Редагування PDF-файлів

Редагування тексту та зображень

Коригуйте, оновлюйте та вдосконалюйте PDF-файли за допомогою нового інтерфейсу «вкажи-та-клацни». Додавайте та переміщуйте вміст та зображення. Змінюйте шрифти та гарнітуру, коригуйте вирівнювання, а також додавайте верхні та нижні індекси. З легкістю відзеркалюйте чи повертайте зображення, виконуйте їх кадрування та масштабування. Виберіть «Інструменти» > «Редагування вмісту» > «Редагувати текст і зображення». Придатні для редагування текст і зображення позначаються контурами. Виберіть текст чи зображення, які потрібно змінити. Введіть новий текст або встановіть нові параметри за допомогою панелі «Формат».

Панель «Формат»
Панель «Формат» дозволяє змінювати налаштування шрифтів та параметри зображень. Клацніть значок «плюс» на панелі, щоб розгорнути додаткові функції.

Перекомпонування тексту на сторінці

Перекомпоновуйте текст розділу сторінки за допомогою вставляння нового тексту або масштабування розділу шляхом простого перетягування. Текст розділу автоматично перекомпоновується таким чином, щоб розмістити відредагований вміст. Виберіть «Інструменти» > «Редагування вмісту» > «Редагувати текст і зображення», щоб відобразити контури текстових блоків. Потім клацніть місце, куди слід вставити текст. Для масштабування текстового блоку наведіть вказівником миші на маркер області масштабування. Коли вказівник перетвориться на маркер змінення розміру, потягніть маркер, щоб змінити розмір текстового блока. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Переміщення, повертання або змінення розміру текстового поля.

Пошук і заміна

Здійснюйте пошук і заміну тексту по всьому документу. Замінити помилкові, неправильні або недоречні слова чи фрази можна за допомогою вдосконаленого інструмента пошуку. Виберіть команду меню «Редагувати» > «Знайти», щоб відкрити діалогове вікно пошуку. Виберіть опцію «Замінити на», щоб розгорнути текстове поле для введення нового тексту. Введіть текст для пошуку, а потім текст, яким слід замінити знайдене. Клацніть «Далі», щоб знайти перший збіг слова чи фрази, або натисніть «Замінити» для автоматичного пошуку та заміни першого збігу.

Діалогове вікно пошуку
Діалогове вікно пошуку дозволяє виконувати заміну слів та фраз.

Змінення порядку сторінок

Змінення порядку, вставка, повертання та видалення сторінок за допомогою вдосконаленої панелі «Мініатюр сторінок». Скористайтеся повзунком масштабування для коригування розміру мініатюр. З легкістю перетягуйте сторінки з одного місця розташування до іншого.

Панель «Мініатюри сторінок»
Панель мініатюр сторінок дозволяє змінювати порядок сторінок, вставляти, повертати та видаляти їх.

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик How to manipulate pages in Acrobat (Як здійснювати маніпуляції зі сторінками в Acrobat).

Вдосконалені можливості майстра дій

Спрощуйте рутинні багатокрокові завдання за допомогою «Майстра дій». Призупиняйте, відновлюйте, пропускайте або повторно виконуйте завдання за необхідності. Програма Acrobat містить деякі дії для автоматизації схожих завдань, наприклад архівування, редагування конфіденційної інформації та оптимізація вмісту для веб-сторінок. Ці дії можна з легкістю коригувати або структурувати відповідно до потреб користувача. «Майстер дій» дозволяє виконувати дії як у документах, що зберігаються на локальному диску, так і у розміщених в онлайн-сховищах, таких як SharePoint або Office 365. Для створення, виконання чи імпорту дії виберіть «Інструменти» > «Майстер дій».

Для отримання детальнішої інформації перегляньте відеоролик Створення та публікація дій.

Створення та об’єднання PDF-файлів

Режим перегляду мініатюр для об’єднання файлів

Використовуйте режим перегляду мініатюр, щоб передивитися та змінити порядок сторінок, перш ніж об’єднати їх в одному PDF-файлі. Перетягуйте файли та електронні листи безпосередньо до діалогового вікна. Розгортайте багатосторінкові документи, щоб переглянути всі їхні сторінки. Для об’єднання файлів виберіть команду меню «Створити» > «Об’єднати файли в один PDF...».

Діалогове вікно об’єднання файлів
Діалогове вікно дозволяє перетягувати документи та змінювати порядок сторінок.

A. Значок «плюс» для розгортання та перегляду всіх сторінок документа B. Кнопки режимів перегляду мініатюр і у вигляді списку C. Повзунок для масштабування мініатюр D. Кнопки скасування та повторення дій E. Кнопка видалення вибраного елемента 

Докладнішу інформацію щодо об’єднання файлів див. у статті Об’єднання файлів в один PDF.

Microsoft Office 2010

(Windows) Створюйте PDF-файли одним клацанням в окремих програмах пакета Microsoft Office 2010 для Windows, у тому числі у 64-бітних версіях Word, Excel, PowerPoint та Outlook. Відтепер це ще легше зробити завдяки новим функціям «створюй та відправляй».

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик Convert Word, Excel, or PowerPoint Files to PDF (Перетворення файлів Word, Excel і PowerPoint на PDF) або статтю Перетворення файлів програм Microsoft Word, PowerPoint і Excel на формат PDF.

Робота із документами у «хмарі»

Безперешкодно зберігайте документи до хмари та відкривайте документи, збережені на віддаленому сервері, наприклад на Acrobat.comOffice 365 або SharePoint. Кожне діалогове вікно відкриття чи збереження файлу має опцію відкриття з мережевого облікового запису або збереження документа до нього.

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролики How to work with files in the cloud (Як працювати з файлами у хмарі) та How to work with SharePoint and Office 365 (Як працювати з SharePoint та Office 365).

Підписання та надсилання документів для підпису

Додавайте електронні підписи у будь-який спосіб до будь-якої частини документа

Розміщуйте електронні підписи у будь-якій частині PDF-документа. Оберіть спосіб створення підпису: введення за допомогою клавіатури, рукописний чи імпорт зображення підпису. Виберіть «Підпис» > «Розмістити підпис».

Виберіть «Підпис» > «Розмістити підпис».
Розмістіть підпис обраного типу в будь-якій частині документа.

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик Sign PDF files electronically (Підписання PDF-файлів із використанням електронних підписів) або статтю Підписування PDF-файлу.

Відправлення документів для підписання та відстежування процесу підписання за допомогою служби Adobe Sign

Відправляйте документи для затвердження підпису за допомогою мережевої служби Adobe Sign, доступ до якої можливий за наявності підписки. Безперешкодно стежте за процесом підписання. Одержувачі зможуть підписати документ без необхідності завантаження певного модуля або створення облікового запису Adobe Sign.

Довготривала перевірка підпису та облікові дані на основі ЕСС

Додавайте інформацію для довготривалої перевірки в автоматичному режимі під час використання підписів-сертифікатів. Використовуйте підписи-сертифікати з підтримкою облікових даних на основі еліптичної криптографії (ECC).

Власне налаштування інструментів і робочого простору

Створення наборів інструментів

Власні набори інструментів дозволяють вам швидко знаходити інструменти й команди, які ви використовуєте найчастіше. Крім того, за допомогою наборів можна визначити інструменти та панелі, необхідні для виконання завдань різних типів, наприклад для створення форм, коментування або підготовки офіційних документів. Об’єднуйте інструменти в групи на панелі інструментів і налаштовуйте панелі завдань таким чином, щоб вони містили лише панелі, необхідні вам для виконання конкретних завдань. Щоб розпочати створення набору, виберіть на панелі інструментів пункт «Налаштувати параметри» > «Створити новий набір інструментів».

Налаштування панелей та панелі інструментів
Налаштовуйте панелі та панель інструментів шляхом визначення наборів інструментів для різноманітних завдань.

Від’єднання списку коментарів

Від’єднання списку коментарів виконується з панелі «Коментар». Масштабуйте та переміщуйте список коментарів для оптимізації робочого процесу. Виберіть «Коментар» > «Список коментарів». Потім у меню налаштувань списку коментарів оберіть «Від’єднати список коментарів». Програма Acrobat запам’ятовує розмір і положення списку та відображає його на тому ж місці під час наступного відкриття.

Сенсорний режим для планшетів і мобільних пристроїв

Сенсорний режим спрощує використання програм Acrobat та Reader на сенсорних пристроях. Кнопки панелей інструментів, панелі та меню дещо розсуваються одне від одного, щоб забезпечити комфортне керування за допомогою пальців рук. Сенсорний режим читання оптимізує перегляд і підтримує найпоширеніші комбінації керування жестами. За умови запуску програм Acrobat та Reader на сенсорному пристрої сенсорний режим активується автоматично. Ви можете налаштувати відображення на панелі інструментів кнопки для увімкнення та вимкнення сенсорного режиму. Виберіть «Перегляд» > «Показати/приховати» > «Елементи панелі інструментів» > «Сенсорний режим».

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик How to use Acrobat XI on touch devices (Як користуватися програмою Acrobat XI на сенсорних пристроях).

Захист PDF-файлів

Видалення конфіденційної інформації

Видаляйте конфіденційну інформацію з PDF-файлів назавжди. Використовуйте інструменти редагування для видалення окремих текстових блоків та ілюстрацій. (Acrobat Pro) З легкістю виконуйте очистку документів за допомогою пошуку та видалення прихованих даних одним натисненням. Для доступу до інструментів редагування виберіть «Інструменти» > «Захист».

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик Remove and Redact Sensitive Information from PDF Files (Видалення конфіденційної інформації з PDF-файлів та її редагування) або статтю Видалення конфіденційного вмісту з PDF-файлів.

Захист паролем

Відтепер обмежити можливості редагування PDF-файлів для сторонніх користувачів можна без необхідності набуття спеціальних знань. Новий інструмент «Обмежити редагування» дозволяє активувати функцію захисту паролем для вашого PDF-документа. Оберіть «Інструменти» > «Захист» > «Обмежити редагування».

Для отримання додаткової інформації перегляньте відеоролик Protect PDF Files with Passwords and Permissions (Захист PDF-файлів за допомогою паролів і прав доступу) або статтю Захист PDF-файлів за допомогою паролів.

Захист паролем під час створення PDF-документів у Microsoft Office

Активуйте захист PDF-файлів паролем під час створення їх у програмах Microsoft Word, Excel, Outlook чи PowerPoint. Параметри захисту PDF допомагають обмежити можливості редагування ваших PDF-файлів сторонніми користувачами.

Додавання спеціальних можливостей доступу до PDF-файлів (лише для Acrobat Pro)

Визначені дії для створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями

Створюйте PDF-файли зі спеціальними можливостями, доступні людей із фізичними вадами, за допомогою визначеної дії «Забезпечення доступності». Дія «Забезпечення доступності» пропонує виконати найважливіші кроки, необхідні для додання до PDF-файлу спеціальних можливостей, потім перевіряє результати за допомогою засобу здійснення повної перевірки доступності.

Визначена дія «Забезпечення доступності»
Визначена дія «Забезпечення доступності» пропонує виконати найважливіші кроки, необхідні для додання до PDF-файлу спеціальних можливостей.

Перевірка доступності PDF-файлу

Функція виконання повної перевірки дозволяє проаналізувати весь PDF-документ на відповідність стандартам доступності вмісту, наприклад PDF/UA та WCAG 2.0. Оберіть критерій доступності для аналізу та перегляньте результати перевірки на панелі Accessibility Checker або у звіті PDF. Докладнішу інформацію див. у статті Перевірка спеціальних можливостей у PDF-файлах.

Формати для експорту та додаткові можливості

Перетворення PDF-файлу на презентацію PowerPoint

(Acrobat Pro) Перетворюйте документи PDF на файли Microsoft PowerPoint із розширеними можливостями редагування. Файли PowerPoint зберігають форматування та структуру документів PDF. З легкістю редагуйте та оновлюйте маркіровані списки, таблиці, об’єкти, шаблони макетів, переходи сторінок та позначки доповідача. Виберіть «Файл» > «Зберегти в іншому форматі...» > «Презентація Microsoft PowerPoint».

Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте відеоролик Convert PDF Files to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint (Перетворення PDF-файлів на файли Microsoft Word, Excel або PowerPoint).

Перетворення PDF-файлів на веб-сторінки формату HTML

Перетворюйте PDF-файли на односторінкові чи багатосторінкові матеріали для Інтернету, доповнюйте їх елементами редагування для забезпечення швидкого форматування. Виберіть «Файл» > «Зберегти в іншому форматі...» > «Веб-сторінка у форматі HTML».

Експорт виділених елементів PDF-файлів

Експортуйте окремі частини файлу у формат Microsoft PowerPoint (Acrobat Pro), а також Word, Excel та HTML. Оберіть будь-яку комбінацію тексту, зображень або таблиць у PDF-документі та виберіть формат експорту, клацнувши меню «Файл» > «Зберегти в іншому форматі...».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності