Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Інструкції, наведені в цьому документі, стосуються ВИКЛЮЧНО Acrobat XI. Докладні відомості з додавання водяних знаків в Acrobat DC див. тут. Інструкції з додавання водяних знаків до PDF-файлів програмними засобами див. тут.

Водяний знак – це текст або зображення, яке з’являється або напроти вмісту документа, або під ним, аналогічно до штампа. Наприклад, можна застосувати водяний знак «Конфіденційно» до сторінок із важливою інформацією. До одного або кількох PDF-файлів можна додати декілька водяних знаків, але кожний водяний знак потрібно додавати окремо. Ви можете вказати сторінку або діапазон сторінок, де з’являтиметься водяний знак.

Примітка.

На відміну від штампа водяний знак інтегровано у сторінки PDF-файлу в якості зафіксованого елемента. Штамп є одним із типів PDF-коментаря, який може відкрити користувач, що читає PDF, для відображення текстової анотації, переміщення, зміни або видалення.

Додавання водяного знака
До і після додавання водяного знаку

Додавання або заміна водяних знаків, якщо відкрито документ

 1. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Водяний знак» > «Додати водяний знак...».
 2. (Необов'язково.) Щоб застосувати водяний знак вибірково до окремих сторінок, клацніть «Параметри діапазону сторінок». Потім укажіть діапазон сторінок та оберіть, якщо необхідно, параметр «Скорочений набір символів».
 3. Вкажіть водяний знак:
  • Щоб повторно використати водяний знак та його параметри, збережені в останньому сеансі, виберіть його в меню «Збережені параметри».

  • Щоб створити водяний знак тексту, виберіть «Текст» та в полі уведіть текст. Скорегуйте належним чином параметри форматування тексту.

  • Щоб використати зображення як водяний знак, виберіть «Файл». Потім клацніть «Перегляд» та виберіть файл із зображенням. Якщо файл має декілька сторінок із зображеннями, вкажіть необхідний «Номер сторінки».

  Примітка.

  Як водяні знаки можуть використовуватися лише файли форматів PDF, JPEG та BMP.

 4. Щоб змінити розмір водяного знака, виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Щоб змінити розмір водяного знаку відповідно до розміру вихідного файлу із зображенням, уведіть відсоткове відношення в полі параметра «Абсолютний масштаб» (в області «Джерело» діалогового вікна).

  • Щоб змінити розмір водяного знака відповідно до розмірів сторінки PDF-файлу, введіть відсоткове відношення в полі параметра «Масштабувати відносно цільової сторінки» (в області «Вигляд» діалогового вікна).

 5. За необхідності відкоригуйте вигляд та розташування водяного знака.
 6. (Необов'язково.) Клацніть «Параметри вигляду» та вкажіть такі параметри:
  • Щоб задати появу водяного знака, виділіть поля або зніміть виділення із полів «Показувати під час друку» та «Показувати під час відображення на екрані».

  • Щоб контролювати зміни сторінок зі змінним розміром у PDF-файлі, виділіть поле або зніміть виділення з поля «Залишити положення і розмір тексту водяного знака сталим під час друку на сторінках різного розміру».

 7. (Необов'язково.) Щоб застосувати ті ж самі параметри до додаткових PDF-файлів, натисніть «Застосувати до декількох». Клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» або «Додати відкриті файли» та виберіть файли. Потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу, після чого натисніть кнопку «OK».

Додавання і заміна водяних знаків, якщо документ не відкрито (лише для Windows)

 1. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Водяний знак» > «Додати водяний знак...».
 2. У діалоговому вікні натисніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли.

  Примітка.

  Додавати файли або папки можна також шляхом перетягування їх у діалогове вікно.

 3. Клацніть «OK», щоб закрити діалогове вікно «Додати водяний знак».
 4. Дотримуйтесь етапів з 2 по 6 для додавання або заміни водяного знака з відкритим документом. Після завершення налаштування водяного знака клацніть «OK».
 5. У діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу та клацніть «OK».

Додавання або заміна водяного знаку у PDF-компоненті у портфоліо PDF

 1. Виберіть один чи декілька PDF-компонентів у портфоліо PDF.
 2. Дотримуйтесь цих етапів для додавання або заміни водяного знака з відкритим документом.

Оновлення водяного знака

 1. Відкрийте окремий PDF-файл.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Водяний знак» > «Оновлення...».
 3. Внесіть зміни у водяний знак і натисніть кнопку OK.

Примітка.

Якщо у вас є кілька знаків у PDF, дана процедура оновить лише перший водяний знак, який ви додали, і скасує всі інші водяні знаки. Якщо ви передумаєте оновлювати водяні знаки після завершення процесу, негайно виберіть «Редагувати» > «Скасувати водяний знак».

Видалення водяних знаків

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Відкрийте окремий PDF або виберіть один чи більше PDF-компонентів у портфоліо PDF. Потім виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Водяний знак» > «Видалити».

  • Щоб видалити водяні знаки з декількох PDF-файлів, закрийте всі PDF-файли та виберіть «Інструменти» > «Сторінки» > «Водяний знак» > «Видалити...». У діалоговому вікні, що з'явилося, клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли. Натисніть «OK», потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності