Стилі таблиць і комірок

Про стилі таблиць і комірок

Таким же чином, як ви використовуєте стилі тексту для форматування тексту, можна використовувати стилі таблиць та комірок для форматування таблиць. Стиль таблиці — це набір атрибутів форматування таблиці (наприклад, рамка навколо таблиці, а також обведення рядків та стовпчиків), які можна застосувати в один крок. Стиль комірки містить таке форматування, як стилі абзаців, відступи в комірці, а також обведення та заливки. Під час редагування стилю відбувається автоматичне оновлення всіх таблиць або комірок, до яких цей стиль було застосовано.

Примітка.

Існує одна важлива різниця між стилями тексту та стилями таблиці. Якщо всі атрибути стилів символів можуть бути частиною стилю абзацу, то всі атрибути стилів комірок не є частиною стилю таблиці. Наприклад, неможна використовувати стиль таблиці для зміни кольору межі внутрішніх комірок. Замість цього створіть стиль комірок та включіть його до стилю таблиці.

Стилі [Стандартна таблиця] та [Немає]

За замовчуванням кожен новий документ містить стиль [Стандартна таблиця], який можна застосовувати до всіх створюваних таблиць, та стиль [Немає], який дозволяє скасувати застосовані до комірок стилі комірок. Стиль [Стандартна таблиця] можна редагувати, проте ви не маєте змоги перейменовувати або видаляти стиль [Стандартна таблиця] або [Немає].

Використання стилів комірок у стилях таблиць

Під час створення стилю таблиці ви можете вказати, які стилі комірок повинні застосовуватись до різних частин таблиці: до рядків верхнього та нижнього колонтитула, лівого та правого стовпчика, а також до основних рядків. Наприклад, для рядка верхнього колонтитула можна призначити стиль комірки, який застосовує стиль абзацу, а для лівого та правого стовпчиків можна призначити різні стилі комірок, які застосовують затінений фон.

Стилі комірок, застосовані до частин таблиці у стилі таблиці

A. Рядок верхнього колонтитула відформатовано за допомогою стилю комірки, який містить стиль абзацу B. Лівий стовпчик C. Основні комірки D. Правий стовпчик 

Атрибути стилю комірки

Стилі комірки необов’язково містять усі атрибути форматування виділеної комірки. Під час створення стилю комірки ви можете визначити, які атрибути необхідно до нього включити. Таким чином, застосування стилю комірки змінює лише потрібні атрибути (наприклад, колір заливки комірки) та залишає всі інші атрибути комірки незмінними.

Пріоритетність форматування у стилях

Якщо у форматуванні, застосованому до комірки таблиці, виникає конфлікт, пріоритетність застосування форматування визначається в наступному порядку:

Пріоритетність стилів комірки

1. Верхній/Нижній колонтитул 2. Лівий/Правий стовпчик 3. Основні рядки. Наприклад, якщо комірка знаходиться і у верхньому колонтитулі, і у лівому стовпчику, застосовуватиметься стиль, визначений для верхнього колонтитула.

Пріоритетність стилів таблиці

1. Зміни комірки 2. Стиль комірки 3. Стилі комірок, застосовані зі стилю таблиці 4. Зміни таблиці 5. стилів таблиць. Наприклад, якщо одну заливку було застосовано за допомогою діалогового вікна «Параметри комірки», а іншу заливку — з використанням стилю комірки, буде використовуватись заливка, визначена в діалоговому вікні «Параметри комірки».

Навчальний відеоролик про використання стилів таблиці доступний за адресою www.adobe.com/go/vid0084_ua.

Огляд панелей «Стилі таблиці» та «Стилі комірок»

Використовуйте панель «Стилі таблиці» («Вікно» > «Стилі» > «Стилі таблиці») для створення стилів таблиці та присвоєння їм імен, а також для застосування стилів для існуючих, створених або імпортованих таблиць. Використовуйте панель «Стилі комірки» («Вікно» > «Стилі» > «Стилі комірки») для створення стилів комірки та присвоєння їм імен, а також для застосування цих стилів до комірок таблиці. Стилі зберігаються разом із документом і з’являються на панелі щоразу, коли ви відкриваєте цей документ. Для полегшення управління стилі таблиці та стилі комірки можна зберігати групами.

Коли ви помістите точку вставки в комірку або таблицю, на відповідній панелі буде виділено застосований до цієї комірки або таблиці стиль. Назва будь-якого стилю комірки, який застосовується в стилі таблиці, відображається в нижньому лівому куті області «Стилі комірки». Якщо ви виберете діапазон комірок, які містять різні стилі, то на панелях не буде виділено жодного стилю, а на панелі «Стилі комірки» натомість відобразиться повідомлення «(Змішаний)».

Відкривання панелі «Стилі таблиці» або «Стилі комірок»

 1. Виберіть «Вікно» > «Стилі», а потім виберіть «Стилі таблиці» чи «Стилі комірки».

Зміна вигляду переліку стилів на панелі

 • Виберіть «Маленькі рядки панелі», щоб відображати стилі в зменшеному вигляді.
 • Перетягніть стиль в інше місце. Стилі також можна перетягувати у створені групи.
 • З меню панелі виберіть пункт Сортувати за назвою, щоб упорядкувати список стилів у алфавітному порядку.

Визначення стилів таблиць і комірок

Під час роботи з автономним матеріалом ви можете визначати, змінювати та застосовувати стилі таблиць і комірок в InCopy. Якщо необхідні стилі наявні в іншому документі InCopy, ці стилі можна імпортувати в поточний документ. Імпортувати стилі таблиць або комірок з документа InDesign не можна.

Навчальний відеоролик про використання стилів таблиці доступний за адресою www.adobe.com/go/vid0084_ua.

 1. Якщо ви бажаєте створити новий стиль на основі форматування існуючої таблиці або комірки, помістіть точку вставки у комірку.
 2. Якщо необхідно, ви можете визначити стиль абзацу для стилю комірки.
 3. Виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі таблиці», щоб відкрити панель «Стилі таблиці», або виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі комірки», щоб відкрити панель «Стилі комірки».
 4. Виберіть «Створити стиль таблиці» з меню панелі «Стилі таблиці», або виберіть «Створити стиль комірки» з меню панелі «Стилі комірки».
 5. У поле «Назва стилю» введіть назву.
 6. У полі «Базується на» виберіть, на якому стилі базуватиметься поточний стиль.
 7. Щоб визначити комбінацію клавіш для певного стилю, помістіть точку вставки у текстове поле «Комбінація клавіш» і переконайтеся, що увімкнено Num Lock. Потім, утримуючи будь-яку комбінацію клавіш Shift, Alt та Ctrl (Windows) або Shift, Option та Command (Mac OS), натисніть цифру на цифровій клавіатурі. Ви не можете використовувати літери або цифри не з цифрової панелі для визначення комбінацій клавіш стилів.
 8. Для визначення атрибутів форматування натисніть на категорії ліворуч та вкажіть необхідні атрибути. Наприклад, щоб призначити стиль абзацу до стилю комірки, натисніть категорію «Загальна» та виберіть стиль абзацу з меню «Стиль абзацу».

  У стилях комірки параметри, для яких не встановлено значення, ігноруються. Якщо ви не бажаєте, щоб певний параметр був частиною стилю, виберіть «Ігнорувати» з меню параметра, видаліть вміст поля або клацніть на полі з відміткою, щоб у Windows з’явилося маленьке поле або в Mac OS — дефіс (-).

 9. Щоб новий стиль з’явився у створеній вами групі стилів, перетягніть цей стиль у теку необхідної групи стилів.

Завантаження (імпорт) стилів таблиці з інших документів

Ви можете імпортувати стилі таблиць і комірок з іншого документа InDesign в активний документ. Під час імпорту ви можете визначити, які стилі необхідно завантажувати, а також які дії мають виконуватися у випадку, коли завантажуваний стиль має таку ж назву, що і стиль поточного документа. Також ви можете імпортувати стилі з будь-якого документа InCopy.

Стилі таблиць і комірок можна імпортувати з документа InDesign або InCopy в автономний документ InCopy чи у вміст InCopy, зв’язаний з InDesign. Ви можете визначити, які стилі необхідно завантажувати, а також які дії мають виконуватися у випадку, коли завантажуваний стиль має таку ж назву, що і стиль поточного документа.

Примітка.

Якщо ви імпортуєте стилі у зв’язаний вміст, нові стилі додаються до документа InDesign, коли вміст оновлюється, і будь-який стиль із назвою, що конфліктує зі стилем InDesign, заміняється на цей стиль InDesign.

 1. З меню панелі «Стилі комірки» або «Стилі таблиці» виберіть «Завантажити стилі комірки», «Завантажити стилі таблиці» або «Завантажити стилі комірки та таблиці».
 2. Двічі клацніть на документі InDesign, що містить стилі, які ви бажаєте імпортувати.
 3. Переконайтеся, що в діалоговому вікні «Завантажити стилі» поставлено позначку біля стилю, який ви бажаєте імпортувати. Якщо існуючий стиль має таку ж назву, як і один з імпортованих стилів, виберіть один із наступних параметрів у розділі «Конфлікт з існуючим стилем», потім натисніть «OK»:

  Використовувати визначення завантаженого стилю

  Заміняє існуючий стиль на завантажений і застосовує нові атрибути до всіх комірок поточного документа, до яких було застосовано старий стиль. Визначення вхідного та існуючого стилів з’являться внизу діалогового вікна «Завантаження стилів», щоб ви могли їх порівняти.

  Автоматичне перейменування

  Перейменовує завантажений стиль. Наприклад, якщо в обох документах є стиль із назвою «Стиль таблиці 1», у поточному документі завантажений стиль буде перейменовано на «Копія Стиль таблиці 1».

Застосування стилів таблиць і комірок

На відміну від стилів абзаців та символів, у стилів таблиць і комірок немає спільних атрибутів, тому застосування стилю таблиці не призводить до перезаписування форматування комірки, і навпаки, застосування стилю комірки не перезаписує форматування таблиці. За замовчуванням застосування стилю комірки призводить до видалення форматування, застосованого попереднім стилем, але не видаляє локальне форматування комірки. Так само застосування стилю таблиці видаляє форматування, застосоване попереднім стилем, але не впливає на зміни, внесені за допомогою діалогового вікна «Параметри таблиці».

На панелі «Стилі» знак плюса (+) з’являється поряд із поточним стилем комірки або таблиці у випадку, коли виділена комірка або таблиця має додаткове форматування, яке не є частиною застосованого стилю. Таке додаткове форматування називається заміщенням.

 1. Помістіть точку вставки у таблицю або виділіть комірки, до яких необхідно застосувати стиль.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Клацніть стиль таблиці або комірки на панелі «Стилі таблиці» або «Стилі комірки» (виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі таблиці» або «Стилі комірки»). Якщо стиль входить до групи стилів, розгорніть групу, щоб мати змогу знайти необхідний стиль.

  • Натисніть комбінацію клавіш, яку ви визначили для стилю. (Переконайтеся, що Num Lock увімкнено.)

Створення одного стилю таблиці чи комірки на базі іншого

Ви можете створювати зв’язки між схожими стилями таблиць або комірок шляхом створення основного (чи материнського) стилю. Під час редагування основного стилю також змінюватимуться відповідні атрибути, наявні у похідних стилях. За замовчуванням стилі таблиці створюються на основі стилю [Немає стилю таблиці], а стилі комірок — на основі стилю [Немає].

 1. Створіть новий стиль.
 2. У діалоговому вікні «Створення стилю таблиці» або «Створення стилю комірки» в меню «Базується на» виберіть основний стиль. Новий стиль стане дочірнім стилем.
 3. Вкажіть форматування для нового стилю, щоб відрізняти його від основного.

Редагування стилів таблиць і комірок

Однією з переваг використання стилів є те, що у випадку зміни визначення стилю, всі таблиці або комірки, відформатовані за допомогою цього стилю, також зміняться у відповідності до нового визначення.

Примітка.

Якщо ви редагуєте стилі у вмісті InCopy, зв’язаному з документом InDesign, зміни заміщуються, коли зв’язаний вміст оновлюється.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо ви не бажаєте, щоб стиль застосовувався до виділеної таблиці або комірки, клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS), на стилі на панелі «Стилі» та виберіть «Редагувати [назва стилю]».

  • На панелі «Стилі» двічі клацніть на стилі або виділіть стиль та з меню панелі «Стилі» виберіть «Параметри стилю». Зауважте, що таким способом стиль комірки застосовується до будь-якої виділеної комірки, а стиль таблиці – до будь-якої виділеної таблиці. Якщо не виділено жодної таблиці, подвійне клацання на стилі таблиці зробить цей стиль стандартним для будь якої таблиці, яка створюватиметься пізніше.

 2. Настройте параметри в діалоговому вікні та натисніть «OK».

Видалення стилів таблиць і комірок

Коли ви вилучаєте стиль, ви можете вибрати інший стиль на заміну, і встановити, чи зберігати форматування.

 1. Виберіть стиль на панелі «Стилі».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • З меню панелі виберіть «Видалити стиль».

  • Клацніть значок «Видалити»  внизу панелі або перетягніть стиль на значок «Видалити».

  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи клавішу Control (Mac OS), потім виберіть «Видалити стиль». Цей спосіб особливо корисний для видалення стилю, не застосовуючи його до виділеної комірки або таблиці.

 3. Виберіть стиль для заміни видаленого.

  Якщо для заміни видаленого стилю таблиці ви виберете [Немає стилю таблиці], а для заміни видаленого стилю комірки — [Немає], виберіть «Зберегти форматування», щоб залишити форматування таблиці або комірки, до яких було застосовано стиль. Таблиця або комірка збереже своє форматування, але більше не буде асоціюватися зі стилем.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Повторне визначення стилів таблиці або комірки на основі поточного форматування

Після застосування стилю можна замістити будь-які його параметри. Якщо змінені параметри вам підходять більше, ви можете повторно визначити стиль, щоб зберегти нове форматування.

Примітка.

Якщо ви перевизначаєте стилі у вмісті InCopy, зв’язаному з документом InDesign, зміни заміщуються, коли зв’язаний вміст оновлюється.

 1. Помістіть точку вставки у таблицю чи комірку, яку було відформатовано за допомогою стилю, який необхідно повторно визначити.
 2. Якщо необхідно, внесіть зміни до таблиці чи комірки.
 3. З меню панелі «Стилі» виберіть «Повторно визначити стиль».
Примітка.

Для стилів комірок команда «Повторно призначити стиль» активується лише у випадку зміни атрибутів, які є частиною стилю. Наприклад, якщо стиль комірки містить червону заливку, а ви змінили її на синю, ви маєте змогу повторно визначити стиль на основі цієї комірки. Але якщо було змінено атрибут, який ігнорується у стилі комірки, повторно визначити стиль на основі цього атрибута неможливо.

Зміна стилів таблиць і комірок

Після застосування стилю таблиці чи комірки ви можете змінити будь-які його параметри. Щоб змінити стиль таблиці, ви можете змінити параметри в діалоговому вікні «Параметри таблиці». Щоб змінити комірку, ви можете змінити параметри в діалоговому вікні «Параметри комірки» або використати інші панелі для зміни обведення чи заливки. Якщо ви виділите таблицю або комірку, яка містить зміни, поряд зі стилем на панелі «Стилі» з’явиться знак плюса (+).

Під час застосування стилю ви можете очистити зміни таблиці та комірок. Ви також можете видалити зміни з таблиці або комірки, до яких вже було застосовано стиль.

Примітка.

Якщо поряд із стилем є знак плюса (+), затримайте вказівник над стилем, щоб переглянути опис змінених атрибутів.

Збереження або видалення змін під час застосування стилю таблиці

 • Щоб під час застосування стилю таблиці зберегти стилі комірок, але видалити зміни, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS), коли натискатимете на стилі на панелі «Стилі таблиці».
 • Щоб під час застосування стилю таблиці видалити як стилі комірок, так і зміни, утримуйте Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), коли натискатимете на стилі на панелі «Стилі таблиці».
Примітка.

Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS), на стилі на панелі «Стилі таблиці», потім виберіть «Застосувати [стиль таблиці], Очистити стилі комірок», щоб застосувати стиль та очистити стилі комірок.

Видалення змін під час застосування стилю комірки

 1. Щоб застосувати стиль комірки та видалити зміни, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час натискання на назві стилю на панелі «Стилі комірки».
  Примітка.

  Змінами вважаються тільки ті атрибути, які є частиною стилю комірки. Наприклад, якщо стиль комірки містить червону заливку, а всі інші атрибути ігноруються, модифікація параметра комірки, відмінного від заливки, не вважатиметься зміною.

Видалення атрибутів, які не визначені в стилі комірки

 1. З меню панелі «Стилі комірки» виберіть пункт «Видалити атрибути, не визначені стилем».

Видалення змін таблиці або комірки

 1. Виділіть таблицю або комірки, які містять зміни.
 2. На панелі «Стилі» натисніть значок «Видалити зміни у виділенні»  або з меню цієї панелі виберіть пункт «Видалити зміни».

У разі скасування зв’язків таблиць або комірок із застосованими до них стилями, таблиці та комірки зберігають своє поточне форматування. Проте пізніші зміни, внесені до цих стилів, на такі таблиці або комірки не вплинуть.

 1. Виділіть комірки, до яких було застосовано стиль.
 2. Виберіть «Розірвати зв’язок зі стилем» в меню панелі «Стилі».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?