Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Про перетворення кольорів

Під час відображення на моніторі або надсилання на друк часто здійснюється перетворення кольорів. Перетворення необхідне в тих випадках, коли не збігаються колірні моделі (наприклад, якщо колір CMYK відображається на моніторі RGB або документ, який містить зображення в колірному просторі RGB, надсилається на друк).

Для визначення потрібних перетворень кольорів (у разі їх наявності; наприклад, RGB у CMYK) в Acrobat використовуються вихідні колірні простори об’єктів, які містяться в PDF-файлах. Для керування зовнішнім виглядом кольору в зображеннях та об’єктах, що містять вбудовані профілі кольорів, Acrobat використовує інформацію з профілю. Для керування кольорами у файлах, сумісних із сімейством стандартів PDF/X, використовується метод виведення. Однак невпорядковані кольори не використовують профілів, отже профіль потрібно тимчасово використати для перетворення. Профілі перетворення кольорів можна знайти на панелі «Керування кольором» діалогового вікна «Параметри». Серед інших тут є профілі, які відповідають місцевим умовам друку.

Опис діалогового вікна «Перетворити кольори»

Якщо ви виводите свій PDF-файл на професійний високоякісний пристрій або включаєте його в робочий процес підготовки перед друком, ви можете перетворювати колірні об’єкти на CMYK або інший колірний простір. На відміну від інших функцій Acrobat, які тимчасово перетворюють кольори під час друку або перегляду, функція «Перетворити кольори» змінює значення кольорів у документі. Діалогове вікно «Перетворити кольори» дає змогу перетворити кольори на окремій сторінці або в усьому документі.

Примітка.

У діалоговому вікні «Перетворити кольори» здійснюється перетворення всіх кольорів документа або визначених типів об'єктів на необхідний колірний простір. Для перетворення кольорів лише виділених об’єктів скористайтеся інструментом «Редагувати об’єкт».

Діалогове вікно «Перетворити кольори»
Діалогове вікно «Перетворити кольори»

A. Атрибути перетворення B. Кольори документа 

Відкриття діалогового вікна «Перетворити кольори»

 1. Виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Перетворити кольори».

Перетворення кольорів в інший простір

Залежно від вибраних колірних просторів, перетворення кольорів зберігає, перетворює або відображає значення кольорів із вихідного простору в кінцевому заданому просторі за такими правилами:

 • Об’єкти з даними (пристроїв) без тегів перетворюються на простір призначення з використанням профілів робочого простору як джерела. Це перетворення застосовується до всіх просторів без тегів, RGB, CMYK та градацій сірого, як для самостійних, так і для альтернативних значень для плашкових кольорів.

 • Для об’єктів, кольори яких задані в колірних просторах, залежних від пристрою виводу (CalGray, CalRGB або Lab), можна задати збереження або перетворення кольорів. Якщо вони перетворені, Acrobat використовує інформацію про об’єкт, яка не залежить від пристрою.

 • Об’єкти, встановлені в плашкових кольорах, можна зберегти, перетворити або відобразити в будь-якій іншій фарбі, що є в документі. Об’єкти включають колірні простори Separation, DeviceN та NChannel. Плашкові кольори можна також відобразити на колірний простір CMYK, якщо модель тріадного кольору у просторі призначення задана як CMYK. Плашкові кольори, перетворені на інші фарби, можна переглянути в діалоговому вікні «Перегляд кольороподілу».

Примітка.

Для перетворення певних плашкових форм використовуйте «Менеджер фарб» у комбінації з інструментом «Перетворити кольори». Щоб перетворити лише певні плашкові форми на тріадні, перетворіть їх на тріадні в менеджері фарб. В іншому випадку, якщо ви вибрали тип кольору «Плашковий колір», перетворюватися на тріадні будуть усі плашкові кольори в документі.

Перетворення кольорів у документі

 1. У діалоговому вікні перетворення кольорів виберіть команду перетворення. Якщо список не містить наявних команд, клацніть «Додати» для додавання команди перетворення за замовчуванням.
 2. Виберіть команду перетворення, яку потрібно редагувати, а потім – параметр із меню «Критерії збігу».

  Тип об’єкта

  Вказує, чи необхідно перетворювати кольори всіх об’єктів або певного типу об’єкта в межах документа.

  Тип кольору

  Вказує колірний простір об’єкта, який потрібно перетворити.

  Розмір тексту

  Вказує мінімальний та максимальний розміри тексту для текстових об’єктів, які потрібно перетворити.

 3. Виберіть одну з доступних команд перетворення.

  Зберегти

  Під час виводу документа об’єкти залишаються в тому самому колірному просторі.

  Перетворити на профіль

  Перетворення колірних об’єктів у колірний простір відсилання за допомогою звичайного профілю ICC, який відповідає пристрою виводу.

  Прибрати калібровку

  Видаляє вбудовані профілі з відповідних об’єктів.

 4. Вкажіть профіль перетворення.
 5. Виберіть метод візуалізації для використання в перетворенні. За замовчуванням встановлено параметр «Використовувати метод документа». Якщо вибрати будь-який з інших методів, під час перетворення він буде переважати над методом документа.
 6. Виберіть «Вбудувати», щоб вбудувати профіль. Вибір параметра «Вбудувати» забезпечує додання тегів до всіх об’єктів із вибраним профілем перетворення. Наприклад, документ містить п’ять об’єктів: один у градаціях сірого та по два з кольорами в колірних просторах RGB і CMYK. У такій ситуації для кожного колірного простору можна вбудувати свій окремий колірний профіль для калібрування кольорів, тобто всього знадобиться три профілі. Це може бути корисним, якщо керування кольорами у PDF-документах здійснюється за допомогою RIP або якщо ці документи використовуються спільно з іншими користувачами.
 7. Виберіть «Перетворити кольори на метод виводу» та зазначте профіль методу виведення, який має використовуватись замість поточного методу виведення документа. У методі виводу задаються характеристики відтворення кольорів на можливому пристрої виводу або визначається виробниче середовище, в якому буде друкуватися документ. Цей варіант недоступний, якщо в документі немає методу виведення. (У PDF, несумісних зі стандартами, такими як PDF/X чи PDf/A, часто не вистачає методу виведення.)
 8. Укажіть сторінки, на яких потрібно виконати перетворення.
 9. Виберіть будь-які додаткові параметри перетворення.

  Залишити чорне

  Зберігає всі чорні об’єкти, намальовані у CMYK, RGB чи градаціях сірого під час перетворення. Цей параметр запобігає перетворенню чорного кольору RGB у насичений чорний під час перетворення в CMYK.

  Перетворити сірий на чорний CMYK

  Перетворює сірий колір пристрою на CMYK.

  Зберегти основні кольори CMYK

  Під час перетворення кольорів з метою підготовки документів CMYK для іншого цільового профілю друку зберігаються основні кольори CMYK. Для кольорів лише з одним пігментом Acrobat використовує цей пігмент. Для кольорів з декількома пігментами Acrobat знаходить колір з найменшою відмінністю.

 10. Клацніть пункт «Кольори документа» для перегляду списку кольорових просторів та плашкових кольорів у документі.
 11. Клацніть пункт «Менеджер фарб» для визначення параметрів фарб та створення для них псевдоніма. Якщо у менеджері фарб визначено псевдонім, він відображається поряд із кнопкою «Менеджер фарб» у діалоговому вікні «Перетворити кольори».
 12. Виберіть команду зі списку «Команди перетворення» та за допомогою кнопок «Перемістити вгору» та «Перемістити донизу» змініть послідовність перетворення.
 13. Для створення стилю на основі власних параметрів натисніть кнопку «Зберегти команди». Пізніше параметри можна імпортувати, натиснувши кнопку «Завантажити команди».

Перетворення кольорів об’єктів

Якщо певні об’єкти в PDF-файлі не відповідають колірному простору документа, для їх виправлення можна скористатись інструментом «Редагувати об’єкт» . Інструмент «Редагувати об’єкт» може змінювати колірний простір вибраних об’єктів. Наприклад, якщо ви розміщуєте зображення RGB у документ CMYK, використовуйте цей інструмент, щоб змінювати лише зображення RGB, не впливаючи на інші кольори PDF-документа. Можна вбудувати профіль в об’єкт.

Примітка.

Інструмент «Редагувати об’єкт» не дає змоги змінити метод виведення, тому що цей метод стосується всього документа.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Редагувати об’єкт».
 2. Виділіть зображення, які потрібно перетворити.

  Примітка.

  Якщо у вас виникли проблеми з виділенням об’єкта, спробуйте скористатися вкладкою «Вміст» («Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Вміст»). На вкладці «Вміст» перераховано всі елементи PDF у тому порядку, в якому вони відображаються на сторінці.  

 3. Клацніть виділення правою кнопкою миші та виберіть пункт «Властивості».
 4. Клацніть по вкладці Колір.
 5. У меню «Перетворити на» виберіть профіль для визначення нового кольорового простору об’єкта. Поточний колірний простір окремого об’єкта (або ідентичні колірні простори кількох об’єктів) з’являється у верхній частині вкладки Колір як довідковий. Різні колірні простори для кількох об’єктів не відображаються.
 6. У меню «Метод візуалізації» виберіть метод перетворення, що підходить об’єктові.
 7. (За потребою) Виберіть будь-які з наведених далі параметрів перетворення:

  Вбудувати профіль

  Вбудовує колір профілю в об’єкт.

  Залишити чорне

  Зберігає всі чорні об’єкти, намальовані у CMYK, RGB чи градаціях сірого під час перетворення. Цей параметр запобігає перетворенню чорного кольору RGB у насичений чорний під час перетворення в CMYK.

  Перетворити сірий на чорний CMYK

  Перетворює сірий колір пристрою на CMYK.

  Зберегти основні кольори CMYK

  Під час перетворення кольорів з метою підготовки документів CMYK для іншого цільового профілю друку зберігаються основні кольори CMYK. Для кольорів лише з одним пігментом Acrobat використовує цей пігмент. Для кольорів з декількома пігментами Acrobat знаходить колір з найменшою відмінністю.

 8. Клацніть «Перетворити кольори».

Видалення вбудованих профілів з окремих об’єктів

Можна вилучити вбудовані профілі кольорів із зображень та інших об’єктів у PDF. Якщо немає вбудованого профілю, Acrobat використовує профіль робочого простору об’єкта для визначення способу обробки вигляду кольору.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Редагувати об’єкт», а потім виділіть об’єкти, які потрібно перетворити.
 2. Клацніть виділення правою кнопкою миші та виберіть пункт «Властивості».
 3. Клацніть по вкладці Колір.
 4. Клацніть «Прибрати калібрування кольорів».

Опис менеджера фарб

Менеджер фарб забезпечує контроль над фарбами під час виводу. Зміни, які здійснюються за допомогою менеджера фарб, впливають на вивід, а не на визначення кольорів у документі.

Параметри менеджера фарб особливо корисні для постачальників послуг друку. Наприклад, якщо завдання з обробки містить плашковий колір, постачальник послуг друку може відкрити документ і змінити плашковий колір на еквівалентний тріадний колір CMYK. Якщо документ містить два однакових плашкових кольори, коли потрібен тільки один, або якщо один колір має два різних імені, постачальник послуг може перетворити два псевдоніми в один.

У процесі трепінгу менеджер фарб дає змогу задавати щільність фарб, а також виправляти кількість і послідовність нанесення фарб.

Примітка.

У програмах InDesign і Acrobat використовується однакова технологія керування фарбами. Однак, тільки InDesign має параметр «Стандартні значення Lab для плашкових кольорів».

Менеджер фарб
Менеджер фарб

A. Тріадна фарба B. Згладжена плашкова фарба C. Плашкова фарба 

Відкриття менеджера фарб у програмі Acrobat

Виконайте·одну·з наведених нижче дій.

 • Виберіть команди меню «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Менеджер фарб».
 • Виберіть «Файл» > «Друк», а потім клацніть елемент «Розширене». На панелі «Вивід» діалогового вікна «Розширене» клацніть елемент « Менеджер фарб».
 • Виберіть «Файл» > «Зберегти у іншому форматі» > «Інші параметри» > «Encapsulated PostScript» або «PostScript». Клацніть пункт «Параметри», а потім виберіть елемент «Менеджер фарб».

Розділення плашкових кольорів як тріадних

Менеджер фарб дає змогу перетворити плашкові кольори на тріадні. Після цього перетворення колір наноситься не на одну форму, а окремо друкується кожна його складова. Перетворення плашкового кольору може виявитися корисним, якщо до документа з тріадними кольорами випадково доданий плашковий колір, або якщо документ містить недоцільно велику для друку кількість плашкових кольорів.

 1. Виконайте в менеджері фарб одну з таких дій:
  • Щоб розділити окремі плашкові кольори, клацніть значок у вигляді чорнильниці ліворуч від плашкового кольору або плашкового кольору із псевдонімом. З’явиться значок тріадного кольору. Щоб знову змінити цей колір на плашковий, повторно натисніть цей значок.

  • Щоб розділити всі плашкові кольори, оберіть «Перетворити усі плашкові кольори на тріадні». Значки ліворуч від плашкових кольорів зміняться на значки тріадних кольорів. Щоб відновити плашкові кольори, зніміть прапорець «Перетворити усі плашкові кольори на тріадні».

  Примітка.

  Установлення прапорця «Перетворити усі плашкові кольори на тріадні» призводить до скасування всіх псевдонімів фарб, заданих у менеджері фарб, а також може вплинути на параметри трепінгу документа.

 2. (Лише InDesign.) Щоб використовувати замість описів CMYK плашкові кольори Lab, установіть прапорець «Стандартні значення Lab для плашкових кольорів».

Створення псевдоніма фарби для плашкового кольору

Створивши псевдонім, плашковий колір можна відобразити на інший плашковий або на тріадний колір. Псевдонім може стати в пригоді, якщо документ містить два близьких плашкових кольори, а потрібен лише один, або якщо в документі забагато плашкових кольорів. Вплив наявності псевдонімів фарб можна переглянути на роздруківці або на екрані в режимі «Перегляд накладання кольорів».

 1. Виберіть у менеджері фарб плашкову фарбу, для якої потрібно створити псевдонім.
 2. Виберіть параметр у меню «Псевдонім фарби». Тип значка фарби та опис фарби зміняться відповідним чином.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності