Накладання показу слайдів

Використовуйте панель «Стани об’єкта», щоб створювати набори зображень для показів слайдів. Кожен стан або слайд може містити кілька об’єктів. Наприклад, щоб відображати із кожним зображенням новий текстовий кадр, поєднайте зображення та текстовий кадр в одному стані.

Стани показу слайдів підтримують будь-які інтерактивні накладання, окрім показів слайдів.

Створення показу слайдів за допомогою панелі «Стани об’єкта»

Вирішення проблеми створення кнопок в активних точках

Зображення показу слайдів перетворюються на зображення PNG у фоліо.

Наразі відтворення показів слайдів у повноекранному режимі неможливе без використання HTML.

 1. У програмі InDesign створіть показ слайдів за допомогою панелі «Стани об’єкта» («Вікно > Інтерактивне > Стани об’єкта»). (Докладніше див. у розділі Створення показу слайдів на основі об’єктів із кількома станами довідки InDesign.)

  Під час створення об’єкта з кількома станами необхідно вставити зображення, вирівняти їх у статті, а потім перетворити статтю на об’єкт із кількома станами.

 2. На панелі «Стани об’єкта» вкажіть ім’я об’єкта.

  Якщо об’єкти з кількома станами у горизонтальних і вертикальних документах мають однакові імена об’єктів, але різні імена станів, забезпечується неперервний показ слайдів у разі повертання iPad. Використання описових імен дозволяє легше розуміти аналітичні звіти.

  Примітка.

  Щоб уникнути помилок, не використовуйте в імені об’єкта та в імені стану об’єкта пунктуаційні знаки та символи з розширеного набору.

 3. Створіть кнопки навігації для переходу між станами об’єкта з кількома станами.

  Для переходу до конкретного слайда використовуйте дію «Перехід до стану». Використовуйте дії «Перехід до наступного/попереднього стану» для навігації між слайдами.

  Примітка.

  Панель «Зразки кнопок» у програмі InDesign містить бібліотеку кнопок навігації. У разі використання цих зразків кнопок видаляйте наявну дію та заміняйте її дією «Перехід до наступного/попереднього стану».

 4. Щоб змінити вигляд кнопки після натискання, у рядку «Вигляд» клацніть елемент [Натискання] та змініть вигляд кнопки.

  Якщо кнопці призначено дію «Перехід до стану», стан [Натискання] відображатиметься після вибору вказаного стану. Наприклад, стану кнопки [Звичайний] може відповідати чорна рамка, а стану [Натискання] — червона рамка. Червона рамка відображається після натискання екранної кнопки на iPad. (Стан [Наведення] не підтримується на мобільних пристроях.)

 5. Для зміни параметрів показу слайдів виділіть об’єкт із багатьма станами та встановіть наведені нижче налаштування на панелі «Overlays/Folio Overlays».

  Автовідтворення.

  Якщо цей параметр вибрано, відтворення слайдів розпочинається під час переходу користувача на сторінку.

  Відтворення/призупинення торканням

  Якщо цей параметр вибрано, користувач може розпочинати та призупиняти відтворення автоматичних показів слайдів торканням. Подвійне торкання призводить до скидання показу слайдів.

  Затримка

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення», можна вказати час, що спливає між завантаженням сторінки та початком показу слайдів. Укажіть значення від 0 до 60 секунд.

  Інтервал

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Торкнутися для відтворення/призупинення», значення «Просуватися через кожні» визначає тривалість відображення кожного слайда.

  Кількість відтворень: _

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», можна вказати кількість разів відтворення показу слайдів. Цей пункт недоступний, якщо вибрано параметр «Цикл».

  Цикл

  Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», виберіть параметр «Цикл», щоб безперервно відтворювати показ слайдів, доки користувач двічі його не торкнеться або не перейде на іншу сторінку.

  Зупинитися на останньому зображенні

  Якщо вибрано «Автовідтворення» або «Відтворення/зупинення стуканням», виберіть «Зупинитися на останньому зображенні», щоб показ слайдів зупинявся на останньому зображенні замість першого.

  Перехресне затухання

  Коли цей параметр вибрано, він забезпечує перехід до наступного слайда із напливом. Значення за замовчуванням становить 0,5 секунди. Можна вказати значення від 0,125 секунди до 60 секунд. Це значення застосовується до показів слайдів і з автоматичним, і з ручним відтворенням.

  Змінення зображення проведенням вказівником

  Коли цей параметр увімкнено, він дає змогу переходити між слайдами проведенням по екрану.

  Зупинитися на першому/останньому зображенні

  Цей параметр визначає, чи зупинятиметься відтворення показу слайдів після досягнення останнього слайда в разі відтворення у звичайному порядку або першого слайда в разі відтворення у зворотному порядку. Цей параметр стосується лише проведення.

  Приховання до відтворення

  Якщо цей параметр вибрано, показ слайдів залишається у прихованому стані, доки користувач не торкнеться кнопки для відображення слайда.

  Відтворення у зворотному порядку

  Коли цей параметр увімкнено, зображення показу слайдів відтворюються у зворотному порядку.

  Формат експорту PDF-статей

  Якщо показ слайдів відображається у статті, де використовується формат PDF, можна вибрати растровий або векторний формат. Векторний формат особливо добре підходить для створення одного фоліо для всіх пристроїв iPad або iPhone незалежно від роздільної здатності (стандартна або висока). Векторний формат забезпечує чіткіше відображення тексту на пристроях iOS із високою роздільною здатністю, однак він сповільнює завантаження. Щоб оптимізувати результати, використовуйте векторний формат для показів слайдів, де переважає текст. Для показів слайдів, де переважають зображення, а також для створення різних відтворень для пристроїв iOS зі стандартною або високою роздільною здатністю використовуйте растровий формат. Покази слайдів із зображеннями у растровому форматі проріджуються до значення, не вищого за 72 точки/дюйм.

Під час копіювання об’єкта із кількома станами до іншого документа об’єкт перейменовується. Наприклад, об’єкт «морські огірки» стає об’єктом «морські огірки 2». Щоб зберегти неперервність відображення після повертання пристрою, переконайтеся, що імена об’єктів у горизонтальних і вертикальних документах є однаковими. Не залишайте пробіли в кінці імен об’єктів. Окрім того, відповідні імена станів у кожному макеті мають бути однаковими.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису