Adobe Advertising Cloud | Ürün Açıklaması


2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerlidir

Adobe Advertising Cloud nedir?

Adobe Advertising Cloud, müşterilere (1) ekran, video, yerel, mobil, ses, Search ve Connected TV reklam kampanyaları planlama, satın alma, yönetme, ölçme, analiz etme ve optimize etme, (2) son kullanıcılara alakalı reklam içeriği sunmak için dinamik reklam şablonlarından faydalanma becerisi sunan kanallar arası bir platformdur.

Ürünler ve Hizmetler  

Lisans Ölçüsü

Hizmet Türü

Adobe Advertising Cloud Reklam Ölçümü ve Strateji Servisleri (AMS) Aboneliği: Dijital Belirtilen Dönem Başına İsteğe Bağlı
Adobe Advertising Cloud Creative Bin Görüntüleme Başına Maliyet (CPM) İsteğe Bağlı
Adobe Advertising Cloud Creative: Akış/Şablon Sabit Ücret İsteğe Bağlı
Adobe Advertising Cloud Özel Kreatif Çözümler Belirtilen Dönem Başına veya Sabit Ücret, uygun olduğunda İsteğe Bağlı

Adobe Advertising Cloud DSP

Yıllık Brüt Medya Maliyeti veya reklam sipariş dönemi başına, uygun olduğunda

İsteğe Bağlı

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Yıllık Brüt Medya Maliyeti

İsteğe Bağlı

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Bin Görüntüleme Başına Maliyet (CPM) İsteğe Bağlı

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Yıllık Brüt Medya Maliyeti

Yalnızca İsteğe Bağlı Hizmetler ile ilgili Profesyonel Hizmetler  

Adobe Advertising Cloud Search

Yıllık Brüt Medya Maliyeti

İsteğe Bağlı

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Yıllık Brüt Medya Maliyeti

Yalnızca İsteğe Bağlı Hizmetler ile ilgili Profesyonel Hizmetler

Adobe Advertising Cloud Search: Kurulum Ücreti Sabit ücret İsteğe Bağlı

Tanımlar

  • “Kampanya” Adobe veya Müşteri tarafından atanan bir numara veya adla belirtildiği şekilde, bir veya daha fazla Şablonun, ortak bir fikir, tema veya amaç ile birbirine bağlanmış bir veya daha fazla Reklam Materyalleri koleksiyonuyla birleştirilmesi anlamına gelir.
  • “Akış/Şablon Projesi” Adobe tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki projelerden birini ifade eder:

(A) (1) yeni bir Şablonun oluşturulması ve (2) söz konusu yeni Şablonu kullanan yeni bir Kampanya oluşturmak için gereken tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi;

(B) (1) mevcut bir Kampanya ile kullanılmak üzere yeni bir Şablonun oluşturulması ve (2) söz konusu yeni Şablonu mevcut Kampanyaya eklemek için gereken tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi;

(C) (1) mevcut bir Şablonu ve (2) yeni bir Reklam Materyalleri koleksiyonu kullanan yeni bir Kampanya oluşturmak için gereken tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi ya da

(D) yeni bir Reklam Materyalleri koleksiyonunun, mevcut bir Şablonu kullanan mevcut bir Kampanyaya eklenmesi için gereken tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi.

  • “Brüt Medya Maliyeti” Net Medya Maliyeti ile Teknik/Hizmet Ücreti toplamıdır.
  • “Görüntüleme” İsteğe Bağlı Hizmetin sunucusuna yapılan tek bir sunucu çağrısıdır.
  • “Net Medya Maliyeti”:

(A)   faturalandırma tutarsızlığı payları dahil olmak üzere bir Medya Ortağıyla sözleşme yapma ve ödeme yapmakla Müşteri sorumluyken, Müşterinin sahip olduğu Hesaplardan yapılan gerçek medya harcaması tutarı; veya

(B)   faturalandırma tutarsızlığı payları dahil olmak üzere bir Medya Ortağıyla sözleşme yapma ve ödeme yapmakla Adobe sorumluyken, Adobe'nin sahip olduğu Hesaplar aracılığıyla Müşteri için medya satın almaları ile ilişkili maliyetler.

  • “Teknik/Hizmet Ücreti” Müşterinin satın aldığı Brüt Medya Maliyetinin Birim Fiyatı yüzdesidir.  Örneğin, Müşteri 10.000 $ tutarında brüt medya satın alırsa ve Birim Fiyatı da %30 ise Brüt Medya Maliyeti 10.000 $, Teknik/Hizmet Ücreti 3.000 $ ve Net Medya Maliyeti de 7.000 $ olacaktır.  
  • “Birim Fiyatı” Brüt Medya Maliyeti yüzdesi olarak ifade edilen fiyattır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi