ile ön kontrol özelliği karma yönlü folioların yayınlanmasını önleyecektir.
 • (Folio Producer araçları) Tek bir makaleyi güncellemek, kullanıcıların folioyu güncellerken yalnızca değiştirilen makaleyi değil, folionun tamamını indirmesine yol açmaktaydı. Bu hata giderilmiştir.
 • (Görüntüleyici) Woodwing uygulamaları dönüştürmelerinde, dikey kaydırma çubuğu etkinleştirilene kadar halen gizli durumdadır.
 • (Görüntüleyici) Görüntü önizleme bozulma sorunları düzeltilmiştir.
 • (Sosyal Medya) Şimdi sosyal medya için 195'ten fazla folio içeren makaleler etkinleştirilmiştir. Bu sorunla karşılaşıyorsanız, folionuzu güncellediğinizde sorun çözülecektir.
 • (Viewer Builder) Sıcak bölgeler artık Enterprise yayıncıları için etkinleştirilmiştir.
 • (Adobe Content Viewer) Folioların acrobat.com'da görünmemesi sorunu çözülmüştür.
 • (Adobe Content Viewer) Adobe Content Viewer'da paylaşılan ve yayınlanmamış belgeler artık düzgün bir şekilde görünmektedir.
 • (Viewer Builder) Başlık yüksekliğini piksel olarak belirtme özelliği yeniden sağlanmıştır. Artık başlık yüksekliğini piksel ya da toplam yüksekliğin yüzdesi (maksimum %37,5) olarak belirtebilirsiniz.
 • (iPad Görüntüleyici) Otomatik başlatma sorunu düzeltilmiştir.
 • (iPad Görüntüleyici) iOS abonelik aralığındaki bir perakende folio, şimdi yükseltmeden önce folio durumunun Ücretsiz olması, fakat durumun Perakende olarak değiştirilmesi halinde uygulama yükseltme işleminden sonra doğru bir şekilde yetkilendirilmektedir.
 • (İçerik Oluşturma) Apple App Store'daki öğelere veya uygulamaya yönlendirilen köprü bağlantıları, şimdi v20 sürümünde doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • (Folio Producer Araçları) Folio Builder panelindeki varolan makaleler için yükseltmeden sonra yeniden bağlantı oluşturulması gerekmektedir.
 • (Folio Producer Araçları) 'İçindekiler'den Gizle' ayarı, artık sidecar.xml'de destekleniyor.
 • (Folio Producer Araçları) InDesign belgelerinin Folio Builder Paneli'nden açılması doğru bir şekilde çalışıyor.

v20 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Mayıs 2012)

iPad Görüntüleyici

 • Desteklenen Edge animasyonları, şimdi görüntüleyicide gecikme olmadan tam olarak görüntülenmektedir.
 • Şimdi Slayt, İçindekiler ve Yardım gezinme çubuğu düğmeleri, kullanıcılar bir kez tıklattığında, farklı bir makaleye kaydırdıklarında ve aynı düğmeyi yeniden tıklattıklarında doğru bir şekilde çalışıyor.
 • Çok sayfalı bir PDF makalesini kaydırdıktan döndürdüğünüzde, artık daha sorunsuz bir deneyim yaşanmaktadır ve anlık bir siyah ekran görünümü oluşmamaktadır.
 • Uzun PDF makalelerinde yukarıya veya aşağıya kaydırmanın metnin kaybolmasına sebep olmasına yönelik hata düzeltilmiştir.
 • PDF foliolarında, satır içi videolar bir aygıt Dikey'den Yatay'a çevrildiğinde düzgün görüntüleniyor.
 • Yüklenen bir web görünümünde kaydırma hareketi kullanıldığında, artık yeni bir makaleye geçmek yerine aynı makalede kalınmaktadır.
 • iPad görüntüleyicide HTML makale yükleme süreleri hızlanmıştır.
 • Şimdi video içermeyen makaleler için video veri metrikleri görüntülenmemektedir.
 • Kullanıcı PDF makalelerinde aşağıya kaydırarak önceki sayfanın küçük bir bölümünü görüntülemeye çalıştığında, artık görünüm sayfalar arasında takılıp kalmamaktadır.
 • iPad 3'te gezinme modunda yüksek çözünürlük bir HTML makalenin ilk makalesinin kaydırılarak geçilmesiyle ilgili hata düzeltilmiştir.
 • Bir MSO iki yönde de görünecek şekilde oluşturulduğu halde yalnızca bir yönde göründüğünde oluşan, v19 Adobe Content Viewer v19 ile ilgili folio çökmesi sorunu düzeltilmiştir.
 • İlk web sayfası oluşturma işlemi, artık uygulama içi web görünümünde üst üste binmeye yol açmamaktadır.
 • Belirli web siteleri, artık uygulama içi tarayıcıda ilk yüklendiklerinde parçalanmış olarak görüntülenmemektedir.
 • Ücretsiz foliolar artık bir iPad farklı bir iPad'den alınan geri yükleme noktasına ayarlandıktan sonra perakende olarak görünmemektedir.

Android/Masaüstü Görüntüleyicileri

 • Düzgün kaydırmalı makaleler, bir makalenin üstünde veya altında aşağıya, ardından da hızla yukarıya kaydırıldığında artık her zaman düzgün bir şekilde kaydırılmaktadır.
 • Gezinme çubuğu, geçerli sayfanın kaydırma minik resmi görüntülendiğinde ve sayfadan geçiş yapılmadığında artık kilitlenmemektedir.
 • Tam ekran/uygulama içi web görünümündeyken aygıtın arka düğmesine dokunmak, birkaç defa yapıldığında bile çalışmaktadır.
 • Kindle Fire: Video kontrollerini görüntülemek için ekrana dokunmak, artık videonun değişmesine sebep olmamaktadır.
 • Otomatik oynatılan slayt gösterileri, sayfa görüntülendiğinde birinci düğme aşağıda durumunu doğru bir şekilde göstermektedir.
 • Artık kullanıcının İçindekiler bölümü etkinken bir folioda gezinebilmesi durumuna girmek mümkün değildir.
 • Gezinme çubuğu düğmeleri, şimdi zorunlu kapatmanın ardından yeniden başlatıldığında eksik görünmemektedir.
 • Döndürülen metnin davranışı, artık dikey metin davranışıyla aynıdır.
 • Hızla kaydırma yapıldığında, belirli kaydırma hareketleri artık yoksayılmamaktadır.

Görüntüleyici İçerik Oluşturma

 • iPad ve Android Görüntüleyicileri, Slayt Gösterisini Son Görüntüde Durdur Ayarını eski veya Sprint 18'den sonraki yeni slayt gösterileriyle tutarlı bir şekilde kabul etmektedir.
 • Kaydırılabilir çerçeve içerikleri, çalışma alanının üzerinde bulunan bir kaydırılabilir çerçevenin sayfadaki bir kaydırılabilir çerçeveyle iç içe olması durumunda artık yanlış bir şekilde ölçeklenmemektedir.
 • Eklentinin önceki sürümüyle oluşturulmuş ve iç içe kaplamalar içeren bir InDesign dosyası artık “Geçersiz varlık konumu” hatasına yol açmıyor.
 • (Yalnızca Mac, CS5/5.5): Overlay Creator paneli Düğme paneli ile bağlandığında, onay kutuları doğru bir şekilde çalışıyor.
 • Mac OS'de paketlenen kaplama varlıkları, InDesign belgesi Windows yüklü bir makinede açıldığında otomatik olarak bağlanmaktadır.
 • Şimdi Sayfaya Git, İlk Sayfaya Git ve Son Sayfaya Git Eylemlerinin düğmeleri doğru bir şekilde oluşturuluyor.

Folio Producer Araçları

 • Web istemcisi kullanıldıktan sonra oluşan “Dağıtım Hizmeti ile kimlik doğrulaması yapılamadı” hatası çözülmüştür.
 • Dashboard'da bulunan ve zamanlanmış bir arıza süresi bildiren iki pod, artık birbirinin üzerine binmemektedir.
 • Bir İçe Aktarma işleminin yükleme bölümü sırasında bir makalenin yeniden adlandırılması, artık yeni adın korunamamasına yol açmamaktadır.
 • Başarılı etkinleştirme işleminden sonra artık yanlışlıkla bir indirme etkinleştirme hatası görünmemektedir.
 • Artık belirli durumlarda web istemcisi aracılığıyla yayınlanmış bir folioyu silmeniz engellenmemektedir.
 • Push bildirim hataları, artık folio güncellemelerinin başarısız olmasına yol açmamaktadır.
 • Artık folioda hiçbir makale bulunmadığında folio yayınlama işlemi takılmamaktadır.
 • Folio Builder panelinde varolan bir makaleye bir mizanpaj eklemek, artık varolan mizanpajın üzerine yazmak yerine otomatik olarak alternatif bir mizanpaj oluşturmuyor.
 • Yayınlanmış bir folioyu güncelleme işlemi, yeni makaleler eklendiğinde başarısız olmaktadır.
 • Yayınlama sırasında geçersiz bir kimlik doğrulama belirteci kullanıldığında, artık bir "bilinmeyen hata" mesajı görüntülenmiyor.
 • Artık OverlayResources klasörü, kaplamalar > " * / | veya ? karakterlerini içerdiğinde folio dosyasından atılmıyor.
 • Geçersiz bir karakter girmek, artık birinci hata iletişim kutusundan sonra ikinci bir hata iletişim kutusunun gösterilmesine veya verilerin silinmesine yol açmamaktadır.
 • Slayt önizlemeleri için görüntü sıkıştırma geliştirilmiştir.
 • < ve \ gibi özel karakterler içeren makaleler ve belgeler oluşturma desteği geliştirilmiştir.
 • Makaleler yüklenirken paneli kapattığınızda, artık Folio Builder panelinde bir hata mesajı görünmüyor.
 • “Önizleme” düğmesini tıklatarak ekrana çeşitli görüntüler yerleştirmenin çökmeye yol açması sorunu düzeltilmiştir.

v19 Düzeltmeleri

 • (Görüntüleyici) Apple'ın sağladığı kılavuz bilgiler doğrultusunda, DPS Uygulamalarında benzersiz aygıt tanımlayıcısı (UDID) kullanımının yerini evrensel olarak benzersiz tanımlayıcı (UUID) almıştır. Bu değişikliğin sizi nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi için http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf bağlantısını tıklatın.
 • (Viewer Builder) Verilerin bildirildiği halde Analizler panelinde görüntülenmediği ve v19 sürümünden sonraki sürümlerle oluşturulan görüntüleyici uygulamalarına yönelik düzeltmeler yapılmıştır. Bu veriler artık doğru bir şekilde görüntülenmektedir.
 • (Viewer Builder) Android için görüntüleyici uygulamaları oluşturulurken, görüntüleyiciler güncellendiği sırada Uygulama Kimliğine artık otomatik olarak 'air.' öneki eklenmemektedir. Önceki görüntüleyicilerde, uygulama adına 'air.' öneki eklendiği halde, yetkilendirme uygulama kimliklerinde 'air.' öneki bulunmamaktaydı.
 • Düzgün kaydırmalı bir makaledeki kaydırılabilir bir çerçevede bulunan içerikler, artık uygun şekilde boyutlandırılmaktadır.
 • Folionun yüksek tanımlı (2048x1536) yorumlaması kitaplığa indirildikten sonra, standart yorumlama bazen kitaplıkta görünmeye devam etmekteydi. Bu sorun çözülmüştür. iPad kitaplığında yalnızca gerekli yorumlama görünmektedir.
 • Artık iPad 3'te yüksek tanımlı uygulama simgeleri kullanılmaktadır.
 • Adobe Content Viewer'da artık yüksek tanımlı uygulama simgeleri ve başlangıç ekranları kullanılmaktadır.
 • Android aygıtlarda, müşterilerin yetki sahibi olduğu foliolar artık uygulamanın arka plana gönderilmesi durumunda reddedilmemektedir.

v19 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Mart 2012)

Genel İçerik Oluşturma İle İlgili Hata Düzeltmeleri

 • Kaplamalar içeren InDesign dosyaları bir makale olarak eklendiklerinde, artık kaydedilmemiş durumda bulunmuyor.
 • Ses/video eylemleri için Sürdür, Tümünü Durdur veya Gezinme Noktasından Oynat seçeneği, artık “Geçersiz parametre” hatasını tetiklemiyor.
 • Durumların içindeki Duruma Git düğmeleri, artık slayt gösterisi olarak doğru bir şekilde paketleniyor. Otomatik oynatma, kaydırma veya dokunma için MSO dışındaki bir düğmeye dokunmaya artık gerek yoktur.
 • Her bir yönün farklı bir MSO adı/düğmesi olduğunda ve video, ses veya düğme gibi bir iç içe kaplama bulunduğunda, artık çökme oluşmamaktadır.
 • MSO adı mizanpajlar arasında eşleştiği halde birkaç durum farklı olduğunda, artık boş veya eksik bir slaytla karşılaşılmamaktadır.
 • Ana sayfadaki düğme davranışı geliştirilmiştir.
 • Durum adlarının iki nokta (:) karakterleri ve diğer bazı karakterler gibi belirli karakterler içermesi halinde ADC'den indirme yapıldığında MSO'nun içindeki kaydırılabilir çerçeveler veya düğmeler görünmemektedir.
 • Mac OS'de Overlay Creator panelinden önizleme, yeni bir düğme veya değiştirilmiş bir eylem olduğunda artık “Folio yüklenemedi” hatasını tetiklemiyor.
 • Denetleyici dosyalar yolu geçerliyse fakat denetleyici dosyası içermiyorsa artık bir uyarı görüntülenmektedir.
 • Dikey ve Yatay yönde MSO'lar yanlış şekilde bağlantılanmış
 • InDesign CS5.5'te PDF görüntü formatı hedeflenirken oluşan çökme davranışı ele alınmıştır.
 • Tam Ekran Oynat onay kutusu şimdi etkinleştirilmiştir.
 • Şimdi MSO'daki video/ses, MSO kimliği aynı, fakat video/ses varlığı farklı olduğunda, döndürüldükten sonra oynatmayı durdurmaktadır.
 • Slayt gösterisini sıfırlamak için iki kere dokunmak, artık çapraz geçişlere yol açmamaktadır.

iOS Görüntüleyici İçerik Oluşturma Hata Düzeltmeleri

 • Dokunma=kapalı, kaydırma=açık durumunda eski slayt gösterilerine dokunmak, artık gezinme çubukları arasında geçiş sağlamaktadır.
 • Birden çok MSO ile otomatik oynatma, doğru bir davranış göstermektedir.
 • Uygulanmış bir çapraz geçiş değeri varsa ikinci slayttan önce bir gecikme oluşmaktadır.
 • İç İçe Kaplama: MSO içeriği, artık durum içeriği Yalnızca Kaydırma kaplaması olduğunda gözden kaybolmuyor.
 • Son Görüntüde Dur olarak ayarlanmış bir MSO durumundaki slayt gösterileri doğru bir davranış gösteriyor.
 • Döndürme, artık bir slayt gösterisinin oynatılmasını durdurmamaktadır.
 • Oynatmadan önce gizle ayarı ve geriye oynat ayarı açık durumdayken, slayt gösterisi artık birinci slayttan başlatılmamakta ve doğru bir davranış göstererek geriye oynatılmaktadır.
 • Bir MSO'yu hedefleyen bir düğme kaydırılabilir bir çerçevedeyse fakat InDesign'da görünmüyorsa artık görünüme kaydırıldığında görüntüleyicide de görünmemektedir.
 • Güncellenen bir folio görüntülenirken oluşan görüntüleyici çökmesi artık oluşmamaktadır.
 • Duruma git düğmeleri, MSO ile ilgili aralık ve çapraz geçiş değerlerinden bağımsız bir şekilde oynatılıyor.
 • Birden çok sıralı eylem içeren düğmeler, şimdi bir sonraki dokunmaya yanıt vermeden önce tüm eylemleri yürütmektedir.
 • Artık“durdur” eylemi, MSO için de çalışıyor.
 • Sesi durdur eylemi, şimdi yalnızca hedeflenen ses klibini durdurmaktadır.
 • Kaydırma imleci HTML yığınına sürüklenirken oluşan çökme sorunu düzeltilmiştir.
 • Kaydırma hareketi, artık kaydırılabilir çerçevenin içindeki MSO durumunu değiştirmektedir.
 • Belirli web siteleri (örn. http://www.interpv.net) artık uygulama içi web görünümünde görünmektedir.
 • Özel görüntüleyici ve ücretsiz Adobe Content Viewer, artık aygıtın düzleştirilmiş PDF makaleleri içeren çift yönlü foliolarda döndürülmesi sebebiyle çökmemektedir.
 • WIFI bağlantısı kesildiğinde, görüntüleyici artık çökmemektedir.

Masaüstü ve Android Görüntüleyici İçerik Oluşturma Hata Düzeltmeleri

 • Görüntü kaydırmaları, artık yakınlaştırma sırasında doğru bir şekilde ölçeklenmektedir.
 • Otomatik oynatma kapalıyken gizlenmiş olan bir slayt gösterisinin, döndürüldükten sonra siyah bir ekran görüntülemesi sorunu düzeltilmiştir.
 • Aygıtta Önizleme (Windows) özelliği, artık çift baytlı veya üst ASCII karakterler içeren makale adlarına sahip foliolarla birlikte doğru bir şekilde çalışmaktadır.
 • Slayt gösterisi, artık otomatik olarak başlatılmadan önce dokunulduğunda doğru bir davranış göstermektedir.
 • Dokunma etkinken MSO'nun içindeki kaydırılabilir çerçeveye dokunmak, HUD'yi tetiklemek yerine MSO'yu oynatmaktadır.
 • Aynı yığındaki yalnızca kaydırmalı kaplamalar içeren iki yatay kaydırılabilir içerik kaydırıldıktan sonra yığınlar arasında sıkışıp kalınmaktadır
 • Kapat düğmesi, video boyutları belge boyutuyla eşleşse bile tam ekran video modunda çalışmaktadır.
 • Masaüstü önizleme aracından çıkmadan aynı folioyu açtığınızda, MSO artık oynatmayı durdurmamaktadır veya rastgele sırada oynatılmamaktadır.
 • Düğme, MSO'nun üzerinde bir kaplama bulunduğunda bile çalışmaktadır.
 • Geri yüklenen satın alımları indirmeye çalışmak, artık yanlışlıkla "Bu satın alım doğrulanmadı" hatasına yol açmıyor.
 • Kullanıcı Android için Adobe Content Viewer'dan çıkış yaptığında, kitaplıktaki yetkisiz sayılar kaldırılmıştır.

Viewer Builder Hata Düzeltmeleri

 • Artık görüntüleyici güncellendiğinde Gazetelik push bildirimleri başarısız olmamaktadır.
 • Ücretsiz abonelikli Gazetelik görüntüleyici çökme sorunu düzeltilmiştir.
 • Küçük abonelik kutucuğu hatası düzeltilmiştir.
 • Entegratör kimliği alanında artık alt çizgi (_) karakterlerine izin verilmektedir.
 • DPS Dashboard Hata Düzeltmeleri
 • İndirim paketi etkinleştirme işlemi başarısız olduğunda, daha anlamlı bir hata mesajı görüntülenmektedir.
 • İndirmeleri etkinleştirme sayfasındaki Gönder düğmesiyle ilgili sorun, düğme tek bir kez tıklatılacak şekilde düzeltilmiştir.
 • Folio Builder / Folio Producer Hata Düzeltmeleri
 • Kaydırılabilir çerçeveler ve düğmeler, artık acrobat.com üzerinden yüklendiğinde nesnelerin Katmanlar panelinde yeniden adlandırılması gibi bir geçici çözüm gerektirmeksizin düzgün bir şekilde görüntüleniyor.
 • Folio yayınlandığında slayt görüntüleri gerekirse sıkıştırılıyor, böylelikle daha iyi bir performans ve daha küçük dosya boyutu sağlanıyor.
 • Yayınla iletişim kutusu, geçerli karakterler (alfasayısal karakterler, alt çizgiler ve noktalar) kullanıldığında Ürün Kimliklerini kabul ediyor.
 • Çevrimdışı foliolar, makaleleri Folio Builder panelinde doğru bir şekilde gösteriyor.
 • Artık Dosya > Folio Önizleme'de bir ilerleme çubuğu görünüyor.
 • Artık bir makale yeniden bağlanırken yol geçersiz olduğunda, bir hata mesajı görünüyor.
 • Folio Builder panelinin araç ipuçları ve yenileme davranışları geliştirilmiştir.
 • Foliolar Folio Builder panelinde filtrelendiğinde, görünümden gizlenen foliolar oluşturulabilmektedir.
 • Çevrimdışı (yerel) foliolar için ciltleme yönü etkinleştirilmiştir.
 • Bir makale yüklemek, artık kaydedilen açık kaynaklı belgelerin yeniden kaydedilmesi gerektiğini göstermemektedir.
 • Asya dili sürümlerinde, kullanıcı adı artık Paylaş iletişim kutusunda doğru bir şekilde görüntüleniyor.