Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe ops-cli için güvenlik güncellemesi mevcut | APSB21-88    

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-88

12 Ekim 2021 Salı

3

Özet

Adobe, Adobe ops-cli için bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme kritik bir güvenlik açığı sorununu çözer. Bu açıktan başarıyla yararlanılırsa mevcut kullanıcı tarafında rastgele kod yürütme gerçekleşebilir.

Etkilenen sürümler

Ürün

Etkilenen sürüm

Platform

Adobe ops-cli

2.0.4 ve önceki sürümler  

Tümü

Çözüm

Adobe bu güncellemeyi aşağıdaki öncelik derecelendirmesini kullanarak kategorize etmektedir ve kullanıcıların yüklemelerini en son sürüme güncellemelerini önermektedir. 

Ürün

Güncel sürüm

Platform

Öncelik derecelendirmesi

Bulunma Durumu

Adobe ops-cli

2.0.5

Tümü

3

Güvenlik Açığı Detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numarası

Güvenilmeyen Verilerin seri durumundan çıkarılması(CWE-502)

Rastgele kod yürütme

Kritik

9.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40720

Teşekkür

Adobe, bu sorunu bildirdiği ve müşterilerimizi korumamıza yardımcı olmak üzere Adobe ile işbirliği yaptığı için UST Global'dan Abriham V.'ye teşekkür eder. 


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?