Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Огляд інструмента «Корегувати порядок читання»

Інструмент «Корегувати порядок читання» надає найлегший і найшвидший шлях для виправлення проблем із порядком читання та основних проблем із тегами. Після вибору інструмента «Корегувати порядок читання» відкривається діалогове вікно, яке показує підсвічуванням порядок вмісту сторінки. Кожна підсвічена область отримує номер та підсвічується сірими або кольоровими квадратиками; номер означає позицію в порядку читання сторінки. Перевіривши порядок читання сторінки, можна перейти до виправлення інших, складніших проблем із тегами.

Інструмент «Корегувати порядок читання» призначений для відновлення PDF-файлів, теги в які були додані за допомогою програми Acrobat, а не для відновлення PDF-файлів, теги в які були додані під час перетворення в програмі розробки. Де це можливо, повертайтеся до вихідного файлу та додавайте спеціальні можливості в програмі розробки. Виправлення вихідного файлу потрібне, щоб не було потреби знову підправляти файл PDF у Acrobat.

За допомогою інструмента «Коригувати порядок читання» можна виконувати такі завдання, пов'язані зі спеціальними можливостями:

 • Візуально перевіряти та згодом виправляти порядок читання вмісту сторінки

 • Додавати теги до заповнюваних полів форми та їхніх ярликів

 • Додавання альтернативного тексту та описів до полів форм

 • Виправляти теги простих таблиць і готувати складні таблиці до детальнішої обробки в дереві логічної структури

 • Видаляти із дерева логічної структури неважливий вміст, наприклад, оздоблення країв сторінки

Для виконання розширених завдань стосовно порядку читання та додання тегів, наприклад виправлення складних таблиць, видалення застарілих тегів і додання альтернативного тексту до посилань, слід використовувати панель «Теги». Ця панель містить альтернативний набір інструментів і функцій для маніпулювання тегами у PDF-файлі. Детальнішу інформацію див. у розділі Зміна тегів за допомогою панелі «Теги».

Виберіть інструмент «Коригувати порядок читання»

 • Виберіть команди меню «Інструменти» > «Доступність» > «Коригувати порядок читання» для вибору інструмента коригування порядку читання.

Поради щодо застосування інструмента «Корегувати порядок читання»

 • Збережіть документ (або його копію) перед тим, як використовувати інструмент «Корегувати порядок читання». Ви не можете використовувати команду «Скасувати» для скасування змін, внесених за допомогою цього інструмента, таким чином повернення до збереженого документа є єдиним шляхом скасування таких змін.
 • Виберіть «Перегляд» > «Відображення сторінки» > «Перегляд однієї сторінки» під час роботи з інструментом «Коригувати порядок читання». Після натискання кнопки «Очистити структуру сторінки» Acrobat очищає теги на всіх видимих і навіть на частково видимих сторінках.

Додаткові поради щодо роботи з порядком читання див. у статті Донни Бейкер Настроювання порядку читання у PDF-документі.

Параметри інструмента «Корегувати порядок читання»

Параметри інструмента «Корегувати порядок читання» можна вибрати в діалоговому вікні в спливаючому меню, яке з’являється, якщо клацнути на виділеній області правою кнопкою миші, або в меню параметрів на панелі порядку. Інструмент «Корегувати порядок читання» має такі параметри:

Текст

Позначає виділену область тегами, як текст.

Figure

позначає виділену область тегами, як зображення. Текст, який міститься в тегу зображення, визначається як частина зображення, і екранні читці його не читають.

Поле форми

Позначає виділену область тегами, як поле форми.

Малюнок/Підпис

позначає виділене зображення й підпис як один тег. Будь-який текст, який міститься в тезі, ідентифікується як напис. Параметр є корисним для додавання тегів до написів та запобігання неправильному додаванню тексту підписів до суміжних текстових блоків. Зображення можуть потребувати альтернативного тексту.

Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4, Заголовок 5, Заголовок 6:

позначає вибране як тег заголовка першого, другого, третього, четвертого, п’ятого чи шостого рівня. Теги заголовків можна перетворити на закладки, щоб допомогти користувачам переміщатись у межах документа.

Table

Додає до виділеного фрагмента тегів таблиці після визначення у виділеній області місцезнаходження заголовків, рядків та стовпців.

Клітинка

позначає виділену область тегами як таблицю або комірку заголовка. Використовуйте цей параметр для об’єднання неправильно розділених клітинок.

Formula

позначає виділену область тегами як формулу. Оскільки програми читання можуть обробляти теги формул інакше, ніж звичайний текст, може знадобитися додавання описів із використанням альтернативного тексту.

Фон

Позначає вибране як елемент фону чи артефакт, видаляючи об’єкт з дерева тегів. Таким чином вибраний об’єкт не відображатиметься в перекомпонованому документі та екранні читці не читатимуть його.

Редактор таблиць

автоматично аналізує виділену таблицю по комірках та застосовує відповідні теги. Таблиця вже повинна містити теги таблиці перед застосуванням до неї команди «Редактор таблиць».

Показати групи вмісту сторінки

показує елементи вмісту у вигляді підсвічених областей, які містять номери, що показують порядок читання. Задайте колір підсвічення, клацнувши палітру кольорів.

Показати клітини таблиці

підсвічує вміст окремих комірок таблиці. Задайте колір підсвічення, клацнувши палітру кольорів.

Відображати як елементи в одному блоці

Суміжні квадрати з тегами одного типу стискаються в один великий квадрат зі спільним типом тегів, який охоплює вихідний квадрат.

Показати таблиці та зображення

виділяє всі таблиці й зображення рамкою. Рамка також показує наявність в елементах альтернативного тексту. Задайте колір рамки, клацнувши палітру кольорів.

Очистити структуру сторінки

зі сторінки видаляється структура тегів. Застосовуйте цей параметр, щоб розпочати створення нової структури, якщо існуюча структура містить занадто багато помилок.

Показати панель порядку

Відкриває вкладку «Порядок» для зміни порядку виділеного вмісту.

Редагувати додатковий текст

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання виділеного зображення правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи властивостей зображення, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Редагувати текст поля форми

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання поля форми правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи полів форми, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Змінити зведення таблиці

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання виділеної таблиці правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи властивостей таблиці, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Перевірка й виправлення порядку читання (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Корегувати порядок читання» можна швидко перевірити порядок читання документа PDF із тегами. Цей інструмент також дає змогу додавати альтернативний текст до зображень та вирішувати багато різних проблем із тегами, які описуються у звіті, створеному програмою Acrobat під час додавання тегів до документа PDF.

Проблеми з порядком читання доступні для перегляду при роботі з інструментом «Корегувати порядок читання». Кожний неперервний розділ вмісту сторінки виділяється пунктиром як окрема область та отримує номер у відповідності з порядком читання. У кожній області текст впорядковується зліва направо та зверху вниз. (Цей порядок можна змінити в параметрах інструмента «Корегування».) Якщо якась виділена область містить дві шпальти тексту, або якщо текст відформатований у незвичному порядку, розділіть текст на частини, у яких можна задати порядок. Оскільки виділені області мають прямокутну форму, вони можуть перекривати інші елементи, особливо якщо вміст сторінки має неправильну форму. Навіть якщо вміст сторінки перекривається або містить дві виділені області, проблеми з порядком читання не виникнуть. Уміст сторінки не може належати більш ніж одній виділеній області.

Порядок читання у виділених областях можна змінити, перемістивши елемент на панелі «Порядок», або перетягнувши його на сторінку у вікні документа. Змінивши порядок у виділених областях сторінки, можна створити зображення й підпис на місці, яке підходить для пояснення в тексті. Змінивши порядок виділених областей, ви ефективно зміните порядок читання елементів, не змінюючи фактичних налаштувань PDF-файлу.

Перевірка порядку читання інструментом «Корегувати порядок читання»

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» і активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

  Примітка.

  Якщо виділені області не з’явилися на панелі документа, документ не містить тегів.

 3. У разі необхідності виконайте одну з таких дій:
  • Щоб задати колір пунктиру виділення клацніть палітру кольорів, а потім виберіть потрібний колір.

  • Щоб виділити таблиці та малюнки і переглянути додатковий текст для малюнків, виберіть команду «Показати таблиці та малюнки».

 4. Перевірте порядок читання тексту в кожній виділеній області.

  Примітка.

  Це легше зробити в збільшеному масштабі.

 5. Перевірте порядок нумерації в кожній виділеній області. Якщо послідовні пронумеровані області не йдуть одна за одною, змініть їх порядок на панелі «Порядок».
 6. Клацніть «Показати панель "Порядок"», а потім виберіть на панелі «Порядок» кожен елемент вмісту (у дужках [ ]), щоб виділити цю область вмісту у вікні документа. Застосовуйте цей метод для пошуку пронумерованих областей, які ви не бачите або не можете знайти на сторінці.

Зміна порядку читання на панелі «Порядок»

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» натисніть кнопку «Показати панель порядку».
 3. На панелі «Порядок» перейдіть до перегляду списку виділених областей, що відображаються у вікні документа.
 4. На панелі «Порядок» перетягніть тег виділеної області в потрібне місце. Під час перетягування лінією позначається місце розташування області, якщо користувач відпустить кнопку миші. Після перетягнення елемента в нове місце номер виділеної області змінюється у відповідності з новим порядком читання. Можна вибрати та перемістити кілька суміжних областей.

Зміна порядку читання шляхом перетягування на сторінці

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» і активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».
 3. У вікні документа наведіть вказівник на номер виділеної області, яку ви хочете перемістити. Потім перетягніть його туди, де він має бути прочитаний. Текстовий курсор показує місце можливого розташування в тексті.

  Після того, як ви відпустите кнопку миші на виділеній області, курсор вставляння тексту перетвориться на лінію розбиття, а виділена область під ним розіб’ється на дві нові виділені області. Номери всіх виділених областей змінюються у відповідності з новим порядком читання.

Редагування тегів за допомогою інструмента «Коригувати порядок читання» (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Корегувати порядок читання» можна створити теги в документах PDF без тегів або додати нові теги до існуючої структури. Однак таке додавання тегів вручну не забезпечує такого ж рівня деталізації структури тегів, як команда «Додати теги до документа». Наприклад, не підтримуються такі елементи, як абзаци, списки з маркерами та номерами, розбиття на рядки та переноси. Перед очисткою існуючої структури перевірте, чи немає інших можливостей, крім додавання тегів вручну.

Додавання тегу області

 1. Застосовуючи інструмент «Корегувати порядок читання», проведіть курсором у вікні документа, щоб вибрати область сторінки, яка містить вміст одного типу (наприклад, абзац тексту).
 2. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб додати більше вмісту до поточного виділення, протягніть по ньому курсором, утримуючи клавішу Shift.

  • Щоб вилучити сторінку з поточного виділення, перетягніть її курсором, утримуючи клавішу Ctrl.

 3. Натисніть відповідну кнопку в діалоговому вікні «Корегувати порядок читання», щоб задати тип тегів.

Зміна тегу для області

Якщо Acrobat неправильно додає теги до елемента сторінки, можна змінити тип тегів для виділеної області.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» і активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».
 3. Щоб виділити виділену пунктиром область, виконайте одну з наступних дій:
  • Протягніть курсор миші, щоб виділити її.

  • Клацніть номер виділеної області.

 4. Клацніть на кнопці з типом тегу, який потрібно додати до виділеної підсвіченням області.

Додавання та видалення вмісту з області з тегами

Інструмент «Корегувати порядок читання» завжди відображає якомога меншу кількість виділених областей. Якщо вміст виділеної пунктиром області неправильно компонується, може знадобитися розбити область для перевпорядкування. Виділені області також можуть містити вміст на суміжних сторінках, який не є пов’язаним або ж потребує тегів іншого типу. Уміст сторінки може бути позбавленим пов’язаних елементів, особливо якщо вміст не вписується в прямокутне виділення. Інструмент «Корегувати порядок читання» використовується для додавання вмісту в область, видалення вмісту з області або для розбиття області для перевпорядкування вмісту.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» і активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».
 3. У вікні документа виберіть виділену пунктиром область.
 4. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб додати вміст до поточного виділення, клацніть елементи, які потрібно додати, утримуючи клавішу Shift. На курсорі миші з’явиться знак «+» (плюс).

  • Щоб вилучити вміст із поточного виділення, клацніть на ньому, утримуючи клавішу Ctrl. На курсорі миші з’явиться знак «-» (мінус).

 5. Клацніть на кнопці з типом тегу, який потрібно додати до виділеної підсвіченням області.

Поділ однієї області на дві

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» та активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».
 3. У вікні документа перетягніть курсор миші, щоб виділити невелику частину вмісту біля межі першої області, яку потрібно створити.
 4. Натисніть кнопку «Тло» у діалоговому вікні. Виділена пунктиром область буде розбита на дві області з нумерацією справа наліво.
 5. Щоб виправити порядок читання, виберіть команду «Показати панель "Порядок"» і перетягніть нову виділену область на належне місце на панелі «Порядок».
 6. Потягніть курсор миші, щоб виділити першу створену вами область із вмістом, включаючи «Фон». Потім установіть тег, натиснувши кнопку в діалоговому вікні «Корегувати порядок читання».

Застосування тегу заголовка

Щоб читачам було легше переміщатися по документу і знаходити потрібну інформацію, перевірте, чи містять заголовки теги відповідного рівня, що описують їхню ієрархію у вмісті.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання» і текст заголовка в PDF-файлі.
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» натисніть кнопку, що відповідає належному тегу заголовка (наприклад, Заголовок 1, Заголовок 2).

Примітка.

Додавши теги заголовків, можна перетворити заголовки на закладки, щоб покращити навігацію по документу. Додаткову інформацію див. у розділі Додавання закладок із тегами.

Вилучення елементів сторінок зі структури тегів

Під час додавання тегів до документа PDF програма Acrobat не завжди може відрізнити пояснювальні зображення від декоративних елементів сторінки. Елементи, що покращують вигляд сторінки, наприклад декоративні краї, лінії або елементи фону, можуть створювати безлад у структурі документа й мають бути вилучені. Відтак Acrobat може некоректно позначати артефакти або елементи сторінки як теги малюнків. Зі структури тегів можна вилучати артефакти й неважливі елементи сторінки, заміняючи їхній тег на тег тла або вилучаючи їхні теги. Якщо зображення з тегами в документі не містить жодної корисної для користувача або ілюстративної інформацію, ви можете вилучити елемент зі структури тегів, щоб він не читався читцями та не використовувався в перекомпонуванні.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» і активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки». Після цього виберіть «Показати таблиці та зображення».
 3. Вилучіть елемент сторінки тим чи іншим шляхом:
  • У вікні документа виділіть елемент сторінки та натисніть у діалоговому вікні кнопку «Тло».

  • На панелі «Порядок» виберіть елемент сторінки й натисніть «Видалити».

Зміна тегів зображень і таблиць (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Коригувати порядок читання» можна додавати та змінювати теги і додатковий текст для зображень і таблиць.

Застосування тегу зображення

За допомогою інструмента «Корегувати порядок читання» можна виділити елемент і визначити його як зображення. Задавши елемент як малюнок, можна додати альтернативний текст, який описує зображення.

 1. Виділіть зображення інструментом «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» натисніть кнопку «Зображення».
 3. У вікні документа клацніть область правою клавішею миші та виберіть команду «Редагувати додатковий текст».
 4. Уведіть додатковий текст і клацніть «OK».

Перевірка та виправлення тегів зображення

За допомогою інструмента «Корегувати порядок читання» можна ідентифікувати й виправляти теги зображень. Визначте, чи містять зображення додатковий текст, чи його потрібно додати, щоб він правильно читався за допомогою допоміжних технологій. В ідеалі теги малюнків повинні описувати графічний вміст, який є значимим для документа в цілому, наприклад, графіки або ілюстративні фотографії. Якщо елементи тла, що не можуть бути прочитані, містять теги малюнків, перевизначте їх як тло.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання» і встановіть у діалоговому вікні прапорець «Показати таблиці та зображення».
 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Якщо малюнок не містить теги малюнка, виберіть потрібну область вмісту й клацніть у діалоговому вікні «Малюнок» або «Малюнок/Підпис».

  • Щоб вилучити текст, некоректно поєднаний із малюнком, перетягніть мишею, щоб виділити текст, і натисніть кнопку «Текст» у діалоговому вікні.

  • Аби включити підпис, поєднаний із малюнком, виберіть малюнок і підпис, і натисніть у діалоговому вікні кнопку «Малюнок/Підпис».

Перевірка й додавання альтернативного тексту до зображень

Якщо потрібно, щоб екранні читці описували графічні елементи, які ілюструють важливі поняття в документі, необхідно додати опис у вигляді альтернативного тексту. Зображення не будуть розпізнані та прочитані екранними читцями, поки до властивостей тегів не додано альтернативний текст. Якщо ви додасте альтернативний текст до текстових елементів, читатиметься лише опис, а не сам текст.

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання».
 2. У діалоговому вікні виберіть команду «Показати таблиці та малюнки».
 3. Клацніть малюнок правою клавішею миші та виберіть у спливаючому меню команду «Редагувати додатковий текст».
 4. У діалоговому вікні «Редагувати альтернативний текст» введіть новий (або змініть наявний) опис малюнка й натисніть кнопку «OK».

Зміна тегів таблиць і тегів нерозпізнаних таблиць

Таблиці ускладнюють роботу екранних читців, оскільки вони представляють текстові або чисельні дані в наглядному вигляді. Вміст у комірках таблиць може бути складним та містити списки, абзаци, поля форм й інші таблиці.

Щоб отримати найкращі результати в ході додавання тегів до таблиць, для створення документа PDF і додавання тегів користуйтеся програмою, у якій цей документ було створено. Якщо PDF-файл не містить тегів, їх можна додати за допомогою команди «Додати теги до документа». Завдяки цій команді правильно розпізнається більшість таблиць, проте ця команда може не розпізнати таблицю, у якій відсутні чіткі межі, заголовки, стовпці та рядки. Перевіряти правильність розпізнавання таблиці та усувати проблеми з розпізнаванням можна за допомогою інструмента «Корегувати порядок читання». Щоб додати спеціальне форматування до таблиць та їхніх клітинок, скористайтеся панеллю «Теги».

Редактор таблиць дає змогу автоматично проаналізувати компоненти таблиці й застосувати відповідні теги, але для деяких тегів може знадобитися ручна перевірка та корегування. Переглянувши теги таблиці, можна визначити, чи правильно ідентифіковано стовпці, рядки та комірки. Таблиці, яким бракує правильно заданих границь та лінійок, часто містять некоректні теги або прилеглі елементи сторінки. Можна відкорегувати таблиці з неправильними тегами, виділяючи та перевизначаючи їх; злиті клітинки можна розділити, створивши тег для кожної клітинки.

Щоб усунути проблеми з тегами в таблицях, часто доводиться використовувати панель «Теги».

 1. Виберіть інструмент «Корегувати порядок читання» й встановіть прапорець «Показати таблиці та зображення».
 2. Якщо таблиця не позначена чітко у вікні документа, перетягніть мишею, щоб виділити всю таблицю, і виберіть пункт «Таблиця» в діалоговому вікні.
 3. Виберіть команду «Показати клітинки таблиці», аби впевнитися, що всі клітинки таблиці задано як окремі елементи.
 4. Якщо клітинки не видаються окремими елементами, виконайте одну з таких дій:
  • Якщо є злиті комірки, виділіть область окремої клітинки інструментом «Корегувати порядок читання» і потім натисніть у діалоговому вікні кнопку «Клітинка». Повторіть цю дію для кожної злитої клітинки.

  • Якщо клітинки не виділено пунктиром, можливо, таблицю сформатовано в нестандартний спосіб. Знову створіть таблицю в програмі, в якій створено файл.

 5. Якщо таблиця містить клітинки, що поширюються на два чи декілька стовпців, задайте атрибути «ColSpan» та «RowSpan» для цих рядків у структурі тегів.

Вилучення або заміна тегів структури документа (Acrobat Pro)

Якщо після додавання тегів до PDF-файлу в Adobe Acrobat структура тегів стає занадто складною або проблематичною для корегування, можна вилучити або замінити поточну структуру за допомогою інструмента «Корегувати порядок читання». Якщо документ містить здебільшого текст, можна вибрати сторінку, а потім вилучити заголовки, таблиці та решту елементів, щоб створити чистішу та простішу структуру тегів.

Acrobat може розставити теги заново в документі, що вже містить теги, після того, як ви спочатку видалите всі наявні теги з дерева тегів.

Усунення всіх тегів з PDF-файлу

 1. Відкрийте панель «Теги» («Перегляд» > «Показати/приховати» > «Панелі навігації» > «Теги») та виберіть кореневий (найвищий) тег, «Теги».
 2. На панелі «Теги» виберіть у меню параметрів команду «Видалити тег».

Примітка.

Команда «Очистити структуру сторінки» у діалоговому вікні «Корегувати порядок читання» вилучає всі теги з видимих наразі сторінок.

Заміна наявної структури тегів

Ця процедура працює найкраще зі сторінками, що містять один стовпець тексту. Якщо сторінка містить декілька стовпців, кожен із них має бути виділений та позначений тегом окремо.

 1. Виберіть інструмент.
 2. У вікні документа виділіть усю сторінку. Виділення включає текстові та нетекстові елементи.
 3. Щоб зняти виділення з нетекстових елементів сторінки, наприклад зображень і підписів, потягніть навколо них мишею, утримуючи клавішу Ctrl, доки на сторінці не залишиться виділеним лише текст. Натисніть кнопку «Текст» у діалоговому вікні «Коригувати порядок читання».
 4. У вікні документа виділіть нетекстові елементи, такі як малюнки чи назви, натисніть відповідну кнопку в діалоговому вікні, щоб додати тег. Повторіть описані вище кроки, доки весь вміст сторінки не матиме теги.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності