Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Про штрих-коди

Поля штрих-кодів перетворюють записи користувачів на візуальну структуру, що сканується, інтерпретується та додається до бази даних. Штрих-коди варто використовувати в тих випадках, коли форма надсилається в друкованому вигляді або факсом.

Основною перевагою використання штрих-кодів є те, що вони зберігають час, усувають необхідність вручну зчитувати відповіді та записувати їх, а також дозволяють уникнути можливих помилок введення даних.

Звичайний процес роботи зі штрих-кодом включає такі етапи:

 • Автор форми перевіряє, чи вибрано пункт «Автоматичне визначення значень полів» у параметрах форми, після чого створює форму в програмі Acrobat, налаштовуючи всі інші поля у звичайний спосіб.

 • Автор форми додає поле штрих-коду до форми, налаштовуючи штрих-код таким чином, щоб він охоплював необхідні дані.

 • Автор налаштовує форму для використання в програмі Reader (якщо він хоче дозволити користувачам програми Reader записувати власні заповнені копії форми, або якщо форма містить певні поля штрих-кодів).

 • Автор надсилає форму іншим користувачам.

 • Користувачі заповнюють форму на комп’ютері та надсилають її в електронному вигляді або роздруковують копію та надсилають її тому, від кого отримали форму.

 • Отримані дані штрих-кодів інтерпретуються одним із зазначених способів, після чого одержувач форми може переглядати, сортувати й використовувати ці дані:

  Форми, надіслані на факс-сервер

  Для вилучення зображень у форматі TIFF із факс-сервера та розміщення їх у папці, що відстежується програмою Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, одержувач форми може використовувати програму Adobe Acrobat Capture® (якщо він має ці продукти).

  Форми, передані в друкованому вигляді

  Одержувач форми може відсканувати друковані форми, а потім застосувати для декодування штрих-кодів у цих формах програму LiveCycle Barcoded Forms Decoder.

Примітка.

Acrobat Capture та LiveCycle Barcoded Forms Decoder – це окремі продукти, призначені для використання в робочих процесах на підприємствах; вони продаються незалежно від програми Acrobat.

Поради щодо розробки штрих-кодів

Фактори, які визначають спосіб розробки та розташування штрих-кодів - це зручність у користуванні та економія місця. Наприклад, розмір штрих-коду може обмежувати кількість даних, які можна закодувати. Для досягнення найкращих результатів виконуйте наведені вказівки.

 • Розташуйте штрих-код так, щоб він не попав на згини при вкладанні в конверт, а також знаходився на достатній відстані від краю сторінки, інакше, його можуть зрізати під час друку чи надсилання факсом.

 • Розташуйте штрих-код так, щоб його можна було легко побачити та відсканувати. Якщо використовується ручний сканер, не використовуйте штрих-коди ширші за 4 дюйми (10,3 см). У цьому випадку, зазвичай, найкраще підходять високі вузькі штрих-коди. Крім того, використовуючи ручний сканер, не притискайте малюнок штрих-коду.

 • Перевірте, чи розмір поля штрих-коду може вмістити ті дані, які будуть кодуватися. Якщо ділянка штрих-коду надто мала, вона набуває сірого кольору. Перед розповсюдженням готової форми обов’язково перевірте, чи має ділянка штрих-коду достатній розмір.

Створення, перевірка та редагування полів зі штрих-кодами

Один зі способів удосконалення штрих-кодів у PDF-формі - це створення власних сценаріїв. Для створення сценаріїв необхідно знати основи мови JavaScript та особливості застосування мови JavaScript у програмі Acrobat. Для отримання додаткової інформації див. статтю Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ (Розробка програм на базі Acrobat® із використанням JavaScript™) на веб-сторінці за адресою www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_ua (PDF, лише англійською мовою). Інформацію про стандартну версію мови JavaScript можна знайти в різних джерелах, присвячених цій темі.

Примітка.

Вставте штрих-код максимального розміру, а потім уменшіть розмір клітинки, аби при заданих умовах декодування штрих-код не вийшов за межі сторінки. Щоб уникнути цього, встановіть відповідний розмір клітинки для розміщення штрих-коду та відповідні умови декодування.

Додавання поля зі штрих-кодом

 1. Відкрийте форму в програмі Acrobat, відкрийте діалогове вікно «Налаштування» та виберіть пункт «Форми» на лівій панелі. Встановіть прапорець «Автоматично визначати значення полів».
 2. Виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 3. На панелі швидкого доступу виберіть інструмент  «Штрих-код» або виберіть «Форми» > «Завдання» > «Додати нове поле» > «Штрих-код».
 4. Розтягніть прямокутник, щоб визначити область штрих-коду, а потім клацніть двічі поле штрих-коду, щоб відкрити діалогове вікно «Властивості».
 5. На вкладці «Значення» виконайте одну з наступних дій:
  • Виберіть «Використання кодування», а потім виберіть формат (XML або «Розділений табуляцією»). Натисніть кнопку «Вибрати» і виберіть поля, які необхідно закодувати в полі штрих-коду. Якщо ви не бажаєте включати назви полів у дані штрих-коду, зніміть прапорець «Включити назви полів».

  • Виберіть параметр «Власний сценарій розрахунку», натисніть кнопку «Редагувати» та введіть власний код JavaScript у діалоговому вікні «Редактор сценаріїв JavaScript».

 6. На вкладці «Параметри» виконайте всі перелічені далі дії.
  • Виберіть параметр «Символіка»: PDF417, QR Code або Data Matrix.

  • Якщо необхідно застосувати стиснення, встановіть прапорець «Стиснути дані перед кодуванням у штрих-код». Якщо для вилучення даних із надісланих у відповідь форм передбачається застосовувати ручний сканер, не вибирайте цей параметр.

  • У меню «Умова декодування» виберіть тип апаратури, яку буде застосовано для обробки форм, надісланих у відповідь: «Ручний сканер штрих-коду», «Факсовий сервер», «Сканер для документів» або «Власний».

  • Якщо потрібно, виберіть пункт «Власний» і введіть значення параметрів «Розмір по осі Х», «Співвідношення Y/X» і «Рівень виправлення помилок».

 7. Внесіть будь-які інші зміни на вкладках «Загальне» та «Дії». Потім закрийте діалогове вікно «Властивості штрих-коду».

  Буде автоматично створено код JavaScript для кодування вибраних полів у форматі XML або у форматі з розділювачем – знаком табуляції. Діалогове вікно «Властивості штрих-коду» закриється, а у формі з’явиться штрих-код, для якого були визначені ці параметри.

  Примітка.

  Якщо вже після створення штрих-коду у форму буде додано нове поле, то воно не включатиметься автоматично в дані наявних штрих-кодів. Однак додаткові поля даних можна включити в штрих-код вручну.

Перевірка поля зі штрих-кодом

 1. Виберіть «Форми» > «Завдання» > «Закрити редагування форм» або натисніть кнопку «Перегляд» на панелі інструментів «Форми».
 2. Заповніть форму. Використовуйте дані-зразки, що представляють максимум інформації для кожного поля, або які ви очікуєте отримати від користувачів.
 3. Якщо поле зі штрих-кодом набуло сірого кольору, то змініть розмір поля зі штрих-кодом або внесіть зміни до даних вмісту. (Див. наступні завдання.)
 4. Впевніться, що область поля штрих-коду достатньо велика, щоб розмістити всі вхідні дані. Виберіть «Форми» > «Очистити форму», щоб усунути дані-зразки.
 5. Виберіть «Файл» > «Зберегти».

Після цього поле форми зі штрих-кодом готове для розповсюдження.

Включення додаткових полів даних у штрих-код

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Клацніть двічі поле штрих-коду.
 3. На вкладці «Значення» виконайте одну з наступних дій:
  • Якщо параметр «Використання кодування» вибраний, то натисніть кнопку «Вибрати» і виберіть додаткові поля форми, які треба закодувати.

  • Якщо вибрано параметр «Власний сценарій розрахунку», то клацніть «Редагувати» і напишіть додаткові команди сценарію JavaScript, щоб включити додаткові поля.

Після включення в штрих-код нових полів даних перевірте за допомогою зразків даних, чи має поле зі штрих-кодом достатній розмір. Якщо ділянка поля зі штрих-кодом набула сірого кольору, то щоб дані могли вміститися в поле штрих-коду, змініть відповідним чином розмір штрих-коду або властивості текстового поля.

Зміна даних вмісту відповідно до розміру поля зі штрих-кодом

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Щоб змінити властивості штрих-коду таким чином, щоб у нього можна було вмістити більше даних, клацніть поле штрих-коду двічі та виконайте одну з наступних дій:
  • На вкладці «Параметри» натисніть кнопку «Власний» і введіть нижні значення для пунктів «Рівень виправлення помилок» та «Співвідношення Y/X».

  • На вкладці «Параметри» виберіть параметр «Стиснути дані перед кодуванням у штрих-код», але лише в тому разі, якщо встановлено програму декодування штрих-коду Adobe (можна придбати окремо).

  • На вкладці «Значення» виберіть значення формату кодування даних «Розділений табуляцією» замість XML. Формат XML потребує для кодування даних більшої області штрих-коду, ніж формат «Розділений табуляцією».

  • На вкладці «Параметри» виберіть інший параметр символіки.

  • На вкладці «Значення» натисніть кнопку «Вибрати» та скасуйте вибір тих полів, які не потрібно кодувати. Наприклад, не варто включати поля, що містять надмірні дані.

  • На вкладці «Значення» введіть власний сценарій для перетворення в процесі кодування введеного користувачем тексту таким чином, щоб усі літери були малими або всі літери були великими.

  Примітка.

  У рекомендаціях Національної асоціації комп’ютеризованих засобів обробки податків (NACTP), якими користується Податкова служба США та державні податкові установи, пропонується застосовувати в даних двовимірного штрих-коду лише великі літери.

 3. Щоб мінімізувати вміст даних в областях штрих-коду, клацніть двічі поле штрих-коду та на вкладці «Значення» уведіть власний сценарій, що обмежує дані до алфавітно-цифрових символів та одного регістру. (Текст, що складаються лише з великих або лише з малих літер, потребує менше місці в області штрих-коду, ніж текст, де є як великі, так і малі літери).

Примітка.

Розгляньте можливість створення у формі додаткових полів зі штрих-кодами, щоб у кожному такому полі розміщувалися різні дані.

Встановлення навігації поля форми

Якщо документ PDF не має вказаного порядку табуляції, порядок табуляції за замовчуванням базується на структурі документа, якщо користувач не скасував параметр «Порядок табуляції» в параметрах спеціальних можливостей.

Можна змінювати порядок табуляції після створення полів. Якщо ви знаходитесь у режимі редагування форми, можна встановити порядок табуляції за структурою документа (за замовчуванням), за рядками або за стовпцями. Також можна вибрати порядок вручну шляхом перетягування полів на панель полів. Якщо ви не знаходитесь у режимі редагування, можна змінити властивості сторінки, щоб упорядкувати табуляцію за рядком або стовпцем. Однак ви не можете налаштувати порядок табуляції вручну.

Встановлення порядку табуляції в режимі редагування

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати». Відкриється панель завдань «Форми».
 2. Переконайтеся, що на панелі «Поля» праворуч вибрано «Сортувати за» > «Порядок табуляції».
 3. Щоб переглянути порядок табуляції для полів, виберіть «Форми» > «Завдання» > «Редагувати поля» > «Показати номери табуляції» (необов’язковий крок).
 4. Виберіть параметр «Порядок табуляції»:

  Порядок табуляції за структурою

  Табуляція базується на структурі документа та має порядок, встановлений тегами.

  Установити порядок табуляції за рядками

  Перехід за допомогою клавіші табуляції буде здійснюватися, починаючи з верхнього лівого поля, спочатку зліва направо, а потім – вниз, рядок за рядком.

  Установити порядок табуляції за стовпчиками

  Перехід за допомогою клавіші табуляції буде здійснюватися, починаючи з верхнього лівого поля, спочатку зверху вниз, а потім – поперек сторінки зліва направо, стовпець за стовпцем.

  Установити порядок табуляції вручну

  Дає змогу перетягувати поле в бажане місце в межах панелі «Поля». Можна перетягнути поле на іншу сторінку, перемикач – до іншої групи або поле – до перемикача.

  Порядок табуляції не вказано

  Вказує на те, що не визначено жодного порядку табуляції. Порядок табуляції визначається настройками властивостей сторінки.

Встановлення порядку табуляції у вікні «Властивості сторінки»

 1. Якщо ви в режимі редагування, клацніть «Закрити редагування форми», щоб вийти з цього режиму.
 2. Натисніть кнопку «Мініатюри сторінок»  або виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Мініатюри сторінок», щоб відкрити панель «Мініатюри сторінок».
 3. Виберіть один або кілька значків сторінок, а потім у меню «Параметри» на панелі «Мініатюри сторінок» виберіть пункт «Властивості сторінки».
 4. Виберіть параметр «Порядок табуляції»:

  Використовувати порядок рядків

  Перехід за допомогою клавіші табуляції буде здійснюватися, починаючи з верхнього лівого поля, спочатку зліва направо, а потім – вниз, рядок за рядком.

  Використовувати порядок стовпчиків

  Перехід за допомогою клавіші табуляції буде здійснюватися, починаючи з верхнього лівого поля, спочатку зверху вниз, а потім – поперек сторінки зліва направо, стовпець за стовпцем.

  Використовувати структуру документа

  Якщо форма містить поля з тегами, то порядок табуляції визначається тегами.

  Не вказано

  Застосовується наявна послідовність.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності