Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Про кнопки

Зазвичай кнопки зв'язуються з формами, але їх можна додати в будь-який документ. Кнопки відкривають файли, відтворюють звук або фільми, надсилають дані до веб-серверів та багато іншого. Під час прийняття рішення с приводу того, як ініціювати дію, пам'ятайте, що кнопки пропонують такі можливості, яких немає в посилань та закладок:

 • Кнопка може виконати одну дію або серію дій.

 • Вигляд кнопки може змінитися у відповідь на дії миші.

 • Кнопку можна легко скопіювати на велику кількість сторінок.

 • Дії миші можуть активувати різні дії кнопки. Наприклад, «Кнопка миші натиснута» (або клацання), «Кнопка миші відпущена» (відпускання після клацання), «Вказівник наведено» (переміщення вказівника на кнопку) та «Вказівник прибраний» (переміщення вказівника поза межі кнопки) можуть запустити різні дії для однієї кнопки.

  Кнопки є простим та інтуїтивно зрозумілим способом запуску операцій у документах PDF. Кнопки можуть мати комбінації написів та значків, які допомагають користувачам виконувати серії дій або подій, які змінюються під час переміщення миші. Наприклад, можна створити кнопки з написами «Відтворення», «Пауза», «Стоп» та відповідними значками. Після цього можна задати дії для цих кнопок - відтворення, пауза та припинення відтворення фільму. Можна вибрати комбінацію поведінки миші для кнопки та задати будь-яку комбінацію дій для поведінки миші.

Створення кнопки у PDF-формі

 1. Переконайтеся, що знаходитеся в режимі редагування, вибравши «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати», а потім зі списку «Додати нове поле» виберіть пункт «Кнопка». Ваш курсор набуває форми перехрестя.
 2. Клацніть на бажаному місці сторінки, щоб додати кнопку з розміром за замовчуванням. Для створення кнопки з власним розміром розтягніть прямокутник, щоб встановити розмір кнопки.
 3. Клацніть двічі поле кнопки та вкажіть ім'я, текст підказки та інші властивості.
 4. Клацніть вкладку «Вигляд» та задайте параметри вигляду кнопки на сторінці. Пам'ятайте, якщо вибрати колір тла, не буде видно зображення позаду кнопки. Параметри тексту впливають на напис, заданий на вкладці «Параметри», а не на назву кнопки, задану на вкладці «Загальні».

  Примітка.

  Якщо встановлено прапорець «Увімкнути параметри для письма справа наліво» на вкладці «Міжнародні» діалогового вікна «Параметри», вкладка «Вигляд» буде містити параметри для зміни стилю цифр та напрямку тексту для кнопок.

 5. Перейдіть на вкладку «Параметри» та виберіть параметри, що визначають вигляд на кнопці написів та значків.
 6. Перейдіть на вкладку «Дії» та задайте параметри, що визначають, які події трапляються у разі натискання кнопки, наприклад, перехід на іншу сторінку або відтворення мультимедійного кліпу.
 7. Натисніть «Закрити».

  Примітка.

  Якщо створюється набір кнопок, можна прив'язати об'єкти до ліній або напрямних сітки.

Додавання кнопки надсилання

Під час розповсюдження форми вона автоматично перевіряється програмою Acrobat. Якщо не знаходиться кнопка надсилання, програма додає до рядка повідомлень документа кнопку «Надіслати форму». Користувачі можуть скористатися кнопкою «Надіслати форму» для надсилання вам назад заповненої форми. Якщо ви не плануєте використовувати кнопку «Надіслати форму», створену програмою Acrobat, можна додати власну кнопку надсилання до вашої форми.

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати». Відкриється панель завдань «Форми».
 2. Обравши інструмент «Кнопка» , шляхом перетягування визначте ділянку, де слід розташувати кнопку. Клацніть кнопку двічі та задайте параметри на вкладках «Загальне» та «Параметри».
 3. На вкладці «Параметри» виберіть параметр в меню «Макет» для мітки кнопки, зображення значка або обох. Виконайте одну з наступних дій або обидві дії:
  • Уведіть в поле «Мітка» текст, щоб позначити кнопку як кнопку надсилання.

  • Натисніть кнопку «Вибрати значок», а потім уведіть шлях до значка або натисніть кнопку «Перегляд» і виберіть потрібний файл зображення.

 4. На вкладці «Дії» в меню «Вибрати дію» виберіть пункт «Надіслати форму» та натисніть кнопку «Додати».
 5. У діалоговому вікні «Надіслати виділення форми» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб збирати дані форм на сервер, введіть місцезнаходження у поле «Уведіть URL для цього посилання». Наприклад: http://www.[домен] / [папка] [вкладена папка] /, якщо сервер розташований в Інтернеті, або\\ [сервер] \ [папка] \ [вкладена папка] \, якщо сервер розташований у локальній мережі.

  • Якщо дані форми будуть надсилатися електронною поштою як вкладені файли, уведіть mailto: , а потім адресу електронної . Наприклад, mailto:nobody@adobe.com.

 6. Виберіть значення параметрів «Формат експорту», «Вибір поля» і «Параметри дати», а потім натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Якщо дані будуть надсилатися у форматі FDF або XFDF, то URL-адреса сервера повинна закінчуватися суфіксом «#FDF» — наприклад, http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

Параметри «Надіслати виділення форми»

У діалоговому вікні «Надіслати виділення форми» можна визначити такі параметри:

Уведіть URL для цього посилання

Визначення URL-адреси для збирання даних форм.

FDF

Повертає дані, введені користувачем, без базового PDF-файлу. Можна вибрати, щоб параметри включали «Дані поля» «Коментарі» та «Покрокові зміни у PDF».

 

Примітка.

Якщо параметр «Покрокові зміни до PDF» використовувати для отримання цифрових підписів, то сервер зможе їх легко прочитати та реконструювати.

HTML

Повернення форми у форматі мови гіпертекстової розмітки (HTML).

XFDF

Повертає дані, введені користувачем, у вигляді файлу у форматі XML. Можна включити коментарі разом з даними полів або дійсні дані полів.

PDF

Повертає весь PDF-файл разом із даними, введеними користувачем.

Вибір полів

Визначає, які саме поля треба надсилати у відповідь. Щоб отримати лише деякі з полів заповненої форми, виберіть параметр «Лише ці», клацніть «Вибрати поля» та виберіть у діалоговому вікні «Вибір полів» ті поля, які треба включити або виключити.

Наприклад, можна застосовувати цей параметр, щоб виключити поля, що обчислюються, або поля-дублікати, які додаються у форму для зручності, але не містять нових даних.

Параметри дати

Визначає стандартний формат, у якому користувач повинен уводити дати.

Змінення вигляду кнопок

Кнопка може мати напис, значок або те й інше. Можна вибрати, як виглядатиме кнопка в кожному стані миші («Кнопка відпущена», «Кнопка натиснута» або «Курсор наведений»). Наприклад, можна створити кнопку, на якій буде написано «Головна», доки вказівник миші не знаходитиметься над кнопкою. Після наведення вказівника на кнопку напис може змінюватися на «Натисніть, щоб повернутися на головну сторінку».

Можна зробити значки кнопки з файла будь-якого формату, що може відображати Acrobat, включаючи PDF, JPEG, GIF та інші формати зображень. Який би формат не було вибрано, використовується вся сторінка, тому, якщо необхідно використати тільки частину сторінки в якості значка, необхідно вирізати зайву частину перед виконанням цієї процедури. Найменший можливий розмір сторінки PDF - 1 на 1 дюйм (2,54 на 2,54 см). Якщо необхідно, щоб значок був меншим за 1Х1 дюйм (2,54 см), масштабуйте його так, щоб він помістився в поле, намальоване за допомогою інструмента «Кнопка». Натискання кнопки «Додатково» на вкладці «Параметри» діалогового вікна «Властивості кнопки» дозволяє визначити масштабування значка всередині кнопки.

Розташування кнопок
Розташування кнопок

A. Тільки напис B. Тільки значок C. Значок зверху, напис знизу D. Напис зверху, значок знизу E. Значок зліва, напис справа F. Напис зліва, значок справа G. Напис над значком 

Редагування кнопки

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати». Відкриється панель завдань «Форми».
 2. Виберіть поле «Кнопка» та виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб редагувати властивості для поля кнопки, клацніть кнопку двічі.

  • Щоб змінити вигляд кнопок, скористайтеся параметрами вигляду на вкладці «Вигляд» діалогового вікна «Властивості кнопки».

  • Щоб вирівняти, відцентрувати або розподілити кнопки разом з іншими полями форми, змінити розмір кнопки чи дублювати кнопку, клацніть правою клавішею миші та виберіть відповідний пункт у контекстному меню.

Установка властивостей відображення кнопки Acrobat

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати». Відкриється панель завдань «Форми».
 2. Двічі натисніть кнопку виходу та перейдіть на вкладку «Параметри» в діалоговому вікні «Властивості кнопки.
 3. Для параметра «Макет» виберіть необхідний тип відображення напису. (Додаткові відомості про масштабування значків кнопки, див. у наступній процедурі.)
 4. Для «Поведінка» виберіть вигляд кнопки після її натискання.
 5. Щоб визначити напис або значок, що з'являється на кнопці, виконайте таке:
  • Якщо мітку вибрано в меню «Макет», уведіть текст у поле «Напис».

  • Якщо з меню «Макет» вибрано параметр значка, клацніть «Обрати значок», потім — «Огляд» та виберіть файл. (Натисніть кнопку «Очистити», щоб усунути вибраний значок.)

Параметри поведінки кнопки

Немає

Залишає вигляд кнопки таким самим.

Клавіша

Задає вигляд для станів миші «Кнопка відпущена», «Кнопка натиснута» та «Ролловер». Виберіть варіант зі списку «Стан» і задайте значок або напис:

Угору

Визначає вигляд кнопки, коли кнопку миші не натиснуто.

Вниз

Визначає вигляд кнопки, якщо кнопку миші натиснуто та ще не відпущено.

Ролловер

Визначає вигляд кнопки, коли вказівник миші знаходиться над кнопкою.

Контур

Виділяє контур кнопки.

Негатив

Міняє місцями темні та світлі відтінки кнопки.

Масштаб і розташування кнопок

 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати».
 2. Двічі клацніть наявну кнопку, щоб відкрити діалогове вікно «Властивості кнопки».
 3. Перейдіть на вкладку «Параметри», виберіть значок у меню «Макет» і клацніть «Додатково».

  Примітка.

  Кнопка «Додаткове» недоступна, якщо вибрано пункт «Лише мітка» з меню «Макет».

 4. Виберіть потрібний параметр у меню «У разі масштабування»:

  Завжди

  Значок масштабується згідно з уведеними даними, незалежно від його розміру відносно розміру кнопки.

  Ніколи

  Зберігається початковий розмір значка; значок обрізується за контуром кнопки. Якщо вибрано «Ніколи», параметри масштабування недоступні.

  Значок занадто великий

  Значок масштабується згідно з уведеними даними тільки у випадку, якщо він більший за кнопку.

  Значок занадто малий

  Значок масштабується згідно з уведеними даними тільки у випадку, якщо він менший за кнопку.

 5. В меню «Масштаб» виберіть, чи масштабувати значок пропорційно. Якщо значок масштабується непропорційно, він може бути перекошений.
 6. Щоб гарантувати, що верхні та нижні або ліві та праві сторони значка вирівняні по краях кнопки, виберіть «Припасувати до розміру рамки».
 7. Щоб визначити, де значок розташовується всередині кнопки, перетягніть стрілки-повзунки. Розташування значка визначається згідно з часткою простору, що зберігається між значком та лівим краєм кнопки та між значком та нижнім краєм кнопки. Значення за замовчування (50, 50) розташовує значок посередині поля. Можна нажати кнопку «Відновити» в будь-який момент, щоб відновити усталене значення розташування.
 8. Натисніть кнопку «OK», а потім — кнопку «Закрити».

Приховування кнопки Acrobat, якщо над нею немає вказівника миші

У деяких випадках, необхідно сховати кнопку, доки вказівник миші не переміститься на неї. Показуючи та ховаючи кнопку, можна створити цікаві візуальні ефекти в документі. Наприклад, при переміщенні вказівника миші на мапу міста, можна показувати більш деталізовану мапу, яка може зникати, коли вказівник миші виходить за межі мапи.

Відображення та приховування значків
Відображення та приховування значків

A. Вказівник миші не над кнопкою B. Вказівник миші входить в область кнопки C. Вказівник миші виходить з області кнопки 
 1. Якщо ви не в режимі редагування форм, виберіть «Інструменти» > «Форми» > «Редагувати». Відкриється панель завдань «Форми».
 2. Обравши інструмент «Кнопка» , шляхом перетягування визначте ділянку, де повинна знаходитись спливаюча кнопка. Наприклад, якщо PDF-файл містить мапу Франції, визначте ділянку, де необхідно, щоб з'являлася детальна мапа Парижу.
 3. Двічі клацніть на кнопці.
 4. Клацніть по вкладці Закладки і виберіть в меню «Макет» команду «Тільки значок».
 5. Виберіть в меню «Поведінка» пункт «Клавіша» та виберіть «Ролловер» зі списку «Стан».
 6. Натисніть кнопку «Вибрати значок», а потім — кнопку «Огляд». Виберіть тип файлу з меню «Файл типу», перейдіть у теку, де знаходиться файл зображення, та клацніть файл двічі. В цьому прикладі, необхідно вибрати мапу Парижу. Натисніть кнопку «OK», щоб прийняти зображення як кнопку.
 7. Клацніть по вкладці «Вигляд». В разі необхідності зніміть прапорець з «Колір межі» та «Колір заливки» та клацніть «Закрити».
 8. Якщо ви знаходитесь у режимі редагування, клацніть «Попередній перегляд». Визначене поле зображення з'являється, коли вказівник знаходиться на області кнопки та зникає, коли вказівник залишає цю ділянку.

  Примітка.

  Якщо необхідно, щоб зображення було більшим за ділянку ролловера, або якщо необхідно, щоб зображення було в іншому місці, ніж спливна кнопка, скористайтеся дією «Показати/сховати поле». Спочатку, виберіть значок для кнопки, яка буде показуватися та ховатися. Потім, створіть іншу кнопку, що діятиме як активна кнопка при наведенні на неї миші. Для другої кнопки не потрібно вибирати значок. Замість цього, необхідно скористатися вкладкою «Дії», щоб показати першу кнопку, коли вказівник миші знаходиться над другою й сховати, коли він виходить за межі кнопки.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності