Верхні та нижні колонтитули й нумерація Bates

Acrobat дозволяє додавати верхній та нижній колонтитули по всьому документу PDF. Верхні та нижні колонтитули можуть містити дату, автоматичну нумерацію сторінок, нумерацію Bates для юридичних документів або ж заголовок та ім'я автора. Ви можете додавати верхні та нижні колонтитули до одного чи кількох документів PDF, навіть до PDF-компонентів у портфоліо.

Можна змінювати колонтитули по всьому PDF-файлу. Наприклад, ви можете додати верхній колонтитул, що відображатиме номер сторінки у правому куті непарних сторінок, та інший верхній колонтитул, що відображатиме номер сторінки у лівому куті парних сторінок. Додаючи нумерацію Bates, можна вказувати кількість цифр, початковий номер, а також префікс і суфікс, який слід додати до кожного номера Bates.

Ви можете задавати та зберігати власні колонтитули для пізнішого використання, або ж просто вставити їх і полишити, як є. Після застосування колонтитулів. ви можете редагувати, замінювати та видаляти їх з PDF-файлу. Ви також можете попередньо переглядати колонтитули перед їх застосуванням, та налаштовувати поля колонтитулів таким чином. щоб вони не накладалися на вміст сторінки.

Додавання верхніх і нижніх колонтитулів у відкритому документі

 1. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Додати колонтитули».

 2. За необхідності вкажіть необхідні параметри шрифту і полів.

  Властивості тексту застосовуються до всіх елементів колонтитулів, які є частиною цього опису параметра. Ви не маєте змоги застосовувати різні параметри до окремих текстових полів колонтитулів в одному сеансі в діалоговому вікні «Додати колонтитули».

  Примітка.

  Щоб запобігти перекриванню, натисніть кнопку «Параметри вигляду» та виберіть «Зменшити документ, щоб запобігти перезапису тексту та графіки документа». Щоб запобігти зміні розміру чи положення під час друку PDF у великому форматі, виберіть «Залишити положення і розмір тексту заголовка/нижнього колонтитулу сталим під час роздруку на сторінках різного розміру».

 3. Уведіть текст у текстові поля колонтитулів. Щоб вставити номери сторінок або поточну дату, клацніть поле та натисніть відповідні кнопки. Щоб вибрати форматування для автоматичних записів, натисніть «Номер сторінки та формат дати».

  Примітка.

  Можна поєднувати текст з датами та номерами сторінок. Можна також додати кілька рядків тексту.

 4. Щоб вказати сторінки, де слід розмістити колонтитули, натисніть «Параметри діапазону сторінок...». Потім вкажіть діапазон сторінок і виберіть за необхідності параметр «Скорочений набір символів».

 5. Перевірте результати в області попереднього перегляду, використовуючи опцію «Переглянути сторінку», щоб побачити різні сторінки документа PDF.

 6. (Необов'язково) Щоб зберегти ці параметри колонтитулів для подальшого використання, клацніть «Зберегти параметри» вгорі діалогового вікна.

 7. (Необов'язково) Щоб застосувати ті ж самі параметри до додаткових PDF-файлів, натисніть «Застосувати до декількох». Натисніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» або «Додати відкриті файли» та виберіть файли. Потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу, після чого натисніть кнопку «ОК».

Додавання верхніх і нижніх колонтитулів без відкритого документа (лише у Windows)

 1. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Додати колонтитули».

 2. У діалоговому вікні клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли.

  Примітка.

  Додавати файли або теки можна також шляхом перетягування їх у діалогове вікно.

 3. Додаючи колонтитули з відкритим документом, дотримуйтесь етапів від 2 по 6. Після завершення налаштування колонтитулів клацніть «ОК».

 4. У діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть параметри папки та імені файлу і клацніть «».

Додавання верхніх і нижніх колонтитулів до PDF-компонентів у портфоліо PDF

 1. Виберіть один чи декілька PDF-компонентів у портфоліо PDF.
 2. Додаючи колонтитули з відкритим документом, дотримуйтесь цих етапів.

Оновлення колонтитулів

Оновлення застосовується до останніх доданих наборів колонтитулів.

 1. Відкрийте окремий PDF-файл.

 2. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Оновлення».

 3. Змініть параметри належним чином.
 1. Відкрийте окремий PDF-файл або виберіть один PDF-компонент у портфоліо PDF.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Додати колонтитули», а потім у повідомленні, яке відобразиться, клацніть елемент «Додати новий».

  Попередній перегляд відображає всі існуючі колонтитули.

 3. Наберіть текст у текстових полях верхнього та нижнього колонтитулів, щоб додати більше колонтитулів. Під час набору попередній перегляд оновлює вигляд повних колонтитулів на сторінці.
 4. Виберіть нові параметри форматування, як описано вище, не забуваючи оновлювати вікно попереднього перегляду.

Заміна всіх колонтитулів

 1. Відкрийте окремий PDF-файл.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Додати колонтитули», а потім у повідомленні, яке відобразиться, клацніть елемент «Замінити існуючий».

 3. Задайте необхідні параметри.

Примітка.

Ця дія стосується лише колонтитулів, доданих в Acrobat 7.0 або пізнішої версії.

Усунення всіх колонтитулів

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Відкрийте окремий PDF-файл або виберіть один PDF-компонент у портфоліо PDF. Потім виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Видалити...».
  • Щоб видалити колонтитули з декількох PDF-файлів, закрийте всі документи та виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Колонтитули» > «Видалити...». У діалоговому вікні клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли. Натисніть «ОК», потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу.

Примітка.

Ця дія стосується лише колонтитулів, доданих в Acrobat 7.0 або пізнішої версії.

Нумерування Bates – це метод індексації юридичних документів для їх легкого пошуку та ідентифікації. Кожна сторінка кожного документа містить унікальний номер Bates, який, крім того, відображає її зв’язок із іншими документами з нумерацією Bates. Номери Bates відображаються на сторінках кожного документа PDF в пакеті як колонтитули.

Ідентифікатор Bates вважається номером, але може містити алфавітно-цифровий префікс або суфікс. Префікс та суфікс можуть полегшити розпізнання суті файлів.

Примітка.

Нумерація Bates недоступна для захищених та зашифрованих файлів і деяких форм.

Відео про нумерацію Bates у портфоліо PDF доступне за адресою blogs.adobe.com/acrolaw.

Додавання нумерації Bates

Під час перетворення документів для нумерації Bates, ви можете додавати документи PDF, портфоліо PDF та будь-які інші файли, які можуть бути перетворені на PDF. У цьому процесі файли в інших форматах перетворюються на PDF-файл, після чого до нього додаються номери Bates. Якщо ви додаєте нумерування Bates до портфоліо PDF, всі файли портфоліо PDF не в форматі PDF будуть замінені перетвореними та пронумерованими PDF-файлами.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Нумерація Bates» > «Додати нумерацію Bates».

 2. У діалоговому вікні «Нумерування Bates» натисніть «Додати файли» та оберіть «Додати файли», «Додати теки» або «Додати відкриті файли». Потім виберіть файли або теку.

  Примітка.

  Якщо вибирається тека, що містить файли, непідтримувані програмою Acrobat для PDF-перетворення, ці файли не додаються.

  Якщо деякі файли захищено паролем, з'явиться одне або кілька повідомлень, у яких потрібно буде ввести пароль.

 3. Якщо необхідно, виконайте одну з наступних дій у списку файлів:
  • Щоб змінити порядок, у якому присвоюються номери Bates, виберіть файл, потім перетягніть його або клацніть «Змістити вгору» чи «Змістити вниз».
  • Щоб сортувати список, клацніть ім'я стовпця. Клацніть знову, щоб сортувати у протилежному порядку.
 4. Щоб указати цільову теку для файлів виводу та параметри імені файлу, клацніть «Параметри виводу». Задайте необхідні параметри та натисніть «ОК».

 5. Після додавання та упорядкування файлів належним чином клацніть «ОК». Потім у діалоговому вікні «Додати колонтитули» клацніть у відповідному полі, де потрібно вставити номер.

 6. Клацніть «Вставити номер Bates». Потім уведіть наступне:

  • У полі «Кількість цифр» задайте кількість цифр для номера Bates; допускається будь-яке число від 6 до 15. Номер за замовчуванням — 6, що створює такі номери Bates, як 000001, 000002 і т.д.
  • У полі «Початковий номер» уведіть номер, який буде присвоєно першому файлу PDF у списку. Значення за замовчуванням — 1.
  • У полі «Префікс» уведіть текст, що з'являтиметься перед номером Bates.
  • У полі «Суфікс» уведіть текст, що відображатиметься після номера Bates.

  Примітка.

  У випадку із судовими справами, які містять велику кількість сторінок, уведіть у полі «Кількість цифр» більше значення. Не використовуйте символ # у текстових полях «Префікс» та «Суфікс».

 7. Натисніть «» та внесіть усі інші зміни параметрів, як і у випадку з будь-якими іншими колонтитулами.

Додавання документів у серію документів із нумерацією Bates

Перед тим, як почати, впевніться, що вам відомий останній номер Bates у серії.

 1. Дотримуйтесь етапів процесу, описаних у попередній темі, щоб розпочати нумерацію Bates, вибираючи файли для додавання до серії.

 2. Після клацання «Вставити номер Bates» уведіть порядковий номер у серії в поле «Початковий номер». Уведіть текст у поля «Суфікс» та «Префікс», що співпадатиме з іншими елементами серії.

 3. Після завершення зміни параметрів клацніть «».

Пошук PDF із нумерацією Bates

 1. Виберіть «Правка»·> «Розширений пошук».
 2. Уведіть увесь номер Bates або його частину як слово чи фразу для пошуку.

  Наприклад, якщо ви хочете знайти окремий документ і знаєте його номер Bates, уведіть повний номер як текст для пошуку. Якщо потрібно знайти будь-які документи в серії Bates, уведіть точну частину серії Bates, наприклад, префікс або суфікс.

 3. У групі «Де шукати?» виберіть «Усі PDF-документи».

 4. Клацніть «Знайти місце» і вкажіть розташування.

 5. Клацніть «Пошук».

Примітка.

Щоб виконати пошук документів PDF із нумерацією Bates у портфоліо PDF, відкрийте портфоліо PDF і введіть усі номери Bates або їх частину в полі пошуку на панелі інструментів PDF-портфоліо.

Усунення нумерації Bates

 1. У програмі Acrobat виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Нумерування Bates» > «Видалити».

 2. У діалоговому вікні клацніть «Додати файли» та оберіть «Додати файли» або «Додати відкриті файли». Потім виберіть файли.
 3. Натисніть «OК».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності