Накладання послідовності зображень

У накладанні послідовності зображень використовується серія зображень. Це дозволяє створювати такі ефекти, як повертання об'єкта на 360° на мобільному пристрої.

 • Використовуйте файли зображень .png або. jpg, імена яких мають спільний корінь та суфікси у порядку збільшення, наприклад Tower001.jpg, Tower002.jpg тощо. Точно припасуйте розміри зображень до області відображення на мобільному пристрої, наприклад 500х400 пікселів для якості 72 точки на дюйм.

 • Для плавного повертання на 360° використовуйте принаймні 30 зображень. Якщо використовується занадто багато зображень, через це невиправдано збільшується розмір файлу. Щоб зменшити розмір файлу, використовуйте зображення JPEG, діапазон стиснення яких становить 50–80%. Використовуйте файли PNG лише якщо хочете додати прозорі елементи.

 • Не використовуйте як плакат (або як перше зображення) послідовність зображень, до яких застосовано ефект прозорості. Якщо до вихідних файлів належать прозорі PNG-зображення, вказане вами зображення-афіша відображатиметься під час використання послідовностей зображень. Одним із обхідних шляхів є створення об’єкта із двома станами, в якому зображення-афіша являє собою кнопку в первинному стані, за допомогою якої здійснюється перехід до послідовності зображень другого стану.

Створіть ряд зображень, що використовуватиметься для послідовності зображень

Примітка.

Створювати зображення 3D-об’єктів можна кількома способами. Один зі способів — за допомогою Adobe Photoshop® Extended експортувати послідовність зображень 3D-об'єкта. За допомогою програм Adobe Flash® Professional або Adobe After Effects® можна експортувати кадри з анімації або відео. Створювати зображення для 3D-моделі також можна за допомогою спеціальної програми для роботи із тривимірним вмістом.

 1. Створіть вихідні файли для об’єкта послідовності зображень, а потім помістіть їх до папки.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • За допомогою інструмента «Прямокутник» або «Прямокутний кадр» створіть шаблонний кадр шляхом перетягування.

  • Помістіть зображення, що служитиме плакатом для послідовності зображень. Щоб уникнути викривлення, розміри зображення плаката мають збігатися з розмірами інших зображень послідовності зображень. (Якщо використовується зображення плаката, у випадку подвійного торкання зображення у переглядачі режим послідовності зображень приховується і відображається плакат.)

 3. Оберіть об’єкт-заповнювач, відкрийте панель накладань фоліо та оберіть «Послідовність зображень».

 4. На панелі накладань фоліо клацніть значок папки «Завантажити зображення», знайдіть папку із зображеннями та натисніть кнопку «Відкрити».

 5. У разі потреби змініть масштаб кадру та його вмісту, припасувавши його до макета.

 6. Установіть на панелі Folio Overlays наведені нижче параметри.

  Спочатку показувати перше зображення.

  Якщо вибрано цей параметр, перше зображення використовується як плакат. Деактивуйте цей параметр, якщо послідовність зображень складається із PNG-файлів, до яких застосовано ефект прозорості. Якщо вибрано «Відтворення у зворотному порядку», останнє зображення використовується як плакат.

  Автовідтворення.

  Якщо цей параметр активовано, відтворення послідовності зображень починається, коли користувач переходить до сторінки або стану, де розміщено послідовність зображень.

  Відтворення/призупинення торканням

  Якщо цей параметр вибрано, користувач може розпочинати та призупиняти відтворення послідовності зображень торканням. Подвійне торкання призводить до скидання об’єкта.

  Затримка

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення», можна вказати час, що спливає між завантаженням сторінки та початком відтворення послідовності зображень. Укажіть значення від 0 до 60 секунд.

  Швидкість

  Змінення швидкості просування об’єкта у кадрах на секунду. Мінімальне значення становить 1 (один кадр на секунду), максимальне — 30.

  Кількість відтворень: _

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», можна вказати кількість разів відтворення послідовності зображень. Цей пункт недоступний, якщо вибрано параметр «Цикл».

  Цикл

  Якщо вибрано параметр «Відтворювати при завантаженні сторінки» або «Торкнути для відтворення/призупинення», можна вибрати «Цикл» для неперервного відтворення послідовності зображень. Подвійне клацання показу слайдів або перехід на іншу сторінку зупиняють послідовність.

  Зупинитися на останньому зображенні

  Якщо вибрано «Автовідтворення» або «Відтворення/зупинення стуканням», виберіть «Зупинитися на останньому зображенні», щоб послідовність зображень зупинялася на останньому зображенні замість першого.

  Змінення зображення проведенням вказівником

  Коли цей параметр увімкнено, користувач може переходити вперед або назад між зображеннями, проводячи по екрану.

  Якщо «Змінення зображення проведенням вказівником» не вибрано, виберіть «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», щоб зробити послідовність зображень інтерактивною.

  Зупинитися на першому/останньому зображенні

  Цей параметр визначає, чи зупинятиметься відтворення об’єкта після досягнення останнього зображення у разі відтворення у звичайному порядку або першого зображення в разі відтворення у зворотному порядку. Цей параметр стосується лише проведення.

  Відтворення у зворотному порядку

  Коли цей параметр увімкнено, послідовність зображень відтворюється у зворотному порядку.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?