Fireworks'ü Photoshop ile kullanma

Fireworks yerel Photoshop (PSD) dosyalarını içe aktarır ve çoğu Photoshop özelliğini korur. Ayrıca Fireworks grafiklerini ayrıntılı görüntü düzenleme için Photoshop uygulamasına dışa aktarabilirsiniz.

Photoshop görüntülerini Fireworks uygulamasına yerleştirme

Photoshop görüntülerini Fireworks uygulamasına Dosya > İçe Aktar ve Dosya > Aç komutlarını kullanarak veya dosyaları tuvale sürükleyerek yerleştirirsiniz. İçe Aktar komutu arka plan katmanı ve katman klasörleri için özgün seçeneklere erişim sağlar. Aksine, Aç komutu ve dosya sürükleme yöntemi kılavuzlar ve durumlar için seçeneklere erişim sağlar.

Fireworks'teki dönüştürülen ve desteklenmeyen Photoshop özellikleri

Bir Photoshop dosyasını açtığınızda veya içe aktardığınızda, Fireworks belirttiğiniz içe aktarma özelliklerini kullanarak görüntüyü PNG formatına dönüştürür. (Bkz. Photoshop İçe Aktarma ve açma tercihleri.)

 • Ayrı katman maskeleri, Fireworks nesne maskelerine dönüşür. Grup maskeleri desteklenmez.

 • Kırpma maskeleri nesne maskelerine dönüşür ancak görünümlerinde çok küçük bir değişiklik olur. Görünümlerini korumak ancak düzenlenebilirliklerini kaybetmek için Kırpma Maskeleri tercihini seçin.

 • Katmanlar için karışım modları, karşılık gelen modlar varsa, Fireworks nesneleri için karışım modlarına dönüşür.

 • Varsayılan olarak katman efektleri korunur. Bu efektleri karşılık gelen Canlı Filtreler'e dönüştürmek isterseniz, Katman Efektleri tercihini seçin. Ancak, benzer efektlerin ve filtrelerin görünümlerinde küçük farklılıklar olabileceğine dikkat edin.

 • Kanallar paletindeki ilk alfa kanalı, Fireworks görüntüsündeki saydam alanlara dönüşür. Fireworks, ilave Photoshop alfa kanallarını desteklemez.

 • Tüm Photoshop renk derinlikleri ve modları 8 bit RGB'ye dönüşür.

Photoshop görüntülerini Fireworks uygulamasına sürükleme, içe aktarma veya açma

Sürüklediğiniz, açtığınız veya içe aktardığınız her resim yeni bir bit eşlem nesnesi haline gelir.

Not:

Windows'ta, Fireworks uygulamasının dosya türünü tanıması için Photoshop dosya adları bir PSD uzantısı içermelidir.

 1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Bir Photoshop görüntüsünü veya dosyasını açık bir Fireworks belgesine sürükleyin.

  • Dosya > Aç veya Dosya > İçe Aktar'ı seçin ve bir Photoshop (PSD) dosyasına gelin.

 2. Aç'ı tıklatın.

 3. Görünen iletişim kutusunda, görüntü seçeneklerini ayarlayın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 4. Dosya > İçe Aktar komutunu kullandıysanız, ters L şeklinde bir imleç görünür. Tuvalde, görüntünün sol üst köşesini yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

Photoshop dosyaları için içe aktarma seçenekleri

Bir Photoshop dosyasını Fireworks uygulamasına içe aktardığınızda veya açtığınızda, bir iletişim kutusu görüntünün nasıl içe aktarılacağını belirlemenizi sağlar. Belirlediğiniz seçenekler içe aktarılan dosyaların görünümünü ve düzenlenebilirliğini belirler.

 1. Görüntü boyutlarını piksel veya yüzde cinsinden belirleyin ve piksel çözünürlüğünü belirleyin. Genişlik ve yüksekliğin geçerli oranını korumak için Oranları Koru'yu seçin.

 2. Photoshop dosyası katman kompozisyonları içeriyorsa, görüntünün hangi sürümünün içe aktarılacağını seçin. Seçilen kompozisyonun bir önizlemesini görüntülemek için Önizlemeyi Göster'i seçin. Yorumlar metin kutusu, Photoshop dosyasındaki yorumları görüntüler.

 3. Alt açılır menüden Photoshop görüntüsünün Fireworks'te nasıl açılacağını seçin:

  Katman Düzenlenebilirliğini Görünüme Tercih Et

  Görüntünün görünümünde fedakarlıkta bulunmadan, katman yapısını ve metin düzenlenebilirliğini mümkün olduğunca korur. Dosya Fireworks uygulamasının desteklemediği özellikle içeriyorsa, Fireworks katmanları birleştirerek ve bit eşleme dönüştürerek belgenin görünümünü korur. İşte bazı örnekler:

  • CMYK katmanları, ayarlama katmanları ve bir Gizle seçeneği kullanan katmanlar alttaki katmanlarla birleştirilir.

  • Katmanın karışım moduna ve saydam piksellerin bulunmasına bağlı olarak, desteklenmeyen katman efektleri kullanan katmanlar birleştirilebilir.

  Photoshop Katman Görünümünü Koru

  Her Photoshop katmanındaki tüm nesneleri düzleştirir ve her Photoshop katmanını bir bit eşlem nesnesine dönüştürür. Bu seçenek, Photosop katmanlarını Fireworks uygulamasında düzenleme yeteneğini kaldırır. Fakat, katman grupları korunur.

  Özel Tercihleri Kullan

  Tercihler iletişim kutusunda belirlediğiniz özel dosya dönüştürme ayarlarını kullanarak dosyayı içe aktarır. (Bkz. Photoshop İçe Aktarma ve açma tercihleri.)

  Photoshop Katmanlarını Tek Görüntüye Düzleştir

  Photoshop dosyasını katmansız, düzleştirilmiş bir görüntü olarak içe aktarır. Dönüştürülen dosya hiçbir tek nesneyi korumaz. Opaklık korunur, fakat düzenlenebilir değildir.

 4. Dosya > İçe Aktar komutunu kullandıysanız aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Arka Plan Katmanını Dahil Et

  Görüntünün arka plan katmanından nesneleri içe aktarır.

  Yeni Klasöre İçe Aktar

  Görüntüyü Photoshop İçe Aktarma etiketli yeni bir katman klasörüne içe aktarır.

 5. Dosya > Aç komutunu kullandıysanız veya Photoshop dosyasını Fireworks uygulamasına sürüklediyseniz aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Kılavuzları Dahil Et

  Photoshop kılavuzlarını orijinal konumlarında korur.

  Katmanları Durumlara Dönüştür

  Her Photoshop katman grubunu kendi ayrı durumuna yerleştirir.

Photoshop uygulamasından metin içe aktarma hakkında

Not:

Bir Photoshop dosyasındaki belirli metni hızlı içe aktarmak için, onu doğrudan Fireworks uygulamasına kopyalayın. Kopyalanan metin tüm metin niteliklerini korur.

Metin içeren Photoshop dosyalarını içe aktardığınızda, Fireworks gereken fontları sisteminizde denetler. Fontlar kurulu değilse Fireworks bunları değiştirmenizi veya görünümlerini korumanızı ister.

Photoshop dosyanızda Fireworks uygulamasının desteklediği efektler uygulanmış metin varsa, efektler Fireworks uygulamasında uygulanır. Fakat, Fireworks ve Photoshop efektleri farklı biçimde uyguladıklarından, efektler her iki uygulamada farklı görüntülenebilir.

Metin içeren Photoshop 6 veya 7 dosyaları Fireworks uygulamasında, Görünümü Koru seçeneği seçili olarak, içe aktarıldıklarında veya açıldıklarında, metnin önbelleklenen bir görüntüsü görüntülenir, böylece metnin görünümü Photoshop uygulamasındaki haliyle kalır. Metni düzenlediğinizde, önbelleklenen görüntü gerçek metinle değiştirilir. Metin görünümü orijinal metinden farklılık gösterebilir. Fakat orijinal font verileri PNG dosyasında saklanır, böylece orijinal fontların kurulu olduğu sistemlerde onları kullanabilirsiniz.

Not:

Fireworks, metni Photoshop 6 veya 7 formatına dışa aktaramaz. Photoshop 6 veya 7 metni içeren bir belgeyi düzenlerseniz ve ardından belgeyi tekrar Photoshop uygulamasına dışa aktarırsanız, dosya Photoshop 5.5 formatına dışa aktarılır. Fakat, metne herhangi bir değişiklik yapmazsanız, dosya Photoshop 6 formatına dışa aktarılır.

Photoshop degradelerini İçe Aktarma/Dışa Aktarma

İçe aktarma ve dışa aktarmadan sonraki degrade kalitesi degrade türüne bağlıdır. Degradenin renginde ve opaklığında hafif bir değişim olabilir.

Degrade

İçe Aktarma Kalitesi

Doğrusal

Mükemmele yakın.

Radyal

Mükemmele yakın.

Yansımış

Mükemmele yakın.

Baklava

Yaklaşık eşleşme (dikdörtgene eşlenen)

Açı

Yaklaşık eşleşme (koniye eşlenen)

   

Degrade

Dışa Aktarma Kalitesi

Doğrusal

Mükemmele yakın.

Radyal

Mükemmele yakın.

Çubuklar

Mükemmele yakın.

Dikdörtgen

Yaklaşık eşleşme (baklavaya eşlenen)

Konik

Yaklaşık eşleşme (açıya eşlenen)

Elips

Yaklaşık eşleşme (yarıçapa eşlenen)

Dalgacıklar

Yaklaşık eşleşme (yarıçapa eşlenen)

Yıldız Patlaması

Kusurlu eşleşme (şekil patlamasına eşlenen)

Kontur, saten, dalgalar

Kusurlu eşleşme (doğrusala eşlenen)

Dışa aktarmadan sonra Ayarlama katmanının görünümünü koruma

Bir ayarlama katmanı içeren PSD dosyasını içe aktardığınızda, içe aktarmadan sonra tek tek katmanların görünümleri korunur.

 1. Tercihler iletişim kutusunda, Photoshop İçe Aktar/Aç sekmesini seçin.

 2. Ayarlanan Katmanların Görünümlerini Koru'yu seçin.

Ayarlanan katmanların görünümlerini koru

Bir ayarlama katmanı içeren PSD dosyasını içe aktardığınızda, içe aktarmadan sonra tek tek katmanların görünümleri korunur. İletişim kutusunda Tercihler'den Özel Ayarlar'ı seçtiğinizden emin olun.

Photoshop filtrelerini ve eklentilerini kullanma

Canlı Filtreler penceresinde veya Filtreler menüsünde, birçok Photoshop ve diğer üçüncü taraf filtrelerini ve eklentilerini kullanabilirsiniz.

Not:

Photoshop 5.5 ve öncesi sürümler için eklentiler ve filtreler desteklenir. Photoshop 6 veya üzeri eklentiler ve filtreleri, Fireworks ile uyumlu değildir.

Tercihler iletişim kutusunu kullanarak Photoshop eklentilerini etkinleştirme

 1. Düzenle > Tercihler'i (Windows) veya Fireworks > Tercihler'i (Mac OS) seçin.

 2. Eklentiler kategorisini tıklatın.

 3. Photoshop Eklentileri'ni seçin.

  Klasör Seçin (Windows) veya Bir Klasör Seçin (Mac OS) iletişim kutusu açılır.

  Not:

  İletişim kutusu açılmazsa, Gözat'ı tıklatın.

 4. Photoshop veya diğer filtreler ve eklentilerinin kurulduğu klasöre gelin ve Seç'i tıklatın.

 5. Tercihler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 6. Fireworks uygulamasını yeniden başlatın.

Canlı Filtreler penceresini kullanarak Photoshop eklentilerini etkinleştirme

 1. Tuval üzerinde herhangi bir vektör nesnesi, bit eşlem nesnesi veya metin bloğu seçin ve Özellik denetçisindeki Filtreler etiketinin yanındaki artı (+) simgesini tıklatın.

 2. Açılır menüden, Seçenekler > Eklentileri Bul'u seçin.

 3. Photoshop veya diğer filtreler ve eklentilerinin kurulduğu klasöre gelin ve Seç'i tıklatın. Fireworks uygulamasını yeniden başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenirse Tamam'ı tıklatın.

 4. Filtreler ve eklentileri yüklemek için Fireworks uygulamasını yeniden başlatın.

  Not:

  Alternatif olarak, eklentileri doğrudan Fireworks Eklentiler klasörüne kurabilirsiniz.

Fireworks grafiklerini Photoshop uygulamasına yerleştirme

Fireworks, dosyaları Photoshop (PSD) formatına dışa aktarmak için kapsamlı destek sağlar. Photoshop uygulamasına dışa aktarılan bir Fireworks görüntüsü, Fireworks uygulamasında yeniden açıldığında diğer Photoshop grafikleri gibi aynı düzenlenebilirlik özelliğini korur. Photoshop kullanıcıları, Fireworks uygulamasında grafikleriyle çalışıp ardından Photoshop uygulamasında düzenlemeye devam edebilirler.

Not:

Sayfaları ve durumları hızlı bir şekilde ayrı birer PSD dosyası olarak Fireworks'e dışa aktarmak için PSD Kaydetme uzantısını kullanabilirsiniz. Bu uzantı şu adreste bulunur: http://www.adobe.com/go/learn_fw_psdsave_tr


Bir dosyayı Photoshop formatında dışa aktarma

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Dosyanızı adlandırın ve Farklı Kaydet menüsünden Photoshop PSD'yi seçin.

 3. Nesneler, efektler ve metin için hazır ayar dışa aktarma ayarları belirlemek için Seçenekler'i tıklatın. Ardından, Ayarlar menüsünün altından bir hazır ayar seçin.

  Düzenlenebilirliği Görünüme Tercih Et

  Nesneleri katmanlara dönüştürür, efektlerin düzenlenebilirlik özelliğini korur ve metni düzenlenebilir Photoshop metin katmanlarına dönüştürür. Görüntüyü Photoshop uygulamasında kapsamlı olarak düzenlemeyi planlıyorsanız ve Fireworks görüntüsünün mutlak görünümünü korumaya gereksiniminiz yoksa, bu seçeneği belirleyin.

  Fireworks Görünümünü Koru

  Her nesneyi tekil bir Photoshop katmanına dönüştürür ve efektler ve metin düzenlenemez olur. Photoshop uygulamasında Fireworks nesneleri üzerindeki kontrolü korumak, fakat ayrıca Fireworks görüntüsünün orijinal görünümünü korumak isterseniz, bu seçeneği belirleyin.

  Daha Küçük Photoshop Dosyası

  Her katmanı, tamamen işlenmiş bir görüntüye düzleştirir. Çok sayıda Fireworks nesnesi içeren bir dosyayı dışa aktarıyorsanız, bu seçeneği kullanın.

  Özel

  Nesneler, efektler ve metin için özel ayarlar seçmenize olanak sağlar.

 4. Photoshop dosyasını dışa aktarmak için Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Photoshop 5.5 ve öncesi, 100'den fazla katman içeren dosyaları açamaz. Dışa aktardığınız Fireworks belgesi 100'den fazla nesne içeriyorsa nesneleri silmeli veya birleştirmelisiniz.

Photoshop dışa aktarma ayarlarını özelleştirme

 1. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, dosya türü için Photoshop PSD'yi seçin ve Seçenekler'i tıklatın.

 2. Ayarlar açılır menüsünden, Özel'i seçin.

 3. Nesneler açılır menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

  Photoshop Katmanlarına Dönüştür

  Tekil Fireworks nesnelerini Photoshop katmanlarına, Fireworks maskelerini ise Photoshop katman maskelerine dönüştürür.

  Tüm Fireworks Katmanlarını Düzleştir

  Her tekil Fireworks katmanı üzerindeki tüm nesneleri düzleştirir ve her Fireworks katmanı Photoshop uygulamasında bir katman olur. Bu seçeneği belirlediğinizde, Fireworks nesnelerini Photoshop uygulamasında düzenleme yeteneğini kaybedersiniz. Ayrıca, karışım modları gibi Fireworks nesneleriyle ilişkilendirilen özellikleri de kaybedersiniz.

 4. Efektler açılır menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Düzenlenebilirliği Koru

  Fireworks Canlı Filtreler'ini Photoshop eşdeğerliklerine dönüştürür. Photoshop uygulamasında efektler yoksa bunlar yok sayılır.

  Efektler Oluştur

  Efektleri, nesnelerine düzleştirir. Bu seçeneği belirlediğinizde, efektlerin görünümünü korursunuz, fakat onları Photoshop uygulamasında düzenleyemezsiniz.

 5. Metin açılır menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Düzenlenebilirliği Koru

  Metni düzenlenebilir nitelikte bir Photoshop katmanına dönüştürür. Photoshop tarafından desteklenmeyen metin biçimlendirmesi kaybolur.

  Metin Oluştur

  Metni bir görüntü nesnesine dönüştürür. Bu seçeneği belirlediğinizde, metnin görünümünü korursunuz, fakat onu düzenleyemezsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın