7 Şubat 2013. Bu güvenlik güncellemesi, ilk olarak 6 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan Flash Player 11.5 ve AIR 3.5 için geçerlidir. Bu sürüm, güvenlik geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.


Çözülen Sorunlar

 • Kullanıcıları kötü amaçlı Flash (SWF) içeriğine sahip bir e-posta eki olarak iletilen Microsoft Word belgesini açmaya yönlendiren bir Windows ActiveX güvenlik açığı (3492336)
 • Firefox ve Safari kilitlenmesi bildirildi (3493470)

Yeni Özellikler

Kullanıma Sunulan Sürümler

Teslim Edilebilir Öğe Kullanıma Sunulan Sürüm
 Flash Player Masaüstü (Windows®, Mac)  11.5.502.149

Bilinen Sorunlar

Yok

Güvenlik Geliştirmeleri

Güvenlik Bülteni Etkilenen Teslim Edilebilir Öğeler
 APSB13-04  Flash Player Masaüstü Windows® ve Mac

Yeni Özellikler: Kullanım Yönergeleri

6 Kasım 2012'de aşağıdaki özellikler yayınlanmıştır

Olay Çağırmayla İlgili Geliştirmeler

1) OpenURL
Yeni bir neden dizesi olan InvokeEventReason.OPEN_URL, yalnızca mobil aygıtlar için InvokeEvent.reason'a eklenmiştir. InvokeEvent.reason şimdi “openUrl” döndürerek, uygulamanın başka bir uygulama veya sistem tarafından çağrılması nedeniyle InvokeEvent oluştuğunu gösterir. Argüman dizisinin ilk öğesi, uygulamayı çağıran URL'yi barındırmaya devam eder. Uygulamaya sistem tarafından başka parametreler iletilirse, bunların InvokeEvent.arguments dizisinde actionscript geliştiricisine iletilmesi gerekir.

InvokeEvent sınıfının argüman özelliğinde, uygulamayı başlatan seçenekler dizisi bulunur. iOS argümanlarının listesi şu şekildedir:

InvokeEvent.arguments[0] = The URL which the application was invoked to handle.
InvokeEvent.arguments[1] = Bundle ID of the application which is invoking another application to open the URL (InvokeEvent.arguments[0]), or null if the system invoked the application.
InvokeEvent.arguments[2] = String representation of any property list object supplied by the source application to communicate information to the receiving application or null.

2) Push Bildirimleri
Bir kullanıcı, anında iletme bildirimi alımı sırasında, başlatma düğmesini veya iOS'ta gösterilen başlığı tıklatarak da bir uygulamayı (arka planda çalışmayan) başlatabilir. Bunun gibi durumlar için, yeni bir neden dizesi olan InvokeEventReason.NOTIFICATION, InvokeEvent.reason'a eklenmiştir. InvokeEvent sınıfının argüman özelliğinde, uygulamanın başlatılmasından sonra alınan bildirim yükünü belirten Nesne'yi içerir. Bu, yalnızca iOS'ta desteklenir. Argümanlar bir Dize dizisi olduğundan, uygulama geliştiricisinden bunu hep Nesne türü olarak belirlemesi beklenir.

InvokeEvent.arguments[0] = notification payload received


Bir ANE'de birden fazla kitaplık paketleme

Bu özellik, geliştiricilerin oluşturdukları veya kendilerine ait ANE'de aldıkları sabit kitaplıkları, kaynağı ANE'ye kopyalamak zorunda kalmadan yeniden kullanmalarına olanak tanır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, platform tanımlayıcı ad alanı 3.5'in yeni bir etiket ile (packagedDependencies) kullanılması gerekir. Bu özellik hem iOS aygıtında hem de iOS Simulator'da kullanılabilir. Kitaplıkların bağlanması işlemi çalışma zamanı tarafından IPA'nın paketlenmesi sırasında gerçekleştirilir. Geliştiricinin, ad alanı 3.5 içeren bir platform tanımlayıcı dosyası kullanması ve <platform> etiketinin alt öğesi olarak şu etiketi eklemesi gerekir:

<packagedDependencies>
                <packagedDependency>foo.a</packagedDependency>
                <packagedDependency>abc/x.framework</packagedDependency>
                <packagedDependency>lib.o</packagedDependency>
</packagedDependencies>

Geliştirici, ANE'ye eklemek istediği herhangi bir paketlenmiş bağımlılığın adını veya ilgili yolunu belirtebilir. Paketlenmiş bağımlılık, .a, .framework veya .o uzantısını içeren bir sabit kitaplık olmalıdır. Paketlenmiş bağımlılık, aygıt için armv7, iOS Simulator için ise i386 mimarisini desteklemelidir. Bağımlılık, üst bilgi dosyalarındaki veya herhangi bir yerdeki packagedDependency öğesinden işlev vb. öğelerin kullanılmadan önce bildirilmesiyle ana kitaplık dosyası (uzantı tanımlayıcısındaki <nativeLibrary> etiketinde belirtilen) tarafından kullanılabilir. ANE'nin paketlenmesi sırasında, platform.xml dosyasında belirtilen paketlenmiş bağımlılıkların, aygıt söz konusu olduğunda -platform iPhone-ARM geçişinden sonra ve bir sonraki -platform geçişinden önce, iOS Simulator söz konusu olduğunda ise -platform iPhone-x86 geçişinden sonra ve bir sonraki -platform geçişinden önce girilmesi gerekir. Örneğin, yukarıdaki iOS aygıtı için platform.xml dosyasındaki belirtimde paketleme komutu şuna benzer şekilde olur:

