Ekipler Admin Console'dan geçiş yapma

Ekipler Admin Console'dan Adobe Admin Console'a geçiş yaptıysanız terminoloji ve iş akışlarındaki değişiklikleri anlamak için bu belgeyi kullanın.

Aşağıdaki tabloda eski terminoloji yenisiyle eşlenmektedir.

Ekipler ve VIP Admin Console Adobe Admin Console
Kullanıcıları yönetme
Yönetici ekleme Yönetici ekleme
Tek bir kullanıcıya lisans atama Ürünleri atama
Birden fazla kullanıcıya lisans atama Kullanıcı ekleme
Lisansları kaldırma Kullanıcıları kaldırma
Lisansı yeniden atama Lisansları yeniden atamak için kullanıcıları kaldırın ve sonra yeni kullanıcıları ekleyin.
Hesabınızı ve üyeliğinizi yönetme
Lisans satın alma Ürün ve lisans ekleme
Birincil yöneticiyi değiştirme Sözleşme sahibini değiştirme
Ekip adını değiştirme Kuruluş adını düzenleme
Not:

Kuruluşunuzun Ekipler üyeliği hesabını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekipler'i Kullanmaya Başlama.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın