12 Ağustos 2014

Bugün için planlanan sürümde Flash Player ve AIR önemli hata ve güvenlik düzeltmeleri ile güncellenmektedir.

8 Temmuz 2014

Bugün için planlanan sürümde Flash Player ve AIR önemli hata ve güvenlik düzeltmeleri ile güncellenmektedir.

AIR masaüstü çalışma zamanı bu sürümde güncellenmemiştir.

Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre, navigateToURL için uygulanan kısıtlama da hafifletilmiştir. Daha fazla bilgi için forum gönderimize veya resmi hata raporumuza bakın.

10 Haziran 2014

Flash Player 14 ve AIR 14 sürüm notlarına hoş geldiniz!  Bugün için planlanan sürümde hem Flash Player hem de AIR yeni ve geliştirilmiş işlevler, önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerine sahip olacak şekilde güncellenmiştir. Tüm ayrıntılar için lütfen aşağıdaki uygun bölümlere bakın.

 

Bu sürümü seveceğinizi umuyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen genel erişime açık hata veritabanımıza sorunlarınızı göndererek bizi bilgilendirin. Kurulum veya kullanım yardımı için lütfen topluluk forumlarımızı ziyaret ederek yardım isteyin.

Adobe Hata Veritabanı - https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forumları - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forumları - http://forums.adobe.com/community/air

Çözülen Sorunlar

12 Ağustos 2014

AIR Hataları

 • [iOS8] Herhangi bir AIR uygulaması başlatıldıktan sonra bir bildirim iletişim kutusu beliriyor. (3771162)
 • Çakışan ortak kitaplık JAR'lerini ve birden çok ANE için ortak kaynakları otomatik çözümleme. ADT otomatik çözümleme durumunda bir uyarı verir. (3780590)

Flash Player Hataları

 • Windows xp işletim sisteminde bazı gpu'lar üzerindeki Derinlik İçeriği ara belleği hatalı (3778417)
 • Kamera ile StageVideo düzgün şekilde çalışmıyor, bir video gösterilmiyor. (3781244)

 

8 Temmuz 2014

AIR Hataları

 • Android - Android uygulamalarını paketlerken, dx.jar işlemi için varsayılan minimum yığın boyutu geliştirici tarafından belirtilmemişse açıkça 1024'e ayarlanıyor. (3771166)
 • Android - Tam ekran etiketi app.xml dosyasında true olarak ayarlanmışsa StageText.restrict kurallarının programlı olarak tanımlanmış StageText'e yanlışlıkla uygulandığı sorunu çözer (3770746)
 • Android - OpenSSL 1.0.1g'den 1.0.1h sürümüne güncellenmiştir (3771656)
 • Android - R$styleable.class, ANE'ye eklenmesine karşın son AIR uygulama APK'sında yok. (3776148) Not: Bu hatayı düzeltmek için APK'yı paketlemeden önce makinenin yolundaki JAVA_HOME ayarlanmalıdır.
 • Birden fazla güvenlik ve kararlılık düzeltmesi

Flash Player Hataları

 • navigateToURL ve sendToURL - CORS Basit Başlıklarına izin verilmiyor (3768250)
 • Birden fazla güvenlik ve kararlılık düzeltmesi

 

10 Haziran 2014

AIR Hataları

 • [IOS] AIR 4.0.0.1390'da karşılaşılan ve DatagramSocket'in paketleri almamasıyla ilgili bir sorunu çözer (3747382)
 • [IOS] -useLegacyAOT=no ile bir Vector3D nesnesine Vector3D.Y_AXIS atanırken değerler artık doğru ayarlanıyor[Android] FileReference.browse() ile çağrılan Dosyaya gözat iletişim kutusu Nexus 7 ve Xoom 4.1.2'de doğru görüntüleniyor (3721032)
 • [Android] Android <packagedResources>, birden fazla uzantı kullanıldığında tek bir uzantı hariç tümü için yoksayılıyor (3761458)
 • [x86][Android] Worker (İşçi) öğeleri, sonlandırma işlevi çağrılmadan bile sonlanıyor (3755006)
 • [Android] Bir StageText örneğinde restrict özelliği ayarlandığında ve metin eklendiğinde ya da kaldırıldığında fazladan karakter ekleniyor. (3749699)
 • [iOS] Değerler, Vector3D.Y_AXIS öğesi bir Vector3D nesnesine -useLegacyAOT=no ile atandığında artık doğru şekilde ayarlanıyor (3744595)
 • [iOS] ANE, platform.xml'den kütüphaneler içermiyor ve IPA paketlenirken hata veriyor (3743946)
 • [iOS] DatagramSocket, iOS'ta paketleri almıyor (3742982)
 • [iOS] Flash Builder'da iPad iOS Simulator hataları ayıklanamıyor/iPad iOS Simulator başlatılamıyor. Not: Şu komutu kullanarak bir ortam değişkeni belirlemelisiniz: launchctl setenv AIR_IOS_SIMULATOR_DEVICE "iPad Retina” Ardından, işlemi yeniden başlatın ve uygulamayı ilgili kişinin seçtiği benzetici cihazında çalıştırın. Varsayılan olarak iPhone başlatılır. (3728052)
 • [iOS] 5.x'ten düşük Xcode yüklendiğinde Flash Builder'dan iOS Simulator'daki AIR uygulamasının hataları ayıklanamıyor (3727760)
 • [iOS7] StageText fontWeight/fontPosture API'si çalışmıyor (3724627)
 • [Android] Starling, Arabellek oluşturulamadı hatası veriyor. createVertexBuffer sırasında dahili hata (3756123)
 • [Win] Ctrl+A, Ctrl+C ve Ctrl+V artık StageText alanlarında doğru çalışıyor (3708480)
 • [Android] OpenSSL, 1.0.1e sürümünden 1.0.1g sürümüne güncellendi. (3748519)
 • Birden fazla güvenlik ve kararlılık düzeltmesi

Flash Player Hataları

 • PPAPI Hata Ayıklayıcı Önizlemesi - Birden Fazla Kararlılık Düzeltmesi (3720385, 3720431, 3720925)
 • TextField.getFontList() ve Font.enumerateFonts() artık, Gizli Tarama Modunda 0 döndürüyor (3720929)
 • Font.enumerateFonts artık alfabetik olarak sıralanmış bir liste döndürüyor (3720932)
 • Flash Player 11.10 ve 13'ten sonraki AIR SDK'sında karşılaşılan ve ekli bağlanmış oyun denetleyicilerinin başlangıçta algılanmamasıyla ilgili sorun çözülüyor (3752605)
 • Donanım Kodu Çözme desteği artık Intel Baytrail donanımı için etkin (3752291)
 • [Chrome] Bazı görüntü oluşturma dokularının Chrome ve D3DX11'de görüntülenememesiyle ilgili sorunu çözer (3743626)
 • [Chrome] Angry Birds, Facebook'ta artık beklendiği gibi çalışıyor (3761933)
 • [Chrome] İçerik Türü Seçeneği olarak nosniff belirtildiyse ve İçerik Türü üstbilgisi uyumlu değilse Flash Player SWF yüklemez (3712045, Chromium 172918)
 • [HTTP Canlı İçerik Akışı] AudioTrack.isDefault değeri artık doğru şekilde döndürülüyor (3761057)
 • [HTTP Canlı İçerik Akışı] AudioTrack.name değeri artık AUDIO_UPDATE olaylarından sonra doğru şekilde döndürülüyor (3767714)
 • [Mac] Video ve Stage3D oynatması sırasında karşılaşılan bellek sızıntısı düzeltilir (3738368)
 • [Win] 11.9.900.166'da karşılaşılan ve az sayıda H.264 akışının oynatılmamasına neden olan video oynatma sorununu çözer (3735300)
 • [Win] IME - Aday penceresinde üçüncü parti alt satır IME'lerinde yinelenen sözcüklerle ilgili sorun düzeltiliyor (3721064)
 • [Win8.1 ARM] Farmville2 - Win8.x ARM aygıtlarında izin verilen maksimum Stage3D örneği sayısı birden dörde çıkarıldı (3732718, MSFT 607382)
 • [Win8.1 x64] Windows Narrator aracı artık, web sayfalarında gömülü Flash Player nesnelerini tanıyor (3618169, MSFT 458063)
 • [Win8.1] Dikey yönde video oynatma sırasında güç tüketimini azaltır (3699152)
 • [Win8.1] DirectX 11 sistemlerinde dikey modda video birleştirme performansı geliştiriliyor (3748772)
 • [Win8.1] Yerleşik kameralarla çekilen videolar, aygıt yatay moddan dikey moda çevrildiğinde artık beklendiği gibi dönüyor (3722322, MSFT 611601)
 • [Win8.1] Sprite.graphics.beginFill(Number), sayfa yenilendikten sonra sağlanan rengi artık doğru şekilde ayarlıyor (3729475, MSFT 508518)
 • [Win8.1] HTTP Canlı İçerik Akışı - Şifreli video oynatmasının aralıklı olarak donmasıyla ilgili sorun çözülüyor (3710245)[Win8.x] [Tab] anahtarı Tam Ekran modunda artık beklendiği gibi çalışıyor (3719314)
 • [Win8.x] Gömülü bir Internet Explorer örneğinde Flash Player kullanan bağımsız uygulamalara yönelik kararlılık sorunu çözülüyor (3763486)
 • [Win8.x] StandAlone Player, Tam Ekran modundan çıkıldığında artık beklendiği gibi çalışıyor (3730508)
 • [Win8.x] Flash Player, artık bir grafik sürücüsü sıfırlama işlemine yönelik düzgün şekilde kurtarma gerçekleştiriyor (3752447, MSFT 346563)
 • [Win8.x] HTTP Canlı İçerik Akışı ile ilgili bir kararlılık sorunu çözülüyor (3758254)
 • [Win][Ağ İletişimi] Belirlenmiş varsayılan ağ isteği 5 saniye zaman aşımına neden oluyor.  Konfigürasyon dosyalarında ayarlanabilen yeni "NetworkRequestTimeout" konfigürasyon ayarı eklendi.
 • Birden fazla güvenlik ve kararlılık düzeltmesi

Yeni Özellikler

 • Eşyönsüz Filtreleme

Bu yeni doku örnekleme filtresi, eğik görüntüleme açıları olan dokuların görüntü kalitesini geliştirebilir.  Bu özelliği etkinleştirmenin iki yolu vardır:

AGAL'da, değerlerden birini ("anisotropic2x", "anisotropic4x", "anisotropic8x" veya "anisotropic16x") örnekleme talimatlarındaki filtre seçeneğine ayarlayın.

Context3D::setSamplerStateAt öğesini, Context3DTextureFilter'da belirtilen değerlerden - "ANISOTROPIC2X", "ANISOTROPIC4X", "ANISOTROPIC8X" veya "ANISOTROPIC16X"
biri olan "filter" 3. parametresiyle çağırın

 • Yeni Stage3D "Standard" Profili

Geliştiriciler artık Context3D oluştururken bu yüksek düzey profilini isteyebilir.  Bu profilde üç yeni özellik mevcuttur:

Birden fazla görüntü oluşturma hedefi, tek bir çizim esnasında birden fazla çıkışa (4'e kadar) geometri çizmenize olanak tanır.

Hareketli nokta dokusu, RGBA16F klasörü ile Texture, RectangleTexture ve CubeTexture oluşturmanıza olanak tanır.

AGAL v2'de şu geliştirmeler bulunur:

Daha fazla kayıt boyutu

Kısmi türev talimatları

Parça derinliği çıkışı

Koşullu ileri yönde atlama
 

 • Intel x86 Android Desteği

Flash Runtime blogumuzda bildirildiği gibi, AIR'e Intel x86 Android desteğini ekliyoruz.  Uygulamaların Android x86 desteği ile paketlenmesine olanak tanıyan bir ADT komut satırı seçeneği (-arch) eklenmiştir.  Artık x86 mimarisi için hem paylaşılan hem de sabit paketlemeye izin verilmektedir.  x86 aygıtları için örnek APK paketleme komutu:

adt -package -target ( apk | apk-captive-runtime ) -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

adt -package -target apk-debug -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

-arch öğesinin isteğe bağlı olduğunu unutmayın. Belirtilmediyse, armv7 kabul edilir.

Flash Builder'da x86 mimarisine yönelik paketleme:

Flash Builder'da projenin hata ayıklama/çalıştırma konfigürasyonlarını açın ve "Başlatmayı özelleştir..." düğmesini tıklatın. "x86" değerine sahip yeni bir "-arch" parametresi ekleyin ve bunu "-storetype" öğesinin önüne yerleştirin. Değişiklikleri uygulamak için "Tamam"ı tıklatın.

RTMPE ve DRM dışında diğer tüm özellikler ve yeterlilikler tamamen işlevseldir ve desteklenir. x86 platformları için yazılan yerel uzantılar, x86 aygıtları için bir uygulama tarafından da paketlenebilir ve kullanılabilir. Bunu destekleyecek yeni bir 'Android-x86' ANE platformu mevcuttur. Aşağıdaki örnek aynı kullanımı vurgulamaktadır:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/14.0>
<id>com.adobe.sample.ane</id>
<versionNumber>1.0</versionNumber>
<platforms>
<platform name="Android-ARM">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
<platform name="Android-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

ANE için yeni paketleme komutu:

adt -package -target ane Sample.ane extension.xml -swc Sample.swc -platform Android-ARM -C Android-ARM/ . -platform Android-x86 -C Android-x86/ .

 • Geliştirilmiş Paketleme Motoru - iOS
Geliştirici topluluğundan alınan geri bildirimlere göre, iOS için yeni paketleme motorunda birçok geliştirme ve hata düzeltmesi yapılmıştır.  Paketleyiciyi gelecek sürümlerde geliştirmeye devam edebileceğimizden emin olmak için geliştiricileri, sorunları http://bugbase.adobe.com adresine bildirmeleri konusunda teşvik ediyoruz.
 
Bu özelliği etkinleştirmek için imzalama seçeneklerinden önce ADT komutunda "-useLegacyAOT no" öğesini kullanın. Bundan böyle bu özellik Flash Pro'da kullanılamaz, ancak "Başlatmayı özelleştir" seçeneği altına -useLegacyAOT parametresi eklenerek Flash oluşturucu ile kullanılmaya devam edebilir.

"-useLegacyAOT no" kullanarak uygulama derlemeye ilişkin ADT komutunun bir örneği aşağıda verilmiştir:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf
 
Daha fazla bilgi için lütfen AIR for iOS ile daha hızlı derleme
sayfasını ziyaret edin

 

 • AIR Gamepad

AIR Gamepad özelliği, uygulama geliştiricilerinin Android mobil aygıtlarda Flash tabanlı tarayıcı oyunları için ikinci bir ekran sağlamasına olanak tanır. AIR Gamepad API'si, Flash tabanlı tarayıcı uygulamalarının, AIR Çalışma Zamanı uygulaması çalıştıran eşleştirilmiş bir Android aygıta bağlanmasını sağlar. Böylelikle, Android aygıtların oyun denetleyicileri veya ikinci ekran arabirimleri olarak kullanılmasına olanak tanır.

Bu özelliğin Temel İşlevsellikleri:

Hareket eventsTouch olayları

Akselerometre olayları

Titreşim

Kendi kaplamalarınızı uygulayarak AIR Gamepad ekranını özelleştirin

AIR Gamepad API'leri hakkında daha fazla bilgi edinmek için burada bulunan belgelere bakın.

Wand.swc özelliğini denemek için buradan indirebilirsiniz.

AIR Gamepad'in canlı örnekleri şu bağlantılar kullanılarak test edilebilir:

ModelViewer

HungryHero

Daha fazla bilgi için lütfen AIR tabanlı oyun yüzeylerine sahip Android aygıtlar sayfasını ziyaret edin

 
Önceki sürümlerde kullanıma sunulan özellikler de dahil olmak üzere Flash Player ve AIR'deki özelliklerin tam listesi için buradaki belgeyi inceleyin

Kullanıma Sunulan Sürümler

Teslim Edilebilir Öğe Kullanıma Sunulan Sürüm
Internet Explorer için Flash Player Windows (ActiveX) 14.0.0.176
Firefox ve uyumlu tarayıcılar (NPAPI) için Flash Player Windows 14.0.0.179
Safari ve uyumlu tarayıcılar (NPAPI) için Flash Player Mac 14.0.0.176
Firefox ve uyumlu tarayıcılar (NPAPI) için Flash Player Linux 11.2.202.400
Flash Player Genişletilmiş Destek Sürümü 13 (NPAPI ve ActiveX) 13.0.0.241
Internet Explorer için Flash Player Windows 8.x (ActiveX) 14.0.0.176
Chrome için Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Masaüstü (Win) 14.0.0.178
AIR Masaüstü (Mac) 14.0.0.178
AIR Android 14.0.0.179
AIR SDK ve Derleyici (Win) 14.0.0.178
AIR SDK ve Derleyici (Mac) 14.0.0.178
AIR SDK (Win) 14.0.0.178
AIR SDK (Mac) 14.0.0.178

Bilinen Sorunlar

Yok

Güvenlik Geliştirmeleri

Güvenlik Bülteni Etkilenen Teslim Edilebilir Öğeler
APSB14-18 Adobe Flash Player ve Adobe AIR

Geliştirme Yönergeleri

Flash Player 14 için geliştirme

Yeni Flash Player'ı kullanmak için ASC 2.0 derleyicisine ek bir derleyici argümanı olarak "-swf-version=25" ileterek SWF 25 sürümünü hedeflemeniz gerekir.  Ayrıntılı talimatlar aşağıdadır.

 • Flash Player 14 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flash Builder 4.7'yi Creative Cloud'dan indirip yükleyin: https://creative.adobe.com/tr/products/flash-builder.
 • Daha sonra geri yüklemeniz gerekiyorsa mevcut AIR SDK'yi yedekleyin ve ardından paketlenmiş AIR SDK'yi AIR 14 SDK ile değiştirin.  Bunu yapmak için AIR 14 SDK' sıkıştırmasını şu konumda açın:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Flash Builder'da yeni bir proje oluşturun: Dosya -> Yeni -> proje.
 • Proje Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin).
 • Sol taraftaki listeden ActionScriptCompiler (ActionScript Derleyicisi) öğesini seçin.
 • 'Ek derleyici argümanları' alanına "-swf-version=25" öğesini ekleyin.
  • Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 25 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz.  Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 14 derlemesini yüklediğinizden emin olun.

AIR 14 için geliştirme AIR 14 ad alanında güncelleme

Yeni AIR 14 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 14 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 14 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 14 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 14 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için uygulama tanımlayıcınızdaki xmlns niteliğini şu şekilde değiştirin: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/14.0">

Bir Hatayı Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri şurada açıklandığı şekilde verdiğinizden emin olun: Video Oynatma Sorunlarının Bildirilmesine İlişkin Talimatlar. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe® Flash Player® ve AIR® uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Sistem Gereksinimleri

En son Flash Player sistem gereksinimleri için belgeyi buradan inceleyin.

En son AIR sistem gereksinimleri için belgeyi buradan inceleyin.

Çalışma Zamanı Sürümleri Geçmişi

Yayınlanma Tarihi Çalışma Zamanı Sürümü Güvenlik Geliştirmeleri
12 Ağustos 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop ve SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 Temmuz 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win ve Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK ve Android Çalışma Zamanı) 14.0.0.137
APSB14-17
10 Haziran 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac ve Win) 13.0.0.223
AIR (SDK ve Çalışma Zamanı) 14.0.0.110
APSB14-16
13 Mayıs 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 13.0.0.214
AIR (SDK ve Çalışma Zamanı) 13.0.0.111
APSB14-14
28 Nisan 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 Nisan 2014 Flash Player Masaüstü (Mac) 13.0.0.201  
8 Nisan 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.275
AIR (SDK ve Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 Mart 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.272
AIR (SDK ve Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 Şubat 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.269
AIR (SDK ve Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 Şubat 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 Ocak 2014 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS ve Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 Aralık 2013 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS ve Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 Kasım 2013 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 11.9.900.152
Flash Player Masaüstü (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac ve Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS ve Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 Ekim 2013 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac) 11.9.900.117
Flash Player Masaüstü (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac ve Win)11.7.700.242
AIR Masaüstü (Win ve Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK ve Derleyici (Win ve Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win ve Mac) 3.9.0.1030
-
19 Eylül 2013 Flash Player Masaüstü (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 Eylül 2013 Flash Player Masaüstü (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 Eylül 2013 Flash Player Masaüstü (Win ve Mac): 11.8.800.168
Flash Player Masaüstü (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (ICS öncesi): 11.1.111.73
Flash Player Masaüstü (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac ve Win): 11.7.700.242
AIR Çalışma Zamanı ve SDK (Tüm Platformlar): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 Ağustos 2013 AIR Çalışma Zamanı ve SDK 3.8.0.1280 (Win ve Mac) -
24 Temmuz 2013 AIR Çalışma Zamanı ve SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR Çalışma Zamanı ve SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 Temmuz 2013 Masaüstü için Flash Player (Win, Mac): 11.8.800.94
Win 8 için Flash Player: 11.8.800.94
Chrome için Flash Player: 11.8.800.97
APSB13-17
11 Haziran 2013

Masaüstü için Flash Player (Mac): 117.700.225
Masaüstü için Flash Player (Win): 11.7.700.224
AIR Masaüstü (Mac): 3.7.0.2100
AIR Masaüstü (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobil:3.7.0.2090
AIR SDK ve Derleyici (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK ve Derleyici (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 Mayıs 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 Mayıs 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Masaüstü, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK ve Derleyici: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 Nisan 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.7.700.169
Chrome için Flash Player: 11.7.700.179
AIR Masaüstü, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK ve Derleyici: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 Mart 2013  Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK ve Derleyici: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 Şubat 2013  Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows): 11.6.602.168
Masaüstü için Flash Player (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK ve Derleyici: 3.6.0.599
APSB13-05
7 Şubat 2013 Masaüstü için Flash Player (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 Ocak 2013 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows,Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 Aralık 2012 Flash Player Masaüstü Windows: 11.5.502.135
Flash Player Masaüstü Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 Kasım 2012 Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 Ekim 2012  Flash Player Masaüstü (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
 AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi