Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Framemaker için Güvenlik Güncellemeleri Mevcut | APSB21-74

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-74

14 Eylül 2021 Salı

3

Özet

Adobe, Adobe Framemaker için güvenlik güncellemesi yayınladı.Bu güncelleme bir orta düzey, , bir önemli ve birkaç kritik güvenlik açığını gidermektedir. Bu açıktan başarıyla yararlanılırsa mevcut kullanıcı tarafında rastgele kod yürütme gerçekleşebilir.              

Etkilenen Sürümler

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Framemaker

2019 Güncelleme 8 ve öncesi

Windows

Adobe Framemaker

2020 Sürümü Güncelleme 2 ve öncesi

Windows

Çözüm

Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir:

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

Adobe Framemaker

2019 Sürümü Güncelleme 8
(düzeltme)

Windows

3

Adobe FrameMaker

2020 Sürüm Güncelleme 3

Windows

3

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numaraları

Use After Free Zafiyeti

(CWE-416)

Rastgele sistem dosyası okunması

Önemli

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39835

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele sistem dosyası okunması

Orta Dereceli

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-40697

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele sistem dosyası okunması

Önemli

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39833

CVE-2021-39834

Arabellek Sona Erdikten Sonra Bellek Konumu Erişimi

(CWE-788)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39832

Arabellek Sona Erdikten Sonra Bellek Konumu Erişimi

(CWE-788)

Rastgele kod yürütme

Kritik

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39830

Sınır Dışı Yazma

(CWE-787)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39829

CVE-2021-39831

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Ayrıcalığı yükseltme

Önemli

4.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39862

CVE-2021-39865

Teşekkür

Adobe, ilgili sorunları bildirdikleri ve müşterilerimizi korumaya yardımcı olmak üzere Adobe ile birlikte çalıştıkları için aşağıdaki Girişime teşekkür eder:

  • Tran Van Khang - khangkito (VinCSS), Trend Micro Zero Day (CVE-2021-39829, CVE-2021-39830, CVE-2021-39831)
  • Mat Powell, Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-39832, CVE-2021-39833, CVE-2021-39834, CVE-2021-39835, CVE-2021-40697, CVE-2021-39862, CVE-2021-39865)

Değişiklikler

05 Ocak 2022: Teknik Not uygun sayfaya bağlandı

22 Eylül 2021: CVE-2021-39862 ve CVE-2021-39865 ile ilgili bilgiler eklendi.


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın