Під час інсталяції Adobe Acrobat або Adobe Reader не вдається натиснути кнопку «Прийняти» або «Відхилити» в діалоговому вікні Ліцензійної угоди на програмне забезпечення. (Інколи це діалогове вікно називається «Ліцензійна угода для кінцевого користувача» або EULA.)

Можуть виникнути наведені нижче ознаки.

 • Кнопка «Прийняти» або «Відхилити» не відображається.
 • Під час наведення курсора на кнопку «Прийняти» або «Відхилити» курсор змінює вигляд зі стрілки на І-подібний курсор, ніби ви редагуєте текст.
 • Якщо ви клацнете в будь-якій іншій частині діалогового вікна Ліцензійної угоди на програмне забезпечення, параметри «Прийняти» й «Відхилити» зникають.
 • Після натиснення кнопки «Прийняти» нічого не відбувається.
 • Ліцензійну угоду на програмне забезпечення пошкоджено. Див. розділ Додаткова інформація.

Рішення

Спробуйте одне або кілька з наведених нижче рішень.

Рішення 1. Натисніть сполучення клавіш Tab + Enter.

Натисніть клавішу Tab, а потім натисніть клавішу Enter, щоб перемістити фокус до кнопки «Прийняти». (За замовчуванням, натиснення клавіші Enter натискає кнопку «Відхилити».)  

Рішення 2. Змініть роздільну здатність екрана на 1024 x 768.

Windows 7/Vista

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі й виберіть «Персоналізація».
 2. Виберіть «Параметри екрана»
 3. Якщо роздільна здатність екрана менша за 1024 x 768, перетягніть повзунок роздільної здатності екрана праворуч, щоб роздільна здатність досягла 1024 x 768.
 4. Натисніть «Застосувати», а потім — «OK».

Windows XP

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі й виберіть «Параметри».
 2. У діалоговому вікні «Параметри екрана» перейдіть на вкладку настройок.
 3. Якщо роздільна здатність екрана менша за 1024 x 768, перетягніть повзунок роздільної здатності екрана праворуч, щоб роздільна здатність досягла 1024 x 768.
 4. Натисніть «Застосувати», а потім — «OK».

Рішення 3. Установіть звичайне або стандартне значення для параметрів роздільної здатності й розміру шрифту для екрана відеодрайвера.

Перед інсталяцією програми Adobe установіть звичайне або стандартне значення для параметрів роздільної здатності й розміру шрифту в діалоговому вікні «Параметри екрана».

Windows 7/Vista

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі й виберіть «Персоналізація».
 2. Відкрийте панель масштабування DPI, вибравши «Настроювання розміру шрифту (DPI)».
 3. Виберіть «Стандартний масштаб (96 DPI)».
 4. Натисніть «Застосувати», а потім — «OK».

Windows XP

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі й виберіть «Параметри».
 2. У діалоговому вікні «Параметри екрана» перейдіть на вкладку «Вигляд».
 3. У меню «Розмір шрифту» виберіть пункт «Звичайний».
 4. Натисніть кнопку «Застосувати».
 5. У діалоговому вікні «Параметри екрана» перейдіть на вкладку настройок.
 6. Натисніть «Додаткові».
 7. У меню параметрів роздільної здатності виберіть пункт «Звичайний розмір (96 DPI)».
 8. Натисніть «Застосувати», а потім — «OK».

Додаткові заходи

Скористайтесь одним або кількома з наведених нижче рішень.

Застереження. Рішення 2 й 3 передбачають змінення реєстру Windows. Adobe не надає підтримку для проблем, спричинених неналежним зміненням реєстру, який містить важливі відомості про устаткування та програмне забезпечення системи. Перед зміненням реєстру створіть його резервну копію. Щоб отримати докладні відомості про реєстр, див. інструкції Windows або зверніться до Microsoft.

Рішення 1. Запустіть Acrobat від імені адміністратора. <>

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Рішення 2 (тальки для Windows 7 і Vista). Зареєструйте файл jscript.dll вручну.

Спочатку визначте розрядність системи Windows 7 або Vista: 32- чи 64-розрядна.

 1. Натисніть «Пуск».
 2. Клацніть правою кнопкою миші піктограму комп’ютера й виберіть «Параметри».
 3. У вікні «Перегляд загальних відомостей про комп’ютер» знайдіть «32-розрядна» або «64-розрядна» під пунктом «Тип системи». 

Після цього дотримуйтеся наведених нижче вказівок, залежно від типу системи.

Windows 7/Vista/XP (32-розрядна)

 1. Виберіть «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні».
 2. Натисніть правою кнопкою миші «Командний рядок», оберіть «Запустити від імені адміністратора» та підтвердіть дію.
 3. Якщо в запиті вказано: C:\Windows\System32>, перейдіть до пункту 4. В іншому разі введіть точно таку команду (разом із лапками):

  cd "%systemroot%\System32"
  і натисніть клавішу Enter.
 4. У полі запиту введіть regsvr32 /u jscript.dll.
 5. У полі запиту введіть regsvr32 jscript.dll і натисніть клавішу Enter.
 6. Коли з’явиться діалогове вікно з повідомленням «DllRegisterServer виконано в jscript.dll», натисніть кнопку «ОК».

Windows 7/Vista (64-розрядна)

 1. Виберіть «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні».
 2. Натисніть правою кнопкою миші «Командний рядок», оберіть «Запустити від імені адміністратора» та підтвердіть дію.
 3. Якщо в запиті вказано: C:\Windows\SysWow64>, перейдіть до пункту 4. В іншому разі введіть точно таку команду (разом із лапками):

  cd "%systemroot%\SysWow64" і натисніть клавішу Enter.
 4. У полі запиту введіть regsvr32 jscript.dll і натисніть клавішу Enter.
 5. Коли з’явиться діалогове вікно з повідомленням «DllRegisterServer виконано в jscript.dll», натисніть кнопку «ОК».

Рішення 3. Прийміть умови ліцензійної угоди за допомогою редагування реєстру Windows

 1. Закрийте Acrobat.
 2. Відкрийте редактор реєстру, виконавши одну з наведених нижче дій.
  • Windows XP: виберіть «Пуск» > «Виконати». У вікні «Відкрити» введіть regedit і натисніть клавішу Enter.
  • Windows 7/Vista: натисніть «Пуск». У вікні «Розпочати пошук» введіть regedit і натисніть клавішу Enter.
 3. На лівій панелі редактора реєстру перейдіть до відповідної папки:
 • Windows 7/Vista/XP (32-розрядна) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
 • Windows 7/Vista (64-розрядна) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer
 1. На лівій панелі редактора реєстру відкрийте папку <поточної версії>. Після цього виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Якщо існує розділ AdobeViewer, виберіть AdobeViewer.
  • Якщо розділу AdobeViewer немає, клацніть правою кнопкою миші <поточну версію>, виберіть «Новий» > «Реєстр». Назвіть новий реєстр AdobeViewer і виберіть AdobeViewer.
 2. На правій панелі «Редактор реєстру» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Якщо запис EULA існує, клацніть правою кнопкою миші EULA й виберіть «Змінити». Змініть дані значення на 1. Для основи залиште значення «Шістнадцяткова». Натисніть кнопку «ОК».
  • Якщо запису EULA немає, клацніть правою кнопкою миші AdobeViewer і виберіть «Нове» > «Значення DWORD». Назвіть новий пункт EULA. Клацніть правою кнопкою миші EULA й виберіть «Змінити». Змініть дані значення на 1. Для основи залиште значення «Шістнадцяткова». Натисніть кнопку «ОК».
 3. Закрийте редактор реєстру.   

Додаткова інформація

Мінімальна роздільна здатність екрана для продуктів Acrobat становить 1024 на 768. Додаткові вимоги до системи див. в розділі Вимоги до системи | Продукти сімейства Acrobat.

Діалогове вікно «Ліцензійна угода на програмне забезпечення» може бути пошкоджено, якщо існує одна з наведених нижче умов.

 • Установлено значення роздільної здатності екрана менше за 1024 x 768.
 • У діалоговому вікні «Параметри екрана» вибрано «Великий шрифт» або «Надвеликий шрифт».
 • Для параметра роздільної здатності екрана відеодрайвера не встановлено стандартне значення (96 DPI).

 

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності