Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Сканування роздрукованих документів у формат PDF

PDF-файл можна створити безпосередньо з друкованого документа за допомогою сканера та програми Acrobat. В операційній системі Windows програма Acrobat підтримує драйвери сканерів TWAIN і драйвери Windows Image Acquisition (WIA). У Mac OS, Acrobat підтримує TWAIN та Image Capture (ICA).

У Windows можна скористатися функцією «Автоматично визначати кольоровий режим» та дозволити програмі Acrobat визначати тип вмісту паперового документа або ж використати інші попередньо налаштовані стилі («Чорно-білий документ», «Документ у градаціях сірого», «Кольорове зображення» та «Кольоровий документ») на власний розсуд. Можна вибрати попередньо задані стилі сканування або використати пункт «Власне сканування» для сканування з власноруч заданими параметрами.

Примітка.

Сканування з попередньо встановленими параметрами можливе лише для драйверів сканерів, що підтримують режим «Приховати власний інтерфейс сканера». Стилі сканування не доступні в операційній системі Mac OS.

В операційній системі Windows, якщо для вашого сканера встановлено драйвер WIA, для створення документа PDF можна також використовувати кнопку «Scan» на панелі сканера. Натисніть кнопку «Scan», потім у Windows виберіть програму Adobe Acrobat зі списку зареєстрованих програм. Після цього у діалоговому вікні «Сканувати» програми Acrobat виберіть сканер та попередньо встановлений параметр документа або «Власне сканування».

Сканування паперового документа у PDF-файл за допомогою режиму автовизначення кольорів (Windows).

 1. Виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF зі сканера» > «Автоматично визначати колірний режим».

 2. Якщо з'явилось повідомлення з пропозицією сканування додаткових сторінок, виберіть параметр «Сканувати інші сторінки», «Сканувати зворотні сторони» або «Сканування завершено» та натисніть кнопку «OK».

Сканування паперового документа у формат PDF з використанням одного зі встановлених параметрів (Windows)

 1. Виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF зі сканера» > [стиль документа].

 2. Якщо з'явилось повідомлення з пропозицією сканування додаткових сторінок, виберіть параметр «Сканувати інші сторінки», «Сканувати зворотні сторони» або «Сканування завершено» та натисніть кнопку «OK».

Сканування паперових документів у формат PDF без встановлених параметрів

 1. У програмі Acrobat виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) Виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF зі сканера» > «Власне сканування».
  • (Mac OS) Виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF зі сканера».
 2. Виберіть необхідні параметри сканування у діалоговому вікні «Сканування» та натисніть кнопку «Сканувати».

  Примітка.

  Якщо вказати необхідність використання власного інтерфейсу сканера замість інтерфейсу програми Acrobat, з'являться інші вікна або діалогові вікна. Зверніться до документації виробника сканера для отримання детальнішої інформації про доступні можливості. У системі Mac OS користувальницький інтерфейс сканера завжди відображається.

 3. Якщо з'явилось повідомлення з пропозицією сканування додаткових сторінок, виберіть параметр «Сканувати інші сторінки», «Сканувати зворотні сторони» або «Сканування завершено» та натисніть кнопку «OK».

Оптимізація сканованого PDF-файла

 1. Відкрийте PDF-файл, створений з відсканованого документа.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Обробка документа» > «Оптимізувати сканований PDF».

 3. Виберіть параметри в діалоговому вікні «Оптимізувати сканований PDF» і натисніть кнопку «OK».

Налаштування встановлених параметрів сканування (Windows)

 1. Виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF зі сканера» > «Налаштувати стилі».

 2. У діалоговому вікні «Налаштувати стилі» виберіть один зі стилів: «Автовизначення колірного режиму», «Чорно-білий документ», «Документ у градаціях сірого», «Кольоровий документ» або «Кольорове зображення».

