Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Connect için güvenlik güncellemesi mevcut | APSB21-91

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-91

12 Ekim 2021 Salı

2

Özet

Adobe, Adobe Connect için bir güvenlik güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme kritik ve önemli güvenlik açıklarını giderir.Bu açıkların başarılı bir şekilde suistimal edilmesi, rastgele kod çalıştırmaya neden olabilir.

Etkilenen ürün sürümleri

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Connect

11.2.3  ve önceki sürümler            

Tümü

Çözüm

Adobe, bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir.

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

Adobe Connect

11.3 

Tümü

2

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numarası

Güvenilmeyen Verilerin seri durumundan çıkarılması(CWE-502)

Rastgele kod yürütme

Kritik  

9.8

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40719 

Siteler Arası Betik (Reflected XSS)

(CWE-79)

Rastgele kod yürütme

Önemli  

6.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-40721

Teşekkür

Adobe, bu sorunları bildirdikleri ve müşterilerimizin korunmasına yardımcı olmak için Adobe ile çalıştıkları için aşağıdaki kişilere teşekkür eder:

  • Cyku (CVE-2021-40719)

  • celesian (CVE-2021-40721)

Değişiklikler

27 Ekim 2021: etkilenen sürümler/düzeltme sürümleri güncellendi


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi