Знижки та програми Adobe для некомерційних організацій

Некомерційні організації, які підпадають під програму

Adobe пропонує некомерційним організаціям знижки за нашими програмами VIP (Value Incentive Plan) та TLP (Transactional Licensing Program) по всьому світу.Дізнайтеся, чи прийнятні ціни Adobe для некомерційних організацій для вашої організації. 

Організації, на яких розповсюджуються умови програм

Некомерційні та недержавні організації в Сполучених Штатах повинні бути офіційними благодійними організаціями у відповідності до визначення Служби внутрішніх доходів (IRS) — 501(c)(3).Організації за межами Сполучених Штатів повинні кваліфікуватися чи бути зареєстрованими в якості благодійної організаціїї згідно відповідного місцевого законодавства країни (та, якщо прийнятне, мати сертифікат про звільнення від оподаткування). Або, за відсутності місцевих законів, організації повинні бути еквівалетні благодійним організаціям США. Організації, що підпадають під програми, також повинні працювати на некомерційній основі та мати за мету долучення благ для місцевої спільноти, включаючи, але не обмежуючись:

 • надання допомоги малозабезпеченим
 • просування освіти
 • покращення соціального та громадського добробуту
 • збереження культури
 • збереження чи відновлення довкілля
 • просування прав людини

Організації, які не підпадають під дію програм

Незважаючи на вказане вище, наведені далі типи кваліфікованих або зареєстрованих некомерційних структур не підпадають під умови Adobe для некомерційних організацій:

 • організації, які не отримали визнаний статус благодійної організації у своїй країні;
 • приватні організації;
 • лікарні, клініки або заклади, які надають безпосередню медичну допомогу (за винятком FQHC в США);
 • системи управління охороною здоров'я, HMO, PPO й інші організації сфери охорони здоров'я; дослідницькі лабораторії, що фінансуються урядом;
 • урядові організації або агентства, у тому числі міжнародні урядові організації та органи ООН;
 • школи, коледжі та університети;
 • політичні або лобістські організації;
 • професійні спілки чи громади;
 • комерційні та торгівельні асоціації; а також
 • приватні особи.

Політика недопущення дескримінації

Організації, які проявляють дискримінацію в питаннях найму, оплати праці, доступу до навчання чи сервісів, розірвання контрактів, просування та/або звільнення за ознакою раси, кольору шкіри, статі, національності, релігії, віку, інвалідності, статевою ознакою або гендерного самовираження, сімейного стану, вагітності, сексуальної орієнтації, політичних позицій, членства в спілках або статуса ветерана ступеню, не передбаченого законодавством, не допускаються до участі в програмі.

Належна ідентифікація

Організація повинна бути в змозі доказати свій статус, що передбачає звільнення від оподаткування, пред'явивши актуальні документи про оподаткування, видані в своїй країні. 

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису