Kasım 2015 Sürümü Eğitimleri

Hibrit yönlendirme işlevini kullanma

Dosya gönderen kişiler artık karma hibrit yönlendirme özelliğini kullanarak alıcılardan paralel olarak, sırayla veya her iki şekilde de imzalamalarını veya onaylamalarını isteyebilirler. Bu eğitimde, bu işlemlere yönelik bilgiler verilmektedir.

Delege eden görevini kullanma

Bir sözleşmeyi, imzalama veya onaylama işlerini delege edebilecek belirli bir delege eden kişiye gönderme hakkında bilgi edinin. Bu özelliği, sözleşmeyi imzalayacak veya onaylayacak kişinin e-posta adresini bilmediğiniz veya bir temsilci ya da aracıyla sözleşme göndermeniz gereken durumlarda kullanın. 

Gönderilen sözleşmeyi değiştirme

İmza için gönderilen bir sözleşmeyi değiştirme hakkında bilgi edinin.

Yöneticiler için eğitim: İş Akışı Tasarımcısı: Tur

İş Akışı Tasarımcısı'nı kullanan Adobe Sign Yöneticileri, belirli kurumsal gereksinimlerine göre imzalama prosedürlerine uygun iş akışı şablonları oluşturur ve yönetir.

Bu eğitimde, İş Akışı Tasarımcısı arabirimi ve özelliklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verilmektedir.

 

Yöneticiler için eğitim: Yöneticiler için ileri düzey paylaşım

İleri düzey paylaşım ile yöneticiler ve kullanıcılar gönderme, değiştirme ve görüntüleme izinlerini başka bir kullanıcı veya kullanıcılara delege edebilir.  

Bu eğitimde, Yöneticiler için hesap paylaşım ayarlarını düzenleme ve kullanıcı hesaplarını paylaşma, izinleri değiştirme ve paylaşılanları iptal etme hakkında bilgiler verilmektedir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın