Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Відкривати PDF-файли у веб-сторінці можна або безпосередньо з веб-браузера, або з Acrobat, або Reader. Відповідні інструкції для кожного браузера наведені нижче.

Примітка.

У кожному браузері присутні власні налаштування способу відкриття PDF-файлів із веб-сторінки. У програмах Acrobat XI й Adobe Reader XI немає окремого параметра для налаштування способу відкриття PDF-файлів із веб-сторінок. Щоб змінити метод відображення, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій для вашого браузера або зверніться до розділу документації браузера щодо керування зовнішніми модулями чи розширеннями.

Internet Explorer 8 та 9

 1. Відкрийте Internet Explorer і виберіть «Інструменти» > «Керування додатковими компонентами».

 2. У переліку типів розширень виберіть «Панелі інструментів і розширення».

 3. У меню «Показувати» виберіть пункт «Усі додаткові компоненти».

  Виберіть пункт «Усі додаткові компоненти» в меню «Відображати»
  Виберіть пункт «Усі додаткові компоненти» в меню «Відображати» діалогового вікна «Керування додатковими компонентами».

 4. У переліку додаткових компонентів виберіть Adobe PDF Reader.

  Примітка.

  Якщо ви не бачите розширення Adobe PDF Reader, спробуйте скористатися іншими параметрами меню. Наприклад, під час роботи у певних системах необхідне розширення відображається лише за вибору параметра «Виконати без дозволу».

 5. Натисніть кнопку «Увімкнути» чи «Вимкнути» (режим перемикається залежно від поточного стану обраного додаткового компонента):

  У разі вибору варіанта Увімкнути активується додатковий компонент Adobe PDF Reader для відкриття PDF-файлів у браузері.

  У разі вибору варіанта «Вимкнути» додатковий компонент вимикається, через що PDF-файли не відкриватимуться у браузері.

  Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення
  Виберіть Adobe PDF Reader і натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

Mozilla Firefox

 1. Виберіть «Інструменти» > «Додатки».

 2. У вікні Диспетчера додатків клацніть вкладку «Модулі», після чого оберіть модуль Acrobat або Reader.

 3. Натисніть кнопку «Увімкнути» чи «Вимкнути» (режим перемикається залежно від поточного стану обраного додаткового компонента):

  Увімкнути активує модуль, у результаті чого PDF-файли відкриватимуться у браузері.

  Вимкнути деактивує модуль, після чого PDF-файли не відкриватимуться у браузері.

  Виберіть модуль Acrobat або Reader
  Виберіть модуль Acrobat або Reader у диспетчері додатків.

  Докладніша інформація наведена у статті довідки Mozilla Firefox Використання модуля Adobe Reader у Firefox.

Google Chrome

Chrome та Acrobat більше не сумісні. Робота зовнішнього модуля Acrobat/Reader для Google Chrome основана на технології Netscape Plug-In API (NPAPI). Компанія Google оголосила, що з квітня 2015 року підтримку зовнішнього модуля NPAPI у веб-браузері Google Chrome буде деактивовано за замовчуванням, а досвідченим користувачам буде надано можливість зміни цього параметра.  А вже у вересні 2015 року підтримка NPAPI у веб-браузері Google Chrome буде видалено остаточно.

Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці Змінення підтримки зовнішніх модулів Acrobat і Reader у сучасних веб-браузерах.

Apple Safari

Аби переглянути PDF-файли за допомогою Safari, необхідно виконати одне із наступного:

 • У параметрах Safari вибрати використання зовнішнього модуля Adobe Reader
 • Деактивація зовнішнього модуля AdobePDFViewer для використання за замовчуванням програми перегляду PDF-файлів Safari

Вибір використання зовнішнього модуля Adobe Reader у параметрах Safari для перегляду PDF-файлів

 1. Відкрийте Safari та перейдіть до вікна «Параметри»

  Налаштування Safari
 2. У вікні «Параметри» клацніть вкладку «Безпека», а потім натисніть кнопку «Параметри веб-сайту» у розділі інтернет-модулів

  Клацніть вкладку «Безпека»
 3. Потім виберіть Adobe Reader у списку модулів.

  У розділі «Для інших веб-сайтів» у розкривному списку виберіть «Завжди дозволяти» і натисніть кнопку «Добре»

  Виберіть «Завжди дозволяти» і натисніть кнопку «Готово»

  Примітка.

  Таким чином браузер буде налаштовано для використання модуля Adobe Reader для перегляду PDF-файлів

Деактивувати зовнішній модуль AdobePDFViewer, аби за замовчуванням використовувати програму перегляду PDF-файлів Safari.

Для змінення налаштувань зовнішніх модулів у браузері Safari необхідно увійти до системи із обліковими даними привілейованого користувача. Для перегляду PDF-файлів за допомогою програми перегляду PDF-файлів у браузері Safari слід спочатку деактивувати модуль Adobe PDF Viewer.

 1. Закрийте браузер Safari.

 2. Увійдіть до системи із обліковими даними привілейованого користувача. Права привілейованого користувача не активуються за замовчуванням після входу до облікового запису, оскільки з цими правами користувач може вносити зміни до системних файлів. Докладніші інформацію та інструкції див. в одному з цих документів Apple: Підключення та використання облікового запису користувача root у Mac OS X (англ. мовою) або OS X Mountain Lion: Увімкнення та вимкнення користувача root.

 3. Виберіть команди меню «Go» (Перехід) > «Go To Folder» (Перехід до папки).

  Виберіть команди меню «Go» (Перехід) > «Go To Folder» (Перехід до папки)
 4. У полі «Go To The Folder» (Перехід до папки) введіть «/Library» і натисніть «Go» (Перейти).

  поле «Go To The Folder» (Перехід до папки)
 5. У папці «Library» (Бібліотека) створіть нову папку під назвою «Internet Plug-ins Disabled» (Інтернет-модулі вимкнено).

  нова папка в папці «Library» (Бібліотека)
 6. Відкрийте папку «Internet Plug-ins» (Інтернет-модулі) і перенесіть із неї файли AdobePDFViewer.plugin та AdobePDFViewerNPAPI.plugin до створеної нової папки Internet Plug-ins Disabled.

  папка «Internet Plug-ins» (Інтернет-модулі),

  Примітка.

  Якщо обидва модулі AdobePDFViewer все ще знаходяться у папці Internet Plug-ins, перемістіть їх до корзини. Може з’явитися запит щодо імені та пароля.

  Докладна інформація щодо вимкнення або видалення зовнішніх модулів наведена в довідці Apple Safari.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності