Про дії

Застосовуючи до файлів один або кілька стандартних наборів команд, можна заощадити час і зменшити кількість натискань клавіш завдяки використанню дій – визначеного набору команд із певними параметрами, які виконуються в певній послідовності та застосовуються за один крок. Дію можна застосувати до одного документа, кількох документів або всього набору документів. Перед виконанням дії можна навіть відсканувати документи та об’єднати кілька документів в один PDF-файл.

Програма Acrobat містить кілька заздалегідь визначених дій. Також можна створювати власні дії. Щоб отримати доступ до дій та керувати ними, виберіть «Інструменти» > «Майстер дій».

Програма Adobe Acrobat також дає змогу експортувати й імпортувати дії та команди, завдяки чому можна ділитися ними з іншими користувачами.

Примітка.

Інтерфейс і архітектура дій заміняють режим пакетних сценаріїв, доступний у попередніх версіях програми Acrobat. Більшість пакетних сценаріїв Acrobat XІ можна імпортувати як дії; деякі сценарії потребують незначних змін.

Виконання дії

Програма Acrobat містить кілька простих попередньо заданих дій, які можна використовувати для поліпшення своєї роботи. Ці дії стосуються загальних завдань, які доводиться виконувати регулярно, щоб підготувати файли для розповсюдження. Для виконання цих дій не потрібно відкривати жодні PDF-файли.

Примітка.

Можна уникнути запитів на введення пароля, які виводяться під час виконання дій із PDF-файлами, захищеними паролем. Автоматизуйте введення пароля або встановіть метод захисту для цих файлів на панелі «Майстер дій» діалогового вікна «Налаштування». Якщо вибрати значення «Не запитувати пароль», захищені паролем PDF-файли не оброблятимуться.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій». Список доступних дій відображається на панелі справа в розділі «Перелік дій».

 2. Виберіть дію зі списку. Панель праворуч змінюється, і на ній відображається кожне завдання в складі дії, а також всі інструкції, надані автором дії.

 3. У розділі «Файли для оброблення» виберіть «Додати файли», щоб вибрати файли, для яких потрібно виконати дію. Дію можна застосувати до відкритого файлу або додати інші файли, папки чи вкладення електронної пошти.

 4. Коли в списку будуть всі файли, які необхідно обробити, натисніть «Почати».

 5. Якщо програма Acrobat запитає додаткові відомості на кшталт місця виведення та параметрів, надайте їх.

На індикаторі прогресу відображається стан процесу чи завдання, що наразі виконується. Біля виконаних дій та завдань з’являється позначка. Якщо всі завдання виконано успішно, на панелі відобразиться статус «Завершено».

Примітка.

Щоб зупинити виконання дії, натисніть кнопку «Стоп» на панелі. Програма Acrobat зберігає всі вже оброблені файли, як визначено в дії. Можна натиснути «Продовжити», щоб продовжити виконання дії, або клацнути значок із хрестиком перед назвою дії на панелі справа, щоб закрити подальше виконання дії.

Створення власної дії

Щоб спростити стеження за виконанням дії, можна групувати кроки в панелі, додавати розділювальні лінії та інструкції. Дію можна обмежити певними файлами, застосувати до всіх файлів у папці або дозволити користувачу обрати файл із кількох джерел, таких як сканер, веб-сторінка чи буфер обміну.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

  Набір інструментів майстра дій відображається на додатковій панелі інструментів.

  Примітка.

  Список доступних дій відображається на панелі справа в розділі «Перелік дій».

 2. Клацніть на додатковій панелі інструментів пункт «Нова дія».

  Відкриється діалогове вікно «Створити нову дію».

 3. Щоб застосувати дію до певного файлу або до всіх файлів у певній папці, натисніть «Файл» або «Папка» в розділі «Файли для оброблення» (праворуч). Знайдіть файл або папку й натисніть «Відкрити».

 4. На панелі «Вибрати інструменти для додавання» розгорніть панелі та двічі клацніть завдання, щоб додати його. Можна додати декілька завдань. Завдання виконуються в тому порядку, в якому вони розташовуються в списку «Показувати кроки дії» праворуч.

 5. Щоб попередньо визначити пункти для завдання, натисніть «Визначити параметри».

 6. Щоб під час виконання дії з’являлися запити для користувача з варіантами пунктів на вибір, встановіть позначку «Запитувати користувача».

 7. Додайте інші завдання в разі потреби.

 8. Налаштовуйте параметри дії за допомогою кнопок праворуч. Додавайте нові групи у вигляді панелей, інструкції або розділювальні лінії, а також переміщуйте та виділяйте елементи списку.

  Створює нову групу у вигляді панелі внизу поточного набору завдань. Коли з’явиться запит, введіть ім’я панелі та натисніть «Зберегти».

  Додає інструкції під наразі виділеним завданням. Коли з’явиться запит, введіть інструкції та натисніть «Зберегти».

  Додає розділювальну лінію під виділеним завданням.

  Переміщує наразі виділене завдання вгору списку. Можна переміщувати завдання, інструкції, розділювальну лінію, а також всю групу у вигляді панелі.

  Переміщує наразі виділене завдання вниз списку. Можна переміщувати завдання, інструкції, розділювальну лінію, а також всю групу у вигляді панелі.

  Видаляє наразі виділений елемент. Будьте уважні під час виділення. Можна виділити всю групу у вигляді панелі.

 9. Натисніть кнопку «Зберегти».

 10. У діалоговому вікні «Зберегти дію» введіть ім’я та опис дії, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Керування власними діями

За допомогою діалогового вікна «Керування діями» можна редагувати, перейменовувати, копіювати, видаляти, імпортувати або експортувати дії, а також змінювати їхній порядок.

Редагування дії

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

  Набір інструментів майстра дій відображається на додатковій панелі інструментів.

  Примітка.

  Список доступних дій відображається на панелі справа в розділі «Перелік дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

  Відкриється діалогове вікно «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» виберіть дію та клацніть пункт «Редагувати», щоб змінити дію або її параметри. За допомогою діалогового вікна «Редагувати дії» також можна переглянути дію та вийти, не зберігаючи зміни.

  Примітка.

  Не можна змінити дії, доступні поза вікном.

 4. Щоб додати завдання, розгорніть панелі під написом «Вибрати інструменти для додавання» та клацніть потрібне завдання.

 5. Натисніть кнопку «Зберегти».

 6. У діалоговому вікні «Зберегти дію» відредагуйте опис у разі потреби, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Перейменування дії

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» виберіть дію та клацніть елемент «Перейменувати».

  Примітка.

  Не можна змінити дії, доступні поза вікном.

 4. У діалоговому вікні «Зберегти дію» введіть нову назву та опис у разі потреби, а потім натисніть «Зберегти».

Копіювання дії

Можна створити дублікат дії; перед збереженням копії можна змінити завдання в дії.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» виберіть дію та клацніть елемент «Копіювати».

 4. У діалоговому вікні «Зберегти дію» введіть назву та опис дії, а потім натисніть «Зберегти».

  Нову копію вибраної дії буде створено та додано до списку «Вибрати дію».

Видалення дії

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» виберіть дію та клацніть пункт «Видалити».

  Примітка.

  Не можна видалити дії, доступні поза вікном.

 4. У діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку «Так».

Експорт дії

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» виберіть дію та клацніть пункт «Експортувати».

 4. У діалоговому вікні «Зберегти як» укажіть ім’я та місцезнаходження файлу для збереження дії. Файли дій мають розширення .sequ.

 5. Натисніть кнопку «Зберегти».

Імпорт дії

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На додатковій панелі інструментів натисніть «Керування діями».

 3. У діалоговому вікні «Керування діями» натисніть «Імпортувати».

  Примітка.

  Щоб імпортувати дію, можна також двічі клацнути файл .sequ.

 4. У діалоговому вікні «Відкрити» виберіть файл із дією, яку потрібно імпортувати, та натисніть «Відкрити». Файли дій мають розширення .sequ.

 5. У діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку «OК».

  Примітка.

  Якщо дія містить JavaScript, відобразиться попередження про те, що вибрана дія містить JavaScript. Натисніть «Імпортувати», щоб продовжити, або «Скасувати», щоб завершити процес імпорту.

Автоматизація введення пароля для дій

Перед застосуванням дій до зашифрованих або захищених паролем PDF-файлів можна настроїти автоматичне введення потрібних паролів за допомогою цифрового посвідчення.

Примітка.

 Визначте метод захисту для цих файлів на панелі «Майстер дій» діалогового вікна «Параметри». Якщо вибрати значення «Не запитувати пароль», захищені паролем PDF-файли не оброблятимуться.

 1. Відкрийте діалогове вікно «Налаштування».

 2. Виберіть «Підписи» у полі «Категорії» ліворуч.

 3. У розділі «Посвідчення та надійні сертифікати» натисніть «Більше».

 4. Відкрийте «Цифрові посвідчення» ліворуч і виберіть «Файли цифрових посвідчень».

 5. У списку праворуч виберіть посвідчення, а потім виберіть на панелі зверху наведені нижче команди.

  Вхід

  Реєструється із зазначеним цифровим посвідченням. Введіть свій пароль і натисніть кнопку «OK».

  Вихід із системи

  Вихід за допомогою визначеного цифрового посвідчення після завершення виконання дії.

Створення власних команд і керування ними

Власні команди дозволяють заздалегідь налаштовувати такі команди, як водяні знаки та колонтитули, щоб зменшити витрати часу на налаштування кожної з таких команд. Це дозволяє заощадити час на повторне виконання завдань.

Власні команди виконуються за один крок і застосовуються до всього документа, а дії застосовуються до кількох файлів і складаються з кількох кроків.

Створення власної команди

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Майстер дій» > «Нова власна команда».

 2. На екрані буде відображено діалогове вікно «Нова власна команда», що містить список придатних до налаштування команд на панелі зліва. Виберіть команду, яку слід налаштувати.

 3. Змініть мітку команди та підказку, якщо потрібно. Крім того, визначте, чи слід відображати притаманні команді параметри під час її виконання.

 4. Клацніть пункт «Параметри команди». Виберіть або задайте відповідні значення або параметри в діалоговому вікні та натисніть кнопку «ОК».

 5. Натисніть кнопку «», щоб зберегти нову власну команду.

  Команда відображатиметься в розділі «Власні команди» на панелі праворуч.

Виконання власної команди

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. На панелі праворуч у розділі «Власні команди» клацніть назву команди.

Керування власними командами

Використовуйте діалогове вікно «Керування власними командами» для редагування, копіювання, перейменування, видалення, перевпорядкування, імпорту та експорту команд.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Майстер дій».

 2. У діалоговому вікні «Керування власними командами» виберіть команду зі списку та натисніть відповідну кнопку. Дотримуйтесь інструкцій на екрані або підказок для виконання завдання.

 3. Завершивши, натисніть кнопку «Закрити».