Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Framemaker için Güvenlik Güncellemeleri Mevcut | APSB21-74

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-74

14 Eylül 2021 Salı

3

Özet

Adobe, Adobe Framemaker için güvenlik güncellemesi yayınladı.Bu güncelleme bir orta düzey, , bir önemli ve birkaç kritik güvenlik açığını gidermektedir. Bu açıktan başarıyla yararlanılırsa mevcut kullanıcı tarafında rastgele kod yürütme gerçekleşebilir.              

Etkilenen Sürümler

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Framemaker

2019 Güncelleme 8 ve öncesi

Windows

Adobe Framemaker

2020 Sürümü Güncelleme 2 ve öncesi

Windows

Çözüm

Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir:

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

Adobe Framemaker

2019 Sürümü Güncelleme 8
(düzeltme)

Windows

3

Adobe FrameMaker

2020 Sürüm Güncelleme 3

Windows

3

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numaraları

Use After Free Zafiyeti

(CWE-416)

Rastgele sistem dosyası okunması

Önemli

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39835

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele sistem dosyası okunması

Orta Dereceli

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-40697

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Rastgele sistem dosyası okunması

Önemli

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39833

CVE-2021-39834

Arabellek Sona Erdikten Sonra Bellek Konumu Erişimi

(CWE-788)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39832

Arabellek Sona Erdikten Sonra Bellek Konumu Erişimi

(CWE-788)

Rastgele kod yürütme

Kritik

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39830

Sınır Dışı Yazma

(CWE-787)

Rastgele kod yürütme

Kritik

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39829

CVE-2021-39831

Sınır dışı okuma

(CWE-125)

Ayrıcalığı yükseltme

Önemli

4.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39862

CVE-2021-39865

Teşekkür

Adobe, ilgili sorunları bildirdikleri ve müşterilerimizi korumaya yardımcı olmak üzere Adobe ile birlikte çalıştıkları için aşağıdaki Girişime teşekkür eder:

  • Tran Van Khang - khangkito (VinCSS), Trend Micro Zero Day (CVE-2021-39829, CVE-2021-39830, CVE-2021-39831)
  • Mat Powell, Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-39832, CVE-2021-39833, CVE-2021-39834, CVE-2021-39835, CVE-2021-40697, CVE-2021-39862, CVE-2021-39865)

Değişiklikler

05 Ocak 2022: Teknik Not uygun sayfaya bağlandı

22 Eylül 2021: CVE-2021-39862 ve CVE-2021-39865 ile ilgili bilgiler eklendi.


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi