Adobe Marketo Engage | Ürün açıklaması
Son güncelleme: 3 Ağustos 2020

Adobe Marketo Engage nedir?

Adobe Marketo Engage, talep ve firma tabanlı pazarlama stratejilerini yerel olarak destekleyen ve satın alma yolculuklarının tüm aşamalarında B2B pazarlama müşteri adaylarını yöneten bir platform çözümüdür. Adobe Marketo Engage, kullanıcıların kişiselleştirilmiş deneyimler düzenlemesine, içeriği en iyi hale getirmesine ve her kanalda iş etkisini ölçmesine olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri ve üçüncü taraf entegrasyon özellikleri içerir.

Ürünler ve Hizmetler

Lisans Ölçüsü

Dağıtım

Marketo Engage - Select

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Marketo Engage - Prime

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Marketo Engage - Ultimate

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Eklentiler

Lisans Ölçüsü

Dağıtım

Predictive Content

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Korumalı Alan

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Web Sitesi Yeniden Hedeflemesi

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

E-Posta Teslim Edilebilirliği ve Testleri

Birim Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Gelişmiş Rapor Oluşturucu (ARB)

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Çalışma Alanları ve Bölümler

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Yaşam Döngüsü Modelleri

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Web Sitesi Kişiselleştirme

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Bizible Atfı

Birim Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Sales Insight

5 Kullanıcı Paketi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Özel IP Adresleri

Birim Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Genişletilmiş Veri Saklama

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Sales Connect

5 Kullanıcı Paketi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Ek Pazarlama Kullanıcıları

25 Pazarlama Kullanıcısı Paketi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Ek API Çağrıları

50.000 API Çağrısı Paketi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Özel Nesneler

Birim Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Hedef Firma Yönetimi

1.000 İlgili Kişi Başına

İsteğe Bağlı Hizmetler

Adobe Marketo Engage: Ürün Sınırlamaları

Yetkilendirmeler

 1. Adobe Marketo Engage için Yetkilendirmeler
  1. Paketler. Adobe Marketo Engage İsteğe Bağlı Hizmetleri, Müşteri tarafından satın alınan pakete bağlı olarak uygun olduğunda Yetkilendirmeler olarak şunları içerir:

 

Adobe Marketo Engage Ürün ve Hizmet Paketleri

 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Dahil Değil

50 Varlık

50 Varlık

Yaşam Döngüsü Modelleyici

Dahil Değil

1 Model

1 Model

Korumalı Alan

Dahil Değil

1 Korumalı Alan

1 Korumalı Alan

Web Sitesi Yeniden Hedeflemesi

Dahil Değil

Dahil

Dahil

E-Posta Teslim Edilebilirliği ve Testleri

Dahil Değil

Dahil Değil

Aylık 15 Test

Gelişmiş Rapor Oluşturucu (ARB)

Dahil Değil

Dahil Değil

Dahil

Çalışma Alanları ve Bölümler

Dahil Değil

Dahil Değil

Dahil

Bizible

Dahil Değil

Dahil Değil

Dahil*

*Bizible Yetkilendirme düzeyi, Adobe Marketo Engage: Ultimate paketinin lisanslandığı geçerli Satış Siparişinde, Müşteri tarafından satın alındığı belirtilen lisansın ölçeğine bağlıdır

b. Her Adobe Marketo Engage kurulumu, günlük 50.000 API Çağrısı, 2 milyon Özel Nesne Kaydı ve 25 Pazarlama Kullanıcısı içerir. Adobe Marketo Engage İsteğe Bağlı Hizmetlerinin kuruluş düzeyinde paket lisansları, ilgili Satış Siparişinde tanımlanan ek Yetkilendirmeleri içerebilir.

c. Müşteri, Marketo Engage veritabanındaki İlgili Kişi sayısını izlemek ve Satış Siparişinde tanımlanan İlgili Kişi sayısını aşmayacak şekilde sınırlamaktan sorumludur. 

2. Eklentiler için Yetkilendirmeler.

a. Hedef Firma Yönetimi. Müşteri, bu Eklenti için en fazla 25 Pazarlama Kullanıcısı etkinleştirebilir.

b. Özel Nesneler. Bu Eklenti 1 milyon Özel Nesne Kaydı içerir.

c. E-Posta Teslim Edilebilirliği ve Testleri. Bu Eklenti, aylık 15 Test içerir. 

d. Sales Connect. Müşteri, en fazla 5 Kullanıcının bu Eklentinin tüm öğelerine erişmesine ve bunları kullanmasına izin verebilir.

e. Sales Insight. Müşteri, web tarayıcısına ve Microsoft Outlook eklenti öğelerine erişmek için yalnızca geçerli Satış Siparişinde lisanslanan sayıda Kullanıcıyı etkinleştirebilir. 

Kapsam Parametreleri

 1. Web Sitesi Kişiselleştirme. Bu Eklenti, Müşterinin kendi belirlediği bir web sitesi için aylık 100.000 benzersiz ziyaretçiye kadar ziyaretçi ayrıntılarını görüntülemesine olanak tanır. Ek aylık benzersiz ziyaretçilerin analizi ve ayrıntıları daha sonra ödenecek bir ücret karşılığında satın alınabilir.

Performans Koruyucu Önlemleri

 1. Adobe Marketo Engage
  1. Müşterinin, CRM sistemine en yüksek eşitleme hızı tüm nesneler için saatte 10.000 kayıttır.
  2. En yüksek toplu e-posta gönderme hızı, saatte 100.000 e-postadır.
  3. Tek seferde içe aktarılabilen maksimum kayıt miktarı (listeyi içe aktarma veya API'yi içe aktarma yoluyla) 100.000 adettir.
 2. Web Sitesi Kişiselleştirme. Bu Eklenti (veya uygun olduğunda dahil edilen özellik), Müşterinin geçerli Satış Siparişlerinde satın aldığı Eklenti ve/veya Adobe Marketo Engage paketine dahil edilen belirli sayıda aylık benzersiz ziyaretçinin ayrıntılarının alınmasını yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Statik Sınırlamalar

 1. Adobe Marketo Engage
  1. Etkileşim Programları: Bu özellik, etkin veya devre dışı olup olmadıklarından bağımsız olarak, 100 eşzamanlı etkileşim programı çalıştırmayla sınırlıdır. Bu tür bir Etkileşim Programı, 25 Akışı destekleyebilir. Bu Akışların her biri 125 içerik parçasına kadar destekleyebilir.
  2. Bölümleme: Bu özellik, her bölümlemenin 100 özel bölüme kadar içerebileceği farklı profil gruplandırmalarında 20 İlgili Kişi bölümlemesi ile sınırlıdır.
  3. Dinamik İçerik: Bir açılış sayfasında veya e-postadaki dinamik içerik blokları, Müşteri girişi koşulları sonucunda görüntülenen içerik için 10.000 farklı permütasyona kadar destekleyebilir.
  4. Yüklenen Görüntü ve Dosya Boyutları: İsteğe Bağlı Hizmetlere yüklenen görüntü veya dosyaların maksimum boyutu 100 MB'dir.
  5. İçe Aktarılan Dosya Boyutları: İsteğe Bağlı Hizmetlerde içe aktarılan Özel Nesne verilerinin veya İlgili Kişi verilerinin maksimum boyutu 100 MB'dir.
  6. Dışa Aktarılan Kampanya Sonuçları: Bu özellik, tek seferde 30.000 satırın (örneğin, bir akıllı kampanyadaki etkinlikler/etkinlik türleri) dışa aktarılmasıyla sınırlıdır.
  7. E-postalarda Özel Alan Belirteçleri: Her e-posta şablonu 40 özel alan belirtecine kadar içerebilir.
  8. Açılış Sayfalarının ve E-postaların Boyutu: Açılış sayfasının veya e-postaların maksimum boyutu 65 KB'dir.
  9. A/B Testleri: Bu özellik, eş zamanlı olarak 10 test senaryosuna kadar çalıştırmayla sınırlıdır.
  10. Akıllı Liste Abonelikleri: Bu özellik, her bir aboneliğe 100.000 İlgili Kişinin dahil olduğu İsteğe Bağlı Hizmetler kurulumu başına 100 akıllı liste aboneliği ile sınırlıdır. Akıllı liste 100.000'den fazla İlgili Kişi içeriyorsa bu aboneliğe yalnızca en çok listelenen 100.000 İlgili Kişi dahil edilir.
  11. Web Kancaları: Bu özellik, kampanyaları tetiklemekle sınırlıdır. Web kancaları, toplu kampanyalarda kullanılamaz.
  12. Eklentiler: Bu Ürün Açıklamasında belirtilen Eklentilerin hiçbiri (bu Eklentilerin Müşterinin Adobe Marketo Engage Select, Prime veya Ultimate Paketine dahil olup olmamalarından bağımsız olarak) HIPAA'ya hazır değildir ve ek HIPAA veya koruma gerektiren veriler ya da işlemlerle birlikte kullanılmamalıdır.    
 2. API Çağrıları. 
  1. Hız Sınırı: 20 saniyelik belirli bir süre içinde maksimum 100 API Çağrısı yapılabilir.
  2. Eşzamanlılık Sınırı: Toplu Ayıklama İşleriyle ilgili diğer kısıtlamalara tabi olacak şekilde eşzamanlı olarak maksimum 10 API Çağrısı yürütülebilir.
  3. Toplu İşleme Boyutu: Müşterinin İlgili Kişi veritabanıyla ilgili API Çağrıları, API Çağrısı başına maksimum 300 İlgili Kişi kaydı içerebilir. Müşterinin pazarlama ve kuruluş varlıklarıyla ilgili API Çağrıları, API Çağrısı başına maksimum 200 varlık kaydı içerebilir.
  4. Yük Boyutu: REST API Çağrısı yükleri 1 MB'den büyük olamaz.
  5. Toplu İçe Aktarma Dosyası Boyutu: Toplu içe aktarma API Çağrısı aracılığıyla içe aktarılan dosyaların boyutu 10 MB'yi aşamaz.
  6. SOAP Maksimum Toplu İş Boyutu: SOAP API Çağrıları, API Çağrısı başına maksimum 300 kayıt içerebilir.
  7. Toplu Ayıklama İşleri: Eşzamanlı olarak maksimum 2 Toplu Ayıklama İşi yürütülebilir. Maksimum 10 Toplu Ayıklama İşi (daha sonra yürütülen Toplu Ayıklama İşleri dahil) yürütme için kuyruğa alınabilir. Toplu Ayıklama İşleri tarafından alınan verilerin diskteki günlük kota boyutu, günlük 500 MB’yi geçemez. Bu kotaya ulaşıldığında Müşteri başka bir Toplu Ayıklama İşi oluşturamaz veya bu kota Merkezi Saatte gece yarısı sıfırlanana kadar kuyruğa alamaz.
 3. Özel Nesneler Eklentisi. Bu Eklentiye 10 Özel Nesne dahildir. Her Özel Nesne 50 farklı alana kadar içerebilir.
 4. Çalışma Alanları ve Bölümler. Bu özellik, 100 Çalışma Alanı ve 100 Bölüm içerir.
 5. Korumalı Alan. Korumalı Alanda başlatılan bir toplu kampanya, kampanya içinde 25 e-posta gönderilmesiyle sınırlıdır.

Tanımlar

Eklentiler, Müşteri tarafından lisanslanabilen ve Satış Siparişinde belirtilen ek Ürünler ve Hizmetlerdir.

API Çağrısı, Müşterinin Adobe Marketo Engage İsteğe Bağlı Hizmetleri kurulumundan harici bir sunucuya, bu tür bir kurulumda verileri oluşturmak, almak ve kaldırmak, İlgili Kişi kayıtlarını ve ilişkili nesne türlerini almak, bunlarla etkileşim kurmak, Müşterinin pazarlama yardımcı içerikleri ve iş akışıyla ilgili kayıtlarla etkileşim kurmak için yapılan her bir talebi ifade eder.

Varlık, Predictive Content ile ilgili olarak Müşterinin Predictive Content sonuçları için hazırlanmasına, onaylanmasına ve etkinleştirilmesine karar verdiği tek bir Müşteri içeriği parçasını (video, e-kitap, blog gönderisi vb.) ifade eder.

Toplu Ayıklama İşi, İlgili Kişi ve/veya İlgili Kişi ile ilgili verilerin büyük bir kümesini almak için bir API Çağrısını yürütme işlemini ifade eder.

İlgili Kişi, Müşterinin Adobe Marketo Engage veritabanında, Müşterinin iletişim noktasına (e-posta, Facebook, Twitter, fiziksel posta adresi vb.) sahip olduğu tek bir kişi kaydını ifade eder.

Özel Nesne; ad, açıklama ve alanlardan oluşan ve bir İlgili Kişiye atanabilen, Müşteri tarafından oluşturulan bir öznitelik veya tanımlayıcıyı ifade eder.

Özel Nesne Kaydı, Adobe Marketo Engage veritabanında bir İlgili Kişiye öznitelik olarak Özel Nesnenin atandığı her kaydı ifade eder.  

Etkileşim Programı, Adobe Marketo Engage içinde Müşteri tarafından oluşturulan ve karmaşık müşteri adayı geliştirme işlemini gerçekleştirmek için kullanılan bir programı ifade eder.

Yetkilendirmeler, Adobe tarafından sıkı bir şekilde izlenen ve zorunlu kılınan kullanım sınırlarını ifade eder.  Müşteri, Yetkilendirmeyi aşması durumunda ek ücretler ödemek veya ek kapasite lisansı almak zorunda kalabilir.

Pazarlama Kullanıcısı, İsteğe Bağlı Hizmetlerin tüm yönetim dışı işlevlerine erişebilen ve bunları kullanabilen bir Adobe Marketo Engage Kullanıcısını ifade eder (varsa, Firma Tabanlı Pazarlama, Sales Connect ve Sales Insight Eklentileri hariç).

Model, tanımlanmış gelir aşamaları aracılığıyla Müşterinin müşteri adayı yolculuklarının tek, özelleştirilebilir bir haritasını ifade eder.

Bölüm, ayrı bir şekilde her bir bölümün tekilleştirilmeyen veya diğer bölümlerle karışmayan müşteri adayları içerdiği ayrı veritabanları olarak hareket eden bir müşteri adayı bölümünü ifade eder.

Performans Koruyucu Önlemleri, müşterinin teklif edilen kullanım durumunun kapsamıyla ilgili kullanım sınırlamalarını ifade eder. Müşteri bir Performans Koruyucu Önlemini aşarsa performansta düşüş yaşayabilir. Bu tür performans düşüşlerinden Adobe sorumlu değildir.

Korumalı Alan, Müşterinin Adobe Marketo Engage özelliklerini, Müşterinin gerçek pazarlama etkinliklerinden, eğitiminden, kalite güvencesinden ve testlerinden bağımsız olarak geliştirmek ve denemek için kullanabileceği bir yazılım ortamını ifade eder.

Kapsam Parametreleri, Müşterinin lisanslanan kullanım durumunun kapsamıyla ilgili kullanım sınırlamalarını ifade eder.  Müşterinin bir Kapsam Parametresini aşması durumunda Adobe, bu aşırı kullanıma neden olan sorunu çözmek için Müşteri ile birlikte çalışır. Müşterinin bir Kapsam Parametresini sürekli aşması durumunda ek kapasite lisansı alması gerekebilir.

Statik Sınırlama, Adobe Marketo Engage'in teknik sınırlamaları ile ilgili bir kullanım sınırlamasını ifade eder.  Müşteri, Statik Sınırlamaları değiştiremez.

Akış, bir Etkileşim Programının müşteri adaylarını geliştirmek için kullandığı öncelikli içerik havuzunu ifade eder.

Test, (a) bu tür içeriğin spam filtreleriyle veya müşteri adaylarının e-posta gelen kutularına e-posta teslimiyle ilgili soruna neden olup olmayacağını belirlemek (b) Müşteri web sitesi bağlantılarının ve yönlendirmelerinin çalıştığını doğrulamak ve yükleme sürelerini en aza indirmek ve (c) bir Müşteri kampanyasının farklı e-posta istemcileri, web tarayıcıları ve mobil cihazlarda nasıl görüntüleneceğini önizlemek amacıyla, E-posta Teslim Edilebilirliği ve Testleri ile ilgili olarak Müşteri içeriğinin tek ve otomatik olarak incelenmesini ifade eder.

Çalışma Alanları, Adobe Marketo Engage veritabanında kendi pazarlama varlıkları olan ayrı çalışma ortamlarını ifade eder.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın