Adobe Güvenlik Bülteni

RoboHelp Server için güvenlik düzeltmesi mevcut | APSB21-87

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-87

9 Kasım 2021      

3

Özet

Adobe RoboHelp Server için bir güvenlik düzeltmesi yayınladı. Bu güncelleme, derecesi kritik olan bir güvenlik açığını giderir. Bu açıktan başarıyla yararlanılırsa mevcut kullanıcı tarafında rastgele kod yürütme gerçekleşebilir.

Etkilenen Sürümler

Ürün

Etkilenen sürüm

Platform

RoboHelp Server

RHS2020.0.1 ve önceki sürümler  

Windows

Çözüm

Adobe bu güncellemeleri aşağıdaki öncelik dererecelendirmeleri ile kategorize etmektedir ve kullanıcıların kurulmarını en güncel sürüme yükseltmelerini önermektedir:

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik derecelendirmesi

Bulunma Durumu

 

RoboHelp Server

RHS2020.0.2 

 

Windows

 

3

Güvenlik Açığı Detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numaraları

Yol Geçişi

(CWE-22)

Rastgele kod yürütme

Kritik

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42727
 

Teşekkür

Adobe, bu sorunu bildirdiği ve müşterilerimizi korumak amacıyla Adobe ile birlikte çalıştığı için Trend Micro'dan Dusan Stevanovic'e teşekkür eder.  


Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?