Виправлення помилки OCR «Не вдалося здійснити розпізнавання» в Acrobat

Проблема

Під час запуску команди «Розпізнати текст за допомогою OCR» Adobe Acrobat повертає таку помилку:

Acrobat не вдалося виконати розпізнавання (OCR) на цій сторінці, оскільки вона містить відтворюваний текст.

Рішення

Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:

Рішення 1. Отримайте версію документа, що не містить відтворюваного (придатного до редагування) тексту.

Це повідомлення відображається, коли PDF-документ уже містить придатний до редагування текст. Отримайте копію документа, що не містить придатного до редагування тексту.

Рішення 2. Перетворіть PDF у формат TIFF і назад, а потім повторно запустіть OCR.

Перетворіть документ у формат TIFF:

  1. Відкрийте документ PDF у Acrobat і виберіть «Файл» > «Зберегти як».
  2. У діалоговому вікні «Зберегти як» виберіть TIFF (*.tif, *.tiff) у вікні «Тип файлу» (Windows) або «Формат» (macOS). Укажіть розташування та натисніть «Зберегти». Acrobat збереже кожну сторінку документа PDF як окремий, послідовно пронумерований файл TIFF.

  3. Відкрийте кожен файл TIFF за допомогою Acrobat і запустіть команду «Розпізнати текст за допомогою OCR».
  1. Відкрийте Acrobat і виберіть Файл > Створити PDF > З кількох файлів.

  2. Натисніть «Огляд» (Windows) або «Вибрати» (macOS), щоб вибрати й додати кожен PDF-файл. Змініть порядок файлів так, як вони мають відображатися в новому PDF-файлі.

  3. Натисніть кнопку OK.

Додаткова інформація

Оптичне розпізнавання символів (OCR) — це процес, під час якого Acrobat перевіряє наявність тексту у вигляді піксельного зображення. Програма розпізнає кожен символ і перетворює його на придатний до редагування текст. Під час виконання OCR Acrobat порівнює форму зображення й товщину лінії зі шрифтами, інстальованими в системі. Відтворюваний текст — це придатний до редагування текст у PDF-файлі. Acrobat не може виконати OCR у документі, де є відтворюваний текст. Докладні відомості про OCR наведено в Довідці Acrobat.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?