11 Haziran 2013. Flash Player 11.7 ve AIR 3.7'ye hoş geldiniz. Bu, planlı bir güncellemedir. Bu sürüm bazı hata düzeltmeleri ve güvenlik geliştirmeleri içermektedir

Çözülen Sorunlar

 • stageVideo (iOS) için kamera çalışmıyor (3558247)
 • Donanım hızlandırmayı devre dışı bırakma seçeneği yok (3560209)
 • WAV sese geri dönme seçeneği yok (3553459)

Yeni Özellikler

Bu sürümde bir özellik bulunmamaktadır. 
 
Aşağıdaki özellikler 9 Nisan 2013 tarihli Flash Player sürümününde kullanıma sunulmuştur
Yeni Özellikler:
 • Korumalı alan geliştirmeleri
 • Paylaşılan Nesneler için Bulut yedeklemesini önleme (iOS)
 • Seçili aygıtlar için CPU oluşturma modunu kullanma (iOS)
 • İkincil SWF dosyalarını harici olarak barındırma (iOS)
 • Game Input API'si (Android)
 
Önceki sürümlerde sunulan özelliklerle birlikte Flash Player ve AIR özelliklerinin tam listesi için lütfen buradaki belgeyi gözden geçirin.
 

Kullanıma Sunulan Sürümler

Teslim Edilebilir Öğe Kullanıma Sunulan Sürüm
 Flash Player Masaüstü (Mac)  11.7.700.225
 Flash Player Masaüstü (Win)  11.7.700.224
 AIR Masaüstü (Mac)  3.7.0.2100
 AIR Masaüstü (Win)  3.7.0.2090
 AIR Mobil  3.7.0.2090
 AIR SDK ve Derleyici (Mac)  3.7.0.2100
 AIR SDK ve Derleyici (Win)  3.7.0.2090

Bilinen Sorunlar

 • Bazı yeni AMD Grafik İşleme Birimi sürücüleri, belirli durumlarda oluşturmayla ilgili sorunlar göstermektedir (3431502)
 • Web kamerası Microsoft Kinect ile birlikte kullanıldığında başarısız oluyor (3482709)
 • AIR for iOS'ta, yerelleştirilmiş swf adları paketlenemiyor (3518195)
 • AIR for iOS'ta, Spark TextArea bileşenine odaklanılması metnin kesilmiş olarak görünmesine neden olabilir (3514889)
 • AIR yükleme iletişim kutusundaki uzun uygulama açıklaması düğmelerin görünmemesine neden oluyor (3515305)
 • FLVPlayback video döngüsünde hafif gecikme (3515066)
 • Küçültülen büyük bitmap'ler, yayınlandıklarında düzgün oluşturulmuyor (3520589)
 • AIR'de, özel bağlam menüsü öğeleri fazladan olay başlatıyor (3493614)
 • Chrome tarayıcısında, çalışma zamanında mikrofon değiştirme işlemi başarısız oluyor (3493587)
 • Internet Explorer'da, Flash içeriği görünüm dışına kaydırıldığında ses karışık olabilir (3520586)
 • AEC özellikli gelişmiş bir mikrofon bağladığınızda AAC sesi bozuluyor (3523551)

Güvenlik Geliştirmeleri

Güvenlik Bülteni Etkilenen Teslim Edilebilir Öğeler
 APSB13-16  Flash Player Masaüstü Windows® ve Mac
 APSB13-16  Flash Player AndroidTM

Yeni Özellikler: Kullanım Yönergeleri

Paylaşılan Nesneler için Bulut yedeklemesini önleme (iOS)

Şu anda iOS için AIR uygulamalarında, yerel olarak paylaşılan nesne verilerinin Apple iCloud'da yedeklenmesini önlemeye yönelik bir geliştirici yöntemi bulunmamaktadır. AIR 3.7 ile, SharedObject ActionScript sınıfına ‘preventBackup’ adlı yeni bir statik özellik dahil edilmiştir. Bu özellik, geliştiricilerin bu sınırlamayı ele almasını sağlayacaktır. Bu özellik yalnızca 3.7 veya daha büyük ad alanlarıyla kullanılabilir (swf-version=>20). Bu özelliğin true olarak ayarlanması, paylaşılan tüm nesnelerin yedeklenmesini önler. Bu özelliğin varsayılan değeri false şeklindedir, yalnızca iOS 5.1 veya üst sürümlerine sahip aygıtlarda çalışır.

var mySO:SharedObject;
mySO = SharedObject.getLocal("test");
mySO.data.userName = "developer";
mySO.data.itemNumbers = new Array(1,2,3);
SharedObject.preventBackup = true;
mySO.flush();


Başka aygıtlarda (iOS) GPU kullanırken seçili aygıtlar için CPU Oluşturma Modunu kullanma

iOS aygıtları için yeni bir etiket <forceCPURenderModeForDevices> eklenmiştir. Bu etiket, belirli bir iOS aygıt kümesi için CPU oluşturma modunu zorlayabilir ve geri kalan tüm aygıtlar için gpu renderMode öğesine sahiptir. Bu özellik, gpu oluşturma modu alt uç aygıtların bazılarında (iPad1 ve iPod4 gibi) yetersiz bellek sonucunu verdiğinde kullanılabilir.
örn. <renderMode> GPU </renderMode> ve <forceCPURenderModeForDevices> iPhone1 iPad1 </forceCPURenderModeForDevices> seçenekleri belirlenirse, iPad1 ve iPhone1 dışındaki tüm iOS aygıtları renderMode GPU'suna sahip olur.
Bu etiketin şu anda yalnızca iOS için geçerli olduğunu unutmayın. Bu etiketin, iPhone etiketi altındaki platforma özel bölüme eklenmesi gerekir.

<iPhone>
  <InfoAdditions>
   <![CDATA[
     <key>UIDeviceFamily</key>
     <array>
      <string>1</string>
      <string>2</string>
     </array>
     <key>UIStatusBarStyle</key>
     <string>UIStatusBarStyleBlackOpaque</string>
     <key>UIRequiresPersistentWiFi</key>
     <string>YES</string>
   ]]>
  </InfoAdditions>
  <forceCPURenderModeForDevices> iPhone3,1 iPad </forceCPURenderModeForDevices>
</iPhone>


iPhone etiketinin altına <forceCPURenderModeForDevices> etiketi eklenmiştir ve bu etiket, boşlukla ayrılmış bir aygıt modeli ad listesini kabul eder. Geçerli aygıt modeli adlarının bazıları aşağıda listelenmektedir.

"iPod4,1"  // iPod Touch Fourth Generation
"iPod5,1"  // iPod Touch Fifth Generation
"iPhone2,1" // iPhone 3GS
"iPhone3,1" // iPhone 4
"iPhone3,2" // iPhone 4 CDMA
"iPhone4,1" // iPhone 4S
"iPhone5,1" // iPhone 5
"iPad1,1"  // iPad
"iPad2,1"  // iPad 2
"iPad2,2"  // iPad 2 (GSM)
"iPad2,3"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad2,4"  // iPad 3 (CDMAS)
"iPad2,5"  // iPad Mini Wifi
"iPad3,1"  // iPad 3 (WIFI)
"iPad3,2"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad3,3"  // iPad 3 GSM
"iPad3,4"  // iPad 4 (Wifi)


İkincil SWF dosyalarını harici olarak barındırma (iOS)

Uygulama geliştiriciler, ikincil SWF'lerini artık harici bir sunucuda barındırabilir ve bunları isteğe bağlı olarak uygulama mantıkları başına yükleyebilir. AOT modunda (önceden sadece yerel olarak paketlenen SWF'ler için çalışırdı) herhangi bir ABC kodu bulunan ikincil SWF'ler artık SWF'lerin harici olarak yüklenmesi için de çalışır.
Geliştiricinin, Yükleyici'nin URLRequest URL'sini harici olarak barındırılan çıkarılmış SWF'nin URL'sine değiştirmesi gerekir. Bu özelliğin kullanılmasına yönelik bir örnek URL isteği şu şekildedir:

private var externalSwfUrl:String= "http://www.xyz.com/ExternalSwf.swf";
private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(externalSwfUrl);

Bu özelliği etkinleştirmek için geliştiricilerin, çıkarılacak ve harici olarak barındırılacak SWF dosyalarının ayrıntılarını içeren bir metin dosyası belirtmesi gerekir. Geliştiricinin, bu metin dosyasında harici olarak barındırılacak olan çizgiyle ayrılmış SWF yollarını belirtmesi gerekir. SWF Dosyalarının, Sample.txt dosyasında belirtilme biçimi şu şekildedir:

assets/Level1.swf
assets/Level2.swf
assets/Level3/asset/Level3.swf

Bu metin dosyasından; uygulama tanımlayıcı dahilindeki <iPhone> Etiketi altında bulunan <externalSwfs> Etiketinde aşağıda gösterildiği gibi bahsedilmesi gerekir:

<iPhone>
    .
    .
    <externalSwfs>assets/SampleSWFInfoFile.txt</externalSwfs>
    .
    .
</iPhone>

ADT paketlemesi sırasında geliştiricinin, metin dosyasını, tıpkı bir varlıkta olduğu gibi, metin dosyasında belirtilen SWF kümesi ile birlikte belirtmesi gerekir. Bu özelliğin kullanılmasına yönelik bir örnek ADT komutu şu şekildedir:

adt -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <Provisioning Profile> -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <Password> ResultantIPA.ipa SampleMainSwf-app.xml SampleMainSwf.swf assets/SampleSWFInfoFile.txt assets/Level1.swf assets/Level2.swf assets/Level3/asset/Level3.swf

IPA paketlemesi sırasında ADT, Actionscript kodunu örnek metin dosyasında belirtilmiş olan tüm alt SWF'lerden ayıklar, bunu son yürütülebilir dosyaya ekler ve çıkarılmış SWF'leri o anda çalışan dizinde oluşturulan "externalStrippedSwfs" klasörüne taşır. "externalStrippedSwfs" klasörü dahilindeki dizin yapısı, metin dosyasında belirtildiği şekilde kalır. Oluşturulan çıkarılmış SWF'ler, bir web sunucusunda harici olarak barındırılabilir.
Türetilmiş ikincil SWF'yi yukarıdaki iş akışını kullanarak harici bir sunucudan yükleyen bir çalışan örnek Actionscript kodu şu şekildedir:

package
{
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.IOErrorEvent;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.system.ApplicationDomain;
  import flash.system.LoaderContext;
 
  public class SampleMainSwf extends Sprite
  {
    private var externalLoader:Loader;
    private var url:String= "http://www.xyz.com/Level1.swf";
    private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(url);
    private var ldrContext:LoaderContext;
 
    public function SampleMainSwf()
    {
      externalLoader = new Loader();
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      ldrContext=new LoaderContext(false,ApplicationDomain.currentDomain,null);
 
      try
      {
        externalLoader.load(urlRequest, ldrContext);
      }
      catch(e:Error)
      {
        trace("Error ID : "+e.errorID+"\nError Message : "+e.message);
      }
    }
 
    private function completeHandler(e:Event):void
    {
      addChild(externalLoader);
    }
 
    private function errorHandler(e:IOErrorEvent):void
    {
      trace("In IO ErrorEvent Handler");
    }
 
  }
}

Not:
1. Geçerli Flash Builder 4.7/Flash Professional CS6 sürümleri bu özelliği desteklemez. Harici barındırma için Çıkarılmış SWF oluşturmayı etkinleştirmek üzere ADT paketleme komut satırı kullanılmalıdır.
2. Flex ikincil SWF'lerin yüklenmesi uygulamanın çökmesine neden olur.

GameInput API'si (Android)

GameInput API'si; uygulamaların, bağlı oyun girdi aygıtlarıyla (joystick'ler, oyun yüzeyleri, çubuklar vb.) iletişim kurmasına olanak tanıyan bir arabirimdir. Farklı özelliklere ve kontrollere sahip çok çeşitli oyun girdi aygıtları bulunur. Bu API, yalnızca 4.1 veya üstü işletim sistemi sürümü kullanan Android aygıtlarda desteklenir. Bu API, farklı türde (ve büyük olasılıkla bilinmeyen) oyun girdi aygıtlarıyla iyi çalışabilecek şekilde uygulanmıştır.
Bu özellik yalnızca 3.7 veya üstü ad alanı ile kullanılabilir ve minimum swf sürümünün 20 ile eşit olmasını gerektirir.

private var gameInput:GameInput;
  public function TestGameInput()
  {
    trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
    trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);
 
    gameInput = newGameInput();
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);
 
    function inputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
    }
 
    function inputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
      getDeviceInformation(e.device);
    }
 
    function getDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
    {
      trace("device.enabled - "+ device.enabled);
      trace("device.id - "+ device.id);
      trace("device.name - "+ device.name);
      trace("device.numControls - "+ device.numControls);
      trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);
 
      for(var i:Number=0; i < device.numControls; i++)
      {
        var control:GameInputControl = device.getControlAt(i);
        getControlInformation(control);
        control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
      }
    }
 
    function changeEvent(e:Event):void
    {
      var control:GameInputControl = e.target as GameInputControl;
      getControlInformation(control);
    }
 
    function getControlInformation(control:GameInputControl):void
    {
      trace("control.device - "+ control.device);
      trace("control.value - "+ control.value);
      trace("control.minValue - "+ control.minValue);
      trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
      trace("control.id - "+ control.id);
 
    }
  }

Geliştirme Yönergeleri

Flash Player 11.7 için geliştirme

Yeni Flash Player'ı kullanmak için Flex derleyicisine ek bir derleyici argümanı ileterek SWF 20 sürümünü hedeflemeniz gerekir: -swf-version=20. Talimatlar aşağıdadır. Adobe Flex SDK kullanıyorsanız:

 • Flash Player 11.7 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flex 4.5 SDK tablosundan Flex 4.5.1 SDK'yi (4.5.1.21328) indirin.
 • Geliştirme ortamınızdaki yapıyı yükleyin
 • Flash Builder'da yeni bir ActionScript projesi oluşturun: Dosya -> Yeni -> ActionScript projesi.
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • Projenin Flex 21328 yapısını göstermesi için sağ üst köşedeki 'Flex SDK'lerini yapılandır' seçeneğini kullanın. Tamam'ı tıklatın.
 • Projenizi SWF 20 sürümünü hedefleyecek şekilde yapılandırın
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScript Derleyicisi'ni seçin.
 • 'Additional compiler arguments' girdisine şunu ekleyin: -swf-version=20. Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 20 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz. Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 11.7 yapısını yüklediğinizden emin olun.

AIR 3.7 için geliştirme AIR 3.7 ad alanına güncelleme

Yeni AIR 3.7 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 3.7 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 3.7 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 3.7 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 3.7 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için uygulama tanımlayıcınızdaki xmlns niteliğini şu şekilde değiştirin: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Bir Hatayı Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri şurada açıklandığı şekilde verdiğinizden emin olun: Video Oynatma Sorunlarını Bildirme Talimatları. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe® Flash Player® ve AIR® uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Sistem Gereksinimleri

En son Flash Player sistem gereksinimleri için belgeyi buradan inceleyin

En son AIR sistem gereksinimleri için buradaki belgeyi gözden geçirin

Çalışma Zamanı Sürümleri Geçmişi


 Sürüm Tarihi Çalışma Zamanı Sürümü Güvenlik Geliştirmeleri
21 Mayıs 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 Mayıs 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Masaüstü, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK ve Derleyici: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 Nisan 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.169
Chrome için Flash Player: 11.7.700.179
AIR Masaüstü, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK ve Derleyici: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 Mart 2013  Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK ve Derleyici: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 Şubat 2013  Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows): 11.6.602.168
Masaüstü için Flash Player (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK ve Derleyici: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 Ocak 2013 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows,Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 Aralık 2012 Flash Player Masaüstü Windows: 11.5.502.135
Flash Player Masaüstü Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 Kasım 2012 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 Ekim 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
 AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 Ağustos 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
 AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19