Кінцеві виноски

Створення кінцевих виносок

Кінцева виноска складається з двох пов’язаних між собою частин: номера посилання кінцевої виноски, який відображається в тексті, і тексту кінцевої виноски, який відображається в кінці матеріалу або в кінці документа. Кінцеві виноски можна створити або імпортувати з документів Word чи RTF. Кінцеві виноски нумеруються автоматично під час їх додавання до документа. Нумерація починається заново в кожному матеріалі. Можна керувати стилем нумерації, виглядом і макетом кінцевих виносок. Також нумерація автоматично регулюється відповідно до порядку кінцевих виносок у тексті в разі його зміни.

Для створення кінцевих виносок виконайте такі дії:

 1. Поставте курсор у місці, де повинен бути номер посилання кінцевої виноски.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Натисніть правою кнопкою миші й виберіть «Вставити кінцеву виноску».
  • Виберіть команду «Текст» > «Вставити кінцеву виноску».
 3. Уведіть текст кінцевої виноски.

Імпорт кінцевих виносок із документів Word

Кінцеві виноски можна імпортувати з документа Word, що їх містить, за допомогою параметрів імпорту програми Microsoft Word. Параметр імпорту кінцевих виносок увімкнено за замовчуванням.

Імпорт кінцевих виносок із документів Word

 1. Виберіть команду «Файл» > «Помістити».

 2. Виберіть документ Word, який ви хочете імпортувати.

 3. Натисніть «Відкрити».

Усі кінцеві виноски імпортуються й додаються в новий текстовий кадр.

Примітка.

Можна імпортувати кілька документів Word одночасно. Кінцеві виноски всіх документів імпортуються в один текстовий кадр.

Зміна нумерації та макета кінцевих виносок

Щоб змінити нумерацію й макет кінцевих виносок, виберіть «Тип» > «Параметри кінцевих виносок документа». Внесені зміни застосовуються до існуючих і всіх нових кінцевих виносок.

Діалогове вікно «Параметри кінцевої виноски» містить такі параметри:

Параметри кінцевої виноски

Верхній колонтитул кінцевої виноски

Заголовок кінцевої виноски:

уведення заголовка матеріалу кінцевих виносок.

Стиль абзацу:

вибір стилю абзацу для форматування заголовка кінцевої виноски. У меню відображені стилі абзацу, наявні на панелі «Стилі абзацу». За замовчуванням, використовується стиль [Основний абзац]. Стиль [Основний абзац] може відрізнятися на вигляд від стандартних налаштувань шрифту для документа.

Нумерація

Стиль:

вибір стилю нумерації для номерів посилань на кінцеві виноски.

Почати з:

вибір номера, який використовується для першої кінцевої виноски матеріалу. Параметр «Почати з» особливо корисний для документів у книзі. Нумерація кінцевих виносок по документах у книзі не є наскрізною.

Режим:

якщо книга містить кілька документів із суцільною нумерацією сторінок, виберіть «Безперервно», щоб нумерація кінцевих виносок у кожній частині починалася, там, де закінчується нумерація попередньої частини. Виберіть «Заново розпочати кожен матеріал», щоб нумерація в кожному матеріалі починалася зі значення номера, вказаного в параметрі «Почати з».  

Номер кінцевої виноски в тексті

Положення:

цей параметр визначає зовнішній вигляд номера посилання на кінцеву виноску. За замовчуванням використовується надрядковий символ. Якщо вам зручніше форматувати номер за допомогою стилю символів (наприклад стилю символів, який містить налаштування верхніх індексів OpenType), виберіть варіант «Застосувати звичайний» і вкажіть стиль символів.

Стиль символів:

вибір стилю символів для форматування номера посилання на кінцеву виноску. Наприклад, замість використання надрядкових символів можна застосувати стиль символів у звичайному нормальному положенні з піднятою базовою лінією. В меню відображені стилі символів, наявні на панелі «Стилі символів».

Форматування кінцевих виносок

Стиль абзацу:

вибір стилю абзацу для форматування тексту кінцевих виносок (застосовується до всіх кінцевих виносок у документі). У меню відображені стилі абзацу, наявні на панелі «Стилі абзацу». За замовчуванням, використовується стиль [Основний абзац]. Стиль [Основний абзац] може відрізнятися на вигляд від стандартних налаштувань шрифту для документа.

Розділювач:

розділювач визначає пробіл, який з’являється між номером кінцевої виноски й початком тексту кінцевої виноски. Щоб змінити розділювач, спочатку виділіть чи видаліть існуючий розділювач, а потім виберіть новий. Можна включити декілька символів. Щоб уставити символи пробілів, скористайтеся відповідним метасимволом, наприклад ^m для круглої шпації.

Параметри розміщення

Обсяг:

виберіть цей параметр, щоб визначити область поширення кінцевих виносок для даного документа. Виберіть «Матеріал», щоб створювати окремий кадр кінцевої виноски для кожного матеріалу. Виберіть «Документ», щоб застосувати один кадр кінцевої виноски до всього документа. Цей параметр також використовується для зміни області.

Кадр кінцевої виноски:

за замовчуванням для цього параметра встановлено значення «На новій сторінці», яке означає створення нової сторінки для визначеного обсягу. Цей параметр неможливо змінити в InCopy.

Префікс/суфікс

Показати у:

виберіть цей параметр, щоб відображувати префікси чи суфікси в посиланнях на кінцеві виноски, тексті, або ж і там, і там. Цей параметр особливо корисний для розміщення кінцевих виносок із символами, як-от [1].  

Префікс:

префікси відображаються перед номером, наприклад [1. Уведіть символ або символи або виберіть параметр для префікса. Щоб виділити спеціальні символи, відкрийте меню шляхом натискання на значок поряд з елементом керування «Префікс».

Суфікс:

суфікси відображаються після номера, наприклад 1]. Уведіть символ або символи або виберіть параметр для суфікса. Щоб виділити спеціальні символи,
натисніть на значок поряд з елементом керування «Суфікс», щоб відкрити меню.

Робота з текстом кінцевої виноски

Редагуючи текст кінцевої виноски, зверніть увагу на таке:

 • Можна виділити й застосувати до тексту кінцевої виноски форматування символу чи абзацу. Можна також виділити й змінити вигляд номера посилання на кінцеву виноску, але рекомендується робити це через діалогове вікно «Параметри кінцевих виносок документа».
 • У разі вирізання чи копіювання тексту, який містить номер посилання на кінцеву виноску, текст кінцевої виноски також додається до буфера обміну. У разі копіювання тексту в інший документ у виносках із цього тексту використовуються характеристики нумерації та макета нового документа.
 • Якщо для абзацу, який містить номер посилання на кінцеву виноску, скасувати заміни й стилі символів, номери посилань на кінцеві виноски втратять атрибути, застосовані в діалоговому вікні «Параметри кінцевих виносок документа».

Видалення кінцевих виносок

Щоб видалити кінцеву виноску, виділіть номер посилання на неї, розміщений у тексті, і натисніть клавішу Backspace або Delete. Якщо видалити лише текст кінцевої виноски, номер посилання на кінцеву виноску та її структура залишаться незмінними.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?