Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Ви можете сортувати файли та здійснювати їх попередній перегляд у портфоліо PDF, так само як відкривати, редагувати та зберігати файли-компоненти у їхніх власних програмах. Деякі типи файлів вимагають встановлення власних програм на вашому комп’ютері.

Перегляд файлів у вигляді списку

У режимі «Перегляд» натисніть кнопку «Файли» на панелі інструментів PDF-портфоліо. Щоб сортувати відомості про файли в порядку зростання або зменшення, клацніть назву стовпчика. Клацніть її вдруге, щоб змінити порядок на зворотний.

Редагування відомостей про файли в списку (Acrobat Pro)

 1. У режимі «Правка» клацніть панель «Подробиці».
 2. У розділі «Стовпчики для відображення» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб показати або приховати стовпчик у списку, установіть відповідний прапорець.

  • Щоб додати стовпець, введіть його назву в полі «Додати стовпець», виберіть тип даних у меню, а потім натисніть кнопку «Додати» .

  • Щоб видалити необов’язкові стовпчики, утримуйте вказівник над назвою стовпчика, доки не відобразиться кнопка  (Видалити), а потім натисніть цю кнопку. Не можна видалити обов’язкові стовпчики, наприклад «Ім’я», «Опис», «Розмір» тощо.

  • Щоб змінити порядок елементів у стовпчику, виділіть його та натисніть стрілку вгору чи вниз. Можна також перетягнути стовпчик у списку файлів ліворуч.

  • Відомості про зміну порядку файлів див. у розділі Сортування, фільтрація та зміна порядку файлів або папок.

  • Щоб додати або змінити інформацію в стовпчику, відобразіть стовпчик, а потім введіть інформацію в області перегляду файлів ліворуч. Наприклад, щоб додати описову інформацію про файл, відобразіть стовпчик «Опис», а потім введіть інформацію в поле.


  Примітка.

  Якщо стовпчик, який потрібно відредагувати, не відображається ліворуч, змініть його порядок. Виберіть стовпчик праворуч і натисніть стрілку вгору.

Додавання файлів і папок до PDF-портфоліо (Acrobat Standard)

Додавати файли та папки до наявного PDF-портфоліо можна в режимі «Макет (перегляд)» або «Файли».

 1. Клацніть правою кнопкою миші у вікні «Портфоліо PDF» і виберіть пункт «Редагувати портфоліо».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб додати папку, клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду «Створити папку».

  • Щоб додати файли з комп'ютера, перетягніть будь-які файли або папки до робочого середовища PDF-портфоліо або на папку.

  • Щоб перемістити файли до іншої папки, перетягніть їх.

Примітка.

Для найкращої продуктивності загальна кількість файлів-компонентів не має перевищувати 15, а загальний розмір усіх файлів-компонентів не має перевищувати 50 МБ.

Видалення файлів та папок із PDF-портфоліо (Acrobat Standard)

Якщо ви видаляєте папку, усі файли в ній також видаляються з PDF-портфоліо.

 1. У режимі «Правка» виберіть один або кілька файлів або папок у PDF-портфоліо та натисніть кнопку «Видалити». Або ж клацніть на картці значок «Видалити файл» за його наявності.

Сортування, фільтрування та зміна порядку файлів або папок (Acrobat Pro)

За замовчуванням файли-компоненти впорядковуються та сортуються в алфавітному порядку за іменами файлів. Файли будуть відображатися та друкуватися в цьому порядку.

Можна змінювати або персоналізувати порядок відображення файлів. Однак файли завжди друкуються в алфавітному порядку.

Примітка.

Зміна порядку файлів після сортування в режимі «Перегляд» зберігається лише впродовж поточного сеансу. Коли ви наступного разу відкриєте портфоліо PDF, воно знову відобразиться з початковим порядком сортування.

 1. У режимі «Правка» виконайте одну із наведених нижче дій.
  • Щоб сортувати обов’язкові стовпчики в порядку зростання або зменшення, клацніть заголовок стовпчика. Щоб сортувати необов’язкові стовпчики в порядку зростання або зменшення, клацніть за межами текстового поля заголовку стовпчика. Клацніть вдруге, щоб змінити порядок на зворотний. (Відомості про необов’язкові стовпчики див. у розділі Редагування відомостей про файл у списку.)

  • Щоб виконати сортування за значенням у певному стовпці, виберіть стовпчик у меню початкового сортування на панелі «Подробиці» праворуч.

  • Щоб змінити порядок стовпчиків у списку ліворуч, перетягніть назву стовпчика в інше місце. На панелі «Подробиці» праворуч під стовпчиками для відображення можна також перетягнути назву стовпчика в інше місце. Або скористайтеся стрілкою вгору чи стрілкою вниз.

  • Щоб визначити порядок, в якому файли відображатимуться після відкриття PDF-портфоліо, виберіть назву стовпчика в меню «Початкове сортування» праворуч. Наприклад, щоб відображати файли за датою внесення змін, переконайтеся, що в розділі «Стовпчики для відображення» вибрано параметр «Змінено». Потім виберіть пункт «Змінено» в меню «Початкове сортування». Параметри меню «Початкове сортування» впливають на режими перегляду «Макет» і «Подробиці».

  • Щоб змінити порядок файлів на власний розсуд, перетягніть файли у список ліворуч. Зміна порядку файлів призводить до створення стовпчика «Порядок» у меню «Початкове сортування» праворуч та його автоматичного вибору як початкового сортування.

  Примітка.

  У міні-навігаторі або макеті «Сітка» клацніть панель «Макет», а потім перетягніть файли та папки, щоб отримати потрібний порядок. Міні-навігатор відображається в макетах "Електронна форма", "Лінійно" та "Хвиля".

 2. Збережіть PDF-портфоліо.

  Якщо портфоліо PDF містить файли відповідей форм чи повідомлення Outlook, вміст можна відфільтрувати відповідно до різних критеріїв. Для отримання детальнішої інформації див. ці відеофайли:

Відкриття, редагування та збереження файлів-компонентів

Ви можете відкривати, редагувати та зберігати файл-компонент у його власній програмі, якщо ця програма встановлена на вашому комп’ютері. Будь-які зміни, внесені до файлів-компонентів, не впливають на оригінальні файли за межами портфоліо PDF.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У режимі «Перегляд» клацніть файл правою кнопкою миші або, утримуючи клавішу Ctrl, лівою кнопкою миші та виберіть пункт «Відкрити файл у власній програмі» (якщо це не PDF-файл) або «Відкрити файл» (якщо це PDF-файл).

  • У режимі «Правка» двічі клацніть файл.

  Примітка.

  Файл-компонент відкривається в окремому вікні. Якщо PDF-портфоліо переглядається у браузері, файл відкривається в автономній програмі Acrobat за межами браузера.

 2. Якщо відкриється діалогове вікно підтвердження, виберіть пункт «Відкрити цей файл» або — якщо ви довіряєте цьому формату — «Завжди дозволяти відкривати файли цього типу» та натисніть кнопку «OK».
 3. Відредагуйте файл, якщо потрібно, та збережіть його.

Редагування імен та описів файлів-компонентів у портфоліо PDF

 1. У режимі «Правка» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб відредагувати відображене ім’я файлу компонента, виділіть файл. Потім натисніть у текстовому полі «Відобразити назву, щоб відобразити точку вставлення. Також можна натиснути на картці значок «Показати перегляд інформації»  , щоб відредагувати відображуване ім’я зі зворотного боку картки. (У режимі перегляду «Подробиці» елемент Відобразити назву відображається у вигляді стовпчика.)

  • Щоб відредагувати опис файлу-компонента, клацніть значок «Показати перегляд інформації». Потім клацніть у текстовому полі «Опис», щоб відобразити точку вставлення. (У режимі перегляду «Подробиці» елемент Опис відображається у вигляді стовпчика.)

  • (Acrobat Pro) Щоб змінити або вбудувати шрифт тексту, використовуйте панель «Властивості портфоліо» у нижній частині панелі «Макет». Нові властивості шрифту буде застосовано до всіх текстів у PDF-портфоліо.

Вилучення файлів-компонентів із PDF-портфоліо

Файли-компоненти з вікна PDF-портфоліо можна вилучити або перетягнути на комп’ютер. Вилучення файлу не призводить до його видалення із PDF-портфоліо.

 1. Виконайте одну з таких дій.
  • У режимі «Макет» клацніть значок «Вилучити файл»  у файлі-компоненті.

  • Виберіть один або кілька файлів, а потім перетягніть їх на комп'ютер.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності