Створення статей і макетів

Упевнені, що переглядаєте правильну статтю?

Ця стаття стосується пакета Digital Publishing Suite. Статтю про AEM Mobile див. у розділі Керування статтями.

Можна створювати статті на основі документів InDesign або файлів HTML. Додавати статті до фоліо можна двома способами: можна створювати статті на основі відкритих документів InDesign за допомогою кнопки «Додати статтю» або можна імпортувати статті з папки.

Створення статті з відкритого документа

Статті можуть містити один або два макети для книжної та альбомної орієнтації на мобільному пристрої. Однак у фоліо, що публікуються, необхідно забезпечити однаковість. Усі статті в опублікованому фоліо повинні мати лише книжну, лише альбомну або подвійну орієнтацію.

Перегляд статей

 1. Відкрийте документ InDesign, який розроблено для цифрового публікування. Див. Оформлення цифрових публікацій.

  Розміри документа можуть не збігатися з розмірами фоліо у двох випадках.

  • Форматне співвідношення фоліо та сторінки документа збігаються. Приміром, документи 1024x768 можна додавати до фоліо, для якого встановлено розмір 2048x1536, оскільки в обох випадках пропорції становлять 4:3.

  • Дизайн документа передбачає плавну прокрутку. Наприклад, якщо ви створюєте односторінковий документ 1024x2000, для доданої статті слід встановити значення «Плавна прокрутка».

 2. На панелі Folio Builder створіть або відкрийте фоліо, у якому буде стаття.

 3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати».

 4. Задайте наведені далі параметри та натисніть «OK».

  Назва статті

  Укажіть назву статті. Назва статті не відображається у переглядачі. Назва статті використовується для створення зв’язків між статтями, тому замість назви «city_guide_h.indd» слід використовувати формат назви на зразок «City_Guide». Максимальна кількість символів для назви статті складає 60 символів.

  Формат статті

  Укажіть налаштування формату зображення для статті. Наприклад, для статті можна вибрати PDF, щоб можна було масштабувати її щипком. Див. Відмінності форматів зображень JPG, PNG та PDF (англійською мовою).

  Якість JPEG

  Якщо для параметра «Формат зображення» вибрано значення «Автоматично» або JPG, вкажіть значення якості JPEG. Зі збільшенням якості збільшується розмір файлу.

  Плавна прокрутка

  Застосуйте плавну прокрутку до всієї статті, а не лише до макета, що додається. Наприклад, якщо вертикальний макет додається до фоліо із подвійною орієнтацією, слід обрати команду «В обох напрямках» для обох макетів із плавною прокруткою. Виберіть напрямок прокрутки «Лише за горизонталлю» або «Лише за вертикаллю», якщо стаття має лише одну орієнтацію або лише один макет із плавною прокруткою.

  Примітка.

  Вмикаючи плавну прокрутку, можна обрати альтернативні макети. Якщо у документі із плавною прокруткою знаходиться лише один макет, установіть плавну прокрутку лише для цього макета та оберіть «Жодний» для того, який додасте пізніше.

Додавання макета до статті

Якщо документ InDesign містить кілька макетів, під час створення статті можна вказати обидві орієнтації — горизонтальну та вертикальну. Також можна додати другий макет з іншого документа. Якщо стаття буде у фоліо з подвійною орієнтацією, для неї потрібен другий макет.

 1. Відкрийте документ InDesign, який розроблено в макеті з іншою орієнтацією з існуючого макета статті.

 2. На панелі Folio Builder двічі клацніть статтю, до якої потрібно додати другий макет.

 3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати макет». Якщо документ містить декілька макетів, вкажіть потрібний макет.

Імпорт статей InDesign

Існує три способи імпортування статей, описані нижче.

Одна стаття: імпортування однієї статті, розташованої в указаній папці. Ця папка має містити файли InDesign або файли HTML. В іменах файлів InDesign має бути суфікс «_h» або «_v», наприклад: «article1_h.indd» чи «article1_v.indd». Цей спосіб не підтримує альтернативні макети InDesign.

Кілька статей: імпортування групи статей, розташованих у підпапках указаної папки. Цей спосіб не підтримує альтернативні макети InDesign. Інформацію щодо структури папок див. у розділі Структура папок для імпортування статей.

Кілька статей за допомогою файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах: статті також можна імпортувати, як це визначено в указаному користувачем файлі «sidecar.xml» зі шляхами. Цей спосіб особливо корисний для документів InDesign з альтернативними макетами. Докладніше читайте Див. Імпортування статей за допомогою файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах.

Якщо не активовано плавну прокрутку, під час імпорту статей їхні пропорції мають збігатися із пропорціями фоліо.

 1. Створіть вихідні документи InDesign. Залежно від використовуваного способу імпорту може знадобитися впорядкувати файли особливим чином. Див. розділ Структура папок для імпортованих статей.

 2. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, у якому буде стаття або декілька статей.

 3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder виберіть у меню панелі пункт «Імпортувати статтю».

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Імпортувати одну статтю», клацніть значок папки розташування та вкажіть папку статті.
  • Виберіть «Імпортувати кілька статей», клацніть значок папки розташування та вкажіть папку того фоліо, яке містить папки статей.
  • Виберіть «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml», клацніть значок папки розташування та вкажіть файл «sidecar.xml», який містить шляхи до вихідних файлів.
 5. Якщо імпортується одна стаття, виконайте наведені нижче дії, а потім натисніть «ОК».

  • Виберіть для статті параметр «Плавна прокрутка». Наприклад, якщо імпортується стаття для фоліо з подвійною орієнтацією, але плавну прокрутку потрібно активувати лише для горизонтального макета, виберіть варіант «Горизонтальна орієнтація».
  • Укажіть параметри формату зображення.

Якщо використовується параметр «Імпортувати одну статтю» або «Імпортувати кілька статей», папки статей можуть містити зображення .png на тому ж рівні, що й файли InDesign або HTML. Потім ці зображення .png використовуються як значки змісту. Якщо імпортуються декілька статей, у яких папка фоліо містить класичний файл «sidecar.xml», цей файл визначає порядок статей і заповнює властивості статей. Див. Створення додаткового файлу метаданих для імпорту статей.

Якщо не вдається належним чином імпортувати статті, див. Вирішення проблем із завантаженням статей на панелі Folio Builder.

Інші схожі матеріали

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису