Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Про веб-форми

PDF-форми можна використовувати для збору та надсилання даних через Інтернет. Це забезпечується доданням деяких дій кнопок, що виконують функції, схожі з деякими макросами сценаріїв мови HTML. Для збору та передачі дані до бази даних необхідно мати програму (Common Gateway Interface) (CGI) на веб-сервері. Можна використовувати будь-яку CGI-програму, що збирає дані з форми (в форматі HTML, FDF або XML).

Перед тим як підготувати форми для роботи в Інтернеті, переконайтеся, що назви полів форми співпадають з тими, які задані в CGI-програмі.

Примітка.

CGI-сценарії повинні бути створені за межами Acrobat, оскільки їх створення не стосується продукту Adobe Acrobat.

Додавання функції надсилання

Для надсилання даних на адресу електронної пошти або на веб-сервер, вказавши уніфікований вказівник інформаційного ресурсу (URL), використовуйте дію «Надіслати форму». Також можна скористатися кнопкою надсилання для відправлення інших файлів до сервера або бази даних. Наприклад, можна додати до форми скановані зображення або файли. Файли надсилаються разом з даними форми після натискання кнопки надсилання.

Примітка.

Якщо PDF-форма містить кнопку надсилання електронною поштою, можна скористатися спеціально передбаченим робочим процесом розповсюдження, щоб розповсюдити форми серед інших користувачів.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати», потім зі списку «Додати нове поле» виберіть пункт «Кнопка» та створіть кнопку.
 2. Двічі натисніть кнопку, щоб відкрити діалогове вікно «Властивості кнопки».
 3. Перейдіть на вкладку «Дії» та виберіть в меню «Вибір тригера» пункт «Кнопка миші відпущена».
 4. Виберіть «Надіслати форму» в меню «Вибір дії» та клацніть «Додати».
 5. В діалоговому вікні «Надіслати виділення форми», введіть адресу в поле «Уведіть URL-адресу для цього посилання»:
  • Щоб надіслати дані форми до веб-сервера, введіть його URL-адресу.

  • Щоб відправити дані форми електронною поштою, введіть кому: , а потім адресу електронної пошти. Наприклад, введіть mailto:nobody@adobe.com.

 6. Внесіть додаткові зміни у доступні параметри та клацніть на кнопці «OK», щоб закрити діалогове вікно.
 7. Змініть параметри на інших вкладках в діалоговому вікні «Властивості кнопки» та натисніть кнопку «Закрити».

Параметри «Надіслати виділення форми»

FDF

Експортується в FDF-файл. Можна вибрати один або декілька доступних варіантів: дані, введені користувачем, коментарі та покрокові зміни до PDF-файла. Параметр «Покрокові зміни до PDF» корисний для експорту цифрових підписів так, щоб сервер міг легко його прочитати та реконструювати.

Примітка.

 Якщо сервер повертає дані у форматі FDF або XFDF, URL-адреса сервера повинна закінчуватися суфіксом «#FDF»; наприклад, http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

HTML

Експортується в HTML-файл.

XFDF

Експортується в XML-файл. Можна вибрати для експорту дані полів форми, коментарі або те і інше.

PDF - Завершений документ

Експортується весь PDF-файл, що є формою. Хоча це створює більший файл, ніж варіант FDF, цей варіант корисний для збереження цифрових підписів.

Примітка.

 Якщо користувачі, що заповнюють PDF-форму, використовують Adobe Reader, необхідно вибрати формат експорту FDF або XFDF.

Усі поля

Експортуються всі поля форми, навіть якщо вони не містять значень.

Лише ці

Експортуються тільки поля форми, виділені за допомогою команди «Вибрати поля», для яких зазначено, що вони мають бути включені. Порожні поля включаються залежно від зазначеного налаштування.

Перетворити дату на стандартний формат

Експортує всі дати форми в одному форматі, незалежно від того, як вони були введені у форму.

