Удосконалення Adobe Camera Raw | Версії ACR 8.1 та 8.2

Процес роботи з фотографіями в програмі Adobe Camera Raw (ACR) було вдосконалено. У цій статті перелічено покращення та нові функції, доступні у версіях ACR 8.1 та ACR 8.2.:

Перевірте, чи підтримує програма Adobe Camera Raw вашу модель камери

Відео | Удосконалення в ACR 8.2

Джуліанна Кост (Julieanne Kost) пропонує детальний огляд удосконалень функцій, таких як оновлення інструмента «Кадрування», параметрів робочого процесу та можливостей пакетного зберігання у програмі Adobe Camera Raw.

Julieanne Kost

Цифрова кольоропроба

Інтерфейс ACR було вдосконалено – відтепер програма підтримує функції цифрової кольоропроби. У результаті вибору колірного ICC-профілю у спливаючому меню «Колірний простір» автоматично активується функція цифрової кольоропроби, а також параметри орієнтації та симуляції паперу та чорнил. За кожного вибору нового профілю, а також за встановлення чи зняття прапорців для різних параметрів відповідно оновлюється зображення попереднього перегляду в діалоговому вікні ACR. Ці нові параметри працюють аналогічно параметрам цифрової кольоропроби, доступним у програмі Photoshop (меню «Перегляд» > «Параметри кольоропроби» > «Власні»).

Примітка.

Профілі градацій сірого доступні лише за умови обробки монохромного зображення або під час перетворення кольорового зображення на зображення у градаціях сірого.  

Параметри колірного простору

Програма Adobe Camera Raw відтепер підтримує довільні простори колірного виводу на основі ICC. До цих колірних просторів відносяться градації сірого, простори RGB, Lab та CMYK. Щоб переглянути всі доступні колірні простори, дотримуйтеся наведених далі інструкцій.

 1. У діалоговому вікні програми ACR виконайте одну з таких дій:

  1. Клацніть посилання «Колірний простір» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів робочого процесу.
  2. Клацніть кнопку «Зберегти зображення» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів збереження.
 2. У розділі «Колірний простір» клацніть розкривне меню «Колірний простір».

  Буде відображено список усіх доступних колірних просторів.

  Примітка.

  На початку списку буде перелічено стандартні колірні простори, що були доступні в попередніх версіях програми Camera Raw. До цих колірних просторів відносяться: Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB та sRGB IEC61966-2.1.

Параметри розміру зображення

Відтепер діалогове вікно ACR пропонує на вибір гнучкіші параметри розміру зображення. Ці параметри доступні в розділі «Розмір зображення», розташованому безпосередньо під розділом «Колірний простір» в діалоговому вікні «Параметри робочого процесу».

Примітка.

Незалежно від обраного параметра, співвідношення сторін вихідного зображення (або прямокутника кадрування обрізаного зображення) завжди залишається незмінним.

 1. У діалоговому вікні програми ACR виконайте одну з таких дій:

  1. Клацніть посилання «Колірний простір» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів робочого процесу.
  2. Клацніть кнопку «Зберегти зображення» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів збереження.
 2. У розділі «Розмір зображення» установіть прапорець для параметра «Підігнати розмір».

  Примітка.

  Якщо прапорець для параметра «Підігнати розмір» не встановлено, розмір зображення залишиться незмінним і відповідатиме розміру вихідного зображення.

 3. Оберіть необхідний розмір зображення в розкривному меню «Підігнати розмір». Для цього передбачено такі параметри:

  • Ширина та висота: цей параметр призначений для змінення розміру зображення за шириною та висотою. Ширина масштабованого зображення обмежуватиметься значенням, указаним у полі «Ш», а висота – значенням, указаним у полі «В».
  • Розміри: цей параметр загалом впливає на масштаб зображення аналогічно параметрам ширини та висоти, але орієнтація зображення при цьому не враховується. Довша сторона масштабованого зображення буде визначатися більшим із двох уведених значень (у полі «Ш» або «В»). Відповідно, коротша сторона масштабованого зображення буде визначатися меншим із двох уведених значень (у полі «Ш» або «В»).
  • Довгий край: цей параметр призначений для масштабування зображення за довгим краєм. Наприклад, за введення значення 1000 пікселів для цього параметра довгий край масштабованого зображення буде складати максимум 1000 пікселів.
  • Короткий край: цей параметр призначений для масштабування зображення за коротким краєм. Наприклад, за введення значення 500 пікселів для цього параметра короткий край масштабованого зображення буде складати максимум 500 пікселів.
  • Мегапікселі: масштабування зображення шляхом зазначення загальної кількості мегапікселів. Наприклад, за введення значення 2 Мп для цього параметра розмір масштабованого зображення складатиме максимум 2 мегапікселі.
  • Відсоткове співвідношення: за допомогою цього параметра зображення можна масштабувати шляхом введення відсоткового значення. Відсоткове значення застосовується для всіх сторін (лінійного розміру) зображення. Отже, за введення співвідношення 50 % ширина та висота масштабованого зображення становитимуть 1/2 від аналогічних параметрів вихідного зображення, тобто загальна кількість пікселів масштабованого зображення становитиме 1/4 від загальної кількості пікселів вихідного зображення.  
  Примітка.

  Ці параметри також доступні в діалоговому вікні параметрів збереження лише за умови збереження зображень у форматі JPEG, TIFF або PSD.

 4. Установіть прапорець для параметра «Не збільшувати», щоб попередити збільшення зображень. Тобто, за умови встановлення прапорця «Не збільшувати» розмір зображення, що обробляється за допомогою діалогового вікна програми ACR, може лише зменшитися або лишитися незмінним.  

Стилі на основі параметрів робочого процесу

Найчастіше використовувані параметри відтепер можна зберігати за допомогою діалогового вікна програми ACR у вигляді стилю. Завдяки чому, скориставшись одним стилем, можна з легкістю застосовувати одні й ті самі інструменти та параметри до кількох зображень. Створивши кілька різних стилів, можна швидко перемикатися між ними та переглядати ефект застосування різних дій до зображення безпосередньо в діалоговому вікні програми ACR.

 1. У діалоговому вікні програми ACR виконайте одну з таких дій:

  1. Клацніть посилання «Колірний простір» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів робочого процесу.
  2. Клацніть кнопку «Зберегти зображення» унизу діалогового вікна програми ACR. На екрані з'явиться діалогове вікно параметрів збереження.
 2. Клацніть розкривне меню «Стиль» і виберіть параметр створення нового стилю.

 3. Уведіть назву стилю та клацніть «OК».

  Буде створено новий стиль. Новий стиль буде засновано на поточних налаштуваннях.

 4. Обравши створений власний стиль робочого процесу та клацнувши розкривне меню «Стиль», можна виконати одну з таких дій:

  • Обрати параметр «Видалити», щоб видалити стиль
  • Обрати параметр «Перейменувати», щоб увести нову назву стилю
  • Обрати параметр «Оновити», щоб зберегти зміни налаштувань поточного стилю.
  Примітка.

  За клацання правою кнопкою миші (на комп'ютері Mac: натисніть клавішу Сontrol і клацніть кнопкою миші) текстового посилання на стилі в нижній частині діалогового вікна ACR буде відображено спливаюче меню з доступними стилями на основі параметрів робочого процесу. Використовуйте це спливаюче меню для перемикання між стилями без необхідності відкриття діалогового вікна параметрів робочого процесу.

Кадрування

Внаслідок додавання нових параметрів зміни розміру зображення, за допомогою інструмента «Кадрування» неможливо вказати абсолютне значення розміру зображення (наприклад, 16 x 9 дюймів). Замість цього за допомогою інструмента «Кадрування» можна визначити лише співвідношення сторін (наприклад, 16 x 9). Для визначення абсолютних значень розміру зображення можна скористатися параметрами «Розмір зображення», доступними в діалогових вікнах параметрів робочого процесу та параметрів збереження (а також відповідних стилів). Наприклад, можна скористатися параметром «Розміри» і вказати в полях «Ш» і «В» значення 16 та 9 дюймів відповідно.  

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису