Metin Etiketlerini kullanarak form alanı oluşturma

Metin etiketleri belge oluşturulurken kullanılır. Etiketler içeren bir metin yüklendiğinde, bu etiketler alanları oluşturur.

Görevler, doğrulamalar ve hesaplamalar gibi alan özellikleri etikette ayarlanır.

Kurallar

Metin Etiketleri kullanılırken belirli kuralların uygulanması gerekir. Bu kurallara uyduğunuz sürece etiketleriniz alanlarınızı tam beklediğiniz şekilde oluşturur.

Fontlar

Etiketleri oluşturmak için ancak belirli fontları kullanabilirsiniz. Adobe Sign sistemi, her zaman yalnızca Arial, Helvetica ve Times New Roman fontlarını seçer (aşağıda belirtilen ilk üç font). Adobe Sign özel fontları seçmezse alan oluşturmaz.

Genelde kullanılacak en iyi seçenek Arial'dır.

Boşluk

Metin Etiketleri kullanılırken boşluk için iki kural vardır.

Birinci kural olarak, bir Metin etiketinde boşluk olmamalıdır. Boşluk, ancak etiketten önce ve açılış küme parantezinden sonra veya etiketten sonra ve kapanış küme parantezinden önce bırakılabilir.

İkinci kural olarak Etiketlerde satır sonu olmamalıdır. Etiket bir satırdan sonrakine taşıyorsa Adobe Sign etiketi seçmeden alanı oluşturur.

Oluşturduğunuz etiket tek satıra sığmayacak uzunluktaysa Metin Etiketi Kısaltma özelliğini kullanın.

Etiket oluşturma

Aşağıdaki yaklaşım, etiket oluşturma prosedürünü başından sonuna kadar açıklamaktadır. Özellikler ve görüşler eklendiğinde tanım ve açıklama verilir.

Küme parantezleri

Tüm Metin Etiketleri, aşağıda gösterildiği gibi iki açılış küme parantezi ile iki kapanış küme parantezi içinde bulunur. Küme parantezlerini, etiketin kabı olarak düşünün. Sadece açılış ve kapanış küme parantezleri kullanılarak herhangi bir özellik içermeyen basit bir alan oluşturulabilir.

Küme parantezlerinin arasına boşluk eklendiğinde alanın genişliği artar ve imzalayan kişiden daha fazla bilgi alınabilir.

Küme parantezlerinin font boyutu alanın yüksekliğini tanımlar. Ayrıca, girilen verilerin font boyutunun da parantez içine sığacak şekilde ölçeklenmesini sağlar. Aşağıdaki iki alandan birincisi font boyutu nedeniyle daha küçüktür. İkinci alansa daha yüksektir ve girilen veriler daha büyük fontla gösterilir.

Alan Adı

Oluşturduğunuz alanları adlandırmanız önemlidir. Her alanı adlandırarak alanların kopyalanmasını önleyebilirsiniz. Bu özellik, bilgilerin bir alandan diğerine kopyalanmasını sağlar. Alan kopyalaması, belgelerin içinde ve birden çok belge arasında işler.

Not:

Çapraz belge kopyalaması support@echosign.com adresi üzerinden destek bölümüyle iletişim kurularak devre dışı bırakılabilir

Aynı adı taşıyan alanlar, bir alana girilen verilerin aynı adı taşıyan diğer tüm alanlara kopyalanmasını sağlar. Aşağıdaki iki alan da girilen bilgilerin aynılarını içermektedir.

Not:

Alan kopyalamasını kullanmak alıcılar için imzalama sürecini kolaylaştırabilir. Örneğin, imzalayan kişi adresini bir kez girdiğinde belgedeki ilgili diğer tüm alanlar doldurulur.

Alanlara benzersiz adlar verilmesi, bilgilerin bir alandan diğerine kopyalanmasını engeller.

Adobe Sign Tanımlayıcı

Adobe Sign Tanımlayıcı, sistemin alan adı ve özelliklerini aramasını sağlar. Tanımlayıcı olmadan Adobe Sign sistemi etiketin farklı parçalarını nasıl okuyup yorumlayacağını bilemez.

Görevler

Görevler, bir Metin Etiketinin en önemli parçasıdır. Görevler, alanların hangi imzalayana atandığını tanımlar. Metin Etiketleri içeren bir belge oluştururken belgeyle kimin etkileşim kuracağını değil, daha çok hangi imzalayanın etkileşim kuracağını belirlersiniz. 

İmzalayan

İmzalayanlar, Gönder sayfasındaki "Alıcı:" alanına girilen e-posta adresi sırasına göre belirlenir. Bu farklı sayısal imzalayan görevlerinin, gönderen olarak siz de dahil (ilk ya da son imzalayan olmanıza bağlı olarak), tüm imzalayan kişiler için kullanılması gerekir.

Bu anlayış sayesinde, belgelerinizi nasıl göndereceğinizi ve hangi kişinin hangi sırayla belgeleri alacağını biliyorsanız belgeleri oluştururken görevleri belirleyebilirsiniz.

Önceden doldurma

Önceden Doldurma görevi, belgeyi göndermeden önce doldurmanız gereken alanlar için kullanılır. Bu özellik, imzalayana özel bilgileri belgeyi göndermeden önce girmenizi sağlar.

Not:

Önceden doldurma aşamasına gelebilmek için Önizleme, imza yerleştirme veya form alanı ekleme seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Doğrulamalar

Doğrulamalar, Adobe Sign'a özel alanlar oluşturmak veya verilerin belirli bir formatta girilmesini şart koşmak için kullanılır. Doğrulamalar, imzalayan kişilerden hedeflenen bilgileri almanızı sağlar. Ayrıca, Adobe Sign alanlarının Sürüklenip Bırakılabilir ortamda bulunmasını sağlamak için de kullanılır.

Örnek etiketimizde, :telefon doğrulaması, imzalayanın telefon numarasını (XXX) XXX-XXXX formatında veya on rakamdan oluşan bir dize olarak girilmesini gerektiriyor.

Metin Etiketleriyle kullanılabilecek pek çok farklı doğrulama vardır. Ek bilgilere Doğrulamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Koşullar

Bir alan için koşulların belirlenmesi, başka bir alanın durumuna bağlı olarak alan görünürlüğünü değiştirmenizi sağlar. Bu şekilde, imzalayan kişinin verdiği bilgilere göre dinamik olarak değiştirilen belgeler oluşturulabilir.

Aşağıdaki örnekte, imzalayan, telefon numarası alanının üzerindeki kutuyu işaretlediğinde alanı görebilir. Bu örnekte, alternatif telefon numarası isteme gibi bir durum ele alınıyor.

Kutu işaretlenmediğinde, imzalayan kişinin etkileşim kurabileceği alan olmaz. İmzalayan kutuyu işaretlediğinde, telefon numarası alanı görünür ve imzalayan alternatif numarayı girebilir.

Ek bilgilere Koşullar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Değer

Bir metin alanının varsayılan değeri etiket ile belirtilebilir. Varsayılan değer, imzalayan alanla etkileşim kurmaya başlamadan önce alanda görünecek olan metindir. Varsayılan metin, girilmesi istenen bilgileri imzalayan bildirerek kişiyi yönlendirmek için kullanılır.

İmzalayan kişi belgeye eriştiğinde, alandaki metni görür ve kendi bilgilerini görmek için bu metnin üzerine yazabilir.

Not:

İmzalayan alandaki bilgileri değiştirmediği takdirde, belge varsayılan metinle tamamlanır. Bu tip bir durumda, zorunlu alan için bayrak işareti konur ve imzalayanın varsayılan metni bırakmasına izin verilir.

Araç İpuçları

Varsayılan metinlere benzeyen Araç İpuçları, formda açık şekilde belirtilmemişse imzalayana hangi bilgileri istediğinizi bildirir.

Varsayılan metinlerle arasındaki fark, araç ipuçlarının imzalayan fareyi alanın üzerine getirdiğinde görünmesidir.

İmzalayan imlecini bu alanın üzerine getirdiğinde etikette ayarladığınız araç ipucunu görecektir.

Alan Maskeleme

Kredi kartı veya hesap numarası gibi hassas bilgilerin alındığı alanlar için mutlaka maskeleme özelliğinin kullanılmasını öneriyoruz.

Bu şekilde, alana girilen tüm veriler yıldız işaretiyle gösterilir.

İmzalayan gereken bilgileri girerken hata olasılığına karşı içerik yine de görünür.

İmzalayan alanın dışını tıklattığında, girilen bilgilerin yerini yıldız işaretleri alır. Bu yıldız işaretleri tamamlanıp biten belgede de görünür.

Not:

Maskelenen verileri almak için belgeyi gönderen kişinin Yönet sayfasını kullanarak veya bir Rapor çalıştırarak form verilerini dışa aktarması gerekir.

Diğer Nesneler

Metin etiketlerini kullanarak metin alanları dışında başka nesneler de oluşturabilirsiniz. Sürüklenip bırakılabilir ortamla kullanılabilen tüm alanlar metin etiketleri kullanılarak oluşturulabilir.

Onay Kutusu

Onay Kutuları, "geçerli olan tüm seçeneklerin işaretlendiği" durumlarda kullanılır. Onay Kutuları, varsayılan olarak standart, zorunlu veya işaretli olarak belirlenebilir.

Not:

Onay kutuları alan kopyalamasını kullanabilir; bu nedenle her onay kutusuna benzersiz bir ad vermeye dikkat edilmelidir.

Radyo Düğmeleri

Radyo düğmeleri, "sadece bir seçeneğin işaretlendiği" durumlarda kullanılmalıdır. Radyo düğmelerinin en az iki seçenek içermesi ve aynı ad verilerek gruplanması gereklidir. Asıl seçenek, ":radio" sözcüğünden sonra parantez içinde ayarlanır.

Açılır Menüler

Açılır menüler, imzalayan için aralarından seçim yapabileceği bir seçenekler listesi sunar. İmzalayan kişi açılır menüden sadece tek bir seçeneği işaretleyebilir.

Ek Alanları

Not:

Ek alanları, sadece Enterprise ve Global düzeyindeki hizmetlerde geçerlidir.

Ek alanları, imzalayanın işleme dosya eklemesini sağlar. Bu dosya, tamamlanan belgenin sonuna iliştirilir. Etiketin ":label" özelliği, alana, varsayılan metin gibi bilgilendirici metin girmenizi sağlar.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın