Усунення помилки оптичного розпізнавання символів (OCR) «Не вдалося виконати розпізнавання в Acrobat»

Проблема

Під час запуску команди «Розпізнати текст за допомогою OCR» Adobe Acrobat повертає таку помилку:

«Acrobat не вдалося виконати розпізнавання (OCR) на цій сторінці, оскільки вона містить відтворюваний текст».

Рішення

Виконайте один або кілька кроків із наведених нижче:

Рішення 1. Отримайте версію документа, що не містить відтворюваного (придатного до редагування) тексту.

Це повідомлення з’являється, коли документ PDF уже містить придатний до редагування текст. Отримайте копію документа, що не містить придатного до редагування тексту.

Рішення 2. Перетворіть PDF у формат TIFF і назад, а потім повторно запустіть OCR.

Перетворіть документ у формат TIFF:

  1. Відкрийте документ PDF у Acrobat і виберіть «Файл» > «Зберегти як».
  2. У діалоговому вікні «Зберегти як» виберіть TIFF (*.tif, *.tiff) у спливаючому меню «Тип файлу» (Windows) або «Формат» (Mac OS). Укажіть розташування й натисніть «Зберегти». Acrobat збереже кожну сторінку документа PDF як окремий, послідовно пронумерований файл TIFF.
  3. Відкрийте кожен файл TIFF за допомогою Acrobat і запустіть команду «Розпізнати текст за допомогою OCR».

Об’єднайте всі PDF-файли в один:

  1. Відкрийте Acrobat і виберіть «Файл» > «Створити PDF» > «З кількох файлів».
  2. Натисніть «Огляд» (Windows) або «Вибрати» (Mac OS), щоб вибрати й додати кожен PDF-файл. Упорядкуйте файли в розділі «Файли для об’єднання» в тому порядку, у якому вони мають відображатися в новому PDF-файлі.

  3. Натисніть кнопку «ОК».

Додаткова інформація

Оптичне розпізнавання символів (OCR) — це процес, під час якого Acrobat перевіряє наявність тексту у вигляді піксельного зображення. Програма розпізнає кожен символ і перетворює його на придатний до редагування текст. Під час виконання OCR Acrobat порівнює форму зображення й товщину лінії зі шрифтами, інстальованими в системі. Відтворюваний текст — це придатний до редагування текст у PDF-файлі. Acrobat не може виконати OCR у документі, де є відтворюваний текст. Докладні відомості про OCR наведено в Довідці Acrobat.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису