Adobe Güvenlik Bülteni

RoboHelp için güvenlik güncellemesi mevcut | APSB22-10

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB22-10

12 Temmuz 2022

3

Özet

Adobe, RoboHelp için bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, derecesi önemli olan bir açığı giderir. Güvenlik açığından başarılı bir şekilde yararlanılması, mevcut kullanıcı bağlamında rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

Etkilenen ürün sürümleri

Ürün

Sürüm

Platform

RoboHelp

RH2020.0.7 ve önceki sürümler 

Windows ve macOS

Çözüm

Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir:

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik

Bulunma Durumu

RoboHelp

RH2020.0.8

Windows ve macOS

3

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVSS vektörü

CVE Numaraları

Siteler Arası Komut Dosyası (XSS) (CWE-79)

Rastgele kod yürütme

Önemli

6.5

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23201

Teşekkür

Adobe, bu sorunu (CVE-2022-23201) bildirdiği ve müşterilerimizi korumamıza yardımcı olmak üzere Adobe ile işbirliği yaptığı için MCKINEY,KRISTI (Agilent USA)'ye teşekkür eder.   

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?