 3. Виконайте необхідні налаштування параметрів.
 4. Натисніть кнопку «Зберегти», щоб зберегти стиль, а потім натисніть кнопку «Закрити».

Параметри сканування

Сканер

Виберіть наявний сканер. На комп’ютері повинно бути встановлене програмне забезпечення, надане виробником сканера. Лише для системи Windows: натисніть кнопку «Параметри» для вибору параметрів сканера.

Стилі

Виберіть стиль для внесення змін.

Сторони

Укажіть режим сканування — з одного боку чи з обох боків. Якщо вибрати параметр «З обох боків», а сканер налаштовано на режим сканування лише з одного боку, то параметри сканера замінюють параметри програми Acrobat.

Примітка.

Ви можете сканувати сторінку з обох боків навіть на тих сканерах, на яких сканування з обох боків не передбачено. Якщо вибрано пункт «З обох боків», то після того, як сторінку відскановано з одного боку, відкривається діалогове вікно. Після цього можна перевернути оригінальні паперові документи на лотку та в діалоговому вікні вибрати параметр «Сканувати зворотну сторону (встановити зворотну сторону аркуша)». Це дає змогу створити такий PDF-файл, де всі сторінки будуть розташовані в належному порядку.

Кольоровий режим (лише у Windows).

Виберіть базовий кольоровий режим («Автовизначення», «Кольоровий», «Чорно-білий» або «Градації сірого»), який підтримується сканером. Цей параметр буде доступним у тому разі, коли у параметрах сканера задане використання діалогового вікна програми Acrobat замість програмного забезпечення сканера.

Роздільна здатність (лише у Windows).

Виберіть параметр роздільної здатності, яку підтримує ваш сканер. Цей параметр буде доступним у тому разі, коли у параметрах сканера задане використання діалогового вікна програми Acrobat замість програмного забезпечення сканера.

Примітка.

Якщо вибрано «Кольоровий режим» або параметр «Роздільна здатність», що не підтримуються сканером, з’явиться повідомлення та відкриється вікно програми сканера. Виберіть інші параметри у вікні програми сканера.

Розмір паперу (лише для Windows).

Виберіть розмір паперу або вкажіть власні параметри: ширину та висоту.

Запитати сканування додаткових сторінок

Якщо цей параметр вибрано, після кожного сеансу сканування з'являтиметься діалогове вікно із запитом про необхідність сканування додаткових сторінок.

Новий документ PDF

Створює документ PDF. Цей параметр недоступний у діалоговому вікні «Налаштувати встановлені параметри».

Декілька файлів

Створює декілька файлів з декількох паперових документів. Натисніть кнопку «Додаткові параметри» та вкажіть необхідність створення PDF-портфоліо з файлів, кількість сторінок для кожного файлу та префікс імені файлу. Ці параметри недоступні в діалоговому вікні «Налаштувати встановлені параметри».

Додати до наявного файлу або портфоліо

Додає перетворений відсканований файл до наявного PDF-файлу або PDF-портфоліо. Цей параметр недоступний у діалоговому вікні «Налаштувати встановлені параметри».

Оптимізувати сканований PDF

Виберіть цей параметр, щоб застосувати до PDF-файлу процес оптимізації. Цей параметр використовується для стиснення та фільтрування зображень у сканованому PDF-файлі.

Малий розмір/висока якість

Перетягніть повзунок для встановлення балансу між розміром та якістю. Натисніть кнопку «Параметри» для налаштування особливих параметрів оптимізації стискання та фільтрації файлів.

Зробити придатним для пошуку (запустити OCR)

Виберіть цей параметр, щоб перетворювати зображення, що містять текст, у PDF-файлі на доступний для пошуку та виділення текст. Цей параметр застосовує до текстових зображень оптичне розпізнавання символів (OCR) і розпізнавання шрифтів і сторінок. Натисніть кнопку «Параметри» для встановлення налаштувань у діалоговому вікні «Розпізнавання тексту — параметри». Див. розділ «Розпізнавання тексту сканованих документів».

Зробити сумісним з PDF/A

Виберіть цей параметр, якщо PDF-файл повинен відповідати вимогам стандартів ISO до формату PDF/A-1b. Коли цей параметр вибрано, в діалоговому вікні «Розпізнати текст — параметри» для параметра «Стиль виводу PDF» доступне лише значення «Зображення з пошуком».

Додати метадані

Коли завершується сканування, після вибору з'являється діалогове вікно «Властивості документа». У діалоговому вікні «Властивості документа» можна додавати метадані або інформацію про відсканований документ до PDF файлу. Якщо створюються кілька файлів, можна ввести загальні метадані для всіх файлів.

Діалогове вікно «Параметри сканера»

Спосіб передачі даних

У «Власному режимі» передачі дані передаються в режимі за замовчування для вашого сканера. «Режим пам'яті» автоматично вибирається для сканування з роздільною здатністю понад 600 точок на дюйм (dpi).

Інтерфейс користувача

Параметр «Сховати власний інтерфейс сканера» обходить вікна та діалогові вікна, що створені виробником сканера. Натомість сканування розпочинається безпосередньо з параметрами, визначеними у налаштуваннях «Власне сканування».

Перетворити чорно-білі зображення на негатив

Цей параметр створює позитив зображення з чорного-білого негативу, наприклад:

Діалогове вікно «Оптимізувати відсканований PDF-файл»

Діалогове вікно «Оптимізувати сканований PDF» керує параметрами фільтрування та стиснення сканованих зображень для їхнього перетворення на PDF. Параметри за замовчуванням придатні для багатьох типів сторінок документів, але їх можна змінити для підвищення якості зображення, зменшення розміру файлів або вирішення проблем зі скануванням.

Застосувати адаптивне стиснення.

Кожна сторінка поділяється на чорно-білі та кольорові ділянки, а також ділянки градацій сірого. Для неї вибирається такий спосіб відображення, при якому зберігається зовнішній вигляд сторінки з використанням високого стискання для кожного типу вмісту. Рекомендована роздільна здатність: 300 точок на дюйм (dpi) для вхідних документів з відтінками сірого та RGB або 600 dpi для чорно-білих документів.

Кольоровий/Градації сірого:

Для сканування сторінок у режимі «Кольоровий» або «Градації сірого» виберіть один із перелічених далі параметрів:

JPEG2000.

Застосування стиснення JPEG2000 до вмісту кольорового зображення. (Це налаштування не рекомендоване під час створення файлів PDF/A. Натомість використовуйте JPEG.)

ZIP.

Застосування стиснення·ZIP до вмісту кольорового зображення.

JPEG.

Застосування стиснення JPEG до вмісту кольорового зображення.

Примітка.

При скануванні застосовується або вибраний параметр режиму «Колір/Градації сірого», або вибраний параметр монохромного режиму. Які саме налаштовування будуть застосовані, залежить від параметрів, вибраних або в діалоговому вікні «Сканування» у програмі Acrobat, або у TWAIN-інтерфейсі, доступ до якого можна отримати, натиснувши кнопку «Сканувати» у діалоговому вікні «Сканування» у програмі Acrobat. (За замовчуванням діалогове вікно програмного інтерфейсу сканера не відкривається).

Монохромний

Скануючи чорно-білі або монохромні зображення, виберіть один із перелічених далі параметрів:

JBIG2 (без втрат) або JBIG2 (з втратами).

До всієї сторінки, що сканується в чорно-білому режимі, застосовується метод стиснення JBIG2. Для найвищих рівнів якості використовується метод без втрат; якщо задано більш низькі рівні, текст сильно стискається. Файли текстових сторінок, як правило, на 60 % менші за розміром, ніж сторінки, до яких застосовано стиснення CCITT Групи 4, але обробляння таких сторінок відбувається повільно. Сумісність з Acrobat 5.0 (PDF 1.4) та новішими версіями.

Примітка.

Для сумісності з Acrobat 4.0 не застосовуйте метод стиснення JBIG2.

CCITT Групи 4.

До всієї сторінки, що сканується в чорно-білому режимі, застосовується метод стиснення CCITT Групи 4. Це метод швидкого стиснення без втрат, сумісний із версіями Acrobat 3.0 (PDF 1.2) та пізніших версій.

Малий розмір/висока якість.

Визначення точки рівноваги між розміром файлу та якістю.

Видалення нахилу

Повертає сторінки, які лежать не паралельно до боків області сканування, таким чином, щоб зображення сторінки у PDF-документі було вертикальним. Виберіть «Увімкнено» або «Вимкнено».

Видалення фону.

Під час сканування в режимі «Градації сірого» або «Кольоровий» майже білі ділянки перетворюються на білі (у чорно-білому режимі не застосовується).

Примітка.

Для отримання кращих результатів відкалібруйте рівні контрастності та яскравості сканера таким чином, щоб при скануванні звичайних чорно-білих сторінок отримувати зображення з темно-сірим або чорним текстом на білому фоні. У цьому разі достатньо буде вибрати значення «Вимкнено» або «Низький». Для видалення фону у відсканованих документах, надрукованих на не зовсім білому папері або в газеті, вкажіть значення «Середній» або «Високий».

Зняти растр.

Видаляє структуру з напівтонових точок, які можуть знижувати ступінь стискання JPEG, призводити до виникнення муару та погіршувати можливості розпізнавання тексту. Застосовується при скануванні в режимах «Градації сірого» та RGB з роздільною здатністю від 200 до 400 dpi, у режимі «Чорно-білий» з адаптивним стисненням із роздільною здатністю від 400 до 600 dpi. Якщо вибрано значення «Увімкнено» (рекомендоване), застосовується фільтр для зображень із градаціями сірого роздільною здатністю 300 dpi або вище та для вводу RGB. Параметр «Вимкнено» застосовується під час сканування сторінок, де немає малюнків або зафарбованих ділянок, або під час сканування з роздільною здатністю, вищою за робочий діапазон.

Різкість тексту.

Підвищує різкість тексту в сканованому PDF-файлі. Низьке значення за замовчуванням підходить для більшості документів. Збільште його, якщо якість друкованих документів низька й текст нечіткий.

Поради щодо сканування

 • У програмі Acrobat можна сканувати зображення з роздільною здатністю від 10 до 3000 dpi. Якщо вибрати значення «Зображення з пошуком» або «ClearScan» для параметра «Стиль виводу PDF», буде необхідна вхідна роздільна здатність 72 точки на дюйм або вища. А вхідна роздільна здатність понад 600 dpi знижується до 600 dpi або нижчої.

 • Щоб застосувати до відсканованого зображення стиснення без втрат, виберіть один із цих параметрів у розділі «Параметри оптимізації» в діалоговому вікні «Оптимізувати відсканований PDF-файл»: «CCITT Група 4» для монохромних зображень або «Без втрат» для кольорових зображень або зображень із відтінками сірого. Якщо це зображення додається до PDF-документа, а файл зберігається за допомогою функції «Зберегти», відскановане зображення не стискається. За умови збереження PDF-документа за допомогою «Зберегти як...», відскановане зображення може бути стиснене.

 • У більшості випадків найкращі результати при реконструкції тексту досягаються при скануванні сторінок у чорно-білому режимі з роздільною здатністю 300 dpi. При скануванні з роздільною здатністю 150 точок на дюйм текст розпізнається функцією оптичного розпізнавання символів дещо гірше, при розпізнаванні шрифтів можуть виникати помилки; при скануванні з роздільною здатністю 400 dpi або вище процедура потребує більше часу, а стиснені сторінки мають більший розмір. Якщо на сторінці багато нерозпізнаних слів або вона містить дрібний текст (9 пунктів або ще менший), спробуйте виконати сканування з більшою роздільною здатністю. У разі можливості застосовуйте чорно-білий режим сканування.

 • Якщо режим «Оптичне розпізнавання символів» вимкнений, можна застосовувати для сканування будь-яку роздільну здатність у межах діапазону 10–3000 dpi, але рекомендована роздільна здатність — 72 dpi або вище. При використанні адаптивного стискання рекомендована роздільна здатність для сканування в режимах «Градації сірого» або «RGB» – 300 dpi, а для сканування в чорно-білому режимі – 600 dpi.

 • Сторінки, сканування яких виконано з параметрами кольору 24 біта, роздільною здатністю 300 dpi, при 8-1/2-на-11 дюймів (21,59-на-27,94 см), перед стисканням матимуть великий розмір файлу (25 Мб). Для сканування таких зображень система може потребувати щонайменше 50 МБ віртуальної пам’яті. При скануванні з роздільною здатністю 600 dpi процеси сканування та обробки, як правило, займають приблизно в чотири рази більше часу, ніж сканування з роздільною здатністю 300 dpi.

 • Не застосовуйте такі функції сканера як тремтіння та напівтони. Ці функції можуть поліпшити вигляд фотографій, але їх застосування ускладнює розпізнавання тексту.

 • Якщо текст надруковано на кольоровому папері, спробуйте підвищити рівні яскравості та контрастності приблизно на 10 %. Якщо сканер має функцію видалення кольору, то для видалення кольорового тла застосуйте відповідний фільтр або лампу. Якщо після видалення фону текст залишається нечітким, спробуйте для підвищення якості сканування відрегулювати контрастність і яскравість.

 • Якщо в сканері передбачене налаштування яскравості вручну, відрегулюйте її таким чином, щоб усі символи біли чіткими та зрозумілими. Якщо символи розташовані впритул один до одного, застосуйте підвищену яскравість. Якщо між символами є проміжки, застосуйте знижену яскравість

Розпізнавання тексту в сканованих документах

Ви можете використовувати Acrobat для розпізнавання тексту в попередньо відсканованих документах, що вже були перетворені на PDF-файли. Програмне забезпечення для оптичного розпізнавання символів (OCR) надає змогу виконувати пошук, виправлення та копіювання тексту у відсканованому документі PDF. Щоб застосувати OCR до PDF, необхідно встановити роздільну здатність сканера на 72 dpi або вище.

Примітка.

Сканування з роздільною здатністю 300 dpi надає найкращі результати тексту для перетворення. При роздільній здатності 150 dpi точність оптичного розпізнавання символів трохи менша.

Розпізнавання тексту в окремому документі

 1. Відкрийте відсканований PDF-файл.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Розпізнавання тексту» > «У цьому файлі».

 3. В діалоговому вікні «Розпізнавання тексту» виберіть параметр у розділі «Сторінки».

 4. У разі потреби натисніть кнопку «Редагувати» для відкриття діалогового вікна «Розпізнати текст — загальні параметри» та вкажіть потрібні параметри.

Розпізнавання тексту в кількох документах

 1. У програмі Acrobat виберіть «Інструменти» > «Розпізнавання тексту» > «У кількох файлах».

 2. У діалоговому вікні «Розпізнати текст» клацніть елемент «Додати файли» та виберіть «Додати файли», «Додати папки» або «Додати відкриті файли». Потім виберіть файли або папку.
 3. У діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть папку призначення для файлів виведення та налаштування імені файлу.
 4. У діалоговому вікні «Розпізнати текст — загальні параметри» виберіть необхідні значення та натисніть кнопку «OK».

Діалогове вікно «Розпізнавати текст – загальні параметри»

Основна мова OCR

Визначає мову, яку компонент OCR застосовує для розпізнавання символів.

Стиль виводу PDF

Визначає тип PDF-файлу для створення. Усі параметри потребують сканування з роздільною здатністю 72 dpi або вище (рекомендується). При виборі кожного із цих параметрів виконується оптичне розпізнавання зображень, а також розпізнавання шрифтів та сторінок, і ті зображення, що містять текст, перетворюються на звичайний текст.

Зображення з пошуком

Забезпечує придатність документа для пошуку та виділення тексту. Дана функція утримує оригінальне зображення, вирівнює його як необхідно та встановлює невидимий текстовий шар над ним. Вибір параметра «Зменшити роздільну здатність зображень» у тому ж самому діалоговому вікні вказує, чи буде знижено роздільну здатність зображення та наскільки.

Зображення з пошуком (Точне)

Забезпечує придатність документа для пошуку та виділення тексту. Дана функція утримує оригінальне зображення та встановлює невидимий текстовий шар над ним. Рекомендовано при випадках, коли вимагається максимальна відповідність до оригінального зображення.

Режим «ClearScan»

У цьому режимі синтезується новий шрифт Type 3, який є дуже схожим на оригінальний, та зберігається фон сторінки з використанням копії з нижчою роздільною здатністю.

Знизити роздільну здатність до

Після виконання оптичного розпізнавання символів зменшується кількість пікселів у кольорових, сірих та монохромних зображеннях. Виберіть необхідний ступінь даунсемплінгу. Чим вище число, тим менше знижується роздільна здатність, у результаті чого кінцевий документ PDF матиме високу роздільну здатність.

Правка оптично розпізнаного тексту в PDF-документах

Під час застосування OCR до сканованого виведення програма Acrobat аналізує бітові дані тексту та заміняє слова й символи для цих бітових областей. Якщо програма Acrobat не впевнена в точному варіанті заміни, слово позначається як підозріле. Підозрілі слова відображаються у PDF-файлі як оригінальні бітові зображення слів, але невидимий шар позаду бітового зображення слова містить текст. Завдяки цьому способу слово є придатним для пошуку, навіть якщо воно відображається як бітове зображення.

Примітка. У разі спроби виділення тексту в сканованому PDF-файлі, до якого не застосовано OCR, або спроби виконання операції «Читання вголос» із файлом зображення, програма Acrobat запитує, чи потрібно виконати оптичне розпізнавання символів. Якщо натиснути кнопку «OK», відкриється діалогове вікно «Розпізнавання тексту», де можна вибрати параметри, докладно описані в попередньому розділі.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.

  • Виберіть команди меню «Інструменти» > «Розпізнавання тексту» > «Знайти всі нечітко розпізнані символи». Всі підозрілі слова на сторінці обводяться прямокутником. Клацніть будь-яке нечітко розпізнане слово, щоб відобразити нечітко розпізнаний текст у діалоговому вікні «Знайти елемент».
  • Виберіть команди меню «Інструменти» > «Розпізнавання тексту» > «Знайти перший нечітко розпізнаний символ».

  Примітка. Якщо закрити вікно «Знайти елемент» до завершення виправлення всіх нечітко розпізнаних слів, можна повернутися до цього процесу, вибравши команди меню «Інструменти» > «Розпізнавання тексту» > «Знайти перший нечітко розпізнаний символ» або клацнувши будь-яке нечітко розпізнане слово за допомогою інструмента «Редагувати текст документа».

 2. У меню «Знайти» виберіть «Нечітко розпізнані символи».

 3. Порівняйте підозріле слово в текстовому полі з фактичним словом у сканованому документі. Щоб виправити підозріле нечітко розпізнане слово, клацніть виділений об'єкт у документі та введіть новий текст. Якщо підозріле слово було помилково розпізнано як текст, натисніть кнопку «Не текст».

 4. Перегляньте та виправте решту нечітко розпізнаних слів, а потім закрийте діалогове вікно «Знайти елемент».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності