Flash Player 11.3'ü Mac OS'ta katılımsız şekilde kurmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Not: Flash Player'ı Mac OS'ta katılımsız şekilde kurmak için desteklenen tek yöntem aşağıda belirtilmiştir. .pkg dosyasının ayıklanması ve yüklenmesi gibi diğer yöntemler desteklenmemekte veya önerilmemektedir.

  1. Adobe Flash Player yükleyici paketini (Install Adobe Flash Player.app), .DMG dosyasından çıkarın.
  2. Bir terminal penceresi açın ve .app dosyasının kayıtlı olduğu dizine geçin.
    Örneğin .app dosyası geçerli kullanıcının Masaüstüne kayıtlı ise cd ~/Desktop yazın.
  3. .app dosyasında yer alan yükleyiciyi şu komutu kullanarak çalıştırın:
    sudo ./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Yüklemeye devam etmek için şifreyi yazın.
    Not: Yüklemeye devam etmek için süper kullanıcı olmak gerekir.