Not: packagedDependency öğesinin platform tanımlayıcı dosyasına eklenmemiş ancak paketleme komutunda belirtilmiş olması durumunda, bu öğe normal bir kaynak olarak paketlenir ve son IPA'da bir bağımlılık olarak değerlendirilmez.

adt –package –target ane –swc abc.swc extension.xml -platform iPhone-ARM mainlib.a foo.a –platformoptions platformdevice.xml abc/x.framework lib.o library.swf other_resources_for_device –platform iPhone-x86 library.swf mainlibSimulator.a resources_for_simulator –platform default library.swf

iPhone 5 Desteği

iPhone 5 için tam ekran bir uygulama oluşturabilmek üzere, 640x1136 boyutunda bir başlatma görüntüsünün (yalnızca dikey) uygulama ile paketlenmesi gerekir. Görüntünün adı Default-568h@2x.png ise, uygulamayla üst düzey dizindeki bir varlık olarak paketlenmesi gerekir. Aynı durumda ADT komut satırı şu şekilde görünür:

adt –package –target (ipa-app-store | ipa-ad-hoc | ipa-test | ipa-debug | ipa-test-interpreter | ipa-debug-interpreter) SIGNING_OPTIONS <output ipa> <application xml> <root swf> Default-568h@2x.png <other application resources>


Flash Builder kullanıyorsanız PNG dosyasını src klasörüne dahil edin. Flash Professional kullanıyorsanız bu dosyayı AIR for iOS'ta Ayarlar > Dahil Edilen Dosyalar'a dahil edin.

Ancak, PNG dosyasını başka şekilde adlandırmak istiyorsanız “Varsayılan” adını istediğiniz adla değiştirin. Örneğin,  myLaunchImage-568h@2x.png (iPhone 5 aygıtındaki tam ekran bir uygulamayı desteklemesi için -568h@2x'in eklenmesi gerektiğini unutmayın). Bu durumda, şu başlatma görüntüsünü eklemek için uygulamanızın application.xml öğesini de düzenlemeniz gerekir:

<InfoAdditions>
     <![CDATA[
         <key>UILaunchImageFile</key>
         <string>myLaunchImage</string>
      ]]>
</InfoAdditions>

Geliştirme Yönergeleri

Flash Player 11.5 için geliştirme

Yeni Flash Player'ı kullanmak için Flex derleyicisine ek bir derleyici argümanı ileterek SWF 18 sürümünü hedeflemeniz gerekir: -swf-version=18. Talimatlar aşağıdadır. Adobe Flex SDK kullanıyorsanız:

 • Flash Player 11.5 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flex 4.5 SDK tablosundan Flex 4.5.1 SDK'yi (4.5.1.21328) indirin.
 • Geliştirme ortamınızdaki yapıyı yükleyin
 • Flash Builder'da yeni bir ActionScript projesi oluşturun: Dosya -> Yeni -> ActionScript projesi.
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • Projenin Flex 21328 yapısını göstermesi için sağ üst köşedeki 'Flex SDK'lerini yapılandır' seçeneğini kullanın. Tamam'ı tıklatın.
 • Projenizi SWF 18 sürümünü hedefleyecek şekilde yapılandırın
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • 'Additional compiler arguments' girdisine şunu ekleyin: -swf-version=18. Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 18 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz. Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 11.5 yapısını yüklediğinizden emin olun.

AIR 3.5 için geliştirme AIR 3.5 ad alanına güncelleme

Yeni AIR 3.5 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 3.5 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 3.5 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 3.5 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 3.5 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için uygulama tanımlayıcınızdaki xmlns niteliğini şu şekilde değiştirin: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.5">

Bir Hatayı Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri şurada açıklandığı şekilde verdiğinizden emin olun: Video Oynatma Sorunlarını Bildirme Talimatları. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe® Flash Player® ve AIR® uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Sistem Gereksinimleri

En son Flash Player sistem gereksinimleri için belgeyi buradan inceleyin

En son AIR sistem gereksinimleri için lütfen buradaki belgeyi inceleyin

Çalışma Zamanı Sürüm Geçmişi

 

 Sürüm Tarihi Çalışma Zamanı Sürümü Güvenlik Geliştirmeleri
8 Ocak 2013 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 Aralık 2012 Flash Player Masaüstü Windows: 11.5.502.135
Flash Player Masaüstü Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 Kasım 2012 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 Ekim 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
 AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 Ağustos 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
 AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19