Geçerli Çalışma Zamanı Yayın Sürümleri

 • Flash Player Masaüstü: 11.2.202.235
 • Flash Player Android 4.0: 11.1.115.8
 • Flash Player Android 2.x,3.x: 11.1.111.9

 

Yeni Özellikler

 • Adobe AIR (mobil) için Stage3D


Bugün masaüstünde kullandığınız Stage3D API'lerinin aynısını kullanarak iOS ve Android için tam GPU hızlandırma sağlar. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için Adobe Gaming web sitesini ziyaret edin: http://gaming.adobe.com/getstarted/


 • Windows için sessiz otomatik güncelleme


Flash Player 11.2, Windows'ta sessiz otomatik güncelleme özelliğini getirmektedir. Bu özellik, kullanıcılar en son Flash Player sürümüne güncelleme yaparken daha kolay bir deneyim sunar.

Güvenlik geliştirmeleri

Adobe Flash Player Masaüstü 11.2.202.235, Flash Player Android 4.0: 11.1.115.9 ve Flash Player Android 2.x,3.x: 11.1.111.8 sürümü, Güvenlik Bülteni APSB12-09 içinde açıklanan güvenlik düzeltmelerini içerir

Çözülen Sorunlar

Yok

Bilinen Sorunlar

Flash Player Masaüstü

 • Windows: Akış kaplamasıyla birlikte bir fare veya klavye kullanıldığında uzun animasyon duraklamaları gerçekleşiyor (3089755)
 • Mac OS: TLF bağlantılarının üzerine gelindiğinde fare işaretçisi el işaretçisine dönüşmüyor (3060839)
 • Mac OS: Adobe AIR, 10.7.2 çalıştıran yeni model Apple bilgisayarlarda kilitleniyor (geçici çözüme buradan bakın)
 • MouseLock ve FullscreenSourceRect tam ekran modundayken ekranı güncellemiyor (3006724)

Flash Player Android


 • Video duraklatılmışken arama gerçekleştirildiğinde Android 4.0 aygıtlarındaki kare güncellenmiyor (2995454)
 • On2 ve Sorenson kullanan StageVideo, Android 4.0 aygıtlarında çalışmıyor (3053819)
 • Bir context3D atıldıktan ve yenisi istendikten sonra veya arka plandan uygulamaya dönüldüğünde yeni context3D bir kaç kare boyunca siyah olarak oluşuyor (3019048)

Flash Player 11.2 için geliştirme


Yeni Flash Player'ı kullanmak için Flex derleyicisine ek bir derleyici argümanı ileterek SWF 15 sürümünü hedeflemeniz gerekir: -swf-version=15. Talimatlar aşağıdadır.

Adobe Flex SDK kullanıyorsanız:

 • Flash Player 11.2 için yeni playerglobal.swc öğesini indirin
 • Flex 4.5 SDK tablosundan Flex 4.5.1 SDK'sını (4.5.1.21328) indirin.
 • Derlemeyi geliştirme ortamınıza yükleyin
 • Flash Builder'da yeni bir ActionScript projesi oluşturun: Dosya -> Yeni -> ActionScript projesi.
 • Projenin Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScriptCompiler öğesini seçin.
 • Projenin Flex 21328 yapısını göstermesi için sağ üst köşedeki 'Flex SDK'lerini yapılandır' seçeneğini kullanın. Tamam'ı tıklatın.
 • Projenizi SWF 15 sürümünü hedefleyecek şekilde yapılandırın
 • Projenin Özellikler panelini açın (sağ tıklatın ve 'Özellikler'i seçin). Sol taraftaki listeden ActionScriptCompiler öğesini seçin.
 • 'Additional compiler arguments' girdisine şunu ekleyin: -swf-version=15. Böylelikle çıktısı alınan SWF'nin SWF 15 sürümünü hedeflediğinden emin olabilirsiniz. Derlemeyi Flash Builder'da değil, komut satırında gerçekleştirirseniz aynı derleyici argümanını eklemeniz gerekir.
 • Tarayıcınıza yeni Flash Player 11.2 derlemesini yüklediğinizden emin olun.

AIR 3.2 için geliştirme

AIR 3.2 ad alanında güncelleme.

Yeni AIR 3.2 API'leri ve davranışına erişmek için uygulama tanımlayıcı dosyanızı 3.2 ad alanına güncellemeniz gerekir. Uygulamanız yeni AIR 3.2 API'lerini ve davranışını gerektirmiyorsa ad alanını güncellemeniz gerekli değildir. Ancak tüm kullanıcıların, yeni 3.2 özelliklerinden henüz yararlanmıyor olsa da AIR 3.2 ad alanını kullanmaya başlamasını öneririz. Ad alanını güncellemek için, xmlns özniteliğini uygulama tanımlayıcınızda şu şekilde değiştirin:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.2">

Stage 3D Mobil Yönergeleri

Stage3D Mobil'e Özel Geliştirme Yönergeleri

 • Uygulama tanımlayıcısında doğrudan seçeneğinin belirtildiğinden emin olun.
 • Uygulama tanımlayıcınızda ad alanının 3.2 olarak ayarlandığından emin olun.
 • Yazılım sürümü, 15 olarak ayarlanmalıdır. Flash Professional CS 5.5'i uygun yazılım sürümü ile ayarlamak için http://kb2.adobe.com/cps/908/cpsid_90810.html sayfasını referans olarak kullanabilirsiniz
 • Flash Builder için, projenizin derleyici ayarına -swf-version=15 ekleyin.
 • Android uygulamaları için, kamerayı kullanmayı planlamıyorsanız uygulama tanımlayıcı dosyasında bu ayarın yapılmadığından emin olun.
  Bu işlem, uygulama tanımlayıcısının android bildirimi bölümündeki satıra yorum yapılarak veya satır kaldırılarak yapılabilir.
<android>
  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest>
        <!-- remove this permission or comment it out. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> -->
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>
</android>

android.permission.CAMERA istendiğinde, gerçekte bir kamera kullanımda olmasa bile uygulamaların ekranı her karede olası bir kamera görüntüsü ile birleştirmesi gerekir. Bu durum performansı önemli ölçüde etkiler.

Varsayılan değeri false olan yeni bir uygulama tanımlayıcı etiketi oluşturulmuştur. İçeriğiniz bir derinlik veya şablon ara belleği kullanıyorsa, içeriğin düzgün oluşturulması için bu öğeyi applicationDescriptor.xml dosyanıza true değeri ile eklemeniz gerekir. 3B içerik oluşturuyorsanız, büyük olasılıkla bu öğeyi belirtmeniz gerekir. Uygulama tanımlayıcı dosyanızda depthAndStencil değeri true olarak ayarlanmazsa, arka ara belleğinizi derinlik ve şablon ile yapılandırmayı denemeniz durumunda hata alırsınız. Derinlik ve şablon ara belleklerinin etkinleştirilmemesi, Imagination tech gpu tabanlı aygıtlarda (tüm iOS aygıtları dahil) performansı artırabilir. 2B içeriğin şablon veya derinlik ara belleklerini kullanması gerçekten gerekmiyorsa, uygulama tanımlayıcı dosyasında bu bayrağı belirtmemesi gerekir. Bu uygulama tanımlayıcı bayrağı ile içeriğin context3D.configureBackBuffer() içinde kullanmayı deneyebileceği değer arasındaki uyumsuzluk için oluşturulan hatayı görmek üzere, yazarın Context3D.enableErrorChecking değerini true olarak ayarlaması gerekir.

uygulama tanımlayıcısı Örnek: derinlik veya şablon ara belleği kullanan içerik

<initialWindow>
     ... other settings ...
    <depthAndStencil>true</depthAndStencil>
  </initialWindow>

 

 

 • Uygulamalar aygıt kaybını ele almalıdır.   Temel alınan gpu oluşturma bağlamı uygulama için kullanılamaz hale geldiğinde aygıt kaybı gerçekleşir. Aygıt kaybını tetiklemenin en kolay yolları, bir Windows makinesinde control+alt+delete tuşlarına basılması veya uygulama tanımlayıcısında <autoOrients>true</autoOrients> değeri olan bir AIR uygulamasını çalıştırırken Android aygıtının döndürülmesidir.   Bir uygulamadan çıkış yapıp geri geldikten sonra aygıt kaybı yaşayabilirsiniz.  Test amacıyla, aygıt kaybını tetiklemek için context3D.dispose() öğesini de açıkça çağırabilirsiniz.   Bu durumların tümünde, temel alınan gpu bağlamı yeniden oluşturulmalı ve var olan tüm gpu kaynaklarınız geçersiz hale gelmelidir. Aygıt kaybı oluştuğunda Event.CONTEXT3D_CREATE tetiklenir. Uygulama, dokuları yeniden karşıya yükleyip köşe ve dizin ara belleklerini yeniden oluşturarak bu olayı düzeltmelidir.   Bunun yapılması, uygulamanın yeni gpu bağlamı için geçerli olan doku, köşe ve dizin ara belleği nesneleri ile oluşturma işlemini sürdürmesine olanak tanır.
 •  Parça gölgelendiricileri artık orta düzey kesinlik matematiği kullanmaktadır.  Bu özellik, yüksek kesinliğin kullanıldığı önceki partilere göre farklıdır.   Köşe gölgelendiricileri hala yüksek kesinlik kullanmaktadır. Kesinlikteki azalma, orta düzey aralığın dışındaki değerlerle uğraşan parça gölgelendiricilerinin, kayıtlardaki mevcut bitleri taşırabileceği anlamına gelir.  Kayıt taşması, oluşturma hatalarına yol açar.  Yonga kümesine bağlı olarak, orta düzeyden daha yüksek bir veri kesinliği elde edebilirsiniz, ancak buna kesin olarak güvenemezsiniz.  Yazarlar hataları önlemek için parça gölgelendiricileri ile yönetilen verilerin, orta düzey veri aralığını aşmadığından emin olmalıdır.  Parça gölgelendiricilerinde doku koordinatlarını hesaplarken özellikle dikkatli olun.
  • Yüksek kesinlik, --2^62 ila 2^62 aralığındaki kayan nokta değerlerini ve --2^16 ila 2^16 aralığındaki tamsayı değerlerini destekler
  • Orta düzey kesinlik, --2^14 ila 2^14 aralığındaki kayan nokta değerlerini ve --2^10 ila 2^10 aralığındaki tamsayı değerlerini destekler
 • Normal Stage içeriğinin Stage3D üzerine bindirilmesi, tüm oluşturma işlemleri tek bir geçişte birleştirilerek iyileştirilmiştir.   Stage düzlemi artık Stage3D düzlemi ile eşzamanlı olarak güncellenmektedir.   Eşzamanlı güncellemeler, Stage3D içeriğinin üzerine bindirilmiş normal DisplayObjects kullanıyorsanız, Context3D.present() çağrılana kadar Stage veya Stage3D içeriğinin ekranda güncellenmeyeceği anlamına gelir.     Bir Context3D mevcut olduğunda, Context3D.present() çağrılana, Context3D atılana veya stage3D.visible özelliği false olarak ayarlanana kadar normal Stage'i temel alan animasyon hiç gerçekleşmez (aygıt metin girdisi olmaz, zaman çizelgesi animasyonu olmaz, vb.).   Bir actionscript hatası oluşturulursa, hatayı yakalayıp bu seçeneklerden birini gerçekleştirmeniz gerekir; aksi takdirde, tüm ekran güncellemeleri durur ve içerik donmuş görünür.

 

Stage3D Mobil Performans Yönergeleri

 

Genel

 • ImaginationTech yongaları, bir gpu dokusuna bitmap yüklenirken bitmap'in boyutları 2'nin kuvveti değilse veya 8'e bölünemiyorsa, yavaş bir aktarım modu kullanır.   Dokular oluşturulurken bitmap'in boyutları hesaba katılmalıdır.
 •  Birkaç gpu üzerinde çok sayıda alfa karıştırma işleminin yavaş olduğu bulunmuştur.  Alfa karıştırma işlemini gereğinden fazla kullanmayın
 • Arka plan görüntüsü olarak kullanılan büyük bir bitmap, arka plana birkaç küçük bitmap'in döşendiği durumlardan çok daha yavaş olabilir
 • Görüntüleme Listesi'ni (2D) temel alan Performans istatistiklerini sık güncellemekten kaçının.  2D içeriğin yüksek kare hızlarında Stage3D içeriği ile güncellenmesi performansı etkiler. 2D güncellemelerin sıklığı, Stage3D içeriğinin kare hızından en az 100 kat az olmalıdır. Ayrıca 2D güncellemeleri testin sonuna ertelemeyi veya performans durumu güncellemelerinin sıklığını azaltmayı düşünebilirsiniz.
 • Uygulamanız için zorunlu değilse, uygulama tanımlayıcınıza <autoOrients>false</autoOrients> değerini ekleyerek otomatik sahne alanı yönlendirmesini devre dışı bırakın. Otomatik sahne alanı yönlendirmesi, aygıt kaybına yol açar ve bu durum Android aygıtları döndürülürken küçük bir duraklama ile ekranın titremesine neden olabilir. Bunun yerine, uygulama mantığınızda aygıtı yeniden yönlendirmeyi düşünün.
 • Performansı ölçerken, apk veya ipa dosyalarına yayın modunda bir yazılım paketlemeniz gerekir. Hata ayıklama modundaki bir yazılımın kullanılması, performansı etkileyen ek yükler oluşturabilir.
 • Performansı ölçerken, Context3D.enableErrorChecking değerinin de false olarak ayarlandığından emin olun. Hata denetiminin etkinleştirilmesi performansı olumsuz yönde etkiler.

Android

 • Tegra2 tabanlı aygıtlarda (Galaxy Tab 10.1 ve Xoom gibi), uygulamanın colorDepth değerinin 16 bit'e ayarlanması performansı önemli ölçüde artırır. Uygulamanızda colorDepth değerini ayarlama hakkında ayrıntılar için bkz. http://help.adobe.com/tr_TR/air/build/WSfffb011ac560372f-5d0f4f25128cc9cd0cb 7ffc.html#WS54ddc2cc39d08a621542610c132b1bbd829-8000.

iOS

 • iOS'ta performansı ölçerken, elde edilen ipa dosyasının iyileştirilmesi için derlemeyi yayınlamak üzere uygulamanın -ipa-appstore olarak derlendiğinden veya dışa aktarıldığından emin olun.

ActionScript

 • Dizi yineleme için for in ve for each döngülerini kullanmaktan kaçının. Dizide dizin kullanan for loop seçeneğini kullanın.
 • iOS'ta, dizi başvurusu sırasında dizin hesaplaması gereken vektör nesnesine erişilmesi performansı biraz etkiler. Mümkünse bunu yapmaktan kaçının. Örneğin, vec1[3 + 4] gibi bir değerle vec1[7] kullanmanız gerekir.
 • Ayrılmakta olan nesne sayısını en aza indirin. Nesneleri mümkün olduğunda tekrar kullanmaya çalışın. Daha fazla ayrıntı için. Adobe Flash Platform için Performansı İyileştirme belgesinden Nesne Sorgulama bölümüne bakın (http://help.adobe.com/tr_TR/as3/mobile/WS948100b6829bd5a6-19cd3c2412513c24bce-8000.html)

Sistem Gereksinimleri

Geçerli Flash Player sistem gereksinimleri için şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/tr/products/flashplayer/systemreqs/

Geçerli AIR sistem gereksinimleri için şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/tr/products/air/systemreqs/

Flash Access sistem gereksinimleri için (istemci ve sunucu) http://www.adobe.com/tr/products/flashaccess/systemreqs/ adresini ziyaret edin.

Flash Player 11.2 şu minimum sistem gereksinimlerine sahiptir:

Not:

Flash Player 11.2'den itibaren Adobe, Internet Explorer 6 için Flash Player 10.3 sürümüne geri döndürmeyi desteklemeyecektir.

 

Windows

Macintosh  

Linux

Android 

İşlemci

Netbook sınıfı aygıtlar için 2,33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci veya Intel® Atom™ 1,6 GHz ya da daha hızlı işlemci

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz veya daha hızlı işlemci

Netbook sınıfı aygıtlar için 2,33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci veya Intel Atom™ 1,6 GHz ya da daha hızlı işlemci

Vektör FPU'suna sahip ARMv7 işlemci, Minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 ve AAC H/W Kod çözücüler

İşletim Sistemi 

Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server® 2003 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit)

Mac OS® X 10.6 ve Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 veya sonraki bir sürümü (32 bit ve 64 bit), openSUSE® 11.3 veya sonraki bir sürümü (32 bit ve 64 bit), Ubuntu 10.04 veya sonraki bir sürümü (32 bit ve 64 bit)

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 ve 4.0

Tarayıcı

Internet Explorer 7.0 ve üzeri, Mozilla Firefox 4.0 ve üzeri, Google Chrome, Safari 5.0 ve üzeri, Opera 11

Safari 5.0 ve üzeri, Mozilla Firefox 4.0 ve üzeri, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 ve üzeri, Google Chrome

Android web tarayıcısı

Bellek

128 MB RAM (netbook sıfını aygıtlar için 1 GB RAM önerilir), 128 MB grafik belleği

256 MB RAM, 128 MB grafik belleği

512MB RAM, 128MB grafik belleği

256 MB RAM 

AIR 3.2 aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerine sahiptir:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

İşlemci / Aygıt Donanımı

Netbook sınıfı aygıtlar için 2,33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci veya Intel Atom™ 1,6 GHz ya da daha hızlı işlemci

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz veya daha hızlı işlemci

Vektör FPU'suna sahip ARMv7 işlemci, Minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 ve AAC H/W Kod çözücüler

iPod touch (3. nesil) 32 GB ve 64 GB modeli, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

İşletim Sistemi 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, veya Enterprise (64 bit sürümleri de dahildir) (Service Pack 2 ile) veya Windows 7

Mac OS® X 10.6 ve 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 ve 3.2

iOS 4.2 veya daha üstü

RAM

512 MB RAM (1 GB önerilir)

512 MB RAM (1 GB önerilir)

256 MB RAM 

 -

Sorunları Bildirme

Hata mı buldunuz? Lütfen Flash Player ve Adobe AIR hata veritabanına bir hata gönderin.

Flash Player ve AIR, H.264 videonun kodunu çözmek veya bu videoyu oynatmak için grafik donanımınızı kullanabilir. Yalnızca sizin özel grafik donanımınız ve sürücünüzle yeniden oluşturulabilen video sorunları olabilir. Videolarla ilgili bir sorun bildirirken işletim sisteminizin ve tarayıcınızın bilgileriyle birlikte grafik donanımınızın ve sürücünüzün bilgilerini vermeniz önemlidir. Böylece sorunları yeniden oluşturup araştırabiliriz. Lütfen bu bilgileri şurada açıklandığı şekilde verdiğinizden emin olun: Video Oynatma Sorunlarını Bildirme Talimatları. Not: Aldığımız e-postaların sayısının fazla olması nedeniyle, her talebe karşılık veremiyoruz.

Adobe Flash Player ve AIR uygulamalarını kullandığınız ve geri bildirim göndermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

 Çalışma Zamanı Sürüm Geçmişi

Yayınlanma Tarihi

Çalışma zamanı sürümleri

Yeni Özellikler

Güvenlik

Çözülen Sorunlar

13 Nisan 2012 Flash Player 11.2.202.233 Yok Yok Yerel yazıcıdan yazdırma işlemi kullanılamayacak kadar büyük yazdırma işlerine neden oluyor (3158836)
28 Mart 2012 Flash Player Masaüstü 11.2.202.228
AIR Masaüstü 3.2.0.2070
AIR Mobile 3.2.0.2080
AIR SDK 3.2.0.2070
Çok iş parçacıklı video kodu çözme
Arka Planda Çalışan Güncelleyici (Windows)
Fareye göre uzaklık konumu + kilit
Yeni kısıtlama olayı
Donanım hızlandırma açısından sürücüye geçit sağlama 2008 yılına kadar uzatıldı
AIR Mobile için Stage3D
iOS'ta Paketleme İyileştirmesi
Uygulama tanımlayıcısında desteklenen dil
APSB12-07 Mac OS: Daha önce iptal edilen bir sürükleme işleminden sonra sürükleme işlevleri çalışmıyor (3009054)
Mac OS: Üst üste binen grafik filtreleri bazen yanlış oluşturuluyor (3010554)
Video arabelleği tükendiğinde Netstream API'si kısa bir süreliğine yanlış değer döndürüyor (2737056)
Mobil: AS3 Şekil görüntüleme nesnesi gpu renderMode içinde farklı bir şekilde görüntü oluşturuyor (3060034)

5 Mart 2012

Flash Player Masaüstü 11.1.102.63
 Flash Player Android (4.0): 11.1.115.7
 Flash Player Android(2.x,3.x): 11.1.111.7

 Yok

APSB12-05

Yok

15 Şubat 2012

Flash Player Masaüstü: 11.1.102.62
Flash Player Android 4.0: 11.1.115.6
Flash Player Android (2.x, 3.x): 11.1.111.6

Yok

APSB12-03

Yok

16 Ocak 2012

Flash Player Android 4.0: 11.1.112.61
AIR Android: 3.1.0.557
AIR SDK (Android): 3.1.0.488

Yok

Yok

 Video belirli Android 4.0 aygıtlarında 'yeşil ekran' olarak görünüyor

19 Aralık 2011

AIR Android: 3.1.0.556
AIR SDK(Android): 3.1.0.488

AIR için Android 4.0 desteği

Yok

Yok

15 Aralık 2011

Flash Player Android:  11.1.112.60

Flash Player için Android 4.0 desteği

Yok

Yok

12 Aralık 2011

Flash Player Android: 11.1.111.5

Yok

Yok

Video kodu çözme için birden fazla video oynatma hatası düzeltmesi

7 Kasım 2011

Flash Player Masaüstü:11.1.102.55
Flash Player  Android:11.1.102.59 
AIR Masaüstü ve Android:3.1.0.488 
AIR SDK (AIR for iOS dahil): 3.1.0.488

AIR için iOS desteği

APSB11-28

AIR for iOS
WiFi altında bağlantı kuramıyor 

Proxy RTMPT ve RTMPS

Masaüstü için Flash Player
Tam ekranda kısa yollarla sekmeler arasında geçiş yaparken video yürütme, tarayıcının altına gizleniyor IE9'da CTRL+TAB (2965715)

 Flash Player for Android
Samsung'da video akışı sorunu

alma sorunu. Ses oynatılıyor, ancak video oynatılmıyor
   

NVidia Tegra 3 yonga kümesi tabanlı aygıtlar için 1080p videoyu etkinleştirin