Mürekkep nötr yoğunluk değerlerini ayarlama

Seçilen bindirme motorunun kullandığı mürekkep nötr yoğunluğu (ND) değerlerini ayarlayarak, bindirmelerin tam yerleşimini saptayabilirsiniz. Proses mürekkepleri için varsayılan ND değerleri, dünyanın çeşitli yerlerindeki endüstri standartlarına uygun proses renk örneklerinin yoğunluk okumalarına dayanır. Dil sürümü, hangi standarda uyacağını saptar. Örneğin, ABD İngilizcesi ve Kanada İngilizcesi sürümleri, GATF tarafından yayınlanan SWOP saf mürekkep yoğunluk değerlerine uygundur. Proses mürekkep nötr yoğunluklarını, dünyanın başka bölgelerindeki endüstri standartlarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bindirme motoru bir spot rengin ND değerlerini, bu rengin CMYK karşılığından türer. Çoğu spot renkte CMYK karşılıklarının ND değerleri, düzgün bindirme oluşumu için yeterince doğrudur. Proses mürekkepler kullanılarak benzetimi yapılması kolay olmayan spot renk mürekkeplerde, örneğin metalik mürekkepler ve verniklerde, bindirme motorunun bunları doğru olarak bindirebilmesi için ND değerlerini ayarlanması gerekir. Yeni değerler yazarak, fark edilir derecede daha koyu veya daha açık bir mürekkebin bindirme motoru tarafından tanınmasını garantileyebilirsiniz; böylece uygun bindirme yerleşimi otomatik olarak uygulanır.

Belirli bir mürekkebin uygun nötr yoğunluk değerini, ticari basımevinize sorup öğrenebilirsiniz. Mürekkebin ND değerini saptamanın en doğru yolu, densitometre (yoğunluk ölçer) ile mürekkebin renk örneğini ölçmektir. Mürekkebin "V" (görsel yoğunluk) değerini okuyun (proses filtresi kullanmayın). Bu değer varsayılan ayardan farklıysa, ND metin kutusuna yeni değeri yazın.

Not:

Spot rengin nötr yoğunluğunun değiştirilmesi sadece o rengin nasıl bindirileceğini etkiler. O rengin belgenizdeki görünümünü değiştirmez.

ND değerlerini ayarlarken şu ilkelere uyun:

Metalik ve opak mürekkepler

Metalik mürekkepler genellikle kendi CMYK karşılıklarından daha koyudur; opak mürekkeplerse altlarındaki her türlü mürekkebi örter. Genelde, hem metalik hem de opak spot renklerin yayılmasını önlemek için, bu spot renkler için ND değerlerini varsayılan değerden çok daha yükseğe ayarlamanız gerekir.

Not:

Mürekkep Yöneticisi'nin Tür menüsünde bir mürekkep Opak veya Opak Yoksay olarak ayarlandığında, başka bir opak mürekkebin daha yüksek ND değeri olmadıkça, bir opak mürekkebin başka renklerin içine yayılması engellenir.

Pastel mürekkepler

Bu mürekkepler genellikle, proses karşılıklarından daha açık renktedir. Bu mürekkeplerin bitişik koyu renklerin içine yayılmasını sağlamak için, bunların ND değerini varsayılan değerden daha düşük olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

Diğer spot renk mürekkepler

Türkuvaz veya neon turuncu gibi bazı spot renkler, kendi CMYK karşılıklarından önemli ölçüde daha koyu veya daha açıktır. Bu durumu, asıl spot mürekkeplerin basılı renk örneklerini CMYK karşılıklarının basılı renk örnekleriyle karşılaştırarak saptayabilirsiniz. Spot mürekkebin ND değerini, normalden daha yüksek veya daha düşük olarak ayarlayabilirsiniz.

Özel mürekkepler için bindirmeyi özelleştirme

Bazı mürekkeplerin kullanımında bindirme konusunda özel olarak göz önüne alınması gereken noktalar vardır. Örneğin, belgenizde vernik kullanıyorsanız, verniğin bindirmeyi etkilemesini istemezsiniz. Ancak, belirli alanlara opak mürekkeple tamamen üst baskı yapıyorsanız, bunların altındaki öğeler için bindirme oluşturmanıza gerek yoktur. Bu gibi durumlar için mürekkep seçenekleri vardır. Yayına hazırlama servis sağlayıcınız değiştirilmesini tavsiye etmediği sürece, çoğunlukla varsayılan ayarların değiştirilmemesi en iyisidir .

Not:

Belgede kullanılan özel mürekkepler ve vernikler, iki spot mürekkebin karıştırılmasıyla veya bir spot mürekkeple bir veya birden çok proses mürekkebin karıştırılmasıyla elde edilmiş olabilir.

 1. Mürekkep Yöneticisi'ni açın ve özel muamele gerektiren bir mürekkebi seçin.
 2. Tür alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve Tamam düğmesini tıklatın:

  Normal

  Geleneksel proses mürekkepler ve çoğu spot renk mürekkep için kullanın.

  Saydam

  Alttaki öğelerin bindirilmesini sağlamak için, berrak mürekkepler için kullanın. Bu seçeneği vernikler ve dieline mürekkepler için kullanın.

  Opak

  Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemeye, ancak mürekkebin kenarları boyunca bindirmeyi sağlamak için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın. Bu seçeneği metalik mürekkepler için kullanın.

  Opağı Yoksayma

  Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemek ve mürekkebin kenarları boyunca bindirmeyi önlemek için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın. Bu seçeneği, metalik mürekkep veya vernik gibi, başka mürekkeplerle istenmeyen etkileşimlerde bulunan mürekkepler için kullanın.

Bindirme sırasını ayarlama

Bindirme sırası, mürekkeplerin basımevindeki basılma sırasıyla aynıdır, ama çıktı aygıtında renk ayrımlarının üretilme sırasından farklıdır.

Birden çok mürekkeple, sözgelimi metalik mürekkeplerle baskı yapıyorsanız, bindirme sırası önemlidir. Düşük sıra numaralı opak mürekkepler, daha yüksek sıra numaralı opak mürekkeplerin altına yayılır. Bu işlem, uygulanan son mürekkebin yayılmasını engeller ve yine de bindirmede iyi sonuç verir.

Not:

Önce baskı servisi sağlayıcınıza danışmadan, varsayılan bindirme sırasını değiştirmeyin.

 1. Mürekkep Yöneticisi'ni açın. Bindirme sırası, mürekkepler listesinin Sıra sütununda görüntülenir.
 2. Bir mürekkep seçin, Bindirme Sırası için yeni bir değer yazın ve Sekme tuşuna basın. Seçilen mürekkebin sıra numarası değişir ve öteki sıra numaraları da buna uygun olarak değişir.
 3. Önceki adımı, gerektiği kadar mürekkep için tekrarlayın ve Tamam düğmesine basın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi