Genel Bakış

Bu belgede, İşletmeler için Adobe Creative Cloud'u eğitim kurumu ortamında dağıtmaya ilişkin en iyi uygulamalar ve ek bilgiler sunulmaktadır. Kapsamlı dağıtım belgeleri için, Creative Cloud Packager'a ilişkin ana belge sayfasına bakın. İşletmeler için Creative Cloud dağıtımı, önceki Creative Suite ürünlerinden daha fazla teknik beceri ve bilgi gerektirir. Bu nedenle Adobe, İşletmeler için Creative Cloud yüklemelerinin tümünü BT personelinin gerçekleştirmesini önerir.

Gerekli ön koşul bilgi ve beceriler

Adobe, İşletmeler için Creative Cloud'un başarılı bir şekilde dağıtımı için aşağıdaki ön koşul bilgi ve becerileri önerir:

 • Genel olarak yazılım yükleme ve sistem yükleme aracı bilgisi (Windows'ta msiexec, Mac OS'ta Yükleyici).
 • Windows'ta Kullanıcı Hesabı Denetimi ve Mac OS'ta sudo komutunun kullanımı dahil olmak üzere, yükseltilmiş izin uygulamaları ve yönetici kullanıcı hakları bilgisi.
 • Sistem komut satırı yorumlayıcısına aşinalık (Windows'ta Komut İstemi, Mac OS'ta Terminal), sistem komut kabuğu bilgisinin anlaşılması, komut satırı yönergelerinin uygun parametrelerle nasıl biçimlendirileceğini ve girileceğini ve sistem dizin yapısında komut kabuğu ile nasıl gezinileceğini anlama.
 • Yönetilen dağıtım sistemi bilgisi (kullanılıyorsa).
 • Packager belgelerindeki aşağıdaki belgeleri okuma:
 • Sistem dizinlerinde hem grafiksel kabuk (Windows Gezgini, Finder) hem de komut kabuğu ile nasıl gezinileceğini anlama.

1. Senaryo: BT yönetimli dağıtım

Bu senaryo, İşletmeler için Creative Cloud'u yönetilen bir dağıtım çözümüyle dağıtmayı içerir. Yaygın çözümler arasında şunlar yer alır:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager, OS tedarikçisi tarafından sağlanır) veya üçüncü taraf

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop, OS tedarikçisi tarafından sağlanır) veya üçüncü taraf (yaygın olarak: JAMF Casper Suite)

2. Senaryo: Görüntü ve klon dağıtımı

Bu senaryo, klonlama çözümü ile diskinin görüntüsü alınan bir hedef makineye İşletmeler için Creative Cloud yüklemesini içerir. Daha sonra, bu klonlanmış görüntü birkaç benzer makinede çoğaltılır. Bazen bu yöntem, bu iş akışı yaygın olarak uygulanan çözümlerden biri olan Symantec Ghost Solution Suite'e atıfla gölge kopya oluşturma olarak adlandırılır.

 1. İşletmeler için Creative Cloud paketi hazırlayın. Paketleri oluşturma veya düzenleme bölümüne bakın.
 2. Kullanıcılar güncellemeleri kendi başlarına yöneteceklerse, paket güncelleme ayarını, Adobe Update Manager Aracılığıyla Yönetici Kullanıcılar Güncellemesi olarak değiştirin.
 3. Paketi hedef makineye dağıtın. ÖNEMLİ: Klonlama işlemi tamamlanana kadar uygulamaları başlatmayın!

İstisnaları ayrı ayrı dağıtmanız gerekebilir. Aşağıdaki Exceptions Deployer bölümüne bakın.

 1. Hedef makineyi bir test makinesine klonlayın.
 2. Klonlanan dağıtımı test edin. Herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız klonlanan görüntünün toplu dağıtımına geçin.

3. Senaryo: Kendi kendine yönetilen dağıtım

Windows için kurulum dosyası
Windows'taki kurulum yürütülebilir dosyası
Mac yürütülebilir dosyası
Mac OS'taki yürütülebilir dosya (paketle aynı ad)

Bu senaryo, Creative Cloud Packager ile oluşturulmuş bir paketi kendi kendine dağıtım için son kullanıcılara dağıtmayı içerir.

Not: İşletmeler için Creative Cloud yüklemesi teknik BT bilgisi gerektirir. Bu nedenle Adobe, son kullanıcı için ürünü BT personelinin yüklemesini veya en azından BT personelinin pakete ihtiyacı olan son kullanıcıya yardım edebilecek durumda olmasını önerir.

 1. Paketleyici güncelleme ayarını, Adobe Update Manager Aracılığıyla Yönetici Kullanıcılar Güncellemesi olarak belirleyin.
 2. Paketinizi son kullanıcılar yükleyecekse, paket klasörlerinin en üst düzeyinde yükleyicinin takma adını (Windows'ta setup.exe, Mac OS'ta .pkg dosyası - paketinizle aynı adla) oluşturun. İsterseniz takma ad olarak "Yüklemek için çift tıklayın" gibi açıklayıcı bir ad kullanabilirsiniz.
 3. Dağıtım paketi oluşturulduktan sonra, bu paketi, son kullanıcının pakete erişmek için kullanacağı ortama taşıyın. Tam bir Creative Cloud dağıtımı DVD ortamına sığmayacak kadar büyüktür, ancak bu dağıtımı parçalara ayırabilirsiniz. Ayrıca ağ paylaşımlarını veya USB sürücülerini de kullanabilirsiniz.
 4. Gerekirse, Exceptions Deployer'nı "ön" modunda çalıştırın. Aşağıdaki Exceptions Deployer bölümüne bakın.
 5. Ana yükleme paketini yükleyin.
 6. Gerekirse, Exceptions Deployer'nı "son" modunda çalıştırın. Aşağıdaki Exceptions Deployer bölümüne bakın.
 7. Adlandırılmış bir dağıtım modeli kullanmayan seri hale getirilmiş paketler, Adobe'un bu dağıtımları raporlamak için bir yöntemi olmadığından, kuruluşunuz tarafından merkezi olarak izlenmelidir. Son kullanıcıya hangi ürünlerin dağıtıldığını göstermek için kuruluşunuzun standardını uygulayın.

Exceptions Deployer

Yükleme yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle, bazı Adobe ürünleri birincil dağıtım paketiyle dağıtılamaz. Adobe, bu ürünlerin yüklenmesine yardımcı olmak için Exceptions Deployer aracını sağlar. Exceptions Deployer bir komut satırı arabirim yardımcı programıdır ve başarılı olmak için sistem kabuğunu kullanma bilgisini gerektirir. Bu nedenle Adobe, bu adımları BT personelinin gerçekleştirmesini önerir.

Exceptions Deployer "ön" modu ve Acrobat yüklemesi (Windows)

Adobe Acrobat Professional'ı içeren Windows paketleri, ön yükleme modunda Exceptions Deployer'nı çalıştırmalıdır. Mac platformunda bu adım gerekli değildir.

"en_US" parametresinin yerine diliniz için doğru olan parametreyi getirin. (Ayrıntılı bilgi için Acrobat Kurumsal Dağıtım Kılavuzu'nun parametreler bölümüne bakın.) Bu komutu toplu iş dosyasına yerleştirebilirsiniz.

 • Bu komutu yükseltmeyle çalıştırın. Windows için, yükseltilmiş komut istemi başlatın. Mac OS için, sudo terminal komutu ile ilgili talimatlara bakın.
 • Komut satırında veya toplu iş dosyasında, uygun klasör kendine başvurusunu kullanın (örneğin, %~dp0)
 

Exceptions Deployer "son" modu (Windows)

Birincil .msi  (Windows) yüklemesinden sonra, ana pakete eklenemeyen ürünlerin yüklemesini tamamlamak için gerekirse Exceptions Deployer'nı "son" yükleme modunda çalıştırın.

Bu komutu toplu iş dosyasına yerleştirebilirsiniz.

 • Komutu yükseltmeyle çalıştırın. Windows için, yükseltilmiş komut istemi başlatın. Mac OS için, sudo terminal komutu ile ilgili talimatlara bakın.
 • Komut satırında veya toplu iş dosyasında, uygun klasöre yönelik kendi kendine başvuruyu kullanın (örneğin, %~dp0).

AIR Bileşenleri (Mac OS)

Mac OS'ta, Exceptions Deployer yerine, Creative Cloud Packager ayarlarında "AIR bileşenlerini devre dışı bırak" seçeneği belirlenmemişse AIR bileşenleri için ayrı .pkg dosyaları vardır ve bunlar ayrı yükleme gerektirir.

Destek

Bu talimatlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa veya dağıtımınızla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, Yönetici Konsolu Destek sekmesinde bir destek bileti açın.