Обробка шрифтів у Acrobat Distiller під час створення PDF-файлів

Важливе нагадування:

у січні 2023 року Adobe припинить підтримку авторських розробок зі шрифтами Type 1. Щоб дізнатися більше, див. статтю Припинення підтримки шрифтів Postscript Type 1.

Теми статті

Шрифти, які ви використовуєте, впливають на результат під час перетворення документів у формат PDF в Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiller — це одночасно компонент Adobe Acrobat і окрема програма.) Тип шрифту (наприклад, TrueType, PostScript) впливає на загальний вигляд тексту в PDF-файлі й на те, чи можна буде здійснювати пошук у цьому тексті, редагувати або друкувати його.

Скористайтеся цим документом, щоб дізнатися, як Acrobat Distiller керує шрифтами й покращує вихідний PDF-файл.

Про шрифти Windows і Mac OS

Acrobat Distiller розпізнає всі шрифти Windows і Mac OS. Однак тип шрифту, який ви використовуєте (наприклад, TrueType) визначає, як Acrobat Distiller розпоряджається відомостями про цей шрифт.

До типів шрифтів Windows належать такі: шрифти Type 1 (або шрифти PostScript), шрифти Type 3, точкові й векторні шрифти Windows, шрифти TrueType і шрифти Open Type від Adobe (Windows 2000 та XP). До типів шрифтів Mac OS належать такі: шрифти Type 1, шрифти Apple TrueType dFont, шрифти TrueType і шрифти OpenType Fonts від Adobe.

Крім типу шрифту Acrobat Distiller також використовує набір символів шрифту, щоб визначити, які відомості про шрифти включати до створюваних PDF-файлів. До наборів символів для шрифтів Type 1 можуть входити, наприклад, один або кілька з таких: ISO Latin 1, Expert, Small Capitals і Old Style Figures (SC та OSF), Symbolic, Cyrillic і Kanji.

-- До набору символів ISO Latin 1 (або стандартного набору символів Type 1) входять стандартні символи англійського, французького, італійського та німецького алфавітів, а також розділові знаки й числа.

-- До наборів символів Expert входять символи мантиси й лігатури для англійського алфавіту.

-- До наборів символів SC та OSF входять букви й числа, спеціально розроблені для змінення зовнішнього вигляду документа.

-- До наборів символів Symbol входять нетекстові символи, а не алфавітні знаки.

-- До наборів символів Cyrillic входять алфавітні знаки для таких мов, як українська або російська.

-- До наборів символів Kanji (японська) входять двобітові японські символи. Щоб дізнатися, коли можна використовувати й переглядати шрифти Kanji в PDF-файлах, перейдіть до розділу «Шрифти Kanji» цього документа.

Як Acrobat Distiller використовує шрифти

Щоб Acrobat Distiller успішно перетворив документ у формат PDF, йому потрібно провести кожен шрифт оригінального документа через зазначені нижче процеси, оскільки документ спочатку перетворюється в PostScript, а потім — у PDF.

Перевірка назви PostScript

Acrobat Distiller шукає назву шрифту PostScript і додає її до документа PDF. Назви шрифтів PostScript зазвичай наведено в таблиці назв шрифтів. (У таблиці назв зберігається інформація про шрифт, наприклад назва, стиль і авторські права.) Якщо назва PostScript недоступна, Acrobat Distiller використовує системну назву шрифту. Наприклад, якщо в оригінальному документі є шрифт TrueType, який інстальовано в систему, Acrobat Distiller дістає BaseFont і FontName із таблиці назв шрифтів.

Якщо шрифт належить до Type 42, Acrobat Distiller створює таблицю назв для форми шрифту, що відповідає системному шрифту; шрифти Type 42 зазвичай не мають таблиць шрифтів. Щоб отримати докладні відомості про шрифти Type 42, див. пункт «Шрифти TrueType» у розділі «Як типи шрифтів впливають на текст у PDF-файлах» цього документа.

Додавання опису шрифтів

Acrobat Distiller додає опис шрифтів Type 1, що використовують набір символів ISO Latin 1, до кожного створюваного PDF-файлу. Якщо ви відкриваєте PDF-файл на комп’ютері, де інстальовано ці шрифти, Acrobat використовує інстальовані шрифти, щоб відображати й друкувати PDF-файл. Якщо шрифти не інстальовано, Acrobat використовує описи шрифтів, щоб створити шрифти для заміни, подібні до оригінальних.

Вбудовування шрифтів

Якщо ввімкнено вбудовування шрифтів, Acrobat Distiller вбудовує шрифти TrueType і Type 3, а також шрифти Type 1, які не використовують набору символів ISO Latin 1 (наприклад, символи або спеціальні знаки). Acrobat Distiller 7.0 може вбудовувати шрифти OpenType. Однак характеристики шрифту OpenType, що вбудовується, визначаються програмою, у якій було створено оригінальний документ. Якщо ви вбудовуєте шрифт OpenType, який було створено на основі шрифту Type 1, Acrobat Distiller вбудує його як шрифт CFF/Type 2. Acrobat Distiller вбудовує шрифти Open Type, які було створено на основі шрифтів TrueType як шрифти TrueType.

Шрифт, що вбудовується в PDF-файл, завжди доступний для перегляду й друку, незалежно від того, чи інстальований він у системі. Однак неможливо редагувати текст у PDF-файлі, якщо шрифт не інстальовано. Якщо ви спробуєте редагувати текст, де використовується шрифт, який не інстальовано в системі, Acrobat поверне попередження й використовуватиме шрифт для заміни.

Дозволи шрифтів

Acrobat Distiller визнає й зберігає оригінальні дозволи шрифтів, навіть якщо PDF-файл повторно перероблений. Шрифти з обмеженими дозволами не вбудовуються, а Acrobat Distiller повертає помилку під час процесу перетворення. Так само шрифти, що не використовують формат шифрування символів, наприклад WinAnsi або MacRoman, можуть спричинити помилку в Acrobat Distiller, якщо ви намагатиметеся їх вбудувати.

Перетворення шрифтів

Якщо Acrobat Distiller не може зчитати або знайти потрібні відомості про шрифт, він його замінить. Іноді Acrobat Distiller перетворює такі шрифти на точкові зображення, що унеможливлює пошук, масштабування або редагування тексту. Acrobat Distiller зазвичай перетворює шрифти PCL і векторні (контурні) шрифти Windows на точкові зображення. Див. розділ «Як драйвери принтера Postscript використовують шрифти TrueType у Windows» цього документа.

Дескриптори шрифтів

Acrobat Distiller вбудовує дескриптор (тобто, відомості про шрифт) для кожного шрифту, що вбудовується. У дескрипторі можуть міститися зазначені нижче відомості.

Дескриптор Значення дескриптора
Ascent Максимальна висота над опорною лінією, що досягається символами в шрифті, за винятком знаків наголосу.
CapHeight Y-координата вершини пласких великих літер (наприклад, «E»), виміряна з опорної лінії.
Descent Максимальна глибина під опорною лінією, що досягається символами шрифту.
Flags Атрибути шрифту, зокрема фіксована ширина, зарубка, символіка, рукописний шрифт, капітелі, усі великі букви й інші атрибути.
FontBBox Обмежувальна рамка, що є найменшим прямокутником, здатним уміщати будь-які символи в наборі, якщо вони намальовані один на одному.
ItalicAngle Нахил у градусах основних вертикальних ліній; зазвичай нижче нуля.
StemV Ширина вертикальних штрихів у символах.
AvgWidth (необов’язково) Середня ширина символів у шрифті.
FontFile (необов’язково) Повний контур гарнітури Наявний тільки, коли вбудовано шрифт або набір шрифтів.
Міжрядковий інтервал (необов’язково) Бажаний інтервал між рядками тексту.
MaxWidth (необов’язково) Максимальна ширина символів у шрифті.
MissingWidth (необов’язково) Ширина для використання незашифрованих символів (тобто таких, що не входять до набору символів).
StemH (необов’язково) Ширина горизонтальних штрихів у символах.
XHeight (необов’язково) Y-координата вершини пласких незростаючих символів малих літер (наприклад, «я»), що вимірюється з опорної лінії.
FontFamily (необов’язково) Сім’я, до якої належить шрифт (наприклад, гарнітура «Times Bold Italic» належить до сім’ї «Times»).
FontStretch (необов’язково) Формат шрифту, що впливає на горизонтальний вимір (наприклад, дуже стиснутий, напівстиснутий, нормальний, розширений).
FontWeight (необов’язково) Насиченість або товщина шрифту.

Як типи шрифтів впливають на текст у PDF-файлах

Тип шрифту, який ви використовуєте, може вплинути на те, як відображається й друкується текст у PDF-файлах, і чи в ньому можна буде здійснювати пошук і редагування.

Точкові шрифти

Якщо в PDF-файлі містяться шрифти, які було перетворено на точкові зображення, програми перегляду не оброблятимуть зображення як шрифти, а натомість відображатимуть і друкуватимуть зображення як будь-які інші точкові зображення. Однак у тексті, який було перетворено на точкове зображення, не можна здійснювати пошук або редагування.

Шрифти dFont (лише для Mac OS X)

Ці шрифти вбудовано в операційну систему Mac OS X і вони ідентичні стандартним файлам комплекту шрифту, за винятком того, що ресурси шрифту зберігаються в компоненті даних файлу. Acrobat Distiller використовує шрифти dFont так само, як і інші шрифти TrueType у Mac OS.

Шрифти Kanji

Можна створювати PDF-файли, що містять шрифти Kanji, використовуючи як Kanji, так і англомовні версії Acrobat Distiller. (Для англомовних версій Acrobat Distiller необхідно інсталювати відповідний пакет підтримки шрифтів.) Acrobat автоматично відображає східно-азійські шрифти, вбудовані у PDF-файл. Якщо східно-азійські шрифти не вбудовано, Acrobat може відобразити їх після інсталяції відповідного пакета підтримки шрифту. Щоб отримати докладніші відомості про інсталяцію пакетів підтримки шрифтів, див. документ «Перегляд і друк східно-азійських шрифтів у PDF-файлах за допомогою засобів перегляду Roman Acrobat».

Шрифти Multiple Master (MM)

Оскільки ММ-шрифти створюють особливі форми шрифту на основі властивостей документа й місця використання шрифту, Acrobat Distiller не може їх вбудовувати. Натомість Acrobat Distiller додає набір шрифту, який має унікальний ідентифікаційний код. Оскільки ММ-шрифти створюють ці різновиди динамічно, їх не можна вбудовувати або редагувати в Acrobat. Служба технічної підтримки Adobe рекомендує не використовувати ММ-шрифти, якщо необхідно редагувати або вбудовувати шрифти в Acrobat. Щоб отримати докладні відомості про ММ-шрифти, див. документ 328600, «Загальні відомості про шрифти Multiple Master».

Шрифти OpenType від Adobe

Формат OpenType ґрунтується на Type 1 і поєднує контур, виміри й точкові дані в один файл шрифту. Формат OpenType включає додаткові функції типографії, які ще не використовуються більшістю програм. У результаті ці програми розпізнають і сприймають формат OpenType як шрифт TrueType. Таке сприйняття впливає на спосіб вбудовування шрифтів OpenType від Adobe у PDF-файли. Вимоги вбудовування шрифту Type 1 поширюються й на шрифти Open Type Fonts від Adobe на базі Type 1. Вимоги вбудовування шрифту TrueType поширюються на шрифти OpenType на базі TrueType.

Можна вбудовувати шрифти OpenType від Adobe в Acrobat Distiller 7.0, якщо вибрати сумісність із PDF 1.6, але функції OpenType будуть доступними лише в Acrobat 7.0. (Виберіть «Параметри» > «Змінити параметри Adobe PDF», перейдіть на вкладку «Загальні» й виберіть Acrobat 7.0 (PDF 1.6) у спливаючому меню «Сумісність».)

Символьні шрифти

Оскільки кожен символьний шрифт містить унікальні символи й набори символів, Acrobat Distiller завжди вбудовує ці шрифти, щоб вони не замінювалися.

Шрифти TrueType

Шрифти TrueType, що мають дозволи інсталяції й редагування, можна вбудовувати в PDF-файл за допомогою Acrobat Distiller. Якщо шрифт не має цих дозволів, Acrobat Distiller вбудовує набір шрифту (тобто, лише ті символи шрифту, що використовуються в документі).

Примітка. Acrobat Distiller не звітує про набори шрифтів TrueType у файлі журналу. Хоча інструмент «Підсвічений текст» в Acrobat позначає шрифти як вбудовані, в діалоговому вікні «Атрибути тексту» не можна редагувати набір шрифту за допомогою цього інструмента, оскільки система не може розпізнати унікальний ідентифікаційний код набору шрифту й карту до оригінального шрифту TrueType у системі. Під час редагування набору шрифту за допомогою інструмента «Підсвічений текст» Acrobat замінює шрифт на гротескний шрифт або серифний аналог.

Під час використання Acrobat Distiller для створення PDF-файлів, можливо, у тексті, відформатованому шрифтами TrueType, не можна буде здійснювати пошук, залежно від того, як відомості про шрифт були записані до файлу PostScript. У таких випадках принтери PostScript перетворюють шрифт TrueType на Type 42, який найкраще зберігає характеристики шрифту, як-от можливість пошуку. Формат шрифтів Type 42 існує в основному як спосіб для інтерпретаторів PostScript завантажувати шрифти, що не належать до PostScript (TrueType). Шрифт Type 42 складається з «обгортки» мовою PostScript навколо шрифту TrueType. Шрифт Type 42 зазвичай створюється драйвером принтера для завантаження шрифтів TrueType до принтера PostScript, що включає растеризатор TrueType. За допомогою цього способу шрифт TrueType інтерпретується безпосередньо програмою Acrobat Distiller, яка надає найточніший опис оригінального шрифту TrueType. До змінних, що можуть впливати на відомості про цей шрифт, належать: програма, що створила файл PostScript, сам шрифт, драйвер принтера PostScript і файл опису принтера PostScript (PPD). Якщо в тексті, відформатованому шрифтами TrueType, не можна здійснювати пошук у PDF-файлі, створеному за допомогою Acrobat Distiller, змініть одну або кілька цих змінних, а потім повторно створіть PDF-файл.

Відомості записуються до файлу PostScript програмою, що створює код PostScript, або драйвером принтера PostScript. Щоб отримати докладні відомості, див. документацію програми або розділ «Як драйвер принтера Postscript використовує шрифти TrueType у Windows» у цьому документі.

Шрифти Type 1

Шрифти Type 1 забезпечують надійне перетворення в PDF для зовнішнього вигляду й можливості здійснювати пошук. Оскільки шрифтам Type 1 не потрібно перетворюватися в інший формат, коли шрифт (або набір шрифту) вбудовується у файл PostScript, вони забезпечують найкращі результати під час використання Acrobat Distiller.

Щоб вбудувати шрифти Type 1, потрібно виконати наведені нижче умови.

1. У діалоговому вікні «Параметри Adobe PDF» шрифт з’являється в списку AlwaysEmbed на вкладці «Шрифти», а для EmbedAllFonts встановлено параметр «True» (істина).

2. Не використовуються жодні символи (окрім символу числа Пі).

3. Розмір шрифту знаходиться в належному діапазоні (тобто, значення CharStrings dict leng більше за 115, але менше за 229). Можна перевірити значення CharStrings dict leng у програмі редагування шрифтів.

Шрифти Type 3

Оскільки шрифти Type 3 повною мірою використовують комп’ютерну мову PostScript для зображення шрифту, вони можуть містити характеристики, які не можуть включати шрифти Type 1, як-от затінення, колір і заливка. Однак шрифти Type 3 не оптимізовані для розміру або продуктивності, отож символи можуть бути жирнішими, ніж їхні відповідники Type 1.

Шрифти Type 3 завжди вбудовані в PDF-файли, а отже завжди доступні в Acrobat або Adobe Reader (крім Mac OS X, де шрифти Type 3 не підтримуються). Acrobat і Adobe Reader перетворюють символи Type 3 на точкові зображення, а потім відображають їх. Під час друку на принтері PostScript програми Acrobat і Adobe Reader використовують драйвер принтера PostScript, щоб завантажити шрифт до принтера. Під час друку на принтері, відмінному від PostScript, друкуються точкові зображення. Символи шрифту Type 3 в наборі символів ISO Latin 1 перетворюються на текст із можливістю пошуку в PDF-файлах, хоча знаки із символьних наборів не перетворюються. PDF-файли з вбудованими шрифтами Type 3 зазвичай мають більший розмір, ніж файли з вбудованими шрифтами Type 1.

Як драйвери принтера Postscript використовують шрифти TrueType у Windows

Коли шрифти TrueType надсилаються через драйвер принтера Adobe PostScript як зашифровані Type 42 (називаються Native TrueType у Windows 2000 й XP) або шрифти ідентифікатора символів (CID) (у випадку двобітових або шрифтів Юнікоду), драйвер принтера присвоює символам шрифту особливі ідентифікаційні коди, а не стандартні відомості про ідентифікаційний код шрифту, у результаті чого Acrobat Distiller вбудовує набір шрифту у файл PostScript.

Вбудовуючи набір шрифту, драйвер принтера зменшує розмір файлу, що у свою чергу збільшує швидкість перетворення файлу PostScript. Цей процес виникає незалежно від того, чи встановлено параметр завдання «Вбудовувати всі шрифти».

Щоб вбудувати шрифт цілком під час друку на принтері Adobe PDF, необхідно встановити параметр «Не надсилати шрифти до Adobe PDF» на вкладці «Шрифти» діалогового вікна «Параметри принтера Adobe PDF».

Драйвер принтера Adobe PostScript (AdobePS) для Windows 98 і NT 4.0 містить параметри «Надіслати шрифти як», що контролюють те, як шрифти TrueType надсилаються до принтера або вбудовуються у файл PostScript. Драйвер принтера Pscript5 (pscript5.dll) і пізніші версії для Windows 2000 та пізніших версій містить параметри «Завантаження TrueType», що контролюють те, як шрифти TrueType надсилаються до принтера або вбудовуються у файл PostScript. Можна змінювати ці параметри в діалоговому вікні «Властивості» драйвера (Windows 98 і NT 4.0) або в діалоговому вікні «Додаткові параметри» (Windows 2000 й XP). Параметри варіюються залежно від функцій, указаних у PPD-файлі принтера. Драйвер принтера Microsoft PostScript для Windows 98 і NT 4.0 містить менше параметрів «Надіслати шрифти як», ніж AdobePS. Наприклад, до драйвера принтера Microsoft PostScript не входять параметри надсилання шрифтів TrueType як Type 42 або контурні шрифти.

Під час вибору параметрів «Надіслати шрифти як» скористайтеся наведеними нижче вказівками.

«Надіслати шрифти як» (Windows 98 або NT 4.0) або параметр «Завантаження шрифту TrueType» (Windows 2000 й XP)

Результати

Контур (AdobePS для Windows 98 або NT, pscript5.dll для Windows 2000 або XP)

За допомогою цього параметра драйвер принтера використовує виміри контуру шрифту для відображення та друку. Цей параметр надає тексту вигляду й відчуття шрифту, але в тексті не зберігаються відомості про шрифт. Цей параметр часто використовується, коли шрифт неможливо вбудувати через ліцензійні обмеження. У контурних шрифтах не можна здійснювати пошук або редагування.

Як точкові зображення (драйвери принтера AdobePS і Windows PostScript, pscript5.dll для Windows 2000 або XP)

За допомогою цього параметра драйвер принтера перетворює шрифти TrueType на точкові Type 3. Якщо ви не використовуєте або не можете використати параметр Type 42 (native), цей параметр забезпечує більшу точність у симуляції оригінального шрифту TrueType. Однак на відміну від шрифтів Type 3, у точкових зображеннях Type 3 неможливо здійснювати пошук. Використовуйте цей параметр для тексту, відформатованого 14-им кеглем або менше, або під час друку на принтерах із низькою роздільною здатністю. Не використовуйте цей параметр для переносних файлів (наприклад, EPS-файлів), оскільки це може збільшити розмір файлу.

Native TrueType (AdobePS і драйвер принтера Windows PostScript)

Під час перетворення документа, що містить шрифт TrueType, Acrobat Distiller не розпізнає мову кодування шрифту (тому що це не PostScript) і заміщує шрифт Type 1 PostScript. Надсилання шрифтів TrueType як шрифти Type 42 зберігає їх зовнішній вигляд і запобігає заміщенню шрифтами Type 1. Цей параметр є найкращим для збереження можливості пошуку в тексті. Однак слід пам’ятати, що інші змінні також впливають на можливість пошуку.

Не надсилати (AdobePS і драйвер принтера Windows PostScript)

З цим параметром драйвер принтера не буде містити відомості про шрифт TrueType до файлу PostScript. Цей параметр рекомендовано лише для принтерів або мережевих спулерів, які постачають шрифти.

Встановлення граничної величини точкового зображення та контуру (AdobePS і драйвер принтера Windows PostScript)

Цей параметр указує, наскільки малим має бути розмір шрифту, щоб його можна було надіслати як точкове зображення, а не як контур. Встановлення значення 1 для граничної величини допоможе запобігти надсиланню шрифтів як точкових зображень.

Програмний шрифт або шрифт пристрою (AdobePS для Windows NT і драйвер принтера Windows PostScript для Windows NT)

За допомогою параметра програмного шрифту принтер надсилає відомості про опис шрифту. Цей параметр допомагає зберегти зовнішній вигляд, але не можливість пошуку. За допомогою параметра «Шрифт пристрою» драйвер принтера дає змогу настроювати таблицю заміщення шрифтів, щоб кожному інстальованому шрифту відповідав шрифт принтера. Цей параметр може не зберегти точний зовнішній вигляд шрифту, але збереже можливість пошуку в тексті.

Додаткова інформація

Перегляд і друк азійських шрифтів у PDF-файлах за допомогою засобів перегляду Acrobat на основі латиниці

328600: загальні відомості про шрифти Multiple Master.

 

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?