Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Animate için güvenlik güncellemeleri mevcut | APSB50-21

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB50-21

08 Haziran 2021      

3

Özet

Adobe, Adobe Animate için bir güncelleme yayınladı.Bu güncelleme, orta derece ve birkaç önemli
ve kritik güvenlik açığını çözer.  Bu açıktan başarıyla yararlanılırsa mevcut kullanıcı tarafında rastgele kod yürütme gerçekleşebilir.

Etkilenen Sürümler

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Animate

21.0.6 ve önceki sürümler

Windows

Çözüm

Adobe bu güncellemeyi aşağıdaki öncelik derecelendirmesi ile sınıflandırır ve kullanıcıların Creative Cloud masaüstü uygulamasının güncelleme mekanizması aracılığıyla kurulumlarını en yeni sürüme güncellemelerini önerir.  Daha fazla bilgi için lütfen bu yardım sayfasına başvurun.

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

Adobe Animate       

21.0.7

Windows ve macOS

3

İndirme Merkezi     

Adobe Animate       

20.5.3

Windows ve macOS

3

İndirme Merkezi     

Yönetilen ortamlarda BT yöneticileri, Creative Cloud uygulamalarını son kullanıcılara sağlamak için Admin Console kullanabilirler. Daha fazla bilgi için bu yardım sayfasına bakın.  

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru

CVE Numaraları

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele sistem dosyası okunması

Orta Dereceli

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-28630

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Bellek sızıntısı

Önemli

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28619

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Bilgilerin Açığa Çıkması  

Önemli

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28617

CVE-2021-28618

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28621

Yığın Tabanlı Arabellek Aşımı

(CWE-122)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28620

CVE-2021-28629

Sınır Dışı Yazma

(CWE-787)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28622

Teşekkür


Adobe, ilgili sorunları bildirdikleri ve müşterilerimizi korumaya yardımcı olmak üzere Adobe ile birlikte çalıştıkları için aşağıdaki kişilere teşekkür eder:

  • Yongjun Liu, nsfocus security ekibi (CVE-2021-28617, CVE-2021-28618, CVE-2021-28629)
  • Shanbo Chen, nsfocus security ekibi (CVE-2021-28619, CVE-2021-28620)
  • Trend Micro Zero Day Initiative›den Max Powell (CVE-2021-28621, CVE-2021-28630)
  • Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-28622) ile çalışan Francis Provencher {PRL}

Değişiklikler

21 Ağustos 2021: Çözüm bölümüne N-1 sürümü bilgileri eklenmiştir.


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın