Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Як найкраще створювати PDF-файли?

Документ PDF створюється шляхом перетворення інших документів та ресурсів на формат PDF. Зазвичай можна вибрати з кількох методів створення документа PDF, залежно від типу файлу, що перетворюється, та вимог до PDF-файлу.

Документи PDF можна створювати з документів, надрукованих на папері, а також із документів Microsoft Word, файлів програми InDesign® та цифрових зображень (наведено лише декілька прикладів). Для перетворення на формат PDF вихідних документів різного типу існують різні інструменти. У багатьох програмах документи PDF можна створити, вибравши принтер Adobe PDF у діалоговому вікні «Друк».

За необхідності перетворити на PDF-файл документ, відкритий у тій програмі, в якій його було створено (наприклад, коли слід перетворити електронну таблицю, відкриту у програмі Microsoft Excel), це, як правило, можна зробити, не запускаючи програму Adobe Acrobat XI. Так само, якщо програму Acrobat вже запущено, для перетворення файлу на формат PDF немає потреби відкривати програму, у якій цей документ було створено.

Під час створення PDF-файлів завжди доводиться знаходити золоту середину між ефективністю (тобто якомога меншим розміром файлу) та якістю (тобто такими показниками, як роздільна здатність та колір). Якщо у вашому випадку це важливо, можна використати метод, що передбачає можливість вибору різних параметрів перетворення.

Наприклад, для створення документів PDF можна просто перетягнути файли, помістивши їх безпосередньо на значок програми Acrobat. У цьому випадку у програмі Acrobat застосовуються параметри перетворення, що використовувалися останнім часом, але без можливості їх зміни. Якщо необхідно виконати додаткові налаштування цього процесу, скористуйтеся іншим методом.

Додаткові ресурси

Методи створення PDF-документів залежно від типу файлу

Зверніться до наступного списку, щоб визначити існуючі методи перетворення різних типів файлів.

Більшість файлів

Ці методи можна використовувати для документів та зображень в файлах майже усіх форматів.

Меню «Створити»

У програмі Acrobat методом вибору пункту «PDF» у меню «Файл».

Принтер Adobe PDF

У більшості програм за допомогою діалогового вікна «Друк».

Метод перетягування

На робочому столі або з папки.

Контекстне меню

На робочому столі або з папки, клацнувши правою кнопкою миші.

Паперові документи

Потрібні сканер і паперовий оригінал документа.

Меню «Створити»

У програмі Acrobat шляхом вибору параметра «PDF зі сканера». Для попередньо відсканованих документів також можна вибрати параметр «PDF із файлу».

Документи Microsoft Office

PDFMaker (тільки у Windows)

У програмі, в якій створено документ, запускається з панелі інструментів Acrobat PDFMaker або з меню програми Adobe PDF. Для програм Microsoft Office 2007 або пізніших версій на стрічці Acrobat або Adobe PDF.

Параметр «Зберегти як Adobe PDF» (у Mac OS)

У програмі, за допомогою якої було створено документ, виберіть команди меню «Файл» > «Друк» > «PDF» > «Adobe PDF»

Принтер Adobe PDF (лише у Windows)

У програмі, за допомогою якої було створено документ, методом відкриття діалогового вікна «Друк».

Метод перетягування

На робочому столі або з папки.

Контекстне меню (лише для Windows)

На робочому столі або з папки, клацнувши правою кнопкою миші.

Повідомлення електронної пошти

PDFMaker (тільки у Windows)

У програмах Microsoft Outlook або Lotus Notes натисканням кнопок панелі інструментів Acrobat PDFMaker. Або вибравши команди в меню Adobe PDF (для Outlook) або меню Actions (для Lotus Notes).

Принтер Adobe PDF (лише у Windows)

У поштовій програмі за допомогою діалогового вікна «Друк». Створює документ PDF (а не PDF-портфоліо).

Контекстне меню (Outlook 2007 або новіших версій)

Клацнувши правою кнопкою миші папку електронної пошти або вибрані повідомлення.

Веб-сторінки

Меню «Створити»

У програмі Acrobat методом вибору параметра «PDF із веб-сторінки».

PDFMaker (тільки у Windows)

У браузері Internet Explorer, Google Chrome або Firefox чи під час редагування у програмі створення веб-сторінок, яка підтримує службу PDFMaker, наприклад Word. Крім того, запускається з панелі інструментів Acrobat PDFMaker або з меню Adobe PDF.

Принтер Adobe PDF (у Windows 7)

У веб-браузері або під час редагування у програмі для створення веб-сторінок (наприклад, у Word) за допомогою діалогового вікна «Друк».

Метод перетягування

На робочому столі або з папки методом перетягування HTML-файлу.

Контекстне меню (HTML-файли)

На робочому столі або з папки, клацнувши правою кнопкою миші HTML-файл.

Вміст, скопійований до буфера обміну

Меню «Створити»

У програмі Acrobat методом вибору параметра «PDF із буфера обміну».

Файли AutoCAD (Acrobat Pro лише для Windows)

Меню «Створити»

У програмі Acrobat методом вибору пункту «PDF» у меню «Файл».

PDFMaker

В AutoCAD на панелі інструментів Acrobat PDFMaker або в меню Adobe PDF.

Принтер Adobe PDF

За допомогою програми, у якій було створено документ, методом відкриття діалогового вікна «Друк».

Метод перетягування

На робочому столі або з папки.

Контекстне меню

На робочому столі або з папки, клацнувши правою кнопкою миші.

Файли PostScript і EPS

Метод перетягування

На робочому столі або з папки методом перетягування безпосередньо на значок програми Acrobat Distiller або у вікно Acrobat Distiller®.

Подвійне клацання

(Лише для файлів PostScript®) На робочому столі або з папки.

Команда «Відкрити»

У програмі Acrobat Distiller методом відкриття меню «Файл».

Меню «Створити»

У програмі Acrobat методом вибору пункту «PDF» у меню «Файл».

Контекстне меню

На робочому столі або з папки, клацнувши правою кнопкою миші.

Файли 3D (в Acrobat Pro)

Меню «Створити»

За допомогою програми Acrobat Pro методом вибору параметра «PDF із файлу».

Метод перетягування

На робочому столі або з папки.

Покази слайдів Adobe Presenter

Adobe PDF

У Microsoft PowerPoint виберіть Adobe Presenter > «Публікувати».

Оптимальне співвідношення розміру та якості PDF-файлу

Для забезпечення найкращого балансу між розміром файлу, його роздільною здатністю, відповідністю особливим стандартам та іншими факторами для створення документа PDF можна вибрати різні параметри. Вибір параметрів залежить від призначення PDF-файлу, що створюється. Наприклад, до PDF-файлів, призначених для високоякісного професійного друку, зовсім інші вимоги, ніж до PDF-файлів, які використовуються лише для перегляду на екрані та швидкого завантаження з Інтернету.

Після вибору встановлені параметри використовуються у програмах PDFMaker, Acrobat та Acrobat Distiller. Однак деякі параметри застосовуються лише у певних випадках або для певних типів файлів. Наприклад, параметри PDFMaker для різних програм Microsoft Office можуть відрізнятися.

Заради зручності можна вибрати один із стилів перетворення, передбачених у програмі Acrobat. Користувачі також можуть створювати, визначати, зберігати та повторно застосовувати власні стилі, які будуть пристосовані саме до їхніх вимог.

Для відсканованих документів можна вибрати режим автовизначення кольорів або один із кількох стилів сканування, оптимізованих для кольорового або чорно-білого сканування документів і зображень. Ці параметри можна змінити, або використати власні налаштування сканування.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності