Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Captivate için mevcut güvenlik düzeltmeleri | APSB21-60

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-60

17 Ağustos 2021 Salı

3

Özet

Adobe, Adobe Captivate için bir güvenlik düzeltmeleri yayınladı.  Bu düzeltme önemli bir güvenlik açığını gidermektedir.  Bunun başarılı bir şekilde kullanılması güncel kullanıcı bağlamında ayrıcalık yükseltmeye neden olabilir.

Etkilenen sürümler

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Captivate 2019

11.5.5 ve önceki sürümler  

macOS

Çözüm

Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir:

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

Adobe Captivate 2019

Düzeltme

macOS 

3

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numarası

Yanlış İzinlerle Dizinde Geçici Dosya Oluşturma

(CWE-379)

Ayrıcalığı Yükseltme 

Önemli

5.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-36002

Teşekkür

Adobe, Topsec Alpha Ekibinden (yjdfy) CQY’ye bu sorunları bildirdiği ve müşterilerimizi korumaya yardımcı olmak adına Adobe ile çalıştığı için teşekkürlerini sunar. 

Revizyonlar

1 Eylül 2021: Kullanıcılara sunulan güncelleme türünü doğru şekilde yansıtmak adına belgenin başlığı güncellenmiştir.


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?