Додавання кнопки «Скинути форму»

Кнопка «Відновити форму» очищує дані користувача, що вже введені у форму. Це схоже на функцію «Інструменти» > «Форми» > «Очистити форму», яка доступна під час створення та редагування форм у програмі Acrobat. Однак кнопку скидання можна настроїти таким чином, щоб вона очищала лише певні поля.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати», потім зі списку «Додати нове поле» виберіть інструмент «Кнопка» та створіть кнопку.
 2. Двічі клацніть кнопку, щоб відкрити діалогове вікно«Властивості кнопки».
 3. Перейдіть на вкладку «Дії» та виберіть в меню «Вибір тригера» пункт «Кнопка миші відпущена».
 4. Виберіть «Відновити форму» в меню «Вибір дії» та клацніть на кнопці «Додати».
 5. У діалоговому вікні «Скинути форму» виконайте одну з наступних дій та натисніть «OK».
  • Установіть або зніміть окремі прапорці, щоб вибрати або скасувати вибір полів, які потрібно скинути кнопкою.

  • Виділіть все.

  Список на вкладці «Дії» тепер містить команду «Скинути форму», прив'язану до дії «Кнопка відпущена».

Якщо необхідно, можна відкрити інші вкладки діалогового вікна «Властивості кнопки» та встановити інші властивості кнопки.

Додавання кнопки «Імпортувати дані»

Можна використовувати дію «Імпортувати дані форми», щоб надати користувачам можливість заповнювати стандартні поля форми, наприклад ім'я або адресу електронної пошти, даними, імпортованими з іншої форми. Користувачі також можуть використовувати кнопку «Імпортувати дані» для заповнення стандартних полів форм даними про особистий профіль. Оновлюються тільки однакові поля. Поля, що не співпадають, ігноруються. Перед створенням дії «Імпортувати дані форми» встановіть форму з полями зі стандартною інформацією, з якої експортуватимуться дані.

Примітка.

У Windows дія «Імпортувати дані форми» виконує пошук файлу даних, з якого треба імпортувати дані, у папках, відмінних від папок у Mac OS. У Windows дія «Імпортувати дані форми» шукає в теці Acrobat або Acrobat Reader, поточній теці, теці System, теці Windows, теці «Мої документи/Adobe/Acrobat» та в теках, зазначених в інструкції PATH. В Mac OS дія «Імпортувати дані форми» виконує пошук у теці Acrobat або Adobe Reader та в теці System Preferences (Параметри системи).

 1. Виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати», потім зі списку «Додати нове поле» виберіть пункт «Кнопка» та створіть кнопку.
 2. Двічі натисніть кнопку, щоб відкрити діалогове вікно «Властивості кнопки».
 3. Перейдіть на вкладку «Дії» та виберіть в меню «Вибір тригера» пункт «Кнопка миші відпущена».
 4. Виберіть «Імпортувати дані форми» в меню «Вибір дії» та клацніть «Додати».
 5. Знайдіть і виділіть FDF-файл, а потім натисніть кнопку «Відкрити».
 6. Перейдіть на іншу вкладу діалогового вікна «Властивості кнопки» та задайте інші властивості кнопки або клацніть «Закрити».

Значення експорту CGI

Значення експорту — це дані, що надсилаються CGI-програмі для ідентифікації поля форми, виділеного користувачем. Необхідно визначити значення експорту тільки, якщо обидва з наведених тверджень слушні:

 • Дані надсилаються у вигляді електронної бази даних через внутрішню мережу компанії або через Інтернет.

 • Дані відрізняються від елемента, позначеного як поле форми, або поле форми є перемикачем.

  Визначаючи значення експорту, пам'ятайте про таке:

 • Використовуйте значення експорту за замовчування (Так), щоб зазначити, що було вибрано поле з відміткою або перемикач.

 • Вводьте значення експорту для полів розкривних списків або полів списків, лише якщо необхідно, щоб значення відрізнялося від елемента у списку – наприклад, щоб зіставити назву поля форми з назвою в базі даних. Вибраний в полі розкривного списку або полі списку елемент використовується як значення експорту, якщо тільки інше значення не було явно задано в діалоговому вікні «Властивості».

 • Зв'язані перемикачі повинні мати однакові назви полів, але різні значення експорту. Це забезпечить перемикання перемикачів і те, що в базу даних будуть надіслані правильні дані.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності