Комбінації клавіш за замовчуванням

Adobe® InCopy® пропонує комбінації клавіш, щоб допомогти вам швидко працювати з документами. Велика кількість комбінацій клавіш з’являється біля назв команд у меню. Ви можете використовувати набір комбінацій клавіш InCopy за замовчуванням, набір комбінацій клавіш Microsoft® Word або свій власний набір.

Примітка.

Список поточної розкладки клавіатури можна згенерувати, вибравши команду «Показати набір» у діалоговому вікні «Комбінації клавіш». Цей параметр особливо корисний для друку копій власних комбінацій клавіш.

Клавіші для інструментів

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows®

Mac OS®

Переключитися між інструментами «Текст» та «Примітка»

Shift+Esc

Shift+Esc

Тимчасово переключитися між інструментами «Текст» та «Примітка»

Alt+Shift

Option+Shift

Тимчасово переключитися на інструмент «Рука» (вигляд «Макет»)

Alt+пробіл

Option+пробіл

Тимчасово переключитися на інструмент «Масштаб» (вигляд «Макет»)

Ctrl+пробіл

Command+пробіл

Тимчасово переключитися на інструмент Збільшення (режим перегляду «Макет»)

Ctrl+пробіл

Command+пробіл

Тимчасово переключитися на інструмент Зменшення (режим перегляду «Макет»)

Ctrl+Alt+пробіл

Command+Option+пробіл

Клавіші навігації по документах

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Перейти на першу/останню сторінку (вигляд «Макет»)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

Перейти на попередню/наступну сторінку (вигляд «Макет»)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

Переміститися на один символ вправо/вліво

Стрілка вправо/стрілка вліво

Стрілка вправо/стрілка вліво

Переміститися на один рядок вверх/вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Переміститися на одне слово вправо/вліво

Ctrl+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Command+Стрілка вправо/ Стрілка вліво

Перейти на початок речення вперед/назад (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+]/[

Command+]/[

Перейти на початок/кінець рядка

Home/End

Home/End

Перейти до попереднього/наступного абзацу

Ctrl+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Command+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Перейти до наступного матеріалу (вигляд «Гранки»)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Перейти до попереднього матеріалу (вигляд «Гранки»)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Перейти на початок/кінець матеріалу

Ctrl+Home/End

Command+Home/ End

Виділити один символ справа/зліва

Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Виділити одне слово справа/зліва

Ctrl+Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Command+Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Виділити до початку/кінця рядка

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Виділити поточний абзац (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Виділити речення вперед/назад (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+Alt+Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Command+Option+Shift +Стрілка вправо/Стрілка вліво

Виділити один рядок зверху/знизу

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Виділити один абзац перед/після

Ctrl+Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Command+Shift+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Виділити до початку/кінця матеріалу

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Видалити слово перед точкою вставки (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+Backspace або Delete

Command+Delete або Del (цифрова клавіатура)

Видалити поточне речення (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+Shift+Backspace або Delete

Command+Shift+Delete

Видалити поточний абзац (вигляди «Гранки» та «Матеріал»)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del на цифровій клавіатурі

Повторно скласти всі матеріали

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Переключити поточний та попередній перегляд

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Перейти до наступного вікна

Ctrl+F6

Command+F6

Перейти до попереднього вікна

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Прокрутити на один екран вверх/вниз

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Перейти на перший/останній розворот

Alt+Shift+Page Up/ Page Down

Option+Shift+Page Up/ Page Down

Перейти до попереднього/ наступного розвороту

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

Підігнати під розмір вікна виділену область

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Збільшити екран до 50%/ 200%/400%

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

Доступ до поля відсоткового перегляду

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Клавіші для переміщення та трансформації графіки

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Збільшити/Зменшити розмір/масштаб на 1%

Ctrl+. [точка] або [кома]

Command + . [точка] або [кома]

Збільшити/Зменшити розмір/масштаб на 5%

Ctrl+Alt+. [точка] або [кома]

Command+Option+. [крапка або кома]

Перемістити виділення*

Клавіша Стрілка вліво, Стрілка вправо, Стрілка вгору, Стрілка вниз

Стрілка вліво, Стрілка вправо, Стрілка вгору, Стрілка вниз

Перемістити виділення на 1/10*

Ctrl+Shift+ Стрілка вліво, Стрілка вправо, Стрілка вгору, Стрілка вниз

Command+Shift+Стрілка вправо, Стрілка вліво, Стрілка вгору чи Стрілка вниз

Перемістити виділення у 10 разів*

Shift+стрілка вліво, стрілка вправо, стрілка вгору, стрілка вниз

Shift+стрілка вліво, стрілка вправо, стрілка вгору, стрілка вниз

*Кількість налаштовується у «Правка» > «Параметри» > «Одиниці й приріст» (Windows) або «Adobe InCopy» > «Параметри» > «Одиниці й приріст» (Mac OS).

Клавіші для роботи з оформленням тексту

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Вмикає інструмент «Позиція» у тексті

Esc

Esc

Нормальний горизонтальний масштаб

Ctrl+Shift+X

Command+Shift+X

Нормальний вертикальний масштаб

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Зменшити/Збільшити розмір точки тексту

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

Зменшити/Збільшити розмір точки тексту в п’ять разів

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

Зменшити/Збільшити інтерліньяж (горизонтальний текст)

Alt+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Option+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Збільшення/зменшення інтерліньяжу (для вертикального тексту)

Alt+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Option+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Зменшити/Збільшити інтерліньяж у п’ять разів (горизонтальний текст)

Ctrl+Alt+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Command+Option+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Збільшення/зменшення інтерліньяжу в п’ять разів (для горизонтального тексту)

Ctrl+Alt+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Command+Option+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Автоінтерліньяж

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+ A

Зменшити/Збільшити кернінг/трекінг

Alt+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Option+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Зменшити/Збільшити кернінг/трекінг у п’ять разів

Ctrl+Alt+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Command+Option+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Відновити усі параметри кернінгу вручну (відновити трек на 0)

Ctrl+Alt+Q

Command+Option+Q

Зменшити/Збільшити відхилення від базової лінії (горизонтальний текст)

Alt+Shift+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Option+Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Збільшення/зменшення відхилення від базової лінії (для вертикального тексту)

Alt + Shift + стрілка праворуч / стрілка ліворуч

Option + Shift + стрілка праворуч / стрілка ліворуч

Зменшити/Збільшити відхилення від базової лінії у п’ять разів (горизонтальний текст)

Ctrl+Alt+Shift+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Command+Option+Shift+Стрілка вверх/Стрілка вниз

Зменшити/Збільшити кернінг пробілу між словами

Ctrl+Alt+\ або Backspace

Command+Option+\ або Delete

Зменшити/Збільшити кернінг пробілу між словами у п’ять разів

Ctrl+Alt+Shift+\ або Backspace

Command+Option+Shift +\ або Delete

Вирівняти текст зліва/по центру/справа

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Вирівняти за останнім вирівняним рядком ліворуч

Ctrl+Shift+J

Command+Shift+J

Вирівняти всі рядки

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

Вставити табуляцію правого відступу

Shift+Tab

Shift+Tab

Оновити список відсутніх шрифтів

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Переключити параметри типографських дужок

Ctrl+Alt+Shift+’

Command+Option+Shift+’

Розгорнути/Згорнути усі примітки крім поточної

Alt+натиснути на розгорнутий/згорнутий форзац приміток

Option+натиснути на розгорнутий/згорнутий форзац приміток

Клавіші для роботи зі стилями тексту

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Відкрити діалогове вікно «Вирівнювання»

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Відкрити діалогове вікно «Залишити параметри»

Ctrl+Alt+K

Command+Option+K

Відкрити діалогове вікно «Лінії абзацу»

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Змінити визначення стилю символу

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Відкрити діалогове вікно «Буквиці та вкладені стилі»

Ctrl+Alt+R

Command+Option+R

Змінити визначення стилю абзацу

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Переключити усі великі (ввімкн./вимкн.)

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

Переключити усі капітелі (ввімкн./вимкн.)

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

Н/Д

Надіндекс

Ctrl+Shift+=

Н/Д

Command+Shift+=

Підіндекс

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

Підкреслити.

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Перекреслення

Ctrl+Shift+/

Control+Command+Shift+/

Напівжирний

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Курсив

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Звичайний

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

Переключити вирівнювання за сіткою (ввімкн/вимкн)

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Переключити автопереноси (ввімкн./вимкн.)

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Клавіші для пошуку та зміни тексту

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Вставити виділений текст у вікно «Знайти»

Ctrl+F1

Command+F1

Вставити виділений текст у вікно «Знайти» та знайти текст

Shift+F1

Shift+F1

Замінити виділений текст текстом «Змінити на»

Ctrl+F3

Command+F3

Замінити виділений текст текстом «Змінити на» та знайти текст

Shift+F3

Shift+F3

Вставити виділений текст у вікно «Замінити»

Ctrl+F2

Command+F2

Клавіші для роботи з таблицями

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Очистити клітинку

Backspace або Delete

Вилучити

Перейти до наступної клітинки

Tab, стрілка вліво або стрілка вправо

Tab, стрілка вліво або стрілка вправо

Перейти до попередньої клітинки

Shift+Tab

Shift+Tab

Переміститися через клітинки таблиці вверх/вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Перейти до першої/останньої клітинки у стовпці

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Перейти до першої/останньої клітинки у рядку

Alt+Home/End

Option+Home/End

Перейти до першого/останнього рядка у кадрі

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Виділити клітинки зверху/знизу

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Виділити клітинки справа/зліва

Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Shift+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Почати рядок з наступного стовпця

Enter (цифрова клавіатура)

Enter (цифрова клавіатура)

Почати рядок з наступного кадру

Shift+Enter (цифрова клавіатура)

Shift+Enter (цифрова клавіатура)

Клавіші для панелей тексту та діалогових вікон

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Відкрити діалогове вікно «Вирівнювання»

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Відкрити діалогове вікно «Лінії абзацу»

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Відкрити діалогове вікно «Залишити параметри»

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Активація панелі «Символ»

Ctrl+T

Command+T

Активація панелі «Абзац»

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Клавіші для стилів символів та абзаців

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Відповідність визначення стилю символів текстові

Виділіть текст і натисніть Shift+Alt+Ctrl+C

Виділіть текст і натисніть Shift+Option+Command+C

Відповідність визначення стилю абзацу текстові

Виділіть текст і натисніть Shift+Alt+Ctrl+R

Виділіть текст і натисніть Shift+Option+Command+R

Зміна параметрів без застосування стилю

Утримуючи Shift, Alt та Ctrl, двічі клацніть на стилі

Утримуючи Shift, Option та Command, двічі клацніть на стилі

Вилучення стилю та локального форматування

Утримуючи Alt, клацніть на назві стилю абзацу

Утримуючи Option, клацніть на назві стилю абзацу

Видалити зміни зі стилю абзацу

Утримуючи Alt та Shift, клацніть на назві стилю абзацу

Утримуючи Option та Shift, клацніть на назві стилю абзацу

Відображення/приховування панелей «Стиль абзацу» та «Стиль символу» відповідно

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Клавіші для Тезаурусу

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Завантажити слово

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Шукати слово

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Змінити слово

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

Клавіші для роботи з XML

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Розгорнути/Згорнути елемент

Стрілка вправо/стрілка вліво

Стрілка вправо/стрілка вліво

Розгорнути/Згорнути елемент і дочірні елементи

Alt+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Option+Стрілка вправо/Стрілка вліво

Розгорнути виділений XML вгору/вниз

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Shift+Стрілка вгору/Стрілка вниз

Перемістити виділений XML вгору/вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Стрілка вгору/Стрілка вниз

Прокрутити панель структури вгору/вниз на один екран

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Виділити перший/останній вузол XML

Home/End

Home/End

Розгорнути виділення до першого/останнього вузла XML

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Перейти до попередньої/наступної помилки перевірки

Ctrl+Стрілка вліво/Стрілка вправо

Command+Стрілка вліво/Стрілка вправо

Автоматично додавати теги до текстових фреймів та таблиць

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Інші корисні комбінації клавіш

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Windows

Mac OS

Закрити поточний документ

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Закрити усі документи

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Зберегти усі документи

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Розгорнути усі матеріали

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

Згорнути всі матеріали

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Показати/приховати всі панелі інструментів та панелі

Ctrl+Alt+Tab

Command+Tab (конфлікт з Mac OS)

Створити документ за замовчуванням

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Відображати панель «Зв’язки»

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Активувати останнє використане поле панелі

Ctrl+Alt+` [гравіс]

Command+Option+` [гравіс]

Оновити інформацію від початку до положення курсору

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Оновити інформацію процесу припасування

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

Оновити інформацію від положення курсору до кінця

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Оновити інформацію про виділене

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Оновити інформацію про весь матеріал

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Примусово перемалювати

Shift+F5

Shift+F5

Переключити одиниці виміру

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Новий текстовий макрос тексту

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

Редагувати текстовий макрос

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

Вставити текст макросу

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

Клавіші для вирішення конфліктів між Mac OS 10.3x та 10.4

Ця таблиця не є повним списком комбінацій клавіш. У ній вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат

Mac OS

Відкривання діалогового вікна «Параметри»

Command+K

Відкрити панель «Стилі абзацу»

Command+F11

Відкрити панель «Стилі символу»

Command+Shift+F11

Відкрити панель «Текстові макроси»

Control+Command+Shift+F10

Відкрити панель «Зразки»

F5

Показати/Приховати палітру інструментів

Control+Command+F12

Мінімізувати вікно програми

Command+M

Приховати програму

Command+H

Інші схожі матеріали

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?