Повідомлення про помилку: RET_RECORD_CORE_INVALID_CLIENT_CERT

Якщо ви бачите повідомлення про помилку "У цьому елементі виявлено помилки" або "RET_RECORD_CORE_INVALID_CLIENT_CERT", коли відкриваєте книгу в Adobe Digital Editions версії 4.5.7.181275 або 4.5.7.181695, виконайте вказівки, описані в розділі Рішення.

Ця помилка виникає через те, що термін дії сертифіката Adobe Digital Edition закінчився.

Якщо у вас виникли проблеми з активацією Adobe Digital Editions на своїх пристроях, див. розділ Рішення.

Стосується вказаних нижче версій Adobe Digital Editions.

Windows: 4.5.7.181275

Windows: 4.5.7.181275

iOS: 4.5.7.181695

Android: 4.5.7.181695

Рішення

Оновіть Adobe Digital Editions до останньої версії.

Виконайте наведені нижче дії, щоб оновити програму до останньої версії.

Windows

  1. Установіть оновлення із сайту завантажень Adobe Digital Editions: https://www.adobe.com/ua/solutions/ebook/digital-editions/download.html

  2. Щоб установити програму, натисніть файл із розширенням .exe.

Mac

  1. Установіть оновлення із сайту завантажень Adobe Digital Editions: https://www.adobe.com/ua/solutions/ebook/digital-editions/download.html

  2. Щоб інсталювати програму, натисніть файл із розширенням .dmg.

iOS

  1. Установіть програму Adobe Digital Editions із пристрою.

  2. Установіть оновлену версію Adobe Digital Editions з App Store.

Android

  1. Установіть програму Adobe Digital Editions із пристрою.

  2. Установіть програму Adobe Digital Editions із магазину Play.

Після встановлення

Після встановлення оновлень для своїх пристроїв, перевірте таке:

Windows

Оновлена версія: 4.5.7.182628

Mac

Оновлена версія: 4.5.7.182628

iOS

Оновлена версія: 4.5.7.182628

Android

Оновлена версія:  4.5.7.182628

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності