12 Mart 2013. Flash Player 11.6 ve AIR 3.6'ya hoş geldiniz. Bu, 12 Şubat 2013 tarihli sürüm için planlanmış aylık bir güncellemedir. Bu sürüm güvenlik ve hata düzeltmeleri içermektedir.

Çözülen Sorunlar

 • telemetry.cfg dosyasının yüklenmesi, sayfa yenileme işleminde performans sorunlarına neden oluyor (3506936)
 • Opera tarayıcısında kilitlenme (3488141)
 • Tam sayı taşması nedeniyle Flash Player kilitlenmesi (3475889)

Yeni Özellikler

Bu sürümdeki yeni özellikler:
 • Bellek bilgileri: AVM2 hızlı bellek işlemci kodları
  • Hızlı bellek artık avm2.intrinsics.memory paketi aracılığıyla kullanıma sunuluyor

12 Şubat 2013 tarihindeki Flash Player sürümüyle aşağıdaki özellikler kullanıma sunulmuştur. 

 • Grafik Verileri Sorgusu
 • Tam ekran klavye erişimi için geliştirilmiş izinler kullanıcı arabirimi
 • Birden fazla SWF desteği (iOS)
 • Aygıta özel Retina Ekran çözünürlüğü ayarlama (iOS)
 • App store kılavuzlarına uygun güncellenmiş File API (iOS)
 • FlashPro için HiDpi desteği


Not: AIR Masaüstü StageWebView artık gömülü WebKit yerine Sistem Tarayıcısını kullanır

Kullanıma Sunulan Sürümler

Teslim Edilebilir Öğe Kullanıma Sunulan Sürüm
 Flash Player Masaüstü (Windows®, Mac)  11.6.602.180
 AIR Masaüstü, Mobil  3.6.0.6090
 AIR SDK  3.6.0.6090
 AIR SDK ve Derleyici  3.6.0.6090

Bilinen Sorunlar

 • Bazı durumlarda, yalnızca ses dosyaları pRTMP aracılığıyla akışa alındığında yürütülemiyor (3330232)
 • iOS'ta, AIR'deki CameraRoll.addBitmapData saydam bitmap verilerini desteklemez (3295239)
 • Kamera girdisini net akışında değiştirmek video akışının durmasına neden olur (3311600)
 • Bir video akışını yürütürken ekran yönünü dikeyden yataya değiştirmek videonun belirli mobil cihazlarda uygun olmayan şekilde boyutlandırılmasına neden oluyor (3344041)
 • AIR'yi MAC OSX 10.7.3 ve üstünde programlamayla tam ekrana gönderirken uygulama penceresi sahne alanının önünde görüntüleniyor (3310530)
 • iOS'ta mikrofon hızı 5 veya 8 KHz olarak ayarlandığında ses gecikmesi meydana gelir (3357306)
 • Kamera takılırken StageVideo donanım oluşturma durumunu devam ettiremiyor (3359992)
 • Mac'te belirli durumlarda tam ekranda video görüntülenip ardından tam ekrandan çıkıldığında video oluşturulamıyor (3362055)
 • Android'de sistem fontları AIR'de yüklenemiyor (3474762)

Güvenlik Geliştirmeleri

Güvenlik Bülteni Etkilenen Teslim Edilebilir Öğeler
 APSB13-09  Flash Player Masaüstü Windows® & Mac

 Flash Player AndroidTM

Yeni Özellikler: Kullanım Yönergeleri

Adobe AIR uygulamaları için Mac Retina (hiDPI) ekran desteği

Bu özellik desteklenen Mac'lerde Retina (hiDPI) ekrana AIR uygulamaları paketlemek için destek sağlar. Retina ekranı etkinleştirmek için aşağıdaki öğeyi uygulama tanımlayıcısına ekleyin.
Bu etiketin şu anda yalnızca Mac OS için geçerli olduğunu unutmayın.  iOS AIR uygulamalarının <iPhone> bölümünde eşit olarak adlandırılmış bir etiket <requestedDisplayResolution> vardır.

</initialWindow>
.. omitted…
        <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution> -->
   … omitted ….
   </initialWindow>

Uygulama tanımlayıcısı ad alanını 3.6 olarak güncelleyin ve ardından uygulamayı tekrar paketleyin. (<requestedDisplayResolution> öğesini 'standard' olarak ayarlamak veya bu öğeyi hiç dahil etmemek Retina ekran desteğini devre dışı bırakır.)

 Bu özelliğin birkaç sınırlaması vardır:

1. HTMLLoader aracılığıyla görüntülenen içerik desteklenmez. (Retina ekranda HTML içeriğinizi görüntülemek için bunun yerine StageWebView öğesini kullanın.)
2. 3.5 veya daha öncesinde oluşturulan mevcut uygulamalar retina çözünürlükle görüntülenmez. 

Birden Fazla SWF Desteği

Bu özellik iOS'ta AOT modunda birden fazla SWF paketlemek ve yüklemek için destek sağlar. Bu özellik ile kullanıcı AIR iOS uygulamasında Loader sınıfını kullanarak birden fazla SWF kullanabilir. iOS'ta bu özelliğin kullanımına yönelik birkaç sınırlama vardır:

1) Kök SWF tarafından yüklenecek ikincil SWF, kök SWF ile aynı uygulama etki alanına sahip olmalıdır. Aksi takdirde, ikincil SWF yüklendiğinde aşağıdaki hata oluşur:
Hata 3747: İşletim sisteminde birden fazla uygulama etki alanı desteklenmiyor. Aşağıdaki yöntem ikincil SWF yüklemenin doğru yoludur:

var aLoader:Loader = new Loader();
var url:URLRequest = new URLRequest("swfs/SecondarySwf.swf");
var loaderContext:LoaderContext = new LoaderContext(false, ApplicationDomain.currentDomain, null);
aLoader.load(url, loaderContext); // load the SWF file

2) Loader sınıfının unload() ve loadBytes()of yöntemleri iOS'ta çalışmaz.
3) Bir uygulamada paketlenebilecek SWF sayısı makinenin kapasitesine bağlı olur. Çünkü, IPA paketlenirken makine yetersiz belleğe sahip olabilir ve bu nedenle yetersiz bellek hatasıyla paketleme başarısız olabilir.

 

Grafik Verileri Sorgusu

Bu özellik herhangi bir DisplayObject öğesini sorgulamanıza ve GraphicsData nesneleri ile söz konusu öğenin bir temsilini almanıza izin verir. Bu, bir DisplayObject öğesini serileştirmek/öğenin serisini kaldırmak, özel dışa aktarma araçları (hareketli grafik sayfaları, SVG vb.) oluşturmak için oldukça faydalıdır.

Aygıtları requestedDisplayResolution etiketinin dışında bırakma

Uygulama tanımlayıcısındaki <requestedDisplayResolution> etiketine yeni bir nitelik olan ‘excludeDevices’ eklendi. Bu nitelik geliştiricilerin belirtilen ekran çözünürlüğünü bir veya daha fazla iOS aygıtında açık olarak devre dışı bırakmasına izin verecektir. Bu özelliği kullanmak için uygulama tanımlayıcısı ad alanı 3.6 veya daha fazlası gerekecektir. Bu özellik AIR benzeticisinde desteklenmeyecektir. Bir geliştirici aşağıdakileri dışarıda bırakabilir:

Tam model adını belirterek belirli bir aygıtı. Aşağıdaki örnek retina ekranı aygıt modeli iPad3,1 olan iPad'de devre dışı bırakır.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1”>high</requestedDisplayResolution>

Tam model adlarının boşlukla ayrılmış bir listesini sağlayarak birden fazla aygıtı. Aşağıdaki örnek retina ekranı iPad3,1 veya iPad4,1 aygıt modeli adına sahip iPad'lerde devre dışı bırakır.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1 iPad4,1”>high</requestedDisplayResolution>

Belirli bir modelin tüm Çeşitlemeleri. Aşağıdaki örnek retina ekranı 'iPad3'ün iPad3,1 iPad3,2 gibi tüm çeşitlemelerinde devre dışı bırakır.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3”>high</requestedDisplayResolution>

Bir aygıt ailesi. Aşağıdaki örnek retina ekranı tüm iPhone'larda (modelden bağımsız olarak) devre dışı bırakır.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>high</requestedDisplayResolution>

Benzer olarak retina modu, requestedDisplayResolution uygulama tanımlayıcısında standart olarak belirtildiğinde bu liste dışında bırakılarak belirli aygıtlar için etkinleştirilebilir. Aşağıdaki örnek retina ekranı yalnızca iPhone'da (tüm modeller) etkinleştirir. Uygulamalar diğer aygıtlarda standart ekran çözünürlüğünü kullanarak çalışmaya devam eder.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>standard</requestedDisplayResolution>

Not. Aygıt modeli adı flash.system.Capabilities.os özelliği kullanılarak alınabilir. Aşağıdaki tablo yaygın olarak kullanılan iOS aygıtları için aygıt modeli adlarını listeler:

Aygıt Model Adı
iPod Touch Dördüncü Nesil iPod4,1
iPod Touch Beşinci Nesil iPod5,1
iPhone 3GS iPhone2,1
iPhone 4 iPhone3,1
iPhone 4 CDMA iPhone3,2
iPhone 4S iPhone4,1
iPhone 5 iPhone5,1
iPad iPad1,1
iPad 2 iPad2,1
iPad 2 (GSM) iPad2,2
Retina ekranlı iPad (A5) (CDMA) iPad2,3
Retina ekranlı iPad (A5) (CDMAS) iPad2,4
iPad Mini (Wifi) iPad2,5
Retina ekranlı iPad (A5) (Wifi) iPad3,1
Retina ekranlı iPad (A5) (CDMA) iPad3,2
Retina ekranlı iPad (A5) GSM iPad3,3
Retina ekranlı iPad (A6X) (Wifi) iPad3,4

App store desteği için File API değişikliği

File API artık 2 yeni özelliğe sahiptir:
1) File.cacheDirectory
Mac OSX ve iOS aygıtlarında <APPLICATION_HOME>/Library/Caches dizinini gösteren statik bir özelliktir. File.cacheDirectory, Windows ve Android'te File.createTempDirectory tarafından kullanılan ana dizini gösterir. Apple önerilerine göre bu dizin tekrar indirilebilecek veya yeniden oluşturulabilecek verileri saklamak için kullanılmalıdır. Bu dizinde saklanan dosyalar iCloud'da yedeklenmez. Caches (Önbellekler) dizinine koymanız gereken dosyalara örnek olarak dergi, gazete ve harita uygulamaları tarafından kullanılanlar gibi veritabanı önbellek dosyaları ve indirilebilir içerikler verilebilir.

2) File.preventBackup
Bu özellik, dosyaları iCloud yedeklemesi dışında bırakmak için ayarlanabilir. Bu özelliğin varsayılan değeri tüm platformlarda false'tur ve yalnızca iOS'ta true olarak ayarlanabilir. Özellik bir dizin için iOS'ta true olarak ayarlandığında, bu dizindeki dosyaların tümü yedekleme dışında tutulur. Bu özellik iOS 5.1 aygıtlarında ve sonrasında çalışır. iOS Simulator'da çalışmaz. APP_HOME/tmp/ veya APP_HOME/Library/Caches dizininde saklanan dosyalar, bu özellik için ayarlanmış değerden bağımsız olarak yedeklenmezler. Belirli bir File nesnesi için preventBackup değeri sorgulandığında, iOS'ta preventBackup öğesinin son ayarlanan değeri veya false (varsayılan değer) döndürülse de diğer tüm platformlarda false değeri döndürülmeye devam eder (açık olarak true ayarlanmış olsa bile).

Bu özelliği kullanmak için uygulama tanımlayıcısı ad alanı 3.6 ve SWF sürümü 19 veya üstü gerekir.


Geliştirme Yönergeleri

Flash Player 11.6 için geliştirme

Yeni Flash Player'ı kullanmak için Flex derleyicisine ek bir derleyici argümanı ileterek SWF 19 sürümünü hedeflemeniz gerekir: -swf-version=19. Talimatlar aşağıdadır. Adobe Flex SDK kullanıyorsanız:

 • Flash Player 11.6 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flex 4.5 SDK tablosundan Flex 4.5.1 SDK'yi (4.5.1.21328) indirin.
 • Geliştirme ortamınızdaki yapıyı yükleyin
 • Flash Builder'da yeni bir ActionScript projesi oluşturun: Dosya -> Yeni -> ActionScript projesi.
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • Projenin Flex 21328 yapısını göstermesi için sağ üst köşedeki 'Flex SDK'lerini yapılandır' seçeneğini kullanın. Tamam'ı tıklatın.
 • Projenizi SWF 19 sürümünü hedefleyecek şekilde yapılandırın
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • 'Additional compiler arguments' girdisine şunu ekleyin: -swf-version=19. Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 18 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz. Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 11.6 yapısını yüklediğinizden emin olun.

AIR 3.6 için geliştirme AIR 3.6 ad alanına güncelleme

Yeni AIR 3.6 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 3.6 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 3.6 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 3.6 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 3.6 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için uygulama tanımlayıcınızdaki xmlns niteliğini şu şekilde değiştirin: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.6">

Bir Hatayı Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri şurada açıklandığı şekilde verdiğinizden emin olun: Video Oynatma Sorunlarını Bildirme Talimatları. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe® Flash Player® ve AIR® uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Sistem Gereksinimleri

En son Flash Player sistem gereksinimleri için belgeyi buradan inceleyin

En son AIR sistem gereksinimleri için buradaki belgeyi gözden geçirin

Çalışma Zamanı Sürüm Geçmişi


 Sürüm Tarihi Çalışma Zamanı Sürümü Güvenlik Geliştirmeleri
 26 Şubat 2013  Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows): 11.6.602.168
Masaüstü için Flash Player (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK ve Derleyici: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 Ocak 2013 Flash Player Masaüstü (Windows,Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows,Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 Aralık 2012 Flash Player Masaüstü Windows: 11.5.502.135
Flash Player Masaüstü Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 Kasım 2012 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 Ekim 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
 AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 Ağustos 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac) :  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
 AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi