Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Створення полів форм

В Acrobat поле форми створюється шляхом вибору одного з інструментів форми. Для кожного типу поля можна встановити різні параметри в діалоговому вікні «Властивості».

Відкриття режиму редагування форм

У режимі редагування форм відображається панель завдань «Форми». За допомогою параметрів на панелі завдань «Форми» можна додавати нові та редагувати існуючі поля, а також виконувати інші дії стосовно форм.

 • Після створення нової форми вона за замовчуванням відкривається в режимі «Редагування форми».
 • Для наявних форм виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».

Тепер форма відобразиться в режимі редагування форми, а також буде відкрито панель завдань «Форми».

Створення поля форми

 1. Після перетворення документа на PDF-форму відкрийте панель завдань «Форми», якщо її ще не відкрито («Інструменти» > «Форми» > «Редагувати»).
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть «Додати нове поле» та виберіть тип поля форми, який слід додати.

  • Виберіть поле форми з панелі інструментів «Швидкий доступ».

  • Клацніть сторінку правою клавішею миші та виберіть інструмент.

  Курсор перетвориться на хрестик, і відобразиться попередній перегляд форми.

 3. Клацніть на місці сторінки, де потрібно створити поле, щоб створити поле з розміром за замовчуванням. Щоб створити поле з власним розміром, розтягніть прямокутник для визначення бажаного розміру поля.
 4. В полі «Ім'я поля» уведіть ім'я поля та за бажанням зробіть поле необхідним. Виберіть релевантне ім'я зі значенням, щоб полегшити упорядкування даних.
 5. Щоб відобразити діалогове вікно «Властивості» та змінити будь-які інші властивості поля, клацніть «Всі властивості».

  Примітка.

  Якщо на панелі інструментів форм (відображається в режимі редагування форм) вибрано команду «Залишити інструмент обраним», після додавання поля не відображається поле «Ім'я поля». Кожного разу, коли ви клацаєте сторінку, до форми додається нове поле. Щоб вийти з цього режиму, натисніть клавішу Esc або натисніть кнопку «Інструмент "Вибір об’єкта. Щоб змінити властивості поля, клацніть поле двічі.

 6. Щоб перевірити створену форму, натисніть кнопку «Попередній перегляд» на панелі завдань. Попередній перегляд форми дає змогу побачити форму в такому ж вигляді, в якому її бачитимуть одержувачі, та надає можливість перевірити її. Під час попереднього перегляду форми можна повернутися назад до режиму редагування, натиснувши кнопку "Редагувати" .
 7. Коли форму буде завершено, натисніть кнопку «Закрити редагування форм».

Розташування полів форми на сітці

Можна скористатися сіткою, щоб точно розташувати поля форми на сторінці. Можна визначити інтервал, колір та положення сітки. Можна також вибрати, чи потрібно під час редагування поля форми прив’язувати межі поля форми до ліній сітки. Лінії сітки не друкуються.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/Приховати» > «Лінійки та сітки» > «Сітка».
 2. Щоб під час створення або переміщення полів форм·прив'язати їх до найближчих ліній сітки, виберіть «Перегляд» > «Показати/Приховати» > «Лінійки та сітки» > «Прив'язати до сітки».

Копіювання поля форми

Можна створювати копії поля форми на одній сторінці PDF-форми. Можна також копіювати поле форми та вставляти його в інші сторінки. Коли створюються дублікати полів форми, копії вихідного поля додаються до однієї або декількох сторінок. Поля-дублікати завжди знаходяться в тому самому місці, що й оригінал. Копії та дублікати можна перетягувати у різні місця однієї сторінки, але їх не можна перетягувати з однієї сторінки на іншу. За допомогою інструмента

І копії, і дублікати мають таке саме ім’я, що й оригінальне поле форми. До копій та дублікатів, вставлених за допомогою команди «Дублювати на кількох сторінках», також приєднується номер. Всі поля форми з однаковою основою назви мають одні й ті самі дані користувача та властивості дій. Отже, коли користувач додає відповідь до копії або дубліката поля або редагує її в цьому полі, відповідь з’являється в усіх полях з однаковим базовим іменем.

Якщо користувач змінює властивості будь-якої з версій поля форми з однаковим базовим іменем, ці зміни впливають лише на цю копію поля форми. Винятком є випадок, коли вносяться зміни до списку «Дії», при тому, що подія, що активізує дію, не є дією миші.

Примітка.

Щоб уникнути впливу оригінальних полів на дубльовані або скопійовані, змініть імена нових полів форми.

Створення копії поля форми

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть поле форми, потім виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб скопіювати поле форми в середину поточного вигляду, виберіть команду «Правка» > «Копіювати», а потім команду «Правка» > «Вставити».

  • Щоб скопіювати поле форми та перемістити його в межах сторінки, перетягніть його мишею, утримуючи клавішу Ctrl.

   Підказка. Щоб обмежити рух по вертикалі чи по горизонталі під час перетягування, натисніть та утримуйте клавішу Shift.

 3. За необхідності автоматичного заповнення поля даними, введеними користувачем у вихідному полі, залиште його назву незмінною. Якщо скопійоване поле призначене для введення нової інформації, змініть назву поля.

Створення кількох копій поля форми на одній сторінці

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть правою клавішею миші поле форми та оберіть команду «Створити кілька копій...».

  • Виділіть поле форми та оберіть «Завдання»> «Редагувати поля» > «Створити кілька копій...».

 3. У діалоговому вікні «Створити багато копій полів» поставте позначку «Перегляд», і в разі потреби пересуньте діалогове вікно так, щоб на сторінці можна було побачити вихідне поле та його копії.
 4. Виберіть параметри, які треба застосувати:
  • Щоб змінити кількість створюваних копій, задайте інші значення для параметрів «Копіювати виділені поля по вертикалі» та «Копіювати виділені поля по горизонталі».

  • Щоб змінити розміри вихідного поля та всіх його копій, задайте інші значення для параметрів «Змінити ширину» та «Змінити висоту».

  • Щоб перемістити вихідне поле та всі його копії, використовуйте кнопки «Вгору», «Вниз», «Вліво» та «Вправо».

 5. За необхідності автоматичного заповнення полів даними, введеними користувачем у вихідному полі, залиште назви скопійованих полів незмінними. Якщо ці поля призначені для введення нової інформації, змініть їх назви.

Дублювання поля форми на декілька сторінок

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Клацніть поле форми правою кнопкою миші та виберіть пункт «Дублювати на кількох сторінках».

  • Виберіть поле форми і виберіть «Форми» > «Завдання» > «Редагувати поля» > «Дублювати на кількох сторінках».

   Примітка. Для форм, що мають лише одну сторінку, команда «Дублювати» недоступна.

 3. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб дублювати поле форми на кожній сторінці, виберіть «Всі» та натисніть «OK».

  • Щоб дублювати поле форми на обмеженій кількості сторінок, клацніть на кнопці «Форми» та введіть номери першої та останньої сторінки діапазону, де треба розмістити поля. Потім натисніть кнопку «OK».

   Примітка. Наявність або відсутність у діапазоні сторінки, де знаходиться вихідне поле, не впливає на процес дублювання. Якщо цю сторінку включити в діапазон, це не призведе до створення іншої копії на тій самій сторінці, а якщо її не включити, це не призведе до вилучення вихідного поля форми.

 4. За необхідності автоматичного заповнення полів даними, введеними користувачем у вихідному полі, залиште назви скопійованих полів незмінними. Якщо ці поля призначені для введення нової інформації, змініть їх назви.

Вибір кількох полів форм

Виділення декількох полів форми є важливим етапом деяких задач, таких як створення копій, вирівнювання полів форми та зміна інтервалів між полями форми.

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виділити всі поля форми всіх типів, виберіть команду меню «Правка» > «Виділити все».

  • Щоб виділити декілька полів форми, що знаходяться поруч одне з одним, клацніть перше поле, а потім, утримуючи клавішу «Shift», клацніть останнє поле. Всі поля форми між цими полями будуть виділені.

  • Щоб виділити окремі поля форми в різних частинах сторінки PDF-форми, клацніть кожне поле, утримуючи клавішу Ctrl.

  • Щоб виділити всі поля форми в області сторінки, скористайтеся інструментом «Виділення об’єкта» , щоб позначити рамкою область виділення шляхом її перетягування.

  • Щоб зняти виділення з окремого поля форми, клацніть його, утримуючи клавішу Ctrl.

  Поле, яке виділено темно-синім кольором та яке відображає мітки-маніпулятори меж, є якорем. При виділенні декількох полів, шляхом клацання, останнє виділене поле буде якорем. При використанні області, якорем буде поле, що створено першим. Якщо зняти виділення з якоря, клацнувши його з натиснутою клавішею Ctrl, поле форми, розташоване вгорі ліворуч, стане новим якорем.

Змінення розмірів та упорядкування полів форм

Після створення полів форми можна впорядковувати їх, змінювати їхні розміри або переміщувати їх, щоб надати сторінці більш охайного професійного вигляду.

Змінити вигляд полів форми можна в режимі редагування (виберіть «Інструменти»  > «Форми» > «Редагувати»).

Змінення розмірів поля форми

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть поле форми, розмір якого необхідно змінити.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Для масштабування розміру поля вручну перетягніть його обмежуючу рамку. Утримуйте клавішу Shift та перетягніть кутову мітку, щоб зберегти поточні пропорції поля форми.

  • Щоб змінити розмір поля на один піксель, натисніть клавішу Ctrl+стрілку; щоб змінити розмір полів на десять пікселів, натисніть клавіші Ctrl+Shift+стрілку.

  • Щоб встановити певні розміри поля, клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть «Властивості». Потім клацніть вкладку «Розташування» і налаштуйте значення «Ширина» і «Висота».

Змінення розміру декількох полів форми до розміру виділеного поля

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть всі поля форми, розмір яких необхідно змінити.
 3. Клацніть поле, з яким повинні співпадати інші вибрані поля форми, правою клавішею миші, утримуючи клавішу Ctrl. Виберіть команду «Встановити такий самий розмір полів», а потім виконайте одну з наступних дій:

  Висота

  Змінює висоту, не змінюючи ширину.

  Ширина

  Змінює ширину, не змінюючи висоту.

  Обидві

  Змінює висоту і ширину.

Переміщення окремих полів форми

Щоб перемістити поля форми, їх можна просто перетягнути. Щоб досягнути більшої точності, витративши менше часу, можна скористатися спеціальними функціями для вирівнювання полів, регулювання відстані між ними та центрування на сторінці.

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть поля форми, які потрібно перемістити.
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб приблизно перемістити поле, просто перетягніть його на нове положення.

   Підказка. Щоб обмежити рух тільки в горизонтальному або вертикальному напрямку, почніть перетягування та натисніть клавішу «Shift», продовжуючи перетягування.

  • Для переміщення поля у певне місце клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть «Властивості». Потім клацніть вкладку «Розташування» і налаштуйте параметри «Розташування».

  • Щоб незначно перемістити поле горизонтально або вертикально, натискайте клавіші стрілки, поки поле не розташується на необхідному місці.

  • Щоб перемістити поле точно в центр сторінки, виберіть команди меню «Правка» > «Вирізати», перейдіть на необхідну сторінку та виберіть «Правка» > «Вставити».

   Примітка. Поля розміщуються в центрі сторінки лише під час першого вставлення. Додатково вставлені поля зсуваються відносно попередньо вставленого поля.

Вирівнювання та центрування декількох полів форми

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть два або більше полів форми, які потрібно вирівняти.
 3. Клацніть поле, відповідно до з якого слід вирівняти інші поля, правою клавішею миші, утримуючи клавішу Ctrl. Виберіть «Вирівняти, розподілити або централізувати», а потім виберіть одну з таких команд:
  • Щоб вирівняти поля за стовпцем, виберіть «Вирівняти за лівим краєм, за правим краєм або по вертикалі». Команда вирівнює відповідно ліву межу, праву межу або вертикальні осі (центр) поля-якоря.

  • Щоб вирівняти рядок полів, виберіть «Вирівняти верх, низ або по горизонталі». Команда вирівнює відповідно верхню межу, нижню межу або горизонтальні осі (центр) поля-якоря.

  • Щоб відцентрувати поля, виберіть пункт «Центрувати по вертикалі, по горизонталі або за обома напрямками».

  Примітка.

  Якщо одне з виділених полів клацнути правою клавішею миші, у ньому відобразяться мітки-маніпулятори меж, вказуючи на те, що це поле форми є якорем. Команди меню «Вирівнювання» переміщують інші виділені поля на одну лінію з краями поля-якоря.

Змінення відстані між полями

В контексті розташування полів форми на сторінці, розподілення означає встановлення однакових відстаней між полями форми, які вимірюються між центрами суміжних полів. Команди «Розподілити» мають перевагу над командою «Прив’язати до сітки».

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Виберіть поля форми, які потрібно скорегувати.
 3. Клацніть будь-яке з виділених полів форми правою клавішею миші та виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб розподілити поля рівномірно між верхнім та нижнім полями, виберіть команду «Вирівняти, розподілити або центрувати» > «Розподілити по вертикалі».

  • Щоб розподілити поля рівномірно між крайнім лівим та крайнім правим полями, виберіть команду «Вирівняти, розподілити або центрувати» > «Розподілити по горизонталі».

   Примітка. Команда «Розподілити» у меню «Інструменти» > «Форми» має іншу функцію. Ця команда дає змогу надіслати форму іншим користувачам, які заповнять форму та повернуть її з даними.

Видалення поля форми

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. На панелі «Поля» або вигляду сторінки виберіть поля форми, які необхідно видалити.
 3. Натисніть кнопку «Видалити» або виберіть команду «Правка» > Видалити».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності