Premiere Pro CC 2015 (9.0) hata düzeltmeleri

İçe Aktarma

 • Belirli üçüncü taraf uygulamaların ve cihazların MXF dosyalarının Proje ve Zaman Çizelgesi panellerinde kafa karıştırıcı adlar görülüyor.
 • MPEG-1 sesi içeren MPEG-4 videosu sesin sadece ilk birkaç saniyesinin çalınmasına neden oluyor.
 • VOB dosyaları sadece ses çalıyor veya sürekli “Bekleyen Ortam” mesajını gösteriyor.
 • UNC yolları içeren FCP XML, “Video Kaydını Bul” iletişim kutusuna yanlış yolları dolduruyor.
 • Belirli dosyalarda açıklamalı altyazı verileri Premiere Pro'da görülmüyor ama diğer araçlarda görülüyor.
 • Belirli FCP XML dosyalarının içe aktarılması, Program Monitöründe oynatılan ancak Zaman Çizelgesi'nde görülmeyen bir dizi klip oluşturuyor.
 • Bir üçüncü taraf uygulamadan belirli MXF dosyaları için zaman kodu yanlış görüntüleniyor.
 • MOD video kaydı içe aktarılırken kırpılıyor.
 • Canon C500'den RMF dosyaları içe aktarılamıyor.
 • Genişletilmiş Phantom Cine dosyaları, diğer uygulamalara göre Premiere Pro'da daha karanlık görünüyor.

Büyüyen dosyalar

 • Büyüyen bir dosyayı yenilerken ve paketlerken kabul edilemez performans.
 • Belirli QuickTime büyüyen dosyaları güncellenmiyor.
 • Büyüyen bir dosyayı oynatmak/hızlı sarmak için JKL kullanıldığında video bazen donuyor ve yanıt süresi zayıf.
 • Büyüyen dosyaları düzenlerken periyodik olarak birkaç saniyelik donmalar oluyor.

Dışa aktarma ve işleme

 • Dışa aktarılan XDCAM HD 50 MXF dosyasında ses gürültüsü.
 • Kırpılmış bir XDCAM EX klipi akıllı işlenirken kırpılıyor.
 • Dışa aktarılan XAVC dosyası rastgele yanlış bir çerçeve içeriyor.
 • “Önizlemeleri Kullan” özel bir QuickTime ProRes dizisinden dışa aktarma sırasında çalışmıyor.
 • XDCAM HD 50 akıllı işlenirken/dışa aktarılırken zaman zaman “Film Derleme Hatası“ uyarısı ve hatası görülüyor.
 • Dışa aktarılan AVC-Intra klipleri P2 Viewer Plus'ta tanınmıyor.
 • Silinen bölümlerin olduğu dizi klipleri akıllı işlenmiyor.
 • İletişim kutusu yeniden açılırken OMF işleyici seçimi unutuluyor.
 • Belirli dizileri Premiere Pro Projesi olarak dışa aktarırken kısa süre donma.
 • iXML içeren dışa aktarılan ses klipi yanlış kare oranını içeriyor.
 • Bazı sadece ses dışa aktarmalarda yanlış zaman kodu bulunuyor.
 • Belirli AVC-Intra 100 dosyaları düzgün güncellenmiyor, dışa aktarma, Birleştirme, Yeniden Kodlama vs. sırasında hata veriyor.
 • Adobe Media Encoder'da bir diziyi kuyruğa eklerken, ikinci bir bilgisayardaysa veya dizideki bir klip Analog Gecikme efekti (sadece Mac OS) içeriyorsa kısa süre donma oluşuyor.

AAF

 • Dışa aktarılan AAF dosyası içeriği belirli üçüncü taraf uygulamalarda toplu içe aktarma ile yeniden bağlantılandırılmıyor.
 • Dışa aktarılan AAF, Premiere Pro'ya veya belirli üçüncü taraf uygulamalara içe aktarılırken Çapraz Erime geçişleri siliniyor.
 • AAF dışa aktarılırken video kliplerdeki hız değişimleri kaldırılıyor.
 • Mono parçada stereo klip içeren AAF, belirli üçüncü taraf uygulamalarda açıldığında iki mono parçaya neden oluyor.
 • Tam dosyalarla AAF dışa aktarma performansı, OMF ile çok daha yavaş.
 • Belirli üçüncü taraf uygulamalarda, AAF dışa aktarmadaki tüm klipler, A1 parçasındaki ilk klipin adıyla birlikte görülüyor (sadece Mac OS).
 • AAF dışa aktarmaya çalışırken belirli üçüncü taraf parça efektleriyle çakışma oluşuyor [sadece Windows].
 • 5.1 dışa aktarmalar, mono klipler olarak belirli üçüncü taraf uygulamalara içe aktarıldığında, klip adları yanlış.
 • AAF ile dışa aktarılan dizideki mono AIFF ve WAV dosyaları belirli üçüncü taraf uygulamalarda otomatik olarak yeniden bağlanmıyor.

XML

 • 47.95-fps çekim, FCP XML'e 47 fps olarak dışa aktarılıyor.

EDL

 • Bazı dosyalar için dışa aktarılan EDL'de zaman kodu yanlış.
 • Dışa aktarılan EDL, zaman kodunda kare yerine mili saniye kullanıyor.

Yürütme ve aktarma

 • Dizi ayarının taramalı olmasına karşın Çapraz Erime aşamalı olarak aktarılıyor.
 • Dosya bir süredir açılmadıysa Canon XF C300 ortam içeren projede kare atlanıyor.
 • Belirli kaynaklardan XAVC dosyaları oynatılamıyor.
 • 708 açıklamalı alt yazı içeren bir dizi belirli üçüncü taraf donanımları kullanarak Aktarma ile HD monitörde görüntülendiğinde, alt yazılar görüntülenmiyor.
 • Video kaydırmayı değiştirmenin üçüncü taraf G/Ç donanımı üzerinde herhangi bir etkisi yok.
 • Yavaş getirme, bozuk karelere neden oluyor.

Ses

 • Uyarlanır parçaya sürüklendiğinde mono kipler kanal 1 ve 2'ye oynatılıyor.
 • Ses dizideki klipten zaman zaman kayboluyor ama ana klipte mevcut.
 • Ana klipte Ses Kazancı kullanıldığında çakışma görülüyor.
 • Oynatma sırasında Çoklu Bant Sıkıştırıcı uygulandığında ses klipleri kırpılırken çakışma görülüyor.
 • 5.1 kaydırma aracıyla orta kanala kaydırılan mono ses, sol kanala sızma yapıyor.
 • 2K ProRes HQ dosyalarından ses oynatılamıyor.
 • Aynı kaynak kanalı, Ses Kanalları iletişim kutusunda her iki hedef kanala yönlendirildiğinde stereo klip kanalları 3 dB'e zayıflıyor.

Proje

 • Ortam Tarayıcısında bir proje görüntülerken klipler yanlış sıralanıyor.
 • Liste görünümü sıralama değiştirildiğinde, proje paneli simge görünümünde “Liste Görünümü” sıralama düzeni güncellenmiyor.
 • Ortam Tarayıcısında içe aktarmadan bir dizi açılmaya çalışıldığında, Efekt Kontrol panelinin efektleri ana kliplere uygulamasına neden oluyor.
 • Belirli durumlarda tüm diziyi kopyalarken çökme görülüyor.
 • XDCAM çekimi içeren bir proje içe aktarılırken/açılırken zaman zaman donma (sadece Mac OS).
 • Açıklama, Müşteri ve İyi alanları için klip meta verilerinin düzenlenmesi projeyi kirletmiyor.
 • Simge görünümünde klipleri Cmd/Ctrl sürükleme ile çöp kutusuna sürüklemek sadece iki boş çöp kutusuna neden oluyor.
 • Çoklu salt okunur/”Kaynak Monitör” dizisi açık olduğunda Diğer Zaman Çizelgesi Panelleri uygulanırken çökme (sadece Mac OS).
 • Çöp kutusundaki bir diziyi Ortam Tarayıcısından sürüklerken tüm varlıklar kopyalanıyor.
 • Bir diziden Proje paneline sadece video/sadece ses klipinin sürüklenmesi herhangi bir işlem gerçekleştirmiyor.
 • Belirli durumlarda mevcut CFA dosyası paylaşımlı ortam önbellek konumunda yeniden üretiliyor.
 • Çarpıtma Dengeleyici'nin tüm kliplere uygulandığı iki dizili bir projede kaydetmek çok daha uzun zaman alıyor. Bu durumda uygulama da yavaş yanıt verebiliyor veya kısa süre donabiliyor.
 • Dinamik Ortam: Çekim Adı alanı, Proje paneli liste görünümünde kullanılamıyor.
 • Üçüncü taraf donanımın kaydettiği ProRes dosyaları için zaman kodu doğru okunmuyor/görüntülenmiyor.
 • Ortam Tarayıcısından bir proje içe aktardıktan sonra bir arama kutusu tanımlayan sorgu bozuluyor.
 • Proje üzerine yazma uyarısı iletişim kutusunda Escape tuşuna basıldığında projenin üzerine yazılıyor.

Proje Yöneticisi, Birleştirme ve Kod Çevirme

 • Çoklu stereo çiftine sahip QuickTime dosyaları, dizide yanlış ses kanalına neden oluyor.
 • DNxHD kod çevirme ön ayarları, 720p24/25/30 için kullanılamıyor.
 • CC etkinleştirilmiş kod çevirme ön ayarı kullanılırken açıklamalı alt yazı içeren klip uyarı olmadan kopyalanıyor.
 • A/V veya sadece ses klipinin sadece video ön ayarı ile kod çevrimi, ses kod çevrimine neden oluyor.
 • Ses ön ayarları, A/V veya sadece video kliplerinde kod çevrimi yapamıyor ve Etkinlikler paneli kare boyutu için sadece uyumsuzluk gösteriyor.
 • Çokdüzeyleme olmadan MPEG ön ayarı ile Birleştirme ve Kod Çevirme bilinmeyen bir hataya neden oluyor.
 • Birleştirme ve Kod Çevirme kullanıcıya çevrimdışı materyal uyarısında bulunmuyor.
 • Tüm dizler seçilmezse, seçilmeyen klipler “Kullanılmayan Klipleri Hariç Tut” devre dışı haldeyken kopyalanmıyor.
 • Kod çevirme dizisinde bulunmayan bir çoklu kamera kaynak dizisi, kod çevrimli projede mevcut.
 • Hareket uygulanmış ve Eşleştir: Dizi ile birlikte aynı klipin çoklu kullanımına ayrı kod çevirme uygulanmaktadır.
 • Kod çevrimli proje Premiere Pro'dan çıkmadan açıldığında pik dosya üretilmiyor.
 • “Kırpmayı Alt Klip Sınırlarıyla Sınırla” etkinleştirilmiş olarak çakışan alt klipler, her bir alt klipe ayrı bir klip olarak kod çevirme uygulanmasına neden oluyor.
 • Proje Yöneticisi “Dizi” ekranı, dizileri bozuk görüntülüyor ve sıralamak için bir yol sağlamıyor.
 • “Kırpmayı Alt Klip Sınırlarıyla Sınırla” etkinleştirildiğinde, Birleştirme ve Kod Çevirmenin ardından Kaynak Monitörde açıldığında alt klip ekranı yanlış video karesi görüntülüyor.
 • Kod çevrimli proje, İşlenmiş ve Değiştirilmiş klip için referans içeriyor ama orijinal klip, “Kullanılmamış Klipleri Hariç Tut” etkinleştirildiğinde Kod Çevrimli klasörde yer almıyor.
 • Bir A/V dosyasından sadece ses kullanırken, MXF kod çevrimine Birleştirme ve Kod Çevirme uyarı vermeden A/V kod çevrimi uyguluyor.
 • Ters hız değişimleri, yetersiz ortamla kod çevrimli projede klip oluşturuyor.

İşleme ve Değiştirme

 • 15-fps olarak yorumlanan bir klipte İşleme ve Değiştirme, dizide donma karesi/siyah klipe neden oluyor.
 • Ters hız ortamında İşleme ve Değiştirme kullanılırken kırpma noktasına uyulmuyor.
 • İşlenen ve Değiştirilen kaynak klip, “Seçim Premiere Projesi Olarak” dışa aktarılırken yeni bir projeye “Kurtarılmış Klip” kutusuna yerleştiriliyor.

Birleştirilen klipler

 •  Birleştirilen kliplerin Proje panel listesi görünümünde bir minik resmi bulunmuyor.

Alt klipler

 • Sertten yumuşak alt klipe geçiş yaparken Kaynak Monitörde alt klipte ortam taşınıyor.
 • Kaynak Monitör alt klipinin ses dalga biçimi, hız ters çevrildiğinde doğru görülmüyor.

Düzenleme ve dizi

 • Proje Panelinden başlıklar açılırken zaman zaman birkaç dakika donma.
 • Kopyalanan dizi içeriği yapıştırıldığında belirli durumlarda yanlış ses yapıştırılıyor.
 • Oynatma sırasında bir ses klipini itelerken çökme.
 • Belirli XDCAM QuickTime referans filmleri, oynatma sırasında ses senkronizasyonunu kaybediyor.
 • Karışık tipte (örneğin stereo ve mono) ses klipleri kopyalanırken zaman zaman donma.
 • Oynatma sırasında parçalar arasında klipi yukarı aşağı taşırken donma.
 • İç içe düzenleme seçeneği “ayrı klipler olarak ekle” şeklinde ayarlandığında, çoklu diziler bir diziye sürüklendiğinde klip efektleri kayboluyor.
 • Yukarı Ok dizi başlangıcına gitmiyor.
 • Oynatma sırasında kırpma yaparken donma.
 • XDCAM 422 HD 25i PAL dizisinde eşleşen içerikle yanlış sarı çubuk işleme durumu.
 • Yukarı/aşağı kaydırma için fare tekerleğini kullanarak bir klipi dikey olarak başka bir parçaya sürüklerken çökme.
 • Kare Eşleştirme bir Fare Tutma veya Kare Tutma segmentinden ana klipe doğru şekilde eşleştirme yapmıyor.

Çoklu kamera

 • Tekli mono kaynak klipi içeren ve “Ses Değiştir” seçeneğiyle oluşturulmuş iç içe çoklu kamera kaynak dizisi için dalga şekilleri görüntülenmiyor.
 • Mono ile eşleştirilmiş 28-32 ses kanalı ile çoklu kamera klipleri oynatmaya çalışırken ses tekliyor.
 • Düzenleme sırasında ve duraklatıldığında çoklu kamera ekranı titriyor.
 • Çoklu kamera seçim ızgarası ve çoklu kamera görünümü kompozit tarafı, sıfır zamanda başlamayan kaynak kliplerle çoklu kamera klipine hız değişimi uygulandığında eşleşmiyor.
 • Çoklu kamera dizisi düzleştirilirken opaklık maskesi kayboluyor.
 • Kaynak klipler sıfır zamanda başlamadığında (sadece GPU) çoklu kamera modunda kırpma yaparken (2 yukarı kırpma ekranı) Program Monitörü titriyor.
 • Çoklu kamera dizisinin düzenlenmesi, ses dalga şeklinin bitiş noktasının ardından düz çizgiye kaymasına/gitmesine neden olabiliyor.

İşaretçiler

 • İşaretçi Ekle kısayoluna tekrar basarak hız değişimi ile klipte işaretçi düzenlenemiyor.
 • İşaretçiler panelinde dizi işaretçileri yüklüyken ve Açıklamalar alanında bekleyen bir düzenleme varken fare tekerleği ile kaydırma yaparken çökme oluşuyor.
 • Klipi Değiştir, İşaretçiler paneline yeni klipi yüklemiyor ve işaretçilerde değişikliğin kaydedildiği yerde tanımsız bir duruma neden oluyor.
 • Çoklu klip/dizi işaretçisini taşırken, bunların bir kısmı klip/dizi sonundan sonraki veya başından önceki konumlara taşınması mümkün.

Efektler ve geçişler

 • Oynatma sırasında Yönlü Bulanıklaştırma değiştirilirken çökme (OpenCL).
 • Döngüde oynatma sırasında Ses Yüksekliği Radarının “Hedef Ses Yüksekliği” parametresi ayarlanırken donma.
 • Belirli üçüncü taraf efektlerle bir klip işlenirken donma.
 • Sony F55 çekimine uygulanan Düzey ve Renk Dengesi efektleri düşük düzey istisnası atıyor.
 • Belirli üçüncü taraf efekt düzenleyicilerde zaman zaman yanlış kare görüntüleniyor.
 • Ses Yüksekliği Radarının “Hedef Ses Yüksekliği” parametresi birimleri, “Ses Yüksekliği Birimi” ne olursa olsun her zaman Ses Parçası Karıştırıcıda ve Zaman Çizelgesi aracı ipucunda “LKFS” olarak belirtiliyor.
 • Geçici parametreler içeren iki efekt uygulanmış klipli dizinin işlenmesi sırasında çökme.
 • Belirli ses efektleri uygulanmış bir dizi oynatılırken bir projesi kapatırken donma (sadece Mac).
 • Belirli üçüncü taraf geçişlerde, bir geçişi kopyaladıktan ve yapıştırdıktan sonra ayarlar değiştirilemiyor.
 • Çarpıtma Dengeleyici işlemenin ardından çok sayıda siyah kare üretiyor.

Maskeleme ve izleme

 • Opaklık maskesi uygulandığında “fx” işareti renk değiştirmiyor.
 • Bir efekt maskesinde birden fazla Bezier kontrol noktasını grup halinde seçip başka bir maske kontrol noktasına Ctrl ile tıklandığında çökme.

GPU

 • GPU etkinleştirildiğinde ve Aktarma ile video ikinci monitöre oynatıldığında taramalı dizilerle oynatma tekliyor.
 • GPU işleme ile alfa kanalının yorumlanması hatalı.
 • Lineer olmayan renk modunda GPU işlemeyi kullanırken yanlış piksel harmanlama
 • Değiştirilmiş Ölçek/Konum ile doğrusal ve doğrusal olmayan birleştirme sırasında kötü kare kenarları [sadece GPU].

Kullanıcı arayüzleri ve çalışma alanları

 •  Bazı bilgisayarlarda Ayarları Dışa Aktarma penceresinin açılması sıra dışı uzun sürebilir; uygulama donmuş gözükür (sadece Mac).
 • Bir HD dizi özelliklerini SD yapmak için düzenlerken Program Monitörü resetlenmez.
 • Zaman kodu metnini kullanarak dizide ilerlerken ses dalga şekli görülmez.
 • Hızlı sırayla klavye komutlarının girilmesi komutların kaybolmasına neden olur.
 • Klavye Kısayollarında açıklama üçgenine tıklanması otomatik olarak menüyü açmaz.
 • Klavye kısayolları iletişim kutusu boyutu koruyor ancak konumu korumuyor ve bu neden yeniden açıldığında ekran dışına kayabilir.
 • 16 kanallı dizide parça solo yapıldığında meta veriler paneli yanıp söner ve kullanıcı arayüzü yavaşlar.
 • Diziye bir klip sürüklerken son kare numarası “Yakınlaştırma Düzeyi Seç” açılır menüsünü kapatıyor.
 • İki veya daha fazla panel grubunda çok sayıda Zaman Çizelgesi açık olduğunda, “Zaman Çizelgeleri” kısayolu ikisi arasında geçiş yapar.

Birlikte çalışma

 • After Effects Metin Şablonu kompozisyonu ayarlarındaki değişiklikler Ae'de tanınmıyor.
 • After Effects açık olduğunda Dinamik Bağlantılı kompozisyonlar aşırı yavaş işleniyor.

Performans

 • XDCAM HD oynatma performansı zayıf.

 

 

 